128 job matcher din søgning 128 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 128 resultater.
Frederiksberg KommuneKoordinerende sagsbehandler til Frederiksberg Kommunes Ressourceforløbsteam

Frederiksberg Kommune

Vores kollega har valgt at læse videre, og derfor søger vi en koordinerende sagsbehandler til vores Ressourceforløbsteam.

Du bliver en del af Center for Arbejdsrehabilitering, hvor vi udover Ressourceforløbsindsatsen har ansvaret for borgere i Jobafklaring og koordinering af møderne i kommunens Rehabiliteringsteam. Derudover har vi ansvaret for arbejdsrehabiliterende indsatser, hvor myndighedsopgaven varetages af vores kollegaer i Arbejdsmarkedsafdelingens øvrige centre.

Du vil med Ressourceforløbsteamets koordinerende sagsbehandlere indgå i tæt samarbejde med kollegaer i Center for Arbejdsrehabilitering, som bl.a. består af Jobafklaringsteamet, psykiatritilbud, virksomhedsindsats, mestringstilbud og rekrutteringspartner. Vi arbejder tæt sammen samt sparrer og videndeler med hinanden.

S/I FGU SønderjyllandAdministrations- og økonomichef

S/I FGU Sønderjylland, Sønderborg

FGU Sønderjylland søger en administrations- og økonomichef til at udvikle den administrative struktur og den økonomiske drift

FGU Sønderjylland har siden etableringen i 2019 haft et stort fokus på at sikre sammenhængskraft i en organisation med 7 afdelinger i hele Sønderjylland. Der er ambitiøse mål for elevernes uddannelse og trivsel samt uddannelsesmiljøet. En vigtig faktor i at kunne realisere disse mål er at få såvel de administrative rutiner og opgaver som den økonomiske og bygningsmæssige drift til at understøtte det pædagogiske arbejde.

Som administrations- og økonomichef bliver du ansvarlig for den daglige ledelse af de administrative/økonomiske medarbejdere, den samlede økonomi, elevadministrationen, bygningsservice/-projekter og indkøbsaftaler.

Administrations- og ServicestyrelsenAdministrative medarbejdere til Administrations- og Servicestyrelsen i Herning

Administrations- og Servicestyrelsen

Motiveres du af at arbejde med alsidige administrative opgaver i tæt samarbejde med andre? Har du gode IT-kompetencer og en god proces- og dataforståelse? Er det vigtigt for dig, at der er høj kvalitet i det arbejde, du udfører? Så er du måske vores nye kollega!

Du kommer til at arbejde med sagsbehandling og administration i forbindelse med udbud og gennemførelse af såvel interne som eksterne kurser. Du arbejder tæt med vores interne konsulenter og bidrager med de gode administrative løsninger i opgaverne herunder projektsamarbejder. Du får også en vigtig opgave i arbejdet med udtræk af deltagerdata fra vores LMS (SABA Cloud) og procesoptimering af, hvordan vi opretter og administrerer kurser og kursusevalueringer.

Administrations- og Servicestyrelsen
Nordsjællands Hospital
Vagtplanlægger søges til Økonomi og HR

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Trives du i et omskifteligt og til tider hektisk miljø med højt tempo? Og går du op i at det arbejde du leverer, er gennemtænkt og kvalitetstjekket?

Økonomienheden ved Nordsjællands Hospital søger en vagtplanlægger til at planlægge for vores læger på Lunge og Infektionsmedicinsk Afdeling. Du bliver en del af et vagtplanlæggerteam, og skal varetage forskellige vagtplanopgaver i klinikken med fokus på den lægelige vagtplanlægning.

Som vagtplanlægger består opgaverne blandt andet i, at:

 • sikre at overenskomster, arbejdstidsaftaler og lokalaftaler overholdes
 • ferie planlægges og afvikles inden for ferieloven og afdelingens rammer
 • indberette fremmøde, ferie og fravær.
Nordsjællands Hospital
Holbæk KommuneLeder til Sygedagpengeindsatsen

Holbæk Kommune

Kan du skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen?

I Holbæk Kommune er der bred politisk opbakning til en nyorientering af beskæftigelsesindsatsen og jobskabelsen. Vi skal derfor ændre vores opgaveportefølje i retning af en mere virksomhedsvendt og tidlig indsats i Kerneområdet Alle Kan Bidrage (AKBI), så flere borgere kan bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Til dette har vi brug for en afdelingsleder med stort drive, stærke faglige kompetencer på beskæftigelsesområdet og stor erfaring med personaleledelse, der kan, vil og tør løfte Holbæk Kommunes indsats for Sygedagpengeindsatsens borgere til nye højder.

Du skal være med til at sikre, at vi får implementeret ny lovgivning således, at der er arbejdsgange, der danner afsæt for den konkrete opgaveløsning på medarbejdernes skriveborde og i samarbejdet med borgerne om fastholdelse på sit arbejde eller afklaring til nyt arbejde i forlængelse af overstået sygdomsforløb.

Egedal Kommune
To socialrådgivere søges til fast stilling på 37 timer til Det sociale område i Center for Myndighed og Social Service

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger to erfarne socialrådgivere til faste stillinger på 37 timer/uge hurtigst muligt eller senest den 1. september 2020.

Center for Myndighed og Social Service dækker hele det specialiserede område og er organiseret i en myndighedsafdeling og en udførerafdeling. Vi har et tæt og praksisudviklende samarbejde mellem afdelingerne, og vi er en arbejdsplads, der arbejder tværfagligt. Vi har implementeret Egemodellen – Tæt på Tværs (Den svenske Model).

Udover at være uddannet socialrådgiver, lægger vi vægt på, at du kan påtage dig rollen som myndighedsperson, samt er god til at samarbejde – både med dine kolleger i teamet og i centret, samt med kolleger i resten af kommunen og øvrige samarbejdspartnere.

Egedal Kommune
Ikast-Brande Kommune
Dagplejekonsulent søges til Ikast-Brande Dagpleje

Ikast-Brande Kommune, Nørre Snede

Har du lyst til at være en del af et dynamisk team, hvor refleksion, debat og humor er en del af dagligdagen? Og arbejder du ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang? Så er du den dagplejekonsulent, vi søger!

Dagplejen er en arbejdsplads, hvor nøgleordene er arbejdsglæde, fleksibilitet, høj grad af faglighed, kvalitet og selvstændighed. Som dagplejekonsulent gennemfører du dialogbaserede tilsyn hos dagplejerne, giver supervision og sparring i det pædagogiske arbejde, på baggrund af dagplejens dialog- og udviklingsmanual.

Vi har særligt fokus på kvalitetsudvikling gennem stærk faglighed hos alle i dagplejen, uddannelse og arbejde i makkerskaber. Dagplejekonsulenten har fokus på forældreinddragelse og er en respekteret del af det tværfaglig samarbejde, bl.a. via samarbejdet med dagplejens ressourcepædagog.

SkattestyrelsenVi søger nye kollegaer til Persondata, eIndkomst, Skattestyrelsen i Struer

Skattestyrelsen

Motiveres du af en alsidig hverdag, og har du lyst til at bidrage til at styrke kvaliteten af data i eIndkomssystemet? Så har vi spændende muligheder for dig, som kan og vil bidrage til vores opgaver.

Kravene til kvalitetssikring af data i eIndkomstsystemet er blevet skærpet, da hele det offentlige udbetalingssystem, fx udbetaling Danmark, ATP, SU, A-kasser og kommunerne i stigende omfang benytter data fra netop dette system. Dataene i eIndkomstsystemet bruges også internt i Skatteforvaltningen til bl.a. forskuds- og årsopgørelse.

Arbejdsopgaver i eIndkomst:

 • Sagsbehandling vedrørende manglende eller forkerte indberetninger.
 • Vejledning og information til virksomheder om eIndkomst-systemet.

Derudover er der mulighed for deltagelse i opgaver, som er mere udviklingsorienterede i forhold til fx procesforandringer og strategi.

Skattestyrelsen
Københavns KommuneDygtig og erfaren projektsekretær til afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Har du overskud og kan du møde kolleger og samarbejdspartnere med et smil? Er du i stand til at finde plads i en fyldt kalender, og samtidig sikre formidling af vores projekter på en forståelig måde?

I det daglige kommer du til at arbejde tæt samarbejde med enhedschefen, hvor du skal supportere med forskellige administrative opgaver. Herudover er din rolle også at understøtte og hjælpe projektlederne med at udarbejde og udsende informationsmateriale omkring de mange anlægsprojekter, vi udfører, og bistå med udarbejdelse af notater til direktion og det politiske niveau. Der er altså behov for en projektsekretær, som kan have mange bolde i luften på en gang og håndtere mange forskelligartede opgaver.

ATP
Forretningskonsulent til projekter og driftsoptimering

ATP, Hillerød

Kan du organisere komplekse processer og holde styr på kontakten til kunderne? Vil du arbejde til gavn for samfundet?

Lige nu er vi på udkig efter en ny kollega, der vil være en del af teamet Kunder & Leverancer, hvor vi bl.a. står for kontakt til vores kunder, projektledelse og er bindeleddet mellem forretningen og IT-udviklingen.

Konkret leder vi efter dig, der bl.a. har lyst til at:

 • varetage rollen som 1st level support og stå for afdelingens kundekontakt på tværs af forskellige platforme
 • udvikle vores driftsprocesser og konceptet for opfølgning på henvendelser
 • bistå ved afvikling af møder og større oplæg (fx materialeudarbejdelse, lokalebooking og deltagerkoordinering)
ATP
THISTED KOMMUNE
Sagsbehandler til Beskæftigelsesafdelingen

THISTED KOMMUNE

Beskæftigelsesafdelingen søger sagsbehandler til Sektion Job & Uddannelse

Team A-Dagpenge består af 9 dygtige og erfarne medarbejdere. Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at være rådgivende og guide med udgangspunkt i arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Du får engagerede, hjælpsomme og erfarne kolleger med meget forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi er meget ambitiøse, har en høj faglighed og arbejder målrettet med at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet via beskæftigelse og uddannelse. Vi har fokus på udvikling og vil gerne være på forkant med forandringer – og denne udvikling vil du blive en del af. Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor vi vægter samarbejde og faglig sparring højt. Hos os er det vigtigt, at der i en travl hverdag også er plads til fællesskab og sjov.

Region Hovedstaden
Vagtplanlæggere til Akutberedskabet

Region Hovedstaden, Ballerup

Vi søger erfarne vagtplanlæggere med tiltrædelse hurtigst muligt, som kan varetage vagtplanlægningen for akutberedskabets medarbejdere.

Stillingen er forankret i selve vagtcentralen, og du bliver en del af et mindre team af dygtige og selvkørende vagtplanlæggere, der udarbejder detaljerede, døgndækkende vagtplaner.

Din primære opgave består i at sikre, at vagtplanerne udarbejdes solidt og sammenhængende med fokus på de ansattes aftaler, kompetencer samt øvrige forhold, i overensstemmelse med arbejdstidsaftaler samt behov for fremmøde.

Region Hovedstaden
Vallensbæk KommuneAdministrativ blæksprutte til Center for Sundhed, Kultur og Fritid

Vallensbæk Kommune

Er du frisk på nye udfordringer, og trives du i mødet med borgere og kollegaer, så er det dig, vi søger som administrativ medarbejder i Center for Sundhed, Kultur og Fritid i Vallensbæk Kommune.

Vi søger en superdygtig kollega, der er villig til at tage store som små opgaver og få dagligdagen i centeret til at fungere.

Vi har altid gang i 1.000 spændende ting sammen med borgere, foreninger og kollegaer i hele kommunen. Som administrativ medarbejder indgår du i Sekretariatet og betjener hele centeret herunder Kultur- og Borgerhus, Ridecenter, Idrætscenter, Tandpleje og Seniorhus.

Opgaverne er bl.a.:

 • administration og sagsbehandling
 • håndtering af fakturaer og udgiftsbilag
 • administration af udbetalinger på Frivilligheds- og Folkeoplysningsområdet.
Ikast-Brande Kommune
Fagkoordinator og naturmedarbejder til Natur & Vandløb

Ikast-Brande Kommune

Vi søger en facilitator og koordinator, som formår at balancere kerneopgaven, produktionsmålene og den gode stemning på arbejdspladsen. Hvis du søger en stilling, hvor både dine faglige og menneskelige erfaringer kommer i spil hver dag, og hvor du får ledelsesopgaver men stadig kan beholde din naturfaglige baggrund, så vil vi glæde os til at høre fra dig.

Som fagkoordinator for Natur & Vandløb træder du ind i to fagområder, hvor fagligheden er kompleks, og hvor der er brug for ledelse med tæt faglig sparring. Personaleledelsen varetages af sektionslederen, men som fagkoordinator er det dig der er fagleder og du har ansvaret for fagmøder med de to grupper og du sørger for tæt opfølgning på opgaverne sammen med hver enkelt medarbejder.

Egedal Kommune
Jobkonsulent/sagsbehandler til Aktivafdeling

Egedal Kommune, Ølstykke

Velfungerende Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger 2 nye jobkonsulenter med erfaring og faglighed indenfor beskæftigelsesområdet.

Arbejdet består i at forestå beskæftigelsesindsatsen for borgere der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp. Formålet er at støtte borgere på sin vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

Myndighedsopgaven består i at afholde visitationssamtaler ved nye henvendelser, afholde jobsamtaler, udarbejde "min plan" og kvalitetssikre cv og jobsøgning, afgive og følge op på uddannelsespålæg og beskæftigelsestilbud, foretage rådighedsvurdering samt yde brede råd og vejledning indenfor beskæftigelsesområdet.

Egedal Kommune
Halsnæs KommuneBeskæftigelsesrådgiver søges til sygedagpengeopfølgning i Jobcenteret, Borgerservice og Beskæftigelse

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Vil du være med blandt dem, der har styr på kerneopgaven? Og er du enig i, at tilbagevenden til arbejdsmarkedet er en væsentlig del af behandlingen i et sygeforløb? Så har du nu muligheden for at blive en del af jobcenterets sygedagpengeopfølgning.

En af vores medarbejdere skal til at arbejde indenfor et andet område, og vi søger derfor en ny beskæftigelsesrådgiver, som kan blive en del af en gruppe beskæftigelsesrådgivere med en høj faglighed og et rigtig godt samarbejde.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Afholdelse af opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere.
 • Stillingtagen til og iværksættelse af indsatser i forløbet tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Koordination af indsatsen i samarbejde med fastholdelseskonsulenten.
Københavns PolitiAdministrative medarbejdere til Anklagemyndigheden

Københavns Politi

Anklagemyndigheden skal sørge for, at skyldige drages til ansvar i henhold til lovgivningen, men også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt.

Advokaturarbejdet understøtter og behandler sager fra den lokale efterforskning i relation til såvel sigtede sager som arrestantsager (vold, narkotika m.v.).

Har du lyst til en stor og anderledes arbejdsplads, hvor du bliver en del af et administrativt team, og hvor tempoet er højt med mange daglige udfordringer, så er en stilling i anklagemyndigheden måske en mulighed for dig.

Arbejdsopgaverne som administrativ medarbejder i anklagemyndigheden består blandt andet af:

 • Registrering af ind- og udgående post, herunder oprettelse af aktindsigt, erstatningssager og sager fra andre kredse m.m.
 • Visitation af nye sager.
 • Indberetning af sluttede sager og domme, herunder også indberetning af afgørelser til relevante myndigheder og oprettelse af afsoningssager.
Kalundborg Kommune
Direktionssekretær til afdelingen Ledelse, Jura og Kommunikation

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune søger en direktionssekretær til Ledelse, jura og kommunikation, da én af vore kollegaer har valgt at gå på pension.

Som direktionssekretær forventes du at bidrage til løsningen af sekretariatets opgaver på lige fod med øvrige kolleger. Du får afvekslende og alsidige opgaver, hvor en vigtig del i hverdagen er at bistå og servicere organisationen. Vi har en spændende og ofte ret hektisk arbejdsdag, hvor ikke to dage er ens og den planlagte dagsorden hurtigt kan ændre sig.

Du skal således være med til at gøre en betydelig forskel i det daglige, og du skal bidrage til at styrke udviklingen af Kalundborg Kommune.

Frederikssund Kommune
Økonomisk konsulent til Center for Børn og Skole

Frederikssund Kommune

Hos Center for Børn og Skole søger vi en økonomisk konsulent med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. oktober 2020.

Som økonomisk konsulent vil du have en afgørende rolle i centeret, med mange kontaktflader både i forhold til centerets øvrige medarbejdere og kommunens centrale funktioner. Det betyder, at stillingen er meget alsidig - du vil arbejde med hele styringskæden, fra registrering af forventede udgifter til budgetopfølgning og økonomiske analyser til ledelse og politisk niveau.

Du får dermed en central rolle i forhold til arbejdet med økonomistyring og skal både mestre en meget nær opfølgning i forhold til konkret økonomisk aktivitet og udarbejde datainformeret ledelsesinformation.

VurderingsstyrelsenAnalysemedarbejder til den tværgående produktionsstyringsenhed i Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen, Roskilde

Vil du være med til at sikre effektiv og lovlig sagsbehandling af høj kvalitet på ejendomsområdet? Vil du være med til at rulle de nye ejendomsvurderinger ud? Er du god til at holde overblik, have mange bolde i luften, og trives du i et stærkt fagligt miljø med udfordringer og gode personlige udviklingsmuligheder? Så er det dig, vi søger.

Vurderingsstyrelsen har ansvaret for at vurdere alle landets ejendomme. Vi er midt i en spændende og dynamisk udviklingsproces med et nyt ejendomsvurderingssystem, der har stor politisk bevågenhed. Her har vi brug for dig, der kan være med til at understøtte produktionsstyringen i styrelsen.

Produktionsstyringskontoret har ansvaret for at:

 • udvikle, operationalisere og implementere produktionsstyringen i styrelsen
 • indsamle, samkøre, analysere og kvalitetssikre produktionsdata til løbende opfølgning.
Vurderingsstyrelsen