261 job matcher din søgning 261 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Vordingborg Kommune Administrativ medarbejder på voksenhandicapområdet

Vordingborg Kommune, Stege

Kunne du tænke dig at være en del af et godt arbejdsfællesskab i et dygtigt og engageret team? Ønsker du en fleksibel arbejdsplads med mulighed for fleksibel planlægning af arbejdsopgaverne og hjemmearbejde? Så kan vi tilbyde dig en fast stilling som administrativ medarbejder

Du bliver som administrativ medarbejder en del af myndighedsafdelingen, som har ansvaret for sagsbehandling indenfor det specialiserede voksenområde og for visse paragraffer også børneområdet.

Du vil være ansat i en afdeling med ca. 26 medarbejdere, hvor du primært vil understøtte sagsbehandlere i sagsbehandlingen af ansøgninger indenfor voksenhandicapområdet.

Dit daglige arbejde vil primært være:

 • Administrativ sagsbehandling af ansøgninger efter serviceloven
 • Behandling af telefoniske henvendelser.
 • Dialog med samarbejdspartnere
Struer Kommune
Medarbejder til administrative opgaver, som leverer kundeoplevelser i særklasse

Struer Kommune

Har du lyst til en arbejdsdag, hvor du skal være i dialog med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere? Hvor kundeservice ikke bare er en opgave, men en attitude. Har du lyst til at løse opgaver, hvor du både er i dialog med borgere og virksomheder samt være ansvarlig for at bygninger, boliger og erhverv registreres korrekt? Så er det måske dig, vi mangler.

Vi søger en administrativ kollega, som vil understøtte primært vores 5 byggesagsbehandlere, men også de øvrige medarbejdere i center for Plan og Miljø, gennem effektiv og kvalificeret sagsbehandling med kundeoplevelser i særklasse.

Dine primære opgaver vil omfatte

 • Varetage reception og telefonbetjening med et smil og med fokus på god service
 • Oprettelse af byggesager, men også af andre sagstyper
 • Ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Struer Kommune
Administrativ medarbejder til Planafdelingen

Struer Kommune

Har du lyst til at arbejde med sagsbehandling og administrative opgaver indenfor fysisk planlægning i Struer Kommune?

I Planafdelingen søger vi en kollega, som har lyst til at arbejde på tværs af forskellige opgavetyper og understøtte afdelingens planlæggere med at realisere kommunens visioner for den fysiske udvikling. Du skal assistere sagsbehandlerne med håndtering af sager som lokalplaner og sagsbehandling, så der sikres et flow, struktur og overblik i opgaveløsningen.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte følgende:

 • Understøttelse af fremdriften i de politiske processer
 • Tilretning og kvalitetssikring af notater, planer, debatoplæg og politiske dagsordener
 • Offentliggørelse af lokalplaner, strategier og lignende i forbindelse med høringer og vedtagelser
Egedal Kommune
Barselsvikariat: Pladsanviser og administrativt talent til Center for Skole og Dagtilbud

Egedal Kommune, Ølstykke

Kan du sætte dig i andres sted og sørge for god service til alle, der kontakter pladsanvisningen? Kan du formidle din viden klart og tydeligt, og vil du være med til at sikre et højt fagligt niveau i administrationen af skole- og dagtilbudsområdet i Egedal Kommune? Så er det dig, vi søger som barselsvikar frem til juli 2023 med mulighed for forlængelse.

Center for Skole og Dagtilbud søger en pladsanviser med et veludviklet servicegen og stærke administrative kompetencer.

Konkret vil du bl.a. skulle varetage opgaver vedrørende:

 • Bevilling af skolekort
 • Pladsanvisning på dagtilbudsområdet
 • Elevadministrative opgaver via kommunens fagsystem
Egedal Kommune
Struer Kommune
Planlæggere

Struer Kommune

Fremtiden kalder på en stærk og fremsynet planlægning. Vi står over for en række problemstillinger, som skaber udfordringer i vores hverdag, klima og natur. Vi skal sikre en bæredygtig planlægning af vores byer og det åbne land med rum til bosætning, udvikling af vores virksomheder og turisme.

Som planlægger i Struer Kommune vil du komme til at arbejde med planlægningen for vores sommerhusområder samt turisme og friluftsliv samt kystbeskyttelse. Helt konkret står vi overfor en ny planstrategi og revision af kommuneplanen, hvor du vil være med til at sætte en vision og målsætninger for udviklingen i vores sommerhusområder og for, hvordan vi bæredygtigt kan bruge vores natur og landskab rekreativt.

Hos os får du mulighed for at bruge dine kompetencer i en bred vifte af opgaver. Du kommer til at indgå i et fagligt, men også uformelt fællesskab i en lille organisation.

Frederiksberg Kommune Barselsvikar til administrativ stilling i Center for Integration

Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at styrke et af landets mest ambitiøse programmer for modtagelse og integration af nyankomne flygtninge, familiesammenførte og indvandrere? Og har du lyst til at være vores ankerperson på danskuddannelsesområdet?

Som administrativ medarbejder skal du varetage en bred opgaveportefølje, som understøtter en professionel og effektiv integrationsindsats. Opgaverne spænder vidt og omfatter flere forskellige lovgivningsområder; bl.a. at vejlede borgere om deres ret til Danskuddannelse efter Integrationsloven og Danskuddannelsesloven, udsøgning af borgere i målgrupperne, oprettelse af sager og henvisning til Danskuddannelse.

Der forekommer ligeledes ad hoc-opgaver, f.eks. forefaldende kontoropgaver på integrationsområdet såsom mødeforberedelse og referatskrivning samt vejledning af kommunens flygtninge i Åben Rådgivning.

Halsnæs Kommune Familiesagsbehandler

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Har du lyst til at være med i en velfungerende Familieafdeling, som gør en forskel for de mest sårbare børn og unge i Halsnæs Kommune? Så har vi en stilling i vores myndighedsteam ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Vi har gennemført en mindre omorganisering i foråret 2021 i Familieafdelingen, således at vi har skabt de bedste muligheder for at sikre børn og familier en tidlig og mere sammenhængende indsats ift. de forskellige livsfaser, børn og familier er i.

Myndighedsteamets opgaver er

 • At udarbejde børnefaglige undersøgelser.
 • Træffe afgørelse om foranstaltninger iht. LSS § 52.
 • Opfølgning og revidering af handleplaner i DUBU og ICS iht. LSS § 140.
Kommuneqarfik Sermersooq
Fangst- og fiskerikonsulent til Drift og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Brænder du for Grønlands vigtigste erhverv? Har du lyst til at præge udviklingen der hvor det sker? Så er fangst- og fiskerikonsulent i Drift- og Miljøafdelingen måske noget for dig!

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dynamisk fangst- og fiskerikonsulent til Drift- og Miljøafdelingen under Forvaltning for Anlæg og Miljø. Der søges en udadvendt person med indgående kendskab til de regler der gør sig gældende i fangst- og fiskeriområdet. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Du vil som fangst- og fiskerikonsulent blandt andet få følgende opgaver:

 • Forvaltning af levende ressourcer i Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltningsområde
 • Kontakt til fiskere, fangere, fritidsfangere, fiskeriorganisationer og Selvstyret
 • Behandle ansøgninger vedrørende jagt og fiskeri
Kommuneqarfik Sermersooq
FTFa
Vil du være jobrådgiver for vores kunstnere?

FTFa, København

Har du erfaring fra en kreativ branche? Er du passioneret om det kunstneriske arbejdsmarked? Og kan du styrke og motivere kunstnere i deres jobsøgning? Så har du nu mulighed for at blive en del af et lille passioneret team med stor faglig stolthed.

Selvstændige & Kunst i FTFa er en afdeling, der er dedikeret til de af vores medlemmer, der arbejder med kunst og de kreative fag. Som jobrådgiver her er din kerneopgave at understøtte vores ledige medlemmer i deres jobsøgningsproces med fokus på det særlige jobmarked, som kunstnere skal navigere i.

Din hverdag vil bestå af personlige jobrådgivningssamtaler, hvor du giver sparring og rådgivning på fx kompetenceafklaring, jobsøgningsplanlægning samt målretning af ansøgningsmateriale. Derudover skal du undervise på workshops, deltage i fællessamtaler med medlemmerne på jobcentre og fungere som myndighedsrolle.

FTFa
JOBINPLACE A/S
FLEKSJOBKONSULENT TIL AALBORG

JOBINPLACE A/S

Vil du med på JOBINPLACE-holdet i Aalborg i efteråret 2022? Kan du få dit netværk til at åbne dørene for mennesker, der har brug for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet? Så har vi en spændende karrieremulighed for dig!

Målgruppen er modtagere af ledighedsydelse, som alle har brug for din støtte i et individuelt tilrettelagt forløb med sigte på at komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet i et fleksjob.

Vi søger dig, som brænder for at hjælpe ledige fleksjobbere tilbage på arbejdsmarkedet gennem en individuel og målrettet indsats. Du har flair for det opsøgende virksomhedsarbejde, og måske har du allerede et stort netværk i det nordjyske.

JOBINPLACE A/S
Skattestyrelsen Kollega til visitering og sagsbehandling af ekstraordinære genoptagelser på momsområdet

Skattestyrelsen, Højbjerg

Har du lyst til at arbejde med tillidsbaseret dialog, og vil du via samarbejde og høj faglighed være med til at sikre, at virksomheder betaler den korrekte moms og lønsumsafgift? Så er du måske vores nye kollega!

Som vores nye kollega vil dine primære opgaver være visitering og behandling af virksomheders anmodning om ekstraordinær genoptagelse af moms og lønsumsafgift. Her skal du vurdere, om en virksomhed kan få genoptaget sin moms eller lønsumsafgift efter formelle og momsretlige regler. Herudover skal du oprette sagerne i vores journaliseringssystem og følge op på henvendelser. Som en del af jobbet vil du være i kontakt med virksomheder, deres rådgivere samt kollegaer i andre enheder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontorfunktionær til Udbetaling & Kvalitet, Team Kreditor & Fagøkonomi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, København

Har du lyst til at arbejde i et team, hvor vores indsats har afgørende betydning for al øvrig sagsbehandling i styrelsen? Er du detaljeorienteret, og trives du med en variation af kompleksitet og konventionel administration, hvor vidensdeling, sparring og team-ånd er i højsædet? Så stil skarpt og læs videre.

Du skal bl.a. hjælpe os med at løse følgende opgaver:

 • Løbende opdatere Landbrugsstyrelsens kunderegister, så bl.a. dødsbo og konkursbo registreres korrekt
 • Gennemføre ændringer i CAP-kundesystemet
 • Foretage daglige kørsler og kundeopdateringer
 • Håndtere og registrere digitale fuldmagter
 • Oprette, frigive og sagsbehandle transporter, - dvs. overføre støttebeløb til andre modtagere
 • Oprette, frigive og sagsbehandle import- og eksportgarantier
Frederikssund Kommune
Socialrådgiver/-formidler til Rådgivningshuset

Frederikssund Kommune

Vi mangler en ny kollega til vores Rådgivningshus, hvor vi til daglig er 6 kolleger der samarbejder omkring bevilling samt udførsel af sociale tilbud til borgere fra 30 år og opefter med fysiske, psykiske, og/eller sociale problemstillinger samt deres pårørende. Der ydes råd og vejledning, forebyggende indsatser samt sagsbehandling i forhold til bevilling af særlige indsatser.

Du vil indgå i vores daglige dynamiske samspil og samarbejde på tværs af faggrupper, der sætter fokus på helhedsorienterede indsats i fællesskab med bl.a. kommunens Jobcenter, Ydelse, leverandør af § 85-indsatser.

Lovområdet er en kombination af serviceloven inden for det specialiserede voksenområde, herunder støtteforløb, bevilling af støtte-/kontaktperson, opfølgning på borgeres ophold på krisecentre/herberg samt misbrugsbehandling.

Gem
UC SYD
Koordinator til Ledelsessekretariatet i Esbjerg – barselsvikariat

UC SYD

Vi søger en samarbejdsorienteret koordinator, som kan lide at have styr på detaljerne, og som synes, at det er sjovt at arbejde i et miljø, hvor to dage sjældent er ens.

Som koordinator er din primære opgave at understøtte studielederne i udførelsen af deres administrative opgaver på de uddannelser, som de har ansvaret for. Opgaverne stilles, defineres og løses i samarbejde med den enkelte studieleder, og du må derfor forvente et stort spænd i opgaveporteføljen.

Eksempler på dine opgaver:

 • Koordinering og understøttelse i forbindelse med interne processer, projekter og UC SYD's kvalitetssikringssystem
 • Administrativ bistand i forbindelse med rekruttering
 • Udvikling, optimering og strukturering af arbejdsopgaver/arbejdsgange
UC SYD
Toldstyrelsen Medarbejdere til tilsyn med virksomheders toldbevillinger

Toldstyrelsen, Køge og Tranbjerg J

Vil du være med til at understøtte danske virksomheder i smidig handel på tværs af Danmarks grænser? Er du imødekommende, og kan du overskue data og komplekse forhold, også når du er på virksomhedsbesøg? Så er du måske vores nye kollega i Bevillingstilsyn.

Din primære opgave bliver at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder de vilkår, der knytter sig til deres bevillinger. Det er fx krav til varens opbevaring og sporbarhed gennem virksomhedens processer ved ankomst, lagring, produktion og afsætning. Tilsynet føres i dialog med virksomhederne, hvor en del af tilsynet foregår i virksomheden eller virtuelt, mens andre dele sker på grundlag af dataanalyser og administrative vurderinger. Du varetager opgaven i tæt samspil med dine nærmeste kolleger og med en bred kontaktflade i hele Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen
Danmarks Tekniske Universitet Dygtig og engageret administrativ medarbejder søges

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby

Vil du være med til at sikre et højt fagligt sagsbehandlingsniveau af studiesager på et teknisk eliteuniversitet i verdensklasse?

Så har vi det perfekte job til en struktureret og servicemindet person.

Sagsbehandling og service er nogle af nøgleordene, som vil være en integreret del af din hverdag. Som medarbejder i Kontoret for Studieadministration får du en stor kontaktflade, da du dagligt vil være i kontakt med både studerende, undervisere og medarbejdere fra DTU’s 16 institutter.

Du vil få ansvaret for egne institutter og dine primære opgaver vil i den forbindelse blandt andet være følgende:

 • Sagsbehandle studentersager og studieordninger, herunder administration af gældende regler
 • Opretholde løbende kontakt med dine kontaktpersoner på institutterne
THISTED KOMMUNE
Sagsbehandler til Team Sygedagpenge

THISTED KOMMUNE

Erhverv og Beskæftigelse søger en sagsbehandler til Team Sygedagpenge

Erhverv og Beskæftigelse er vi ambitiøse omkring vores kerneopgave; At hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til, virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Vi er omkring 125 dedikerede medarbejdere, der primært arbejder med afsæt i Strategi for Beskæftigelsesindsatsen. Vores ambition er at skabe en beskæftigelsesindsats, hvor der er fokus på både det borger- og det virksomhedsrettede perspektiv og sammenhængen mellem disse, således der kan skabes fælles løsninger, der gavner både den enkelte borger og områdets virksomheder.

Teamets opgaver

 • etablering og opfølgning på jobafklaringsforløb
 • iværksættelse af, og opfølgning på indsatser i henhold til beskæftigelsesloven
 • forberedelse af sager til rehabiliteringsteamet
Gem
Trolle Care A/S
Udviklingskoordinator

Trolle Care A/S, København

Stillingen har helt overordnet til formål at være med til at få virksomheden til at vækste, på det helt lavpraktiske plan som daglig fælles planlægning og til at være med til at udvikle og forberede nye produkter/koncepter til markedet med efterfølgende indsalg.

Stillingen som Udviklingskoordinator kræver en sundhedsfaglig baggrund kombineret med god fornemmelse for IT’ens fortræffeligheder, foruden et sundt samarbejds- og planlægningsgen.

Opgaverne vil variere, og vi sørger for en rigtig god og grundig oplæring, men grundfokus i stillingen opfordrer til at du;

 • Går til nye opgaver med en basal analytisk sans
 • Er målrettet og gerne konkurrencepræget
 • Har god kundeforståelse og trives med service – dvs. kundekontakt i alle dens faser
Trolle Care A/S
Frederikshavn Kommune Barselsvikar til Team Materialeindkøb og Håndtering i Center for Kultur og Borgerservice

Frederikshavn Kommune

Indkøb, håndtering og pleje af biblioteksmaterialer er det primære fokus i teamet, som består af 10 engagerede og dygtige medarbejdere, og vi søger en barselsvikar fra den 1. november, som kan bidrage med biblioteksfaglig viden, erfaring fra Borgerservice og især udstedelse af MIT ID, og sidst men ikke mindst godt humør og masser af initiativ.

Stillingen er delt mellem backoffice-opgaver og arbejde i Borgerservice i vagter, så du skal kunne fordybe dig i biblioteks- og økonomisystem og håndtere vores mange materialer fysisk, samtidig med at du formår at vejlede om borgerservice-relaterede spørgsmål i vores skranke og medbetjeningsområde.

Arbejdsopgaverne vil for eksempel være:

 • Indkøb, udpakning og registrering af materialer til vores samling
 • Revidering og oprydning i biblioteket
 • Bogføring i Cicero og KMD Opus
VIA University College
Studiekoordinator til Pædagogisk Assistentuddannelsen

VIA University College, Horsens og Viborg

Som studiekoordinator på Pædagogisk Assistentuddannelsen (PAU), skal du have interesse i og gerne erfaring med erhvervsuddannelse og udvikling af uddannelsen i samarbejde med uddannelsens øvrige medarbejdere.

Dine nøgleopgaver som studiekoordinator vil være:

 • udarbejde opgaveplaner til underviserne i samarbejde med uddannelseslederen
 • samarbejde med studieadministrationen om bl.a. skemalægning, uddannelsesaftaler, prøveafvikling og fraværsregistrering
 • koordinere arbejdet med den specialpædagogiske støtte til elever med dysleksi og andre udfordringer i samarbejde med underviserne

Din arbejdsdag vil være varieret og handle om vejledning, udvikling, koordinering og planlægning. Du vil få en bred kontaktflade til elever, medarbejdere og de kommuner, vi samarbejder med og du skal således være indstillet på, at der skal træffes mange selvstændige beslutninger.

VIA University College