73 job matcher din søgning 73 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 73 resultater.
Grønlands Selvstyre
Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret til at indgå i varetagelsen af lovafdelingens opgaver, herunder juridisk faglig sikring af lovgivning, sagsbehandling og lovfortolkning.

Lovafdelingens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration, samt de danske myndigheder.
 • Lovkvalitets og lovteknisk sikring af forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser, samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
 • Afholdes af kursen inden for lovkvalitet, lovteknik og andre juridiske emner.
Grønlands Selvstyre
NOVASOL A/SDanmarks største feriehusudlejer søger jurist til nyoprettet stilling

NOVASOL A/S, Virum

Vil du være med til at skabe en juridisk afdeling i en international virksomhed med fokus på vækst og udvikling?

NOVASOL er en virksomhed med fokus på vækst og udvikling. Til at understøtte denne udvikling har NOVASOL etableret en selvstændig juridisk afdeling med base i Virum. Afdelingen består indtil videre af en chefjurist i Virum samt et par jurister i Europa.

Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være at:

 • Rådgive forretningen indenfor en bred vifte af juridiske discipliner, herunder navnlig forbrugerret, erstatningsret, offentligret, markedsføringsret, selskabsret, persondataret, kontraktret og IP
 • Administrere juridisk compliance i vores selskaber i samarbejde med de relevante lokale medarbejdere og eksterne advokater
 • Udarbejde og forhandle kommercielle aftaler, fortrolighedserklæringer og forretningsbetingelser
Banedanmark
Direktionskonsulent med politisk forståelse

Banedanmark, København

Har du politisk forståelse, og kan du løse sekretariatsopgaver med mange interessenter? Så er du måske vores nye direktionskonsulent.

Til Banedanmarks direktionssekretariat søger vi en ambitiøs og fagligt dygtig generalist, eller jurist, med solid tyngde og erfaring, der vil være med til at levere høj service til gavn for hele organisationen.

Direktionssekretariatet har ansvaret for direktions- og ministerbetjening og skal sikre, at Banedanmarks administrerende direktør og den øvrige direktion får den nødvendige support og sparring i forhold til direktionsmøder, møder med centrale samarbejdspartnere med videre. Sammen med sekretariatets øvrige medarbejdere får du også hovedansvaret for håndtering af leverancer til Transport- og Boligministeriet i rette tid og ikke mindst af høj faglig kvalitet.

Banedanmark
Arbejdstilsynet
Dygtig jurist til udvikling af støtteordning og policyudvikling

Arbejdstilsynet, København

Er du en fagligt dygtig jurist med politisk flair? Har du kendskab til at sikre administrationsgrundlaget for støtteordninger? Har du drive og stærke samarbejdsevner?

Beskæftigelsesministeriet

Du vil blive en del af et juridisk kontor med nogle af landets bedste eksperter inden for arbejdsmiljø og arbejdsskade, og samtidig vil du blive en del af det juridiske netværk, der arbejder på tværs af kontorene i AFC. I Jura og Forenkling leverer vi sikkert juridisk håndværk i rammer, hvor der er højt til loftet og kort til latter. Det håber vi, at du vil bidrage til.

Som jurist i kontoret vil du bl.a. skulle bidrage til følgende arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af administrationsgrundlag til ny pulje til forebyggelse af nedslidning
 • udarbejdelse af lovforslag, bekendtgørelser og besvarelse af henvendelser om regelfortolkning
 • deltagelse som jurist i arbejdsgrupper med flere fagligheder og foretage sikre juridiske vurderinger.
Banedanmark
Jurist med interesse for miljø og politik

Banedanmark, København

Er du en skarp jurist, der vil være med til at udvikle fremtidens jernbane?

Vi søger en jurist til en spændende og alsidig stilling, hvor du kommer til at arbejde med undersøgelser af juridiske aspekter af vores jernbaneprojekter, før de politisk er besluttede.

Du får til opgave at bistå med den juridiske rådgivning på alle vores ansvarsområder. Du kommer derfor til at arbejde bredt med opgaver inden for alle de regler, der regulerer jernbanen. Det kan dreje sig om juridisk rådgivning i forhold til EU-ret, natur- og miljø ret, udarbejdelse af anlægslove, jernbanenormer (tekniske regler for Banedanmarks infrastruktur), forvaltningsret, offentlighedsloven med videre.

Banedanmark
Esbjerg Kommune
Erfaren juridisk konsulent til Borgmesterkontoret

Esbjerg Kommune

Hvis du brænder for at bruge dine evner til at gøre en forskel og være med, hvor de store beslutninger bliver truffet, så er jobbet som rådgiver i vores centrale juridiske team måske netop noget for dig.

På Esbjerg Kommunes Borgmesterkontor er der aldrig mangel på spændende udfordringer, og vi kan garantere en alsidig arbejdsdag, hvor tingene kan gå lidt stærkt.

Som vores nye jurist bliver du rådgiver for alle, lige fra borgmester og kommunaldirektør til medarbejdere med juridiske spørgsmål. Du kommer til at yde juridisk bistand og rådgivning på mange forskellige niveauer og inden for mange forskellige emner.

Blu A/SJurist

Blu A/S, Valby

Blu søger en jurist til tiltrædelse snarest. Du vil komme til at arbejde med mange forskellige juridiske områder, men især indenfor medie- og entertainment-ret (der især dækker kontrakter, ophavsret og medieret).

Som ny jurist hos Blu vil du skulle indgå i et tæt samarbejde med Blu’s advokat og resten af huset. Du vil opleve at få en travl og spændende hverdag blandt en masse passionerede kollegaer. Hvis det bliver relevant, er der også i ansættelsen mulighed for på sigt at blive advokatfuldmægtig og opnå bestalling.

Hos Blu lægger vi afgørende vægt på at arbejde som et team og på den måde skabe indhold af høj kvalitet. Den kreative proces er fundamentet i Blu’s virksomhed og det er afgørende, at den juridiske rådgivning kan sætte rammerne og anvise løsninger for programmerne.

Dansk ErhvervFødevarekonsulent

Dansk Erhverv, København

Dansk Erhverv søger en konsulent, som brænder for at hjælpe Dansk Erhvervs medlemmer på fødevareområdet.

Dansk Erhverv søger en ny kollega, der vil arbejde med fødevarelovgivning og hjælpe virksomheder i forhold til krav og regler på fødevareområdet. Jobbet består af at varetage sekretariatsfunktionen for dagligvarehandelens fælles branchekode vedr. overholdelse af fødevarelovgivningen. Derudover skal du også rådgive vores andre virksomhedsmedlemmer indenfor fødevareområdet, bl.a. fødevaregrossister, detailvirksomheder, hoteller, cafeer mv.

Opgaver:

 • Sekretariatsfunktion for dagligvarehandelens fælles branchekode
 • Rådgivning af medlemsvirksomheder i fødevarerelaterede spørgsmål, fx mærkning, egenkontrol, hygiejne, fødevarekontraktmaterialer og kemi i fødevarer, økologi, import og samhandel samt tilbagetrækningssager
Boligforeningen AABProjektleder til Byggeri

Boligforeningen AAB, København

Som projektleder får du selvstændigt ansvar for en række større og mindre byggesager. Det betyder, at du varetager byggesagernes forretningsførelse for vores afdelingsbestyrelser m.fl. og i samråd med dem:

 • forestår udformningen af idéoplæg, konkurrenceprojekter og programmering af vores nye byggesager
 • fastlægger det enkelte byggeprojekts anlægsbudget i henhold til gældende rammebeløb for alment boligbyggeri, herunder aftalte huslejeforhøjelser i eksisterende boligafdelinger
 • forestår udbud og kontrahering med rådgivere og entreprenører
 • forestår overordnet styring og sikring af, at byggerierne gennemføres i henhold til aftalt tid, pris og kvalitet.

Jobbet kræver et godt kendskab til byggebranchen, kontraktstyring og entrepriseret, herunder ABR18, AB18, ABT18, PAR og FRI’s ydelsesbeskrivelser mv. Erfaring med støtteordninger og procedurer inden for det almene byggeri er en fordel.

Trafikselskabet Movia
2 skarpe jurister til Danmarks største trafikselskab

Trafikselskabet Movia, Valby

Kan du håndtere udbudsretlige problemstillinger for en stor offentlig ordregiver?

Vi søger en fagligt stærk koncernudbudsjurist, der kan fungere som fagansvarlig for Movias udbuds- og indkøbsfunktion og som sparringspart og faglig rådgiver særligt for vores kontraktafdeling. Du skal kunne arbejde strategisk og operationelt med udbudsret, indkøb, kontraktret og offentlig forvaltning i bred forstand, og du skal kunne rådgive og betjene direktion, bestyrelse og chefgruppe og forklare jura til ikke-jurister.

Vi søger endvidere en fagligt stærk koncernjurist med udbuds- og/eller indkøbserfaring, der som sparringspart og rådgiver kan bistå organisation og ledelse med håndtering af mangeartede og ofte komplekse juridiske spørgsmål, og som har erfaring med de juridiske problemstillinger, der knytter sig særligt til drift af offentlig it-tung virksomhed og forvaltning.

Trafikselskabet Movia
Region SyddanmarkPersonalejurist (vikariat)

Region Syddanmark, Vejle

Vi har travlt, og har brug for et par ekstra hænder i en periode, mens vi venter på, at vores dygtige kollegaer vender tilbage fra barsel.

Så hvis du er en skarp jurist og en stærk formidler, som kan rådgive ledere og understøtte driften i en stor politisk organisation i konstant bevægelse - så er det dig, vi søger som ny kollega til vores personalejuridiske afdeling.

Som jurist skal du håndtere mange forskellige typer af opgaver, men dit primære område bliver de konkrete personalesager. Opgaverne vil bl.a. være:

 • Ledelsesrådgivning i personalejuridiske spørgsmål.
 • Håndtering af personalesager sammen med lederne.
 • Rådgivning af og sparring med HR-afdelingerne på regionens sygehuse.
DLGCompliance & Contract Manager

DLG, Fredericia

Opbygning samt vedligeholdelse og udvikling af DLG Group’s compliancefunktion.

DLG-koncernen er godt på vej med at opbygge en Group compliancefunktion på tværs af koncernen inden for områderne konkurrenceret, GDPR, sanktioner, anti-korruption, hvidvask, Group Code of Conduct og Supplier Code of Conduct.

Du er uddannet jurist med minimum 3-5 års erfaring, gerne som in-house-jurist i en international koncern. Du har erfaring med compliance og særligt erfaring med konkurrenceret og/eller GDPR er en stor fordel.

Som person arbejder du selvstændigt, analytisk og struktureret og har fokus på at skabe fremdrift og følge dine opgaver til dørs. Med din stærke faglighed, løsningsorienterede personlighed og gode forretningsforståelse evner du at kombinere compliancemæssige krav og kommercielle/operationelle processer i en international koncern.

Topdanmark
Juridisk skadebehandler til vores ejerskifte- og byggeskade-forsikringsafdeling

Topdanmark Forsikring og Pension, Ballerup

Du vil både skulle behandle større og mere komplicerede skader sammen med vores byggetekniske skadebehandlere og taksatorer, regressager mod bygningssagkyndige og entreprenører, klagesager og på sigt også vores sager i Ankenævn for Forsikring.

Herudover er man som juridisk skadebehandler i vores back-office sparringspartner for vores taksatorer i marken og afdelingens teknikere. Er du forsikringsuddannet på niveau 6 vil du også kunne komme i betragtning, hvis du har konkret erfaring med disse opgaver.

e-BoksJurist til projektansættelse

e-Boks, Hellerup

Er du Jurist, har du arbejdet med en bred vifte af juridiske opgaver og kunne du tænke dig, at være med på en spændende rejse? Så har vi hos e-Boks en spændende stilling!

Vi oplever i øjeblikket kraftig vækst og efterspørgsel på vores digitaliseringsydelser, både i Danmark og internationalt. Som et led i at understøtte denne vækst søger vi nu en Jurist til en projektansættelse med varighed til 30. juni 2021.

I samarbejde med virksomhedens øvrige jurister vil du dagligt supportere forretningen med forskellige typer af juridiske spørgsmål, ligesom du vil bistå med udarbejdelse og forhandling af diverse kontrakter. Derudover vil du indgå i større tværfaglige projekter og vil i den forbindelse få en stor berøringsflade med de øvrige afdelinger i e-Boks.

NykreditVil du være Nykredits nye haj til kapitalmarkedsjura?

Nykredit, København

Er du en engageret og fagligt stærk holdspiller? Og vil du være en del af et dynamisk team, hvor barren er sat højt, og hvor du er med til at gøre en forskel for Nykredits kunder?

I Jura Erhverv vil vi yde rådgivning på højeste niveau, og vi har ansvaret for alt jura, som berører vores erhvervskunder og vores kapitalmarkeds- og kapitalforvaltningsforretning.

Vi har brug for en dygtig jurist, der vil tage ansvaret for de juridiske udfordringer, der opstår i alt fra mindre driftsopgaver til store transaktioner og projekter. Vi løfter som team, og du får mulighed for at blive udfordret gennem løsningen af forskellige opgavetyper inden for både drift, produktudvikling, lovimplementering og meget mere.

Færdselsstyrelsen
Har du flair for forvaltningsret, og kunne du tænke dig at arbejde med juridisk sagsbehandling?

Færdselsstyrelsen, Ribe

Færdselsstyrelsen søger 2 jurister til team kørekort.

Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for administrationen af reglerne om kørekort og køreuddannelse.

Som jurist i team kørekort får du en hverdag fyldt med forskellige opgaver. Din primære opgave bliver at håndtere borger- og myndighedshenvendelser telefonisk og skriftligt og behandle klagesager på kørekortområdet, hvilket betyder, at du dagligt er i kontakt med en bred gruppe af mennesker.

Vi administrerer færdselslovens regler, træffer afgørelser i konkrete sager om kørekort og køreuddannelse, udsteder vejledninger, ligesom vi behandler generelle og overordnede spørgsmål vedrørende de enkelte områder.

Færdselsstyrelsen
Koncerncentre
Juridisk konsulent med erfaring i udbuds- og entrepriseret til Center for Ejendomme

Koncerncentre, Herlev

Har du indsigt i og gerne erfaring med entreprise- og udbudsret og lyst til at omsætte din faglighed i samarbejde med projektledere i vores byggesektioner? Så er det muligvis dig, vi leder efter.

Du vil blive en del af Jurasektionen, som sammen med seks byggesektioner udgør enheden Byg og Renovering, der gennemfører byggeprojekter i CEJ, som er regionens centrale byg- og driftsherreorganisation.

Den juridiske sektion består i dag af en daglig leder, som du skal arbejde tæt sammen med om den faglige rådgivning, som juraenheden udfører på mange niveauer til centrets øvrige medarbejdere primært projektlederne i enheden Byg og Renovering.

Koncerncentre
Rambøll
Senior Legal Consultant til udbudsrådgivning

Rambøll, København

Vi oplever stor efterspørgsel efter vores rådgivningsydelser, og vi søger derfor nu en jurist eller advokat til udbudsrådgivning. Kom og bring din juridiske ekspertise i spil, når du sammen med et stærkt team af konsulenter rådgiver vores kunder i gennemførelse af udbudsforretninger. Rambøll

Som vores nye Senior Legal Consultant bliver du en del af en afdeling på 14 medarbejdere, heraf en specialiseret gruppe bestående af 12 juridiske rådgivere, der er blandt landets førende udbudsretlige eksperter, og som i mere end 20 år har tilbudt vores kunder højt kvalificeret juridisk rådgivning i konkurrence med andre konsulent- og advokatvirksomheder i Danmark og internationalt. Ansættelsen vil være på vores hovedkontor i København, men det må forventes, at der vil kunne forekomme perioder, hvor arbejdet bliver udført fra kundens adresse.

KABVi søger advokat/jurist til vores bygge- og entrepriseenhed i Juridisk afdeling

KAB, København

Har du solid erfaring med entreprise-/byggeret, fast ejendom og planret? Og har du lyst til at bruge dine kvalifikationer til at gøre en forskel ved at holde styr på de juridiske aspekter i renoveringer og byggeri af almene boliger? Så er du måske vores nye kollega.

Afdelingen servicerer og understøtter med juridiske ydelser til hele KAB-fællesskabet, men enheden for bygge- og entrepriseret er målrettet mod bygge- og renoveringsopgaver.

Opgaverne spænder bredt, men vil være fokuseret på rådgivning i alle faser af en byggesag lige fra beslutningsproceduren og erhvervelse af byggegrund til byggeriets afslutning, eventuelle tvister undervejs og efterfølgende.

Anklagemyndigheden
Forlængelse af svarfrist: PU-stilling i Rigsadvokatens uddannelsessektion

Anklagemyndigheden, København

Vil du være med til at udvikle anklagemyndigheden? Så har du muligheden nu i en PU-stilling i Rigsadvokatens uddannelsesenhed med start den 1. september 2020 eller snarest muligt derefter i foreløbig et år med mulighed for forlængelse.

I Rigsadvokatens uddannelsesenhed arbejder vi målrettet på at sørge for, at vi hele tiden tilbyder de helt rigtige uddannelsesaktiviteter til alle anklagemyndighedens medarbejdere. Det gælder både grunduddannelse, videreuddannelse og leder- og talentudvikling.