276 job matcher din søgning 276 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

DEAS
Er du vores nye jurist eller advokat med erfaring og viden om fast ejendom?

DEAS, Frederiksberg

Er du advokat, cand.jur. eller cand.merc.(jur.) med erfaring indenfor boliglejeretslige forhold, og brænder du for at arbejde med fast ejendom og lejeret?

Som advokat eller jurist hos DEAS vil du få en enestående chance for at medvirke til at løse nogle af afdelingens spændende og komplekse sager.

Dine arbejdsopgaver vil veksle mellem.

 • Egne sager, hvor du har bolden i forhold til kunder, offentlige myndigheder, og eksterne advokater m.v. og selv bl.a. møder i huslejenævnet.
 • Rådgivning og support internt i DEAS omkring lejeretslige og fast ejendomsforhold til vores andre afdelinger.
 • Mere avanceret sagsbehandling i forbindelse med f.eks. implementering af ny lovgivning i forretningen, due diligence i forbindelse med ejendomstransaktioner, lejeforhandlinger, udviklingsopgaver og compliance.
DEAS
Via Equity A/S COMPLIANCE/ESG MANAGER

Via Equity A/S, Copenhagen

VIA equity is looking for an ambitious individual to join our team as a Compliance and ESG Manager. For the right individual, we offer a unique opportunity to head the firm’s compliance function and to work with and drive the firm’s internal and external ESG profile, processes & reporting.

As a Compliance and ESG Manager, you will be an integrated part of VIA’s team and work across both VIA and the underlying portfolio companies. You will drive the newly established compliance and risk management function and keep up to date on all relevant developments within ESG and ensure that VIA and its portfolio companies can deliver best-in-class reporting that will enable data-driven sustainability decisions.

The ideal candidate has a background from law, consulting, or the financial sector and has had some exposure to the field of compliance and ESG in prior employments.

Egedal Kommune
Engageret jurist/specialist til ejendomsjura, lejeret og almenboligområdet

Egedal Kommune, Ølstykke

Vil du være med til at opstarte og drive husleje- og beboerklagenævnet i Egedal Kommune? Har du mod på at udvikle et fagligt speciale omkring almenboligområdet? Vil du gøre en forskel for Egedals borgere?

Dine opgaver

 • Opstart af husleje- og beboerklagenævnet og efterfølgende forberedelse af sager i nævnene. Her får du en enestående chance for at præge proces og procedurer – herunder udarbejdelse af indstillinger, deltagelse i nævnsmøder og besigtigelser, udkast til afgørelser – og løbende dialog med lejere og udlejere.
 • Tilsyn med kommunens almene boliger, hvor du vil fungere som bindeled mellem kommunen som tilsynsmyndighed og den enkelte boligorganisation, herunder forberedelse og afholdelse af styringsdialoger samt myndigheds-behandling i forhold til nybyggeri, ommærkninger, salg og renoveringer.
 • Tvisthåndtering og rådgivning om øvrige juridiske spørgsmål.
Egedal Kommune
Gem
Grønlands Selvstyre
Licensafdelingen søger 1 ny kollega.

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dine primære opgaver vil være sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og være den primære kontaktperson for selskaber og privatpersoner. Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Du vil endvidere efter omstændighederne deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, og bidrage til styrelsens informationsvirksomhed og markedsføring.

Vi lægger vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for samfundsvidenskab, jura eller offentlig administration.

Grønlands Selvstyre
Lægemiddelstyrelsen Juridisk special- eller chefkonsulent til Centerjura

Lægemiddelstyrelsen, København

Vil du være med til at dyrke juraen indenfor et væsentligt område af life science, herunder regulere og kontrollere lægemiddelvirksomheder til gavn for patienterne, så er det måske dig, vi søger.

Din rolle bliver at supportere medarbejderne på lægemiddelområdet, der arbejder med tilladelser til lægemiddelvirksomheder, inspektion, laboratoriekontrol m.v.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

 • Selvstændig håndtering af en række juridiske områder, herunder projekter eller lovforberedende arbejde med bidrag til lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger og notater m.v.
 • Juridisk rådgivning på hele lægemiddelområdet, herunder deltagelse i enkelte inspektioner, samt udfærdigelse af notater indenfor lægemiddellovgivningen.
 • At besvare henvendelser inden for lovområdet, herunder bidrage til besvarelse af folketingsspørgsmål og andre bestillinger fra vores departement.
LB Forsikring
Sagsbehandler til Ansvarsskade

LB Forsikring, København

Som sagsbehandler i Ansvarsskade bliver du en del af et entusiastisk, udviklingsorienteret fællesskab, hvor der er tillid til, at vi sammen løfter mere end hver for sig. Vi stræber efter større indflydelse end vores størrelse måske i sig selv giver, og der er frie rammer og frihed under ansvar.

Dine primære opgaver som sagsbehandler er:

 • at behandle nye og igangværende ansvarssager inden for privat-, hunde- og, i begrænset omfang, erhvervsansvar
 • ansvaret for sagen fra den bliver anmeldt til vurdering af, om sagen er omfattet af policen og vilkårene
LB Forsikring
Nævnenes Hus
Skarpe erhvervsjurister til behandling af klagesager af stor samfundsmæssig betydning inden for erhvervsområdet

Nævnenes Hus, Viborg

Vil du bidrage til at sikre lige ret for alle erhvervsdrivende og virksomheder ved at understøtte uafhængige klagenævn på erhvervsområdet med et grundigt og kompetent juridisk forarbejde, for at de kan træffe korrekte afgørelser i rette tid?

I Nævnenes Hus sekretariatsbetjener vi en række uafhængige domstolslignende nævn. Nævn er uafhængige instanser, der gør det både hurtigt, billigt og nemt for borgere og virksomheder at få prøvet deres retsstilling, uanset om der er tale om efterprøvelse af en myndighedsudøvelse eller en sag imellem to private parter. Dermed bidrager vi hver dag til at opretholde den retssikkerhed, som alle danskere nyder godt af.

Hos os vil du som erhvervsjurist i team Erhverv i området Forbruger og Erhverv derfor kunne bidrage til et demokratisk retssamfund med lige ret for alle erhvervsdrivende og virksomheder.

Skattestyrelsen Erhvervsregistreringen i Randers søger ny kollega

Skattestyrelsen

Vil du være med i et team, der visiterer virksomheder, der er under registrering, så de hurtigt og effektivt kommer i gang og undgår gæld til det offentlige? Vil du være et sted, hvor kompetencer og trivsel er i fokus? Så er du måske vores nye kollega.

I Erhvervsregistreringen arbejder vi med formel registreringskontrol af virksomheder og forebyggende restancearbejde ved registrering af nye virksomheder og ændring i registreringsforhold for eksisterende virksomheder.

Din opgave bliver at visitere og sagsbehandle virksomhederne med henblik på at vurdere, om de har restancer eller gældsposter til det offentlige, der har indflydelse på, om de kan registreres. Opgaverne løser du selvstændigt og sammen med kolleger i såvel Randers, hvor enheden er, samt kolleger i vores søsterenhed i Fredensborg. Derudover får du en stor kontakt- og samarbejdsflade på tværs af hele Skatteforvaltningen.

Skattestyrelsen
Bureau for Inatsisartut Er du vores nye akademiske udvalgssekretær?

Bureau for Inatsisartut, Nuuk

Bureau for Inatsisartut søger en dygtig AC medarbejder til betjening af parlamentets udvalg.

Du kommer til at indgå i udvalgssekretariatet sammen med 9 udvalgssekretærer, som refererer til kontorchefen. Den primære opgave som akademisk udvalgssekretær er at betjene et af Inatsisartuts udvalg, ved at yde saglig, neutral og professionel rådgivning af medlemmer af Inatsisartut inden for udvalgets fagområder.

Det betyder, at du bl.a. skal udarbejde dags-ordener og materiale til udvalgsmøder, betænkninger og pressemeddelelser samt planlægge og afvikle samråd, besøg og udvalgsrejser i Grønland, Danmark og eventuelt udlandet. Udvalgenes møder og arbejde foregår primært på grønlandsk, og der er derfor tilknyttet en tolk til hvert udvalg.

Færdselsstyrelsen
Fuldmægtig eller specialkonsulent

Færdselsstyrelsen, Ribe

Vil du være med til at videreudvikle et team i vækst? Trives du i en hverdag præget af komplekse og spændende tværfaglige afklaringer på en arbejdsplads med store samarbejdsflader? Så er du måske vores nye kollega.

Du vil blive en del af et kontorchefområde, som består af tre teams. Vi har et stærkt fagligt fællesskab på tværs af medarbejdergrupper og faglige baggrunde. Du skal derfor være i stand til at samarbejde på tværs af fagligheder og se værdien heri. Vi lægger stor vægt på den kollegiale sparring i opgavevaretagelsen.

Færdselsstyrelsen
Gældsstyrelsen Gør en forskel som konkurssagsbehandler

Gældsstyrelsen, Middelfart

Fungerer du i krydsfeltet mellem lovgivning, analyse og formidling, så har du mulighed for at sikre en professionel tilgang og en god proces i vores håndtering af konkurssager.

Du kommer til at bidrage aktivt til inddrivelsen af offentlig gæld ved at analysere og vurdere sager på konkursområdet.

Du skal kunne sætte dig ind i gældende lovgivning og bruge den viden til at analysere og vurdere, hvilken afgørelse sagerne kalder på. Og så skal du kunne præsentere din vurdering i skifteretten.

Dine primære opgaver vil indebære:

 • Konkurssagsbehandling inkl. vurdering og indgivelse af konkursbegæring samt skyldnerkontakt.
 • Fremmøde og sagsfremstilling i skifteretten.
 • Håndtering af sikkerhedsstillelser og betalingsaftaler.
Gældsstyrelsen
EY
Graduate - Risk & Actuarial (Copenhagen)

EY

EY gives graduates the unique opportunity to build a professional career by joining our team in August 2023. We will invest in you. We will guide you. And we will support you along your journey at EY.

Accelerate your career by working across sectors and businesses with a graduate position within Consulting. Have you ever wondered what makes some of Denmark’s largest businesses great or how smaller businesses and start-ups thrive? Then join EY!

EY
Novozymes A/S Patent Attorney, Novozymes, Lyngby

Novozymes A/S

As our new colleague, you will become part of our global IP organisation with around 60 people located in Denmark, USA, China, and India. You will be working closely with our R&D and commercial organization and be responsible for all aspects of the patent value chain.

Using your profound understanding of our science and business, you will be developing and executing the patent strategy for your designated business area as well as advice key stakeholders on all aspects of the patenting process. We offer the opportunity to grow and develop professionally in a global organization and a flexible work schedule with the option of working from home 1-2 days a week.

Dansk Håndværk
Arbejdsretsjurist

Dansk Håndværk, København

Brænder du for at levere kvalitetsrådgivning til virksomheder indenfor ansættelses- og overenskomstret, og ønsker du at blive en del af en arbejdsgiverorganisation for små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri, håndværk og industri.

Vi søger en ny kollega på grund af opnormering i vores juridiske enhed. Sammen med de øvrige 3 sagsbehandlere i den juridiske enhed vil dine opgaver primært bestå i rådgivning indenfor ansættelsesret, overenskomstret, GDPR og arbejdsmiljø.

Du vil herudover varetage konkret sagsbehandling og forhandling primært med vores overenskomstparter 3F, Blik-og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og HK på den anden side af bordet. Du vil selvstændigt skulle varetage forhandlingen af sagerne hele vejen gennem det fagretlige system fra det indledende mæglingsmøde til sagen eventuelt ender i Arbejdsretten eller i faglig voldgiftsret.

Dansk Håndværk
DSV
Compliance Specialist – drive further development of various processes within Business Ethics

DSV, Hedehusene

Would you like to drive compliance initiatives to further ingrain the culture of compliance into the day-to-day life of all DSV employees? And do so by leading development within third part risk management processes, risk assessment processes and managing the Code of Conduct?

In short, you will be:

 • dentifying areas of improvements within our processes (e.g. risk assessment or third-party risk management), whether based on regulatory requirements or evolving standards
 • Identifying knowledge or awareness gaps within the organisation regarding the Code of Conduct
 • Prioritising areas of improvement needed for awareness and create action plans
DSV
Gældsstyrelsen Dygtige juridiske profiler med erfaring inden for projektledelse til ambitiøst kundekontor

Gældsstyrelsen, Middelfart

Har du lyst til at arbejde med landets mest spændende kunder i forbindelse med gældsinddrivelse og brænder du for at finde løsninger på komplekse juridiske problemstillinger? Så har du nu mulighed for at blive del af et spændende og ambitiøst kundekontor, hvor du skal være med til at udvikle og løse vores fordringshaveropgave i Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige. Det er en opgave, der har stor betydning for samfundet, og vi søger dygtige kollegaer, som har lyst til at være med til at skabe et solidt fundament for Gældsstyrelsen. Du får en unik mulighed for både at prøve kræfter med juridiske opgaver, opbygning og vedligehold af kunderelationer, samt hjælpe med at understøtte tekniske udfordringer i forbindelse med kontraktstyring.

Gældsstyrelsen
Skattestyrelsen Sagsbehandlere til national og international selskabsskat i store selskaber - Odense

Skattestyrelsen

Har du solide kompetencer indenfor selskabsskat, regnskab og revision? Interesserer du dig for national og international selskabsskat? Så tilbyder vi dig et spændende job med work-life balance, fleksibilitet, ansvar og gode udviklingsmuligheder.

Din primære opgave vil være sagsbehandling af selskabsskatteretlige problemstillinger, herunder kan kildeskatteretlige problemstillinger også blive en del opgaven. Sagerne opstår enten på initiativ fra Skattestyrelsen eller fra virksomhederne.

Vi udsøger virksomheder til kontrol på områder, hvor der vurderes at være en høj risiko for fejl i virksomheders indkomstopgørelse. Herefter består din sagsbehandlingsopgave i at gå i dialog med virksomheden og at kontrollere, om der er fejl i indkomstopgørelsen.

Skattestyrelsen
BEC
Outsourcing Compliance Advisor

BEC, Roskilde

Are you eager to be a part of something bigger? Ready to be professionally ambitious together with others? Then we might have the right opportunity for you.

In the position as outsourcing compliance advisor, you will (in close collaboration with the legal and other compliance resources in your team) work with various stakeholders in BEC, primarily BEC’s “Contract Owners”, procurement, the security team and architects. Further, you will be in touch with BEC customers, with BEC’s vendors and potentially the financial supervisory authorities.

Your primary tasks and responsibilities will include to:

 • Support the business areas in BEC in connection with procurement and management of outsourcing services.
 • Maintain a solid, internal governance to ensure that BEC is handling outsourcing arrangements according to the Danish outsourcing regulation.
BEC
Vestjysk Bank A/S
Jurist søges til Danmarks stærkeste lokalbank

Vestjysk Bank A/S, Herning

Vestjysk Bank søger en fagligt velfunderet jurist med arbejdssted på vores hovedkontor i Birk, Herning. Den juridiske medarbejder vil referere til lederen af kreditsekretariatet og skal rådgive såvel bankens stabsfunktioner som bankens filialer.

Jobbet vil indeholde en bred vifte af juridiske opgaver relateret til hverdagen i en stor dansk lokalbank, hvor jura i udpræget grad influerer på beslutningerne. Du vil bl.a. skulle supportere kolleger i lovgivningsmæssige spørgsmål inden for bl.a. finansieringsret, fast ejendom, selskabsret, dødsbobehandling, konkursret, familieret, arveret, pension og inkasso på erhvervsområdet.

Du vil deltage i implementeringen af ny lovgivning herunder medvirke til ændringer og udarbejdelse af forretningsgange og sikre, at disse efterlever det juridiske formål.

Vestjysk Bank A/S
Det Digitale Folkebibliotek Jurist

Det Digitale Folkebibliotek, København

Folkebibliotekerne har et alsidigt og attraktivt digitalt tilbud til borgerne i Danmark. Nu har du en enestående mulighed for at være med til at udvikle og forbedre tilbuddet.

Foreningen Det Digitale Folkebibliotek søger en juridisk generalist på fuldmægtig-niveau, der kan bidrage til at skabe de bedste rammer for foreningen, foreningens medarbejdere og medlemmerne, de danske folkebiblioteker. Som jurist i foreningen kommer du til at arbejde med flere retsområder. Dine opgaver løses med stor selvstændighed og i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger internt og eksternt.

Det Digitale Folkebibliotek er en forening med alle de danske folkebibliotekskommuner som medlemmer. Foreningen har til formål at stille digitale services, tilbud og materialer til rådighed for folkebiblioteker og borgere.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV