17 job matcher din søgning 17 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 17 af 17 resultater.
Formula Automobile A/SExecutive Assistant

Formula Automobile A/S, Kgs. Lyngby

Til en nyoprettet stilling skal Formula bruge en Executive Assistant der kan servicere direktørgruppen i koncernen på tværs af forretningsenheder.

Hvis du brænder for, at det skal være din næste titel, så kan du forvente, at du vil blive det administrative bindeled for direktionen. Du kommer til at arbejde strategisk, men også meget operationelt, og det er vigtigt, at du kan omsætte akademisk teori til praksis, der kan eksekveres i en allerede meget velfungerende organisation.

På daglig basis har du et ønske om at gøre en positiv forskel, ikke kun for direktionen, men for alle dine kolleger, som du hurtigt oparbejder et godt samarbejde med gennem din høje personlige integritet og faglighed. Verden vælter ikke, hvis æren for en sejr ikke tilfalder dig personligt, men du er i stand til at kommunikere assertivt på alle niveauer.

COWI
Process Analyst, Group Finance, Lyngby

COWI

COWI skaber værdi for kunder, mennesker og samfund i en global verden. Med medarbejdere i mere end 30 lande søger vi konstant at styrke vores infrastruktur for at understøtte de udfordringer og muligheder, vi står over for hver dag. Vi søger en Process Analyst til Group Finance til vores kontor i Lyngby. Vil du være med i vores team for Compensation & Master Data og få ansvar for løn- og persondata?

Som Process Analyst i vores sektion, Compensation & Master Data, bliver du en del af COWI’s Corporate Finance afdeling, som leverer en lang række specialiserede ydelser inden for Compensation & Benefits samt håndtering af master data til hele COWI-gruppen.

Compensation & Master Data har 15 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Litauen. Som vores nye Process Analyst kommer du til at arbejde med løn, tidsregistrering og master data, herunder også beregning af feriehensættelse og kontoafstemninger.

COWI
ATP
Forretningsanalytiker til udvikling af ATP’s arbejdsmarkedsløsninger

ATP, Allerød

Vidste du, at ATP står over for at gøre en række nye politiske aftaler til virkelighed? Vil du være en del af en gruppe forretningsanalytikere, der sammen skal udvikle de forretningsprocesser, der får pengene ud og gøre gavn i samfundsøkonomien?

Som forretningsanalytiker er du med til at udvikle forretningsprocesser og implementere løsninger, der både imødekommer kundernes behov og opfylder de lovgivningsmæssige krav. Sammen med dine kollegaer udvikler du løsninger, der giver virksomhederne økonomiske incitamenter til at ansætte flere elever, løsninger der udbygger barselsudligningen i Barsel.dk, eller løsninger, der sikrer, at lønmodtagerne får udbetalt feriepenge.

Vi søger dig, der kan være med fra idé til implementering. Dig, der kan knuse problemer, drive opgaverne og er god til at formidle komplekse problemstillinger forståeligt.

ATP
ATP
Sektionschef til Seniorpension

ATP, Hillerød

Vil du være med til at etablere en helt ny sagsbehandlerenhed? Kan du bevare overblikket og skabe struktur? Og har du lyst til at løse en samfundsopgave til gavn for borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne? Så er du den sektionschef, vi søger til enheden Seniorpension.

Siden starten af 2020 har nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen, haft muligheden for at søge om seniorpension hos landets kommuner.

Fra 1. januar 2021 bliver det imidlertid en selvstændig myndighed under ATP, der overtager ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Derfor er vi nu på udkig efter en sektionschef, der vil være med til at bygge den kommende sagsbehandlerenhed op fra bunden. Her vil du få ansvaret for ca. 25 sagsbehandlere (jurister, sundhedsfaglige og kunderådgivere).

ATP
Udviklings- og ForenklingsstyrelsenSkarp teamkoordinator med erfaring inden for ledelsessupport og -rapportering

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Lyngby

Kunne du tænke dig at blive faglig ansvarlig for en faggruppe i et stort agilt udviklingskontor og arbejde med et af Danmarks største IT-udviklingsprogrammer? Har du en empatisk, engageret og tillidsfuld tilgang til mennesker, og drømmer du om at være en del af en organisation i rivende udvikling? Så er det måske dig, vi leder efter.

Som teamkoordinator vil du skulle navigere indenfor en bred vifte af interessenter. Du skal kunne håndtere at tale ind i forskellige fagligheder på tværs af programmet. Herunder vil det være afgørende, at du formår at være inkluderende og tydelig i din planlægning og kommunikation. Du får en varieret hverdag bestående af følgende opgaver:

  • Bistå i udarbejdelsen samt implementeringen af en udviklingsstrategi for kontoret.
  • Bistå i oplæring og onboarding af nye medarbejdere.
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Danmarks Tekniske UniversitetMedarbejder til DKCERT's DPO-tjeneste

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby eller Aarhus

DeiC søger en medarbejder til DPO-tjenesten under DKCERT. Medarbejderen skal indgå i et team med to nuværende medarbejdere og fungere som ekstern databeskyttelsesrådgiver for tjenestens brugere og endvidere rådgive internt samt hos universiteter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner om reglerne inden for databeskyttelse.

DKCERT’s DPO-tjeneste hjælper universiteter og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner med rådgivning og vejledning inden for databeskyttelse og drifter et netværk mellem p.t. 18 databeskyttelsesrådgivere fra sektoren. Yderligere varetager tjenesten rollen som databeskyttelsesrådgiver for en række af disse og fungerer samtidig som en fleksibel ressource for enten at aflaste institutionerne ved høj belastning eller midlertidig at varetage rollen som databeskyttelsesrådgiver for disse i kortere eller længere perioder.

CRODA Denmark A/SQA Specialist

CRODA Denmark A/S, Frederiksssund

Croda Denmark A/S er verdens største producent af adjuvanter til human vaccine. Virksomheden arbejder under Pharma GMP og eksporterer til kunder i hele verden. Adjuvanter indgår i mere end 2 mia. vaccinedoser årligt. Blandt andet bidrager vore produkter til, at vacciner mod livmoderhalskræft, polio hepatitis, stivkrampe, difteri, kighoste, botulisme og miltbrand fungerer efter hensigten. Fabrikken er beliggende i Frederikssund og beskæftiger ca. 85 medarbejdere. Jobbet:

Vi søger en QA kollega der har lyst til at indgå i et ambitiøst og stærkt fagligt team som yder support til resten af organisationen i forhold til den løbende produktion, opbygning og vedligehold af vores kvalitetssystemer samt større og mindre projekter. QA afdelingen beskæftiger 10 medarbejdere som i en god og åben tone har et tæt samarbejde på tværs af organisationen. Virksomheden tilbyder et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø præget af entusiasme og handling.

Egedal Kommune
Konsulent med flair for kontraktforhandling og økonomistyring til det specialiserede undervisningsområde

Egedal Kommune, Ølstykke

Er du typen, der motiveres af at løse komplekse opgaver i krydsfeltet mellem myndighed og leverandør? Er du en dygtig forhandler, og kan du sikre Egedal Kommune de bedst mulige kontrakter med eksterne leverandører på det specialiserede undervisningsområde, til gavn for Egedals børn og unge?

Din opgave bliver at sikre, at kontrakter i både nuværende og nye sager indeholder klare økonomiske aftaler, mål og kvalitetskrav. Derudover er der behov for en gennemgang af alle eksisterende kontrakter på det specialiserede undervisningsområde. Der er endvidere behov for, at du leder forhandlingerne i de sager, hvor vores leverandører ønsker at regulere prisen, hvis kontrakten stopper i utide, eller tilsvarende.

Egedal Kommune
ATP
Forretningskonsulent til projekter og driftsoptimering

ATP, Hillerød

Kan du organisere komplekse processer og holde styr på kontakten til kunderne? Vil du arbejde til gavn for samfundet?

Lige nu er vi på udkig efter en ny kollega, der vil være en del af teamet Kunder & Leverancer, hvor vi bl.a. står for kontakt til vores kunder, projektledelse og er bindeleddet mellem forretningen og IT-udviklingen.

Konkret leder vi efter dig, der bl.a. har lyst til at:

  • varetage rollen som 1st level support og stå for afdelingens kundekontakt på tværs af forskellige platforme
  • udvikle vores driftsprocesser og konceptet for opfølgning på henvendelser
  • bistå ved afvikling af møder og større oplæg (fx materialeudarbejdelse, lokalebooking og deltagerkoordinering)
ATP
Hillerød KommuneSektionsleder Natur og Miljø

Hillerød Kommune

Skal dit næste job involvere ledelse af mange nye spændende byudviklingsprojekter og forvaltning af Nordsjællands særegne natur? Og skal din næste arbejdsplads være i en udviklingsorienteret og grøn kommune? Så søg stillingen som sektionsleder for Hillerød Kommunes nyoprettede sektion for Natur og Miljø. Her vil du lede 18 dygtige og engagerede medarbejdere samt indgå i et tæt og konstruktivt samspil med både afdelingens ledergruppe, chefer, direktion og politikere.

Den nye sektion skal løse en lang række planlægnings- og myndighedsopgaver, der har stor politisk fokus. Du kommer derfor som ny leder til sammen med dine medarbejdere at spille en afgørende rolle i at realisere byrådets vision om natur, grønt liv og en ansvarlig miljøpolitik. Du refererer til by- og miljøchefen og indgår i ledelsesteamet i afdelingen for By og Miljø.

Gribskov Kommune
Projektleder til Nordkystens Fremtid

Gribskov Kommune, Helsinge

Nordkystens fremtid er et flerårigt samarbejde mellem Helsingør, Halsnæs og Gribskov Kommuner om en samlet robust kystbeskyttelse på 60 kilometer kyststrækning på Nordsjællands kyst. Højvande og storme har de senere år gnavet af kysten – især stormen Bodil tog store bidder af kysten, med store tab af værdier. Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er at beskytte både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst mod 50 års hændelser i de næste 50 år.

Vi forventer, at du har en relevant teknisk eller juridisk baggrund, og at du som projektleder har dokumenteret erfaring med teknisk projektledelse og arbejde i en politisk ledet organisation. Det er afgørende, at du kan omsætte politiske ambitioner til konkrete handlinger, sikre fremdrift og kvalitet i et ambitiøst projekt samt sikre en kvalificeret formidling og dialog med interessenter.

Gribskov Kommune
SkattestyrelsenUnderdirektør til mindre erhverv - Skattestyrelsen i Fredensborg

Skattestyrelsen, Fredensborg

Vil du være med til at sikre, at mindre erhvervsvirksomheder i Danmark betaler skat og moms til tiden og dermed bidrager til finansieringen af velfærdssamfundet? Kan du sætte retning for et stort fagområde og have fokus på både udvikling og sikker drift sammen med en dedikeret ledergruppe?

Som underdirektør for Mindre Erhvervsvirksomheder får du det overordnede ansvar for at:

  • sikre en høj regelefterlevelse på skatteområdet blandt de mindre erhvervsvirksomheder i Danmark, hvor brugervenlige angivelses- og betalingsprocesser går hånd i hånd med en effektiv kontrolindsats
  • sikre et effektivt og godt samarbejde i ledergruppen og på tværs af enhederne i Mindre Erhvervsvirksomheder
  • tilrettelægge indsatser i form af både vejledning, sagsbehandling og kontrol, som tilsammen skaber den mest effektive indsats rettet mod virksomhederne.
Skattestyrelsen
Nordsjællands Hospital
Akademisk medarbejder med styr på projektledelse og økonomi

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Har du lyst til at arbejde med koordinering af patientforløb på en travl hospitalsafdeling, hvor du kan gøre en forskel for den enkelte patient?

Vi søger en administrativ medarbejder til at styre og koordinere forskningsprojekter i en række patientforløb indenfor diabetes og stofskiftesygdomme. Din primære opgave bliver at planlægge og følge op på projekternes aktiviteter samt sikre og afrapportere data i samarbejde med det kliniske personale og hospitalets økonomiafdeling. Hertil kommer andre administrative opgaver.

Vi byder dig velkommen til en afdeling, hvor fællesskab og humor er en naturlig del af vores hverdag, og hvor vi hjælper hinanden. Vi arbejder sammen i ekspertteams bestående af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og fodterapeuter, og vi har brug for dig i vores team til den administrative del af opgaveløsningen.

Nordsjællands Hospital
Halsnæs KommuneStyrings- og udviklingskonsulent til stabsfunktion i Område for Ejendomme

Halsnæs Kommune, Frederiksværk

Har du lyst til at arbejde med at understøtte Halsnæs Kommunes velfærd til borgere og brugere ved at sikre gode fysiske rammer i de kommunale ejendomme? Trives du i en foranderlig hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række aktører på tværs af hele den kommunale administration for at skabe resultater? Så har vi jobbet til dig her i Halsnæs Kommune.

Din hovedopgave som styrings- og udviklingskonsulent bliver at udforme politiske beslutningsoplæg, sikre relevante analyser og evalueringsspor, projektledelse, projektansøgninger mv. Du kommer til at være projektleder på små og store projekter og skal bidrage til, at vi kan levere dokumentation om effekter af indsatser, udvikling af nye tilbud og tiltag eller organisationsændringer.

Nordsjællands Hospital
Projektleder til Facility Management

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Brænder du for at skabe resultater gennem digitalisering, indførelse af ny teknologi og automatisering? Facility Management (FM) afdelingen på Nordsjællands Hospital arbejder målrettet med ambitionen om at øge patienttilfredsheden, arbejde datadrevet og kontinuerligt blive mere effektiv.

Du trives med at drive en portefølje af større og små projekter, implementere forandringer og du kan sikre hele værdikæden, når målsætningerne om at give patienten den bedste behandling på den mest effektive måde skal realiseres.

Dit første projekt bliver at udvikle og implementere en løsning, så indlagte patienter selv kan bestille mad via en tablet. I de kommende år vil du få tiltagende fokus på udvikling og implementering af løsninger inden for logistik, service og forplejning, i forbindelse med at vi forbereder flytning til det nye hospital.

Nordsjællands Hospital
Brænder du for sagsbehandling i et internationalt perspektiv? Udlændingestyrelsen søger fuldmægtige til helt centrale opgaver på udlændingeområdet
Brænder du for jura med en stor samfundsmæssig betydning?
US - Birkerød, Birkerød
Jobcenter
Konsulent eller specialkonsulent søges til kvalitetsudvikling i almen praksis
Region Hovedstaden Vil du være med til at løfte kvaliteten i almen praksis endnu højere til gavn for patienterne?
Region Hovedstaden, Hillerød
Region Hovedstaden