12 job matcher din søgning 12 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 12 af 12 resultater.
Grønlands Selvstyre
Sundhedsfaglig konsulent/fuldmægtig – barselsvikar til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Trives du i en politisk organisation med vekslende arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet, så har vi brug for dig.

Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling. Afdelingen betjener Naalakkersuisoq for Sundhed og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq.
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse.
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Du skal bidrage til serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og medvirke til at realisere Naalakkersuisuts og Inatsisartuts politiske beslutninger på sundhedsområdet.

Derudover skal du som akademisk medarbejder bistå med løsning af opgaver i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling.

Du skal understøtte og medvirke til, at ledergruppens initiativer bliver implementeret bl.a. ved at sikre en tværfaglig koordinering med relevante parter.

Herudover består arbejdsopgaverne bl.a. af:

 • Sekretariatsbetjening af departementschefen, herunder mødeforberedelse og besvarelse af henvendelser og sagsbehandling af DC’s løbende opgaver
 • Håndtering af pressemeddelelser og taleudkast
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Vi søger en Afdelingschef til afdelingen for information i Forfatningskommissionen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en afdelingschef til Afdelingen for Information, som bl.a. arbejder med understøttelse af de tiltag som Forfatningskommissionen har lagt ud, nemlig i forhold til at inddrage borgerne i forhold til arbejdet med et udkast til en Forfatning.

Vi søger en afdelingschef med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde. Som informationschef har du det faglige ansvar i forhold til Informationsarbejdet i huset og har ledelsesansvar over for en medarbejder.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Afdelingschef søges til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked søger en afdelingschef til Økonomi- og Analyseafdelingen.

Stillingen som afdelingschef stiller store krav til at have overblik – både på kort og på langt sigt. Derudover vil sparring med departementets øvrige afdelinger samt koordinering med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen være en del af dagligdagen.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer:

 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med at arbejde med administrative processer, herunder økonomi
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig/specialkonsulent til styrkelse af den frivillige indsats på børneområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Socialstyrelsen søger en AC-fuldmægtig/specialkonsulent med erfaring fra frivilligområdet til styrkelse af rammerne for den frivillige indsats på børneområdet.

Du vil stå i spidsen for oprettelsen af en national koordineringsenhed, der kan skabe grundlag for etablering af et mere formaliseret samarbejde mellem de frivillige foreninger, Selvstyret og kommunerne, så de frivillige organisationer i højere grad medinddrages i løsningen af de socialpolitiske problemstillinger.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling af den nationale koordineringsenhed
 • Udvikling af partnerskaber og netværk på tværs af frivillige foreninger, Selvstyret og kommunerne
 • Indsamle og udbrede viden om værdien af frivilligt arbejde, som kan styrke den frivillige indsats på nationalt plan og understøtte foreningerne i rekruttering og fastholdelse af frivillige
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en udviklingsorienteret uddannelseskonsulent

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vil du have et meningsfuldt job, som består i at udvikle muligheden for kompetenceløft for hele landets socialfaglige arbejde? Kan du samle trådene i alsidige udviklingsprojekter i samarbejde med både ledere, medarbejdere og eksterne parter? Og brænder du for at koordinere uddannelse og projektudvikling? Så er du måske vores nye uddannelseskonsulent i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte at:

 • udvikle og organisere relevante kompetenceudviklingsforløb til blandt andet ufaglærte og medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner
 • sikre sammenhæng mellem tilbud om kurser og uddannelse og de kompetencer, der er behov for til at kunne løfte Grønlands sociale anliggender nu og i fremtiden
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger en konsulent til Myndighedsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en konsulent til Central Rådgivningsenhed, med erfaringer i at arbejde med udvikling og processer.

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.

I Central Rådgivningsenhed tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning, samt supervision inden for udsatte børn- og ungeområdet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Konsulent til Tidlig indsats

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at arbejde målrettet med, at alle børn skal have de bedste forudsætninger for at trives, at indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer? Brænder du for udvikling og implementering af forebyggelsesindsatser? Så er dette en stilling for dig.

Socialstyrelsen søger en ny kollega, der har erfaring med at arbejde projektorienteret, og som brænder for at skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde, herunder sikre at opgavernes løses i tværfagligt regi
 • Sekretariatsopgaver for Tidlig indsats
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Skolekonsulent søges til Skoleafdelingen Kommuneqarfik Sermersooq/job-nr. 475/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret skolekonsulent til Forvaltningen for Børn og Skole under skoleafdelingen med tiltrædelse 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Konkrete arbejdsopgaver for stillingen:

 • Forvaltningsrelaterede opgaver, lov-, regel- og aftalebestemte opgaver (skoleforordning, forvaltningslov, bekendtgørelser og aftaler) afgørelser, beslutninger, fortolkning af førnævnte bestemmelser.
 • Udarbejdelse af forslag til vedtægter, retningslinier, kompetencefordeling og indsatsområder.
 • Kommunalpolitiske opgaver, oplæg og forslag udarbejdes, research, dokumentation og konsekvensberegning, rådgivning og vejledning af politiske organer, organisationsrelaterede opgaver.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Afdelingsleder til Afdeling for Kultur og Event/job-nr. 473/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Rammerne for arbejdet på kulturområdet danner Kommuneqarfik Sermersooqs Samarbejdsaftale, Kulturpolitik og Hovedstadsstrategi. Arbejdsopgaverne i Kultur og Event-afdelingen er mangfoldige og rækker fra kommunale arrangementer, kulturfestivaller, behandling af kulturtilskud og fondsmidler til museumsvirksomhed, forvaltning af kommunens kunstgenstande og meget mere.

Vi søger en – gerne erfaren – afdelingsleder til at indgå i det tværfaglige hold på Kommuneqarfik Sermersooqs kulturområde og varetage en række opgaver, herunder:

 • Strategiudvikling og implementering
 • Koordinering af administrative opgaver
 • Ledelse af institutionslederne
 • Ledelse af sekretariatsmedarbejderne
 • Planlægning af projekter og arrangementer på kulturområdet, såvel som på tværs af kommunens afdelinger
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Tidsbegrænset AC-fuldmægtigstilling ifm. Maskinoversættelsesprojektet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

En stilling som AC-fuldmægtig til Maskinoversættelsesprojektet på Oqaasileriffik i Nuuk er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020. Stillingen er tidsbegrænset og skal gælde fra d. 1. oktober til d. 30. april 2021.

Stillingen er en akademisk stilling med følgende arbejdsområder:

 • at dokumentere, forske og udvikle de grønlandske leksikografiske og semantiske problemstillinger, samt relatering af disse til andre sprogs struktur i forbindelse med den grønlandske maskinoversættelsesprojekt.

Vi tilbyder:

 • en spændende arbejdsplads og udfordrende arbejdsopgaver
 • et dynamisk miljø med dygtige kolleger
 • en arbejdsplads under stor udvikling.
Grønlands Selvstyre
U.S. ConsulatePublic Engagement Assistant

U.S. Consulate, Nuuk

Do you want to work in Nuuk in support of the new U.S. Consulate and U.S. public diplomacy efforts throughout Greenland?

The Public Engagement Assistant works under the direct supervision of the Public Diplomacy (PD) Officer and is the locally-engaged staff strategist and advisor responsible for PD engagement with Emerging Voices (EV), Press and Media (PM) and Established Opinion Leaders (EOL) audience sectors in Greenland. The Public Engagement Assistant plans, implements, and evaluates PD strategies, programs, and activities to educate and inform target audiences and increase public support for U.S. policies. In coordination with the Public Affairs (PA) Section at Embassy Copenhagen, manages the Consulate’s education outreach, academic advising, English language, experiential learning, and exchange and alumni programs.