186 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

186 jobannoncer

Gem
SEGES Innovation

Specialkonsulent i klimaopgørelser

Aarhus N

Er du glad for tal, og har du styr på din landbrugs- og klimaviden? Vil du arbejde med klimaberegninger og skabe værdi af vores mange data?

Arbejdet med klimaberegninger på mark, bedrifts- og produktniveau er et centralt område i den grønne omstilling af landbruget. Både i forhold til at beregne nuværende klimagasudledninger men også for at kunne beregne effekten af emissionsreducerende virkemidler og dokumentere klimaaftrykket på udbytterne.

Gem
Vurderingsstyrelsen

Analysemedarbejder til centralt fagkontor

Roskilde

Er du en haj til at gennemskue datasammenhænge? Trives du med at håndtere store analyser? Kan du omsætte dine analyser til anbefalinger og løsninger?

Du bliver en del af kontorets data- og analyseteam, men du bliver også inddraget i de øvrige opgaver i kontoret, så din opgaveportefølje bliver varieret.

Nogle af de opgaver, du bliver involveret i, er fx:

  • Analyser af forskellige faktorers betydning for vurderingen
  • Analyser af effekten af forskellige tiltag på kvaliteten af vurderingsarbejdet
  • Dataudsøgninger
Vurderingsstyrelsen
Gem
Spillemyndigheden

Kontorchef søges til kontor for Data og Systemer

Odense C

Kender du som leder til værdien af at samarbejde på tværs, og har du lyst til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at sikre et fair og velreguleret spilmarked i Danmark til gavn for både spillere, spiludbydere og for samfundet? Hvis du kan svare ja til dette, kan du være den helt rette kontorchef i Spillemyndigheden.

Du vil få ansvaret for ca. 16 medarbejdere, der tager ansvar og sætter en ære i at løse deres opgaver på et højt fagligt niveau. Til daglig består dit lederskab i at sikre de bedst mulige betingelser for opgaveløsningen gennem faglig, strategisk og koordinerende ledelse.

Spillemyndigheden
Gem
Finansforbundet

Teamleder til Team Arrangement

København K

Vi søger en ny teamleder, som har lyst og vilje til at påtage sig det faglige ansvar for det nyoprettede Team Arrangement, som udvikler, understøtter og gennemfører spændende og fagligt relevante arrangementer til Finansforbundets medlemmer.

Der er mange forskellige indgange til stillingen - du kan eksempelvis komme med en erfaringsbaggrund fra en fagforening, medlemsorganisation, NGO, kursuscenter eller lignende.

Finansforbundet
Gem
Energistyrelsen

Long-term Energy Advisor for offshore wind in India

New Delhi, India

Se video om Energistyrelsen som arbejdspladsDo you want to be part of a well-established energy program and work directly with Indian partners in the implementation of offshore wind policies? And would you like to use your experience to accelerate the energy transition on a global scale? If so, then have a close look at this job opportunity.

The Danish Energy Agency (DEA) and Danida are seeking an experienced Long-term Energy Adviser (N1) in India to be based in Ministry of New and Renewable Energy in the Government of India (MNRE).

Energistyrelsen
Gem
Center for Ledelse

Underviser og facilitator

København Ø

Vil du være med til at udvikle morgendagens ledere? Hos ledelseshuset CfL søger vi en engageret underviser og facilitator til vores spændende kurser og netværk.

Hos CfL bliver du en del af en energisk arbejdsplads med mange aktiviteter, høje ambitioner og en professionel tilgang. Vi har en uformel omgangstone, stort engagement, højt tempo, og vi har det sjovt.

Gem
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

PMO-konsulenter til spændende opgaver i kontoret Internationalt Samarbejde

Frederiksberg

Vil du bidrage til løsningen af it-projekter med høj samfundsrelevans? Vil du arbejde med koordinering og styring i et kontor med stor variation i opgaverne?

Du skal støtte kontoret ved at bistå med styringsopgaver inden for bl.a. ledelsesbetjening, koordinering, planlægning, økonomi-, risiko- og ressourcestyring.

Du kommer til at arbejde med et spændende opgavefelt, som har politisk og ledelsesmæssig bevågenhed. Uanset dine opgaver, vil du få en alsidig hverdag, hvor du bliver udfordret og har mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gem
Københavns Kommune

Miljøsagsbehandler til virksomhedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen

København S

Har du lyst til at arbejde med miljøgodkendelser, tilladelser til nyttiggørelse af affald, varmeprojekter og industrimiljø? Vil du være del af en hverdag med spændende faglige udfordringer, gensidig sparring og en uformel og venlig omgangstone?

I vores enhed er der 20 nære kolleger, og du vil få opgaver i mindst to af vores fagteams, afhængig af dine kompetencer. I din dagligdag som miljøsagsbehandler veksler du imellem forskellige typer af opgaver. Du holder gang i de langstrakte miljøgodkendelsesprocesser, samtidig med at du løbende sagsbehandler opgaver med kortere frister.

Gem
Gældsstyrelsen

Underdirektør til Forretningsudvikling

Frederiksberg

Har du et stærkt strategisk fokus, og kan du sætte retning for implementering af politiske aftaler og beslutninger? Gældsstyrelsen søger en ambitiøs underdirektør til Forretningsudvikling, der kan kombinere høj faglighed og politisk indsigt på et komplekst område.

Du vil som underdirektør få ansvaret for det samlede roadmap på gældsområdet, herunder implementeringen af en langsigtet plan for opkrævnings- og gældsområdet.

Vi kan tilbyde et tæt direktionssamarbejde og faglige og ledelsesmæssige udfordringer, der rækker på tværs af styrelsen og Skatteministeriets koncern.

Gældsstyrelsen
Gem
DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Medarbejder til DTU Talent Partner - Afd. for Forskning, Rådgivning og Innovation

Kongens Lyngby

Er du medarbejder med gåpåmod, drive og nysgerrig? Så kan du bidrage til Danmarks Tekniske Universitet ved at udvikle universitetets samarbejde med erhvervslivet.

Vi søger en person, der er dygtig til at arbejde praksisnært i form af planlægning og afholdelse af workshops og karriere-events. Samtidig skal du kunne indgå i dialog med virksomheder og studerende. Du har interesse for teknologi og vil gerne bidrage til at skabe fremtidens bæredygtige og digitale løsninger.

Gem
Sydøstjyllands Politi

AC-medarbejder til efterforskning af økonomisk kriminalitet

Vejle

Vil du være med til at sørge for, at gerningsmænd bag økonomisk kriminalitet bliver draget til ansvar? Er du typen, der kan knække koden, skabe overblik og se sammenhænge i et ofte kompliceret materiale vedrørende økonomiske problemstillinger?

Som en del af ansættelsen skal du være villig til at tage politiets interne uddannelse som civil efterforsker, samt andre relevante kurser evt. hos Rigsadvokaten. Du vil blive oplært i politiets sagsbehandlingssystemer, hvorefter du selvstændigt eller som en del af et team er ansvarlig for opklaringen af en given sag.

Gem
Kalundborg Kommune

Udviklingskonsulent med mod på at skabe kompetenceudviklingsaktiviteter og flair for at få fagligheden til at vokse

Kalundborg

Vil du være den, der går forrest, når der skal findes nye måder at dele viden, bruge viden og få viden?

I Jobcenter Kalundborg har vi fokus på at være en kompetent organisation, og vi vil gerne arbejde mere med refleksiv læring, intern uddannelse, vidensdeling og kompetenceudvikling. Vi har indhentet inspiration fra andre kommuner, hvor man har etableret interne uddannelsesaktiviteter. Det er en spændende ide og derfor vil vi - sammen med dig – gerne udvikle vores egen Kalundborgske version.

Gem
KL - Kommunernes Landsforening

Vil du være med til at styrke uddannelse og kompetenceudvikling i kommunerne?

København

Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling søger to konsulenter som skal understøtte efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunerne inden for HK Kommunals område.

Dit primære fokusområde vil være, at understøtte kommunerne i igangsættelse af efter/videreuddannelse. Herudover skal du afvikle temamøder, webinarer og konferencer om kompetenceudvikling og muligheder for uddannelse for medarbejdere på kommunale arbejdspladser.

KL - Kommunernes Landsforening
Gem
Kystdirektoratet

Teamleder til Klimatilpasning

Lemvig

Vil du være med til at ruste Danmarks kyster til at modstå klimaforandringerne? Vil du varetage personaleledelsen af et dynamisk og alsidigt team?

Til kontoret Klimatilpasning søger vi en teamleder, der naturligt går foran, og som sikrer sammenhæng og tydelig strategisk formål i teamets opgaveløsning. Det er ikke vores forventning, at du selv er specialist, men at du har mod på og interesse i at gå forrest, når der skal sættes retning på komplekse og strategiske emner.

Kystdirektoratet
Gem
Vurderingsstyrelsen

AC-fuldmægtige til HR & Kompetenceudvikling

Roskilde

Står du på en stærk faglighed inden for HR-udvikling? Brænder du for at skabe læring? Og kan du omsætte din viden til HR- og læringskoncepter, som flytter medarbejdere?

I HR og Kompetenceudvikling i Vurderingsstyrelsen arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for ledelsesrådgivning, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, trivsel, employer branding og onboarding. Vi søger to nye kolleger, som kan understøtte og bidrage til at sikre høj faglighed hos medarbejdere og ledere på tværs af hele Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsen
Gem
Greve Kommune

Borgerservicechef

Greve

Vil du være med til at udvikle borgerbetjeningen i Greve Kommune så den bedst muligt understøtter fremtidens digitale muligheder og effektiv sagsbehandling, og er du en personaleleder, der kan motivere og inspirere en sammensat medarbejdergruppe?

Vi søger en borgerservicechef, der har et godt blik for nye løsninger og muligheder for at understøtte en effektiv borgerbetjening, og samtidig kan lede medarbejdere med mange forskellige opgavetyper, så alle oplever, at de er en del af et hold, der lykkes sammen.

Greve Kommune
Gem
Socialpædagogernes Landsforbund

Dygtig specialkonsulent til A-kassens sekretariat

København K

Er du en fagligt stærk sparringspartner, der kan understøtte A-kassens to dygtige teams, og kan du sideløbende håndtere koordinatoropgaver på beskæftigelsesområdet?

Som specialkonsulent skal du:

  • Formå at dykke ned i de faglige detaljer og give sparring til den enkelte jobkonsulent/sagsbehandler på bl.a. afgørelser, klagesager og rådighedsvurderinger
  • Kunne forenkle komplekse problemstillinger og evne at videreformidle klart, både mundtligt og skriftligt
Gem
Odense Kommune

Sundhedschef til Sundhedsforvaltningen

Odense C

Du bliver en del af ledelsen i en visionær og ambitiøs forvaltning, hvor vi ser store muligheder for virkelig at rykke ved den sundhedsfaglige dagsorden og blive et eksperimentarium for forebyggelse på landsplan.

Vi søger derfor en sundhedschef, der med en værktøjskasse fyldt med kvalitetsudviklingsmodeller og projektværktøjer kan gå foran i arbejdet med at skabe sammenhæng i de ting, vi gør. Sammenhæng i struktur, sammenhæng i tilbud, sammenhæng i kvalitet og sammenhæng i ledelse.

Odense Kommune
Gem
Odense Kommune

Chefkonsulent til interessevaretagelse i Borgmestersekretariat og Borgerinddragelse i Odense Kommune

Odense C

Vil du arbejde med interessevaretagelse i Danmarks tredjestørste by? Vil du være med til at udvikle Odense som førende robot- og droneby? Vil du bidrage til at positionere Odense på strategisk udvalgte dagsordener?

Odense Byråd har sat en ambitiøs retning for væksten i Odense, hvor vi er førende inden for blandt andet robotter og droner. Derudover har Odense i dag muligheder inden for fremtidige væksterhverv som UAM og offshore.

Til det arbejde sørger vi en stærk profil til at fremme disse interesser fra et odenseansk perspektiv og løfte dagsordnerne ind i den national politiske dagsorden.

Odense Kommune
Gem
Odense Kommune

Skarp konsulent til understøttelse af arbejdet med frivillighed og civilsamfund og betjening af borgmesteren

Odense C

Vil du arbejde i en stilling tæt på borgmesteren og topledelsen i landets tredjestørste by? Har du mod på at arbejde med frivillighed og betjening af borgmesteren? Skriver du levende og har en god politisk forståelse? Og trives du med høj intensitet og en stor grad af ansvar?

Så er det sandsynligvis dig, vi søger til Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse.

Odense Kommune

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV