431 job matcher din søgning 431 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ikast-Brande Kommune
Byggesagsbehandler til Teknik og Miljø

Ikast-Brande Kommune

Kan du udøve myndighed med et servicegen, og vil du hjælpe os med at behandle byggeansøgninger – så er du måske den vi mangler!

Arbejdsopgaver:

 • Behandling af alle typer byggeansøgninger
 • Generel administration i forbindelse med byggesager – herunder modtagelse af mundtlige og skriftlige henvendelser og behandling af diverse forespørgsler m.v.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse f.eks. bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller anden relevant teknisk uddannelse
 • har erfaring med udarbejdelse af afgørelser jf. byggelov og planlov, primært udarbejdelse af byggetilladelser
Ikast-Brande Kommune
Barselsvikar til Naturgruppen hos Teknik og Miljø

Ikast-Brande Kommune

Trives du med myndighedsopgaver inden for naturbeskyttelsesområdet, og vil du hjælpe os med at forvalte vores spændende natur i en periode – så tøv ikke med at søge denne stilling!

Da vores kollega snart går på barselsorlov, søger vi en vikar, der kan hjælpe os med følgende:

 • Myndighedsarbejde inden for alle dele af naturbeskyttelsesområdet, for eksempel sager vedrørende § 3-beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, screening for miljøvurderingspligt, interne høringer m.v.
 • Naturbesigtigelser og naturtypevurderinger.
Holbæk KommuneAdministrativ lede(r)stjerne søges til skoler og dagtilbud i Holbæk By

Holbæk Kommune

Vi søger en administrativ leder, der samler og motiverer.

En administrativ leder, der går forrest med budgetanalyser, prognoser og opfølgninger. En administrativ leder, der skal sikre kompetent, proaktivt og professionelt virke i forhold til de arbejdsopgaver, det administrative center løser for både dagtilbud og skoler i Holbæk By. Men også en administrativ leder, der som en landsholdstræner kan motivere og udvikle hver enkelt medarbejders personlige potentiale, så teamet kan yde sit allerbedste.

Som administrativ leder får du ansvaret for et humørfyldt og velfungerende team med 10 medarbejdere. Du og teamet har jeres daglige gang på Bjergmarkskolen og Absalonskolen, så der er ofte liv og glade dage på kontoret. Teamet løser en bred palet af opgaver lige fra økonomistyring, elev- og personaleadministration, vikardækning til kommunikation, IT-support og meget mere.

VIA University College
Konsulent (AC-fuldmægtig)

VIA University College, Aarhus

Kan du lide at arbejde med processer og analyser i en kompleks organisation? Trives du med en bred opgaveportefølje, og kan du lide at have mange bolde i luften? Så er du måske vores nye kollega i VIAs økonomiafdeling.

Vi søger en akademisk konsulent, som dels kan fungere som understøttende betjening af ledelsen i Økonomi primært med vægt på understøttelse af VIAs økonomiske kerneprocesser og sagsfremstillinger, men også indgå i afdelingens analyse og udviklingsarbejde.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

 • Ansvar for at drive processer og projekter
 • Støtte til ledelsen i Økonomi bl.a. i form af udarbejde skriftlige sagsfremstillinger, rapportering, informationsmateriale samt præsentationsmateriale
 • Understøtte VIAs økonomiske kerneprocesser
VIA University College
Gem
Symbion A/SEvent manager

Symbion A/S, København

Brænder du for at koordinere, organisere og være den, der har det kølige overblik? Har du gåpåmod, og sans for at give deltagere den bedste eventoplevelse? Så er det måske dig, vi er på jagt efter!

Til en nyoprettet stilling søger vi en dynamisk og energisk eventmanager, der kan være med til at udvikle, opbygge og drive Symbions community på tværs af lokationerne Symbion, COBIS, Univate & Lydens Hus.

Du vil primært komme til at arbejde på tværs af virksomhedens lokationer i København fordelt på Østerbro, Nørrebro, Centrum og Islands Brygge.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Planlægge, udvikle og gennemføre sociale såvel som faglige netværks- og community events
 • Medvirke til at udvikle et værdiskabende online community
 • Medvirke til at udvikle et værdiskabende fysisk netværk
 • Skabe langvarige relationer med vore virksomheder
 • Være med til at skabe et unikt miljø for innovative vidensvirksomheder
DANVA - Dansk Vand- og SpildevandsforeningStærk faglig profil til spildevandsområdet

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening, Skanderborg

Har du et bred netværk ind for spildevand og vil du være med til at prøve kræfter med den politiske agenda?

DANVAs ambition er at skabe de rammevilkår for vandsektoren, som er nødvendige for at realisere vores vision ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”. Vi søger en person, der kan tage ansvar for at gennemføre denne ambition i samarbejde med DANVAs øvrige konsulenter, medlemmer og samarbejdspartnere.

Vi søger en stærk faglig profil, som har erfaring indenfor spildevand. Du vil komme til at arbejde bredt med emner indenfor spildevandsområdet herunder rensningsanlæg, slam, ressourcegenindvinding, miljøfremmede stoffer, udledninger, overløb, klimaløsninger m.m.

Arbejdstilsynet
Skarp fuldmægtig til barselsvikariat i Arbejdstilsynets direktionssekretariat

Arbejdstilsynet, København

Beskæftigelsesministeriet

Er du god til processer, kan få det væsentligste frem i en sag og er hurtig til at lære nyt? Har du appetit på en rolle tæt på direktionen, hvor dagene ikke ligner hinanden, og udviklingsmulighederne er mange? Så er det måske dig, vi leder efter til et barselsvikariat i Arbejdstilsynets direktionssekretariat.

Du bliver en del af Direktionssekretariatet, der understøtter direktionen og resten af organisationen. Vi skal sammen sikre, at direktionen har det bedste beslutningsgrundlag til rådighed for den overordnede strategiske ledelse af Arbejdstilsynet. Vi har tilsammen ansvaret for Arbejdstilsynets strategi, organisationsudvikling, ministerbetjening, ledelseskommunikation, Arbejdstilsynets internationale arbejde, presse og diverse HR-opgaver.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Stærk specialkonsulent til forskningsfinansiering og internationale opgaver

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Odense

Har du solid erfaring med sekretariatsbetjening og udarbejdelse af beslutningsgrundlag og notater til bestyrelse, ledelse eller politiske/faglige udvalg? Har du derudover indsigt i det forskningsfinansierende landskab, erfaring med internationale opgaver i europæisk og nordisk regi samt gode kommunikative kompetencer? Så har vi brug for dig i sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond.

I stillingen vil du bl.a. have fagligt ledelsesansvar for udvalgte dele af områdets opgaveportefølje, bl.a. ift. områdets internationale opgaver og kommunikation til fondens ansøgere via bl.a. informationsmøder. Der vil desuden knytte sig faglig ledelse af udvalgte udmøntningsopgaver til stillingen.

Ballerup KommuneUdviklingskonsulent til Staben i Center for Arbejdsmarked

Ballerup Kommune

Har du lyst til at være en del af en stab, der samarbejder tæt med ledelse og medarbejdere om centrets ambitiøse mål og resultater? Staben i Center for Arbejdsmarked i Ballerup Kommune søger en ny kollega, der kan bidrage til at understøtte, udvikle og udfordre opgaveløsningen i Center for Arbejdsmarked.

Vi søger en profil med indsigt i beskæftigelsesområdet, og som forstår at arbejde i en politisk styret organisation med høj kompleksitet og mange forandringer.

Du skal have lyst til at bringe egne spidskompetencer i spil i tæt samarbejde med ledere, den øvrige stab og kolleger fra resten af organisationen. Sammen skal vi sikre løsninger, der balancerer både politiske, organisatoriske, faglige, tekniske og styringsmæssige hensyn. Og vores ambitioner er store – ikke mindst på vegne af kommunens borgere og virksomheder.

Skatteankestyrelsen
Teamleder med faglig profil til administrativ enhed i Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen, København

Har du lyst til at prøve kræfter med ledelse i det administrative felt i en offentlig organisation? Vil du have ansvar for at understøtte og udvikle fagligheden og kvaliteten? Motiveres du af at skabe løbende forbedringer? Så er du måske den teamleder, vi søger til Sagsadministrationen i København.

Skatteankestyrelsen skal sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatteområdet til rette tid. Sagsadministrationen leverer den administrative understøttelse af klagebehandlingen og har en bred kontaktflade til borgere, virksomheder, sagsbehandlere og klagemyndighederne. Opgaverne spænder bredt fra modtagelsen af en klage til afslutningen af sagen efter afgørelsen. Under Sagsadministrationen hører desuden receptionen og telefonomstillingen.

Københavns ProfessionshøjskoleLedelseskonsulent til forsknings- og udviklingsområde

Københavns Professionshøjskole, Nørrebro

Har du interesse for ledelsesunderstøttelse, arbejdet med strategiske forsknings- og udviklingsprojekter og formidling kan vi tilbyde en stilling med mange spændende opgaver.

På Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser på Københavns Professionshøjskole (KP) søger vi en dygtig og engageret kollega til at bidrage til ledelsesunderstøtte og arbejdet med nogle af vores større projekter på forsknings- og udviklingsområdet.

Som ledelseskonsulent kommer du til at:

 • understøtte og samarbejde med forskningslederen om kvalitets- og strategiarbejdet i dagligdagen, herunder mødetilrettelæggelse og -opfølgning samt udarbejdelse af præsentationer og analyser til brug for lederen
 • har erfaring med projektledelse eller projektdeltagelse og talent for og lyst til at understøtte nye indsatser, hvor resultater skabes i samarbejde med andre
Københavns KommuneEnhedschef til Vejviden og Genopretning i Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Kommune

Vores enhed Vejviden og Genopretning har vokseværk, og vi søger derfor en enhedschef, der i tæt samarbejde med en chefkollega skal stå i spidsen for enheden. Brænder du for personaleledelse og for at have ansvar for mangeartede opgaver? Så kan det blive dig.

I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.

Du får personaleansvar for ca. halvdelen af medarbejderne, som er fordelt i to af de tre teams. Den samlede opgaveportefølje, initiativer og programmer, der er i enheden, vil blive fordelt mellem den nuværende enhedschef og dig. Fordelingen afhænger af dine kompetencer, ønsker og faglighed, således enheden som helhed får det mest optimale ud af sit ledelsesteam.

Københavns ProfessionshøjskoleKonsulent til projekt- og ledelsesunderstøttelse på uddannelsesområdet

Københavns Professionshøjskole, Nørrebro

Har du solid erfaring med at lede større, komplicerede projekter, og er du god til at skabe resultater og følgeskab? Trives du med forskellige opgaver inden for ledelsesunderstøttelse? Så er du måske vores nye ledelseskonsulent med fokus på nogle af vores større udviklingsprojekter.

Som ledelseskonsulent med fokus på større udviklingsprojekter og ledelsesunderstøttelse kommer du til at:

 • varetage projektledelse af nogle af vore større indsatser, herunder lede og koordinere gennem alle faser (etablering af projektet, udvikling af leverancer, implementering og evaluering)
 • have løbende kontakt med projektejere og interne og eksterne samarbejdspartnere samt indgå som sparringspartner for ledelse og kolleger
 • bidrage til ad hoc-opgaver, fx kommunikationsopgaver, koordinering og notater for instituttet.
Dansk Erhverv
Chefkonsulent til grøn omstilling og sekretariatschef

Dansk Erhverv, København

Dansk Erhverv søger en engageret og visionær chefkonsulent samt sekretariatschef, som brænder for at styrke den grønne omstilling i dansk erhvervsliv.

Som chefkonsulent arbejder du i spændingsfeltet mellem erhvervslivet og det politiske system. Du skal være i tæt dialog med vores medlemsvirksomheder og brancheforeninger for at vide, hvad der optager dem, ligesom du skal holde dig på forkant med udviklingen på området og have lyst til at gøre en forskel.

Blandt dine opgaver er

 • Politisk interessevaretagelse, herunder dialog med politikere, embedsmænd og øvrige stakeholders.
 • Tæt dialog og samarbejde med Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder.
 • Sekretariatsbetjening af brancheforeningen Genvindingsindustrien med selvstændigt ansvar for drift af foreningen herunder betjening af brancheforeningens bestyrelse, afholdelse af udvalgsmøder, medlemsmøder, strategidage mv.
Dansk Erhverv
ØkonomistyrelsenKonsulent til udvikling af store softwareindkøb i staten

Økonomistyrelsen, København

Har du erfaring med IT-udbud og indkøb af software til den offentlige sektor fra mega vendors? Og har du lyst til at arbejde med indkøb, kontraktstyring og styring af software på tværs af staten? Statens Indkøb i Økonomistyrelsen søger lige nu en medarbejder til udvikling af området.

Du vil blive ansat i Statens Indkøb i Økonomistyrelsen, der blandt andet har ansvaret for Statens Indkøbsprogram og statens policyudvikling på indkøbsområdet, herunder implementering af den grønne indkøbsstrategi.

Du vil blive en del af et IT-fagligt miljø på tværs af teams i Statens Indkøb og vil komme til at arbejde sammen med kollegaer, der beskæftiger sig med kommercielle, juridiske og økonomiske aspekter af softwareindkøb i staten samt kontraktstyring af området.

MiljøministerietMiljøstyrelsen søger to dygtige AC-medarbejdere til arbejde med implementering af batteri- og transportforordningen

Miljøministeriet, Odense

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Vi søger to dygtige kolleger, som skal løse opgaver i forbindelse med implementering af en ny batteriforordning og revision af Transportforordningen i Danmark.

Der er tale om en hhv. 1-årig ansættelse i forbindelse med Batteriforordningen og en 2-årig ansættelse i forbindelse med Transportforordningen.

Sundhedsstyrelsen
Enhedschef

Sundhedsstyrelsen, København

Vil du sætte retningen for det danske sundhedsvæsen? Vi søger en stærk sundhedsfaglig profil til en spændende stilling som chef i Sundhedsstyrelsens enhed Sygehusplanlægning.

Du refererer til direktionen og indgår i chefgruppen sammen med de øvrige chefer. Du vil udgøre ledelsesgruppen for enheden sammen med to sektionsledere.

Du har ansvaret for enhedens overordnede faglige og strategiske udvikling, herunder ansvar for enhedens økonomi, prioritering af ressourcer, for at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet, samt for udvikling af sektionsledere og medarbejdere i forhold til at nå de fastsatte strategiske mål. Som chef skal du desuden sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for enhedens medarbejdere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Initiativrig akademiker søges til politikkontor i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Har du interesse for SU-politik og uddannelsesområdet, og vil du være med helt tæt på det politiske maskinrum? Har du erfaring fra centraladministrationen og er en fagligt stærk akademisk profil, og trives du med et stort selvstændigt ansvar? Så har vi en spændende stilling.

Vi søger en akademiker til at arbejde med ministerbetjening på især SU-området i Forskning og Innovationspolitisk kontor (FIP) i departementet. Du bliver del af en mindre selvstændig enhed i kontoret, som arbejder med især SU- og handicapområdet.

Som vores kollega skal du løse en bred vifte af opgaver, som eksempelvis er:

 • Ministerbetjening, herunder udarbejdelse af regeringssager, beslutningsgrundlag, mødemateriale mv.
 • Udvikle policy-initiativer og bidrage til deres gennemførelse
 • Besvare Folketingsspørgsmål, borgerhenvendelser mv.
DI Dansk IndustriDygtig konsulent med globalt udsyn

DI Dansk Industri, København

Interesserer du dig for international politik – og vil du gerne bidrage til at hjælpe danske virksomheder ud på de internationale markeder? Så kan vi måske tilbyde dig et af de vel nok mest attraktive job, du kan få på den internationale scene i Danmark.

I DI’s team for Global handel og investeringer har vi et godt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, professionalisme og et tillidsfuldt samarbejde er højt prioriteret.

Dine arbejdsopgaver vil være udfordrerne og meget alsidige. Der er god mulighed for selv at påvirke egne og temaets arbejdsopgaver. Vi har aktuelt én ledig stilling, som favner over en bred opgaveportefølje, herunder interessevaretagelse både nationalt og internationalt samt understøttelse af teamets kommunikation især på sociale medier. Herudover vil interesse for eller kendskab til international finansiering være en fordel, men ikke en forudsætning.

Finanstilsynet
Kontorchef til nyoprettet kontor for EU-sager og ledelses- og ministerbetjening

Finanstilsynet, København

Brænder du for at gøre din indflydelse gældende i EU og skabe resultater gennem tidlig interessevaretagelse? Og har du et sikkert judgement i forhold til de politiske behov i sager på det finansielle område, samtidig med at du kan agere ankerpunkt for ledelsesbetjeningen i Finanstilsynet?

Du bliver ansvarlig for et nyoprettet kontor, hvor du kommer til at stå i spidsen for 10 dygtige og dedikerede medarbejdere. Kontoret er etableret for at styrke og fokusere på det internationale arbejde samt arbejdet med ledelses- og ministerbetjeningen og synergierne herimellem.

På det internationale område har kontoret særligt ansvar for koordination af forhandlingerne af den finansielle regulering i EU-regi. Kontoret deltager på flere forskellige niveauer i EU-forhandlingerne, bl.a. i rådsforhandlinger på ekspertniveau og i Kommissionens ekspertgrupper.