21 job matcher din søgning 21 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 21 resultater.
velas
Miljøkonsulent med fokus på vand

velas, Hinnerup

Er du vores nye faglige fyrtårn, der vil være med til at styrke og videreudvikle vores rådgivning indenfor grundvand, vandmiljø og vandforvaltning?

Vi søger en medarbejder der med ambitioner og vilje vil være med til at gøre en mærkbar forskel for vandmiljøet. Sammen med et team af dedikerede kolleger skal du være med til at præge dagsordenen og skabe bæredygtige løsninger til gavn for os alle.

Du skal være med til at bringe os videre ved at:

 • yde individuel og kollektiv rådgivning til landmænd og lodsejere i samspil med myndigheder og interessenter
 • videreudvikle rådgivningsområdet fagligt og forretningsmæssigt.
velas
velas
Miljøkonsulent

velas, Vissenbjerg

Vil du være med til at gøre en forskel for husdyrproducenter? Og vil du være med til at finde løsninger der imødekommer både produktion og miljøkrav?

Vi søger en ny kompetent kollega, der ligesom os brænder for udvikling af forretningen hos vore kernekunder – de danske landmænd.

Vi tilbyder:

 • en uhøjtidelig omgangstone i et stærkt fagligt og kollegialt miljø,
 • faglige og personlige udviklingsmuligheder i en af Danmarks mest markante landbrugsrådgivningsvirksomheder,
 • fleksible og attraktive arbejdsvilkår, herunder individuel løn efter kvalifikationer.
velas
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriFuldmægtig til udvikling af dansk fiskeripolitik

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, København

Motiveres du af at finde solide løsninger på politisk komplekse problemstillinger? Vil du være med til at udvikle dansk fiskeri i en mere bæredygtig retning?

Så har vi jobbet til dig i kontoret for Bæredygtigt Fiskeri i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement.

Stillingen er i team Kontrol og National Politik. Her vil du selvstændigt skulle håndtere løbende politiske sager på fiskeriområdet og sammen med kolleger bidrage til at udvikle området.

I teamet vil du udover generel ministerbetjening få ansvar for et eller flere af kontorets faglige områder, som du vil skulle udvikle.

Du vil endvidere kunne komme til at arbejde med forberedelse af politiske udspil, besvarelse af folketingsspørgsmål, udarbejdelse af ministersvar samt formulering af ny regulering mv.

Frederikssund Kommune
Miljømedarbejder

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune er en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Vi er en kommune, hvor der er gang i byudviklingen. Vi satser på nærvær, synlighed samt satser på borgere og virksomheder.

Brænder du også for dialogen med borger og virksomheder? Vil du være med til at sikre et rent miljø i samarbejde med borgere og virksomheder? Så er du måske den miljømedarbejder vi søger til Byg og Miljø i Frederikssund Kommune.

Dine primære opgaver vil være miljøtilsyn på husdyrbrug, tilladelser og miljøgodkendelser til husdyrbrug samt vurdering af projekter efter miljøvurderingsloven. Der vil også være andre miljørelaterede opgaver, som for eksempel jordforurening, tilladelser til jordvarmeanlæg og klagesager. Vi har ca. 115 husdyrbrug og 235 virksomheder, som vi fører tilsyn med i kommunen.

MiljøministerietKom helt tæt på og rundt om arbejdet med vores fælles og storslåede natur som planlægger i Naturstyrelsen

Miljøministeriet, Randbøl

Medarbejder med interesse i og viden om arealplanlægning søges til udarbejdelse af forvaltningsplaner.

Naturstyrelsen søger en medarbejder til udarbejdelse af konkrete forvaltningsplaner for statens naturarealer. Forvaltningsplanerne sætter retning for arealforvaltningen og afvejer forskellige hensyn med særligt fokus på naturbeskyttelse og friluftsliv, men derudover er der også økonomiske, kulturhistoriske, landskabsmæssige hensyn m.m.

Dine kerneopgaver bliver:

 • Du bliver det faglige omdrejningspunkt for en lang række forvaltningsplaner, hvor du sikrer retning, koordinering og kvalitet.
 • Du afholder faglige workshops med de lokale enheder i forbindelse med forvaltningsplanerne. Særligt med fokus på biodiversitet og friluftsliv.
 • Du bidrager til udviklingen af værktøjer til arealforvaltningen og -planlægningen.
Energinet
Bliv graduate hos Energinet

Energinet, Fredericia eller Ballerup

Energinet

Vær med til at sikre 100 % grøn omstilling af energisystemerne, som er en af de væsentligste nøgler til at bremse de globale klimaforandringer. Som graduate i Energinet får du fra start en masse ansvar, får udvist tillid og lærer nyt og udvikler dig hver dag.

Som graduate hos Energinet indgår du i et toårigt program, hvor du har turnus i tre forskellige afdelinger – afhængig af din baggrund og dine udviklingsønsker.

Undervejs i programmet tilbyder vi dig relevante kurser, en mentor, en buddy, et unikt netværk med de øvrige graduates samt sparring med ledelsen og HR i forhold til, hvordan du kan udvikle dig. Du er ikke garanteret fastansættelse efter programmet, men du er garanteret et udviklingsforløb, som udgør et stærkt fundament for din videre karriere som specialist, projektleder eller leder.

Energinet
Varde KommuneMiljøsagsbehandler til Industrimiljø

Varde Kommune

Erhvervscenteret, Varde Kommune er en afdeling med 28 engagerede medarbejdere, som er organiseret i 4 faggrupper under: Erhvervsbyg, Privatbyg, Landbrug og Industrimiljø.

Industrimiljø består af 6 miljøsagsbehandlere og 1 fagkoordinator. Vi varetager kommunens opgaver med miljøtilsyn og -sagsbehandling på virksomheder, udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser samt behandling af borgerhenvendelser.

Vi søger snarest muligt en miljøsagsbehandler til Industrimiljø, der primært skal arbejde med miljøtilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder samt varmeforsyningsområdet, men inddragelse i gruppens øvrige arbejdsområder kan også forekomme.

WSP Danmark A/SFERSKVANDSBIOLOG TIL VORES VANDLØBSGRUPPE

WSP Danmark A/S, Taastrup

Vi søger en ferskvandsbiolog til vores kontor i Høje Tåstrup. Du vil primært komme til at beskæftige dig med vandløbsopgaver, hvorfor du skal have et godt kendskab til fauna og flora samt mere bredt til økologiske forhold i vandløb. Det vil være en styrke, hvis du udover vandløbsøkologi også har godt kendskab til søers økologi og vandkvalitetsrelaterede spørgsmål.

Du kommer til at løse reelle problemer for vores kunder og for samfundet som helhed. Hos os får du ansvar – også ansvar for at gå i dialog med kunden og stille spørgsmål, så vi er sikre på at få den løsning, der er behov for.

Opgaver:

 • Planlægge, gennemføre og rapportere feltundersøgelser i ferskvande
 • Fungere som projektleder og eller medarbejder på vandløbsrestaureringsopgaver, naturgenopretningsprojekter, undersøgelser af vandkvalitet i vandløb og søer
Jobindex A/S
Product sustainment engineer til medicobranchen (vikariat)

Jobindex A/S søger for Cook Medical i Bjæverskov

Vil du være med til at vedligeholde og validere medicinsk udstyr i klasse 3, der bl.a. kan behandle blodkarsygdomme hos patienter over hele verden?

Så bliv en del af Cook Medical og få rig mulighed for at højne dine kompetencer. Vikariatet er med start hurtigst muligt og varer til december 2022.

  ”Vi bruger mange ressourcer på at efteruddanne vores medarbejdere. Så du kan roligt glæde dig til at suge viden til dig og blive dygtigere – og vigtigst af alt være med til at redde liv,” siger Søren Kristiansen, manager, Product Sustaining.

Interesseret? Søg jobbet her.

Jobindex A/S
HumanTrust A/S
Teknisk procesrådgiver

HumanTrust A/S søger for Dansk Biogasrådgivning A/S i Silkeborg

Har du praktisk erfaring med biomasser, kan sætte skub i processer og taler samme sprog som både en landmand og en offentlig myndighed? Så er det måske dig, vi leder efter til stillingen som teknisk procesrådgiver hos Dansk Biogasrådgivning A/S i Silkeborg...

Dansk Biogasrådgivning A/S rådgiver biogasanlægsejere. Som teknisk procesrådgiver bliver du den proaktive og relationsskabende rådgiver, der hjælper kunderne – typisk landmænd – til maksimal indtjening.

Dine primære ansvarsområder bliver:

 • Rådgive kunderne
 • Skabe tillid og være værdiskabende
 • Agere bindeled mellem kunde, leverandør og samarbejdspartnere
HumanTrust A/S
MiljøministerietNaturstyrelsen Vadehavet søger en erfaren medarbejder til naturprojekter

Miljøministeriet, Gram

Kunne du tænke dig et job på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser? Vil du have selvstændighed og ansvar? Hos Naturstyrelsen Vadehavet søger vi en ny projektmedarbejder, der bliver et centralt omdrejningspunkt for den samlede opgaveløsning på enheden.

Til at indgå i enhedens gruppe af projektmedarbejdere søger vi en dygtig medarbejder med stærke naturfaglige kompetencer. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være deltagelse i større og mindre projekter, fx gennemførelse af lavbundsprojekter og udtag af landbrugsjorder, men også andre projekter og driftsopgaver inden for enhedens arealportefølje vil være en del af dit arbejdsfelt hos os. Dertil kommer mulighederne for at deltage i projekter på tværs af hele Naturstyrelsen og i enhedens arealadministration - naturligvis afhængig af dine kompetencer og styrelsens behov.

Brønderslev Kommune
Sagsbehandler - landbrug

Brønderslev Kommune, Dronninglund

Har du lyst til at arbejde med opgaver indenfor miljø- og landbrugsområdet, styr på lovgivningen og praksis inden for husdyrområdet og ønsker du at indgå i et professionelt samarbejde med ligesindede kollegaer, er det DIG, vi søger til en spændende fuldtidsstilling som sagsbehandler til landbrugsgruppen i Brønderslev Kommunes afdeling for Natur og Miljø.

Dine opgaver vil være:

 • Administration efter husdyrgødningsbekendtgørelsen samt husdyrbrugsloven (afgørelser og tilsyn)
 • Planlægge og udføre miljøtilsyn på alle typer af landbrug
 • Udarbejde miljøtilladelser og miljøgodkendelser samt revurderinger heraf

Du vil blive ansat i Natur- og Miljøafdelingen, hvor vi er cirka 22 medarbejdere, der blandt andet arbejder med tilsyn og godkendelser af virksomheder og landbrug, jordforurening, affald og affaldsopkrævning, grundvand, natur, spildevand og vandløb. Du vil være en del af landbrugsgruppen, som består af 5 medarbejdere.

Favrskov KommuneNaturmedarbejder

Favrskov Kommune, Hammel

Brænder du for natur, og vil du arbejde for at forbedre biodiversiteten? Vil du levere god sagsbehandling og service til både borgere og virksomheder i Favrskov Kommune? Så er det måske dig, vi har brug for.

Vi søger en medarbejder til Naturteamet, der består af tre naturmedarbejdere og to medarbejdere med naturvejlederfunktion. Dine opgaver bliver f.eks. sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, behandling af digesager (museumsloven) og planlovstilladelser til søer.

Du skal også besvare interne høringer fra dine kollegaer i forvaltningen Teknik og Miljø, arbejde med drift af kommunens naturplejeaftaler og gennemføre nye naturpleje- og biodiversitetsprojekter. Arbejdet er en blanding af sagsbehandling og større opgaver, som kræver helhedstænkning og samarbejde. Afhængig af dine kvalifikationer og interesser vil der være mulighed for at præge stillingen i samspil med dine kolleger i Naturteamet.

AKVA group Land Based A/S
Salgsingeniør med god teknisk og biologisk forståelse

AKVA group Land Based A/S, Fredericia

Vil du være del af en spændende virksomhed, som er førende indenfor levering af teknologi til akvakultur i hele verden?

Du kan se frem til et alsidigt job i vores Salgsafdeling, hvor du vil blive del af et stærkt internationalt team af kolleger, heriblandt ingeniører, biologer, designere og maskinmestre. Salgsafdelingen beskæftiger sig både med projektsalg, forprojekter, 2D/3D-salgslayout og teknisk assistance til vores internationale kunder.

Dine opgaver kræver god teknisk og biologisk forståelse, så vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som biolog, kemiingeniør eller lignende og er stærk på vandkemi, fiskefysiologi eller lignende biologiske felter. Du har desuden min. 2 års relevant erfaring, en bred teknisk forståelse, er stærk i Excel og behersker dansk og engelsk på højt niveau. Kendskab til tegneprogrammer vil være en fordel.

AKVA group Land Based A/S
Struer Kommune
Spildevands- og virksomhedsmedarbejder til Miljøafdelingen

Struer Kommune

Har du lyst til et job med spændende udfordringer? Vil du være del af et dedikeret team, som prioriterer faglig kvalitet? Og kan du levere resultater gennem en service- og løsningsorienteret tilgang?

Du bliver en del af Center for Plan og Miljø, hvor vi er 27 medarbejdere. Centret består af to afdelinger, hvor du vil indgå i Miljøafdelingen. I afdelingen er vi ti medarbejdere, der arbejder med forskellige områder herunder affald, badevand, grundvand, jordforurening, landbrug, industrivirksomheder, spildevand, vandløb og vådområdeprojekter. Med andre ord løser vi en lang række myndighedsopgaver inden for miljøbeskyttelsesloven og afledte bekendtgørelser heraf.

Dine arbejdsopgaver vil være inden for virksomheder og spildevand, hvor vi varetager følgende opgaver

 • Spildevand
  • spildevandsplaner
  • nedsivnings- og udledningstilladelser
  • separatkloakeringsprojekter og tilladelser til regnvandsbetingede udledninger.
Lolland Kommune
Natur og miljøteamet søger miljøsagsbehandler

Lolland Kommune, Rødby

Vil du være en del af en attraktiv arbejdsplads? Og vil du løse opgaver, som har stor betydning for virksomheder og borgere i vores kommune og, ikke mindst, for kommunens udvikling? I disse år er det ekstra spændende, nu hvor arbejdet med byggeriet af Femern-forbindelsen foregår i vores forhave.

Du skal som miljøsagsbehandler fx arbejde serviceorienteret i din udøvelse af myndighedsarbejdet, og du skal vejlede virksomheder og borgere samt håndhæve den gældende lovgivning.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • at udarbejde miljøgodkendelser til virksomheder
 • at føre miljøtilsyn hos virksomheder
 • at håndhæve miljøbeskyttelsesloven
Bioanalytiker til barselsvikariat på Fertilitetsafdelingens laboratorium
Region Hovedstaden Har du interesse for fertilitet?
Region Hovedstaden, København Ø
Region Hovedstaden
Indrykket: 
Miljømedarbejder til industriområdet i Teknik og Miljø
Tag din faglighed og bland den med evnen og lysten til god dialog, så er du godt på vej til den løsningsorienterede tilgang, som vi praktiserer i vores opgaveløsning.
Miljø, Haderslev
Jobcenter
Indrykket: 
Myndighedskollega til Natur og Miljø
Er du vores nye kollega, der kan løse forskelligartede myndighedsopgaver inden for regn- og spildevand, jord og miljøvurderinger?
Horsens Kommune, Horsens
Jobcenter
Indrykket: 
DMR søger fagchef med speciale i pesticider til vores jord og grundvandsafdeling
DMR får stadigt flere store og komplicerede forureningssager og risikovurderinger i forhold til grundvand og recipienter, hvor pesticider er problemstofferne.
DMR A/S, Frederikssund
Jobcenter
Indrykket: