20 job matcher din søgning 20 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 20 resultater.
EnvasesQuality & Environmental Business Proces Specialist

Envases, Odense

Er du Kvalitets- & Miljøspecialist med et stærkt drive og kompetencer til at designe og implementere optimale forretningsprocesser understøttet af ERP-løsninger? Har du erfaring med SAP QM modulet (og ideelt set også EHS og PM)?

I hele Envases Universales koncernen, som Envases Europe er en del af, står vi over for en global SAP S/4HANA implementering inden for de næste 1-2 år.

De primære opgaver i rollen bliver at:

 • designe og bygge SAP ‘best practice processer’ for Envases Europe og sikre overensstemmelse med vores Corporate Global Template. Herunder skal du i tæt samarbejde med de respektive forretningsområder og ud fra de overordnede beslutninger sikre tilpasning af dokument- og processtrømme.
 • teste end-to-end processer og løsninger, så implementeringen kan gennemføres. Den opgave omfatter oprettelse af testscenarier samt revalidering af procesdesign og system setup.
Miljø- og FødevareministerietGeolog, miljøingeniør eller lignende til midlertidig stilling på grundvandsområdet

Miljø- og Fødevareministeriet, Odense

Vil du være med til at løse Miljøstyrelsens opgaver på grundvandsområdet i vandområdeplanlægningen? Og vil du arbejde med både konkrete og tekniske opgaver inden for grundvand, herunder særligt håndtering af data og GIS-opgaver?

Vi har ansvaret for at sikre det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner samt administration af de gældende vandområdeplaner. Derudover har vi ansvar for administration af havmiljøloven, ligesom vi arbejder med friluftsliv.

Din opgave vil blive at bidrage til at løse konkrete opgaver på grundvandsområdet. Det drejer sig særligt om håndtering og analyse af data om vores grundvandsforekomster, der kan bidrage med sikring af fyldestgørende vurderinger af grundvandets tilstand, påvirkninger og målopfyldelse i vandområdeplanerne.

HJHansen Genvindingsindustri A/SQHSE-konsulent

HJHansen Genvindingsindustri A/S, Odense

Står miljø og arbejdsmiljø dit hjerte nær, og kan du lide at arbejde med ISO-certificering, så har vi en ledig stilling. Vi er certificeret efter ISO 14001-, ISO 45001- og ISO 9001-standarderne.

Du vil få kontor på Havnegade 110 i Odense, hvor vores hovedproduktion er placeret. Desuden servicerer vi pladser rundt i Danmark og Malmø, så berøringsfladen er stor.

De primære arbejdsopgaver er:

 • Løsning af konkrete opgaver inden for miljø og arbejdsmiljø
 • Hjælpe organisationen med at forbedre arbejdsmiljøet generelt
 • Ansøgning om miljøgodkendelser
 • Dialog med myndigheder og andre interessenter
Miljø- og FødevareministerietAC-medarbejdere til arbejdet med EU-beskyttet natur (Natura 2000)

Miljø- og Fødevareministeriet, Odense

Har du lyst til at være med til de faglige og administrative opgaver i forbindelse med at beskytte sjældne, sårbare og karakteristiske naturtyper og arter i Danmark (Natura 2000) og arbejde med habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, så har vi to AC-stillinger, hvoraf den ene er midlertidig, til besættelse snarest muligt.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion.

Inden for artsdelen arbejder vi med forvaltning af beskyttede arter, bl.a. ulv, sæler og skarv, bekæmpelse og forebyggelse af invasive arter i den danske natur, administration af jagt- og vildtforvaltningslovgivningen, udstedelse af jagttegn.

Qiagen GmbhCustomer Solution Manager Infectious Diseases

Qiagen Gmbh

Do you thrive working with sales, science and people and would you like to become part of a small but dedicated team of clinical sales people serving the hospitals and clinical labs in Denmark?

We are a team of sales, support and service people who value a high intensity work day and a relaxed and humorous tone and we are looking for a new colleague.

Your tasks will include:

 • Responsible for sales of QIAGEN clinical product portfolio in Denmark.
 • Develop and execute territory strategy to meet/exceed budget.
 • Work with QIAGEN specialists to achieve sales targets and offer complete solutions to our customers.
ORANA Denmark A/SQC Online/Packaging Supervisor

ORANA Denmark A/S, Rynkeby

Som QC Online Supervisor hos Orana Denmark får du ansvaret for overvågning af produktions- og forpakningskvaliteten på vores 6 produktionslinjer. Du vil have din daglige gang i produktionen, og overvåge kvaliteten af vores produktionsforløb, samt få ansvaret for kvalitetstjek af indkomne pakkematerialer.

Vi søger en erfaren fødevare-/procesteknolog der, i tæt samarbejde med resten af vores QC-team, kan sikre at kvaliteten af vores produkter lever op til vores specifikationer, kundekrav og høje interne standarder.

Dine ansvarsområder og opgaver:

 • Daglig overvågning og opfølgning på forpakningskvaliteten på alle produktionslinjer
 • Udføre kvalitetsgodkendelse af primære- og sekundære pakkematerialer
 • Deltage i evaluering og optimering af eksisterende forpakningsløsninger – fra primær emballage til færdigpakket produkt
Wallace Hind Selection LLPSales Manager

Wallace Hind Selection LLP, Copenhagen, Aarhus, Odense

$14bn Global manufacturing Group requires an ambitious and experienced Sales Engineer/Sales Manager to develop their distributor base and develop sales, through specification, directly with Heavy industrial OEMs and distributors across Europe.

Ideally you are an experienced Sales Engineer/Sales Manager or with understanding in at least one of the following areas, protective coatings, mining, petrochemical services, mechanical conveying equipment or services.

We are also happy to consider application from candidates who have sold technical products, solutions, specialised components or sub-systems; we are happy to consider other products and market experience as long as your current sell is specification based and project led, selling to both distributors and OEM’s within heavy industry.

Miljø- og FødevareministerietAC-medarbejdere til vandteamet i Tilskudsenheden i Miljøstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, Odense

Vil du være en del af arbejdet med tilskudsordninger til vådområder og lavbundsarealer? Har du lyst til at indgå i et fagligt fællesskab og tage ansvar for opgaver og processer i tæt samarbejde med andre? Kan du virkeliggøre ambitionerne om at designe og virkeliggøre tilskudsordninger? Så er du måske vores nye medarbejder i Tilskudsenheden.

Du bliver en del af vandteamet på ca. 12 medarbejdere, der gennemfører tilskudsadministrativt arbejde og projekter inden for våd natur. Din opgave er i samarbejde med kollegaer og ledelsen at:

 • Udvikle, designe og administrere en ny klimatilskudsordning til udtagning af lavbundsjord.
 • Sikre udvikling og drift af tilskudsordninger for våd natur.
 • Sagsbehandle og administrere forskellige tilskudsordninger, bl.a. vådområdeordningen.
VERTANICAL Denmark ApSQuality Assurance Specialist (f/m/d)

VERTANICAL Denmark ApS, Marslev

As a Danish subsidiary of FUTRUE Vertanical Denmark ApS concentrates on and invests in the production, research and development of innovative cannabis varieties for the health and pharmaceutical sector.

We are looking for a QA Specialist (f/m/d) who helps Vertanical Denmark Aps achieve its objectives

 • You will be involved in the entire change management and the follow-up of corrective and preventive measures
 • In addition to creating and testing SOPs, you will be involved in ensuring supplier quality control
 • You are involved in the continuous monitoring of the GMP regulations and their application according to the SOPs
VERTANICAL Denmark ApSLaboratory Manager (f/m/d)

VERTANICAL Denmark ApS, Marslev

As a Danish subsidiary of FUTRUE Vertanical Denmark ApS concentrates on and invests in the production, research and development of innovative cannabis varieties for the health and pharmaceutical sector.

We are looking für a Laboratory Manager (f/m/d) that provides assistance and leadership aimed at helping Vertanical Denmark Aps achieve ist objectives.

 • You will be assisting in setting up a new laboratory
 • You will be responsible for the sample preparation for HPLC analyses
 • You will be responsible for conducting in-process controls
Patriotisk Selskab
Fremsynet konsulent til miljørådgivning af landbruget

Patriotisk Selskab, Odense

Landbruget står over for en række miljømæssige udfordringer – kunne du tænke dig at hjælpe landmændene med at løse disse og imødekomme fremtidens lovgivning?

Dit fokusområde bliver miljøregulering af husdyrbrug. Hvad du mere specifikt kommer til at arbejde med vil i høj grad afhænge af, hvad der sker af nye ting på området. Men vi kan forsikre dig om, at du skal være med til at udvikle og formidle de projekter og løsninger, der skal sikre, at landbruget kan opfylde kommende lovgivning om miljø og følge med trenden om at være bæredygtig.

Du får stor indflydelse på stillingens indhold og kan selv tilrettelægge din hverdag.

Som det ser ud nu, vil dine faste arbejdsområder bl.a. være:

 • Produktionstilladelser
 • Miljøansøgninger
 • Bæredygtighedsprojekter
Biostatistiker ved Center for Klinisk Epidemiologi
Region Syddanmark En stilling som biostatistiker er ledig til besættelse ved Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital (OUH) d. 1. november eller snarest derefter.
Region Syddanmark, Odense
Region Syddanmark
Bioanalytiker eller laborant til Forskningsafsnit
Region Syddanmark Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital søger 1 forskningsbioanalytiker eller forskningslaborant på fuld tid til en...
Region Syddanmark, Odense
Region Syddanmark
Bioanalytiker ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg Sygehus
Region Syddanmark Kunne du tænke dig at være bioanalytiker i en aktiv afdeling med en travl hverdag?
Region Syddanmark, Svendborg
Region Syddanmark
Laboratorieassistent til brandtesthal
DFL Danish Fire Laboratories ApS i Svendborg er et selvstændigt, akkrediteret brandlaboratorium, der udfører fuldskala brandtests af...
DFL DANISH FIRE LABORATORIES ApS, Svendborg
Jobcenter
Laborant til mikrobiologisk QC laboratorium
Region Syddanmark Sygehusapotek Fyn er organisatorisk en del af OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus.
Region Syddanmark, Odense
Region Syddanmark
Health and Safety Manager (SB)
Health and Safety Manager– Denmark*.
Oradeo Recruitment Limited, Odense
JobsinOdense
Laborant/laboratorietekniker
Ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet i Odense er en stilling som laborant/laboratorietekniker ledig fra 1. september 2020 - 31. August 2022.
Syddansk Universitet, Odense M
Jobcenter
Lab-manager academically trained administrative technician
A position as academically trained administrative technician is available at the Department of Biochemistry and Molecular Biology,...
Syddansk Universitet, Odense M
Jobcenter
Miljørådgiver
INGENIØR'NE er en solid og moderne rådgivende ingeniørvirksomhed i rivende udvikling.
INGENIØR'NE, Esbjerg, Kolding, Odense, Aarhus
INGENIØR'NE