18 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

18 jobannoncer

Gem
A/S Bryggeriet Vestfyen

Kvalitetschef

Assens

Til styrkelse af vores organisation og processer søger vi en ny kvalitetschef. Du får det daglige ansvar for kvalitetsarbejde på Bryggeriet Vestfyen samt ledelsesansvar for 3 dygtige og erfarne QA/QC-medarbejdere.

Du skal have erfaring med at drive kvalitetssikring inden for levnedsmiddelområdet eller andre brancher med høje krav til processer og dokumentation. Erfaring med IFS og HACCP vil være en meget stor fordel.

A/S Bryggeriet Vestfyen
InnoCell ApS
Gem
Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem
Miljøstyrelsen

2 AC-medarbejdere til udviklingsprojekt inden for marin miljøovervågning

Faaborg

Til den ene stilling søger vi en profil med brede naturvidenskabelige kompetencer inden for det marine område. Du skal først og fremmest have solid faglig viden om biologiske og fysiske processer i de danske havområder og kystvande samt kompetencer til at bearbejde og analysere store datamængde under anvendelse af matematiske modeller og statistiske modeller.

Til den anden stilling søger vi en profil med stærke projektledelseskompetencer. Du skal være skarp til at få overblik over komplekse problemstillinger, drive processer i en statslig myndighed og skabe fremdrift i et meget fagligt digitaliseringsprojekt med mange interne og eksterne interessenter.

Miljøstyrelsen
Gem
Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem
Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem
Nature Energy

Driftsassistent Nordfyn

Bogense

Har du lyst til at blive en del af en ambitiøs og energisk organisation med et stort fokus på sikkerhed?

Se video om Nature Energy som arbejdspladsDu kommer til at indgå i anlæggets driftsteam og vagtordning samtidig med, at du har fokus på at sørge for, at anlægget hele tiden fungerer optimalt.

Dine opgaver vil bl.a. være:

  • Vedligehold og optimering af biogasanlægget
  • Udskiftning af mekaniske og elektriske dele
  • Reparationer af procesudstyr
Nature Energy
Gem
Miljøstyrelsen

Medarbejdere til vandplanlægning for søer

Faaborg

Har du et indgående kendskab til ferskvandsbiologi samt interesse i vandplanlægning - særligt for de danske søer? Er du god til - og har lyst til - at arbejde med planlægnings- og styringsmæssige opgaver?

Vi søger to medarbejdere til Miljøstyrelsens enhed i Sollerup på Fyn. Vores enhed løser bl.a. opgaver i relation til overvågning af vandmiljøet og implementering af EU’s vandrammedirektiv. Enhedens opgave er bl.a., i et tæt samspil med forskningsinstitutioner og Miljøstyrelsens øvrige enheder, at sikre, at det faglige grundlag for natur- og vandplanlægningen tilvejebringes.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Erfaren specialist med fokus på spildevand og miljøfarlige stoffer

Odense C

Er du vores nye erfarne specialist på spildevandsområdet? Vi er på udkig efter en profil, der har indgående kendskab til miljøfarlige stoffer i spildevand, og fx har særlig ekspertise inden for almindelig belastet overfladevand eller renseteknologi.

Du skal have lyst til at være med til at drive nye projekter og opgaver frem i takt med det stigende fokus på spildevandsområdet og være interesseret i at arbejde i krydsfeltet mellem miljøfaglighed, jura og politik.

Miljøstyrelsen
Gem
Miljøstyrelsen

Kemiker til Miljøstyrelsens enhed for Kemikalier og Biocider i Center for sikker Kemi

Odense C

Vi søger en kollega til at vurdere ansøgninger om godkendelse af biocidprodukter og aktivstoffers fysiske og kemiske egenskaber, herunder fare og sikkerhedsklassificering samt vurdering af analysemetoder.

Dine opgaver bliver vurdering af ansøgte produkters fysiske og kemiske egenskaber. Du skal også kommentere på andre landes produktvurderinger og vurderinger af aktivstoffer. Kommunikation med ansøgere og myndigheder i EU er en vigtig del af jobbet.

Miljøstyrelsen
Gem
Nature Energy

Projektleder – til projektmodning og myndighedsbehandling

Odense SØ

Se video om Nature Energy som arbejdspladsDu har ansvaret for myndighedsprocessen og sikrer fremdrift på etableringen af biogasprojekter. Din rolle er forankret i forretningsområdet Construction, der fungerer som Nature Energys interne totalentreprenør.

Her bliver du en del af afdelingen Project Support, som har ansvaret for indhentning af alle nødvendige tekniske- og miljømæssige godkendelser samt support til udførende projektteams under byggefasen og idriftsættelse af nye industrielle biogasanlæg og modificering af eksisterende anlæg.

Nature Energy
Gem
Indrykket:
Hentet fra Jobcenter
Gem
Region Syddanmark

Overbioanalytiker til Erytrocytlaboratoriet

Odense

Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger en kompetent, humoristisk og engageret overbioanalytiker, der har lyst til at indgå...

Indrykket:
Gem
Interacoustics A/S

Regulatory Affairs Specialist

Middelfart

Are you ready to make a significant impact on the future of medical devices? Join Interacoustics, a company committed to creating innovative solutions that enhance lives globally.

You will take ownership of regulatory affairs for selected product areas, ensuring adherence to current regulatory standards, as well as represent regulatory affairs in product development projects, collaborating closely with our regulatory compliance department.

Interacoustics A/S
Gem
Region Syddanmark

Forskningsbioanalytiker eller -laborant

Odense

Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital søger en forskningsbioanalytiker eller forskningslaborant på fuld tid til en...

Indrykket:
Gem
Region Syddanmark

Bioanalytiker til Afdeling for Klinisk Patologi: Har du lyst til at prøve kræfter med up front diagnostik i en travl og spænd...

Odense

Ved Afdeling for Klinisk Patologi, OUH er 2 faste stillinger som bioanalytiker i flowcytometri ledig til besættelse pr.1 oktober 2024 eller efter aftale.

Indrykket:
Gem
Miljøstyrelsen

Funktionsleder til miljøfarlige stoffer i overfladevand i vandplanlægningen

Odense C

Har du lyst til faglig ledelse og har du ambitioner om at udvikle dig både fagligt og ledelsesmæssigt? Så er du måske Miljøstyrelsens nye funktionsleder i vores enhed Hav- og Vandmiljø.

Vi søger en daglig faglig leder af et engageret hold af kolleger, der både er super skarpe inden for vandplanlægning og miljøfarlige stoffer og samtidig har et kanon sammenhold og godt humør – så glæd dig til at blive en del af holdet!

Miljøstyrelsen
Gem
Region Syddanmark

Faglig funktionsleder med blik for patienten og fagligheden på rette sted

Odense C

Sygehusapotek Fyns produktion færdigfremstiller magistrelle lægemidler, som spænder fra traditionelt håndværk til klar-til-brug produkter fremstillet ved hjælp af robotter. Vi producerer både til den specifikke patient og til hele patientgrupper på regionalt plan.

Der er tale om en unik stilling som faglig leder i cytostatikaproduktionen. I stillingen kombineres ledelse og faglighed, når du og dit team gør en forskel i forbindelse med fremstilling af lægemidler.

Region Syddanmark

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV