137 job matcher din søgning 137 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret daginstitution Nukariit søger to pædagoger – Genopslag/job-nr. 247/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Integreret daginstitution Nuukariit søger to pædagoger med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Nukariit er en nyere daginstitution med plads til 128 børn fordelt med 80 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn, med henholdsvis 3 og 5 stuer.

Institutionen har flotte og nye fysiske rammer med masser af natur rundt omkring og er beliggende i Nuuks nye bydel Qinngorput.

Vi forventer at du:

 • er pædagoguddannet eller tilsvarende
 • er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til børn
 • vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Vil du være med til at udvikle Allorfik?

Grønlands Selvstyre, Qaqortoq

Vil du være med til at udvikle Allorfik? Vil du være med til at udvikle behandling med personer der har problematisk forbrug af rusmidler og spil? Arbejder du analytisk og er klar til at påtage et vigtigt ansvar og har mod på at arbejde med mennesker der ønsker at få behandling for alkohol og hash samt spil i Allorfik?

Så er det måske dig, vi har brug for Allorfik.

Allorfik, Videncenter om Afhængighed, søger en medarbejder til informationsarbejde, sagsbehandling og telefoniske opfølgning på vores klienter.

Dine opgaver bliver blandt andet:

 • Med til at tydeliggøre Allorfik og dets virke i samfundet
 • Intern kommunikation i Allorfik
 • Udarbejde og tilrette informationsmateriale til hjemmeside og sociale medier
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Administrativ medarbejder søges til Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Til vores kontorteam i Nuuk søger vi en erfaren, fagligt dygtig medarbejder til at håndtere administrationen af vores arbejdsprocedure og -vejledning i forbindelse med Selvstyrets procedurer. Opgaverne er mange og forskellige, så dagene virker aldrig ens. Vi forventer, at du skal bidrage til at sikre en konstant høj kvalitet i vores service og administration, internt såvel som eksternt.

De væsentligste arbejdsopgaver er:

 • Telefonpasning samt publikumsekspedition
 • Indberetning arbejdssedler/udbetalingsanvisning
 • Ferieindberetning til Selvstyret
 • 1. og 2. godkender i IRIS
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked søger Ministersekretær

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Stillingen som ministersekretær for Naalakkersuisoq er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller snarest muligt efter aftale.

Sekretærens opgaver fastlægges nærmere i samarbejde med Naalakkersuisoq og departementschefen, og omfatter blandt andet følgende opgaver:

 • Sikre Naalakkersuisoq den bedst mulige service og betjening.
 • Ledsagelse af Naalakkersuisoq til møder og arrangementer i og uden for departementerne.
 • Koordinere opgaver, henvendelser og besvarelser, der kræver sagsbehandling i fagafdelingerne.
 • Sekretæren skal være indstillet på at indgå i løsning af Departementernes øvrige opgaver, når vedkommende ikke er beskæftiget med opgaver for Naalakkersuisoq.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorleder

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Kontorleder søges til Peqqissaanermik Ilinniarfik

Vi søger en kontorleder som har overblik og kan varetage de regnskabsmæssige og administrative opgaver, og som har lyst til at indgå som nærmeste leder for de øvrige administrative medarbejdere.

Der kan forventes følgende arbejdsopgaver:

 • regnskab
 • administrative og regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med afvikling af kurser og specialiseringer
 • ledelsesmæssige opgaver i forhold til de øvrige administrative medarbejdere
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
6 studieadjunkter/-lektorer eller adjunkter til Institut for Læring

Grønlands Selvstyre, Nuussuaq

Studieadjunkter/-lektorer eller adjunkter søges til undervisning i en række fag, gerne i kombination med andre fag på Institut for Læring. Tiltrædelse er 1. august eller efter nærmere aftale.

Institut for Læring er et af fire institutter under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Institut for Læring er en forskningsbaseret institution der uddanner lærere på en professionsrettet bacheloruddannelse. Der er en undervisergruppe på omkring 25 undervisere og omkring 170 studerende som enten går på en ordinær læreruddannelse eller en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater.

Vi søger en række undervisere der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Myndighedsafdelingen i Nuuk søger en handicapsagsbehandler til tilsyn/job-nr. 246/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger en socialrådgiver/sagsbehandler med ansættelse snarest eller efter aftale.

Myndighedsafdelingen skal sikre at sagsbehandling inden for pensions-, handicap- og matchgruppe 1-3-området altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov.

Arbejdsopgaver til den ledige stilling:

 • Personrettet tilsyn jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
 • Sagsbehandling samt råd og vejledning inden for handicapområdet
 • Arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Ydelsesafdelingen søger kontorfuldmægtig til pension/økonomi/job-nr. 245/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ydelsesafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked i Nuuk søger en kontorfuldmægtig.

Ydelsesafdelingen skal sikre at udbetalinger af ydelser inden for arbejdsmarkedet, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Arbejdsopgaver til den ledige stilling

 • Oprettelse af nye førtids- og alderspensionister
 • Opstarte BS (betalingsservice) for nye førtids- og alderspensionister
 • Indberette oplysninger til banken vedr. oprettelse af BS-aftaler
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Utoqqaat Illuat i Nuuk søger sundhedsassistent til barselsvikar/job-nr. 244/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 1 sundhedsassistent til barselsvikar fra august 2021 til maj 2022.

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældre institutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holdsskift.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende sygepleje, omsorg og behandling – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt for demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andet personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker.
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Majoriaq Nuuk søger dansklærer/242/21

Kommuneqarfik Sermersooq

Majoriaq Nuuk søger en dansklærer til tiltrædelse pr. 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale.

Majoriaq Nuuk vil være din arbejdsplads med at vejlede unge og voksne til at komme videre med deres videreuddannelse. Da Majoriaq Nuuk er et arbejdssted for vejledning, kontakt & FA-undervisning, er det en stor fordel, at du er seminaruddannet lærer, gerne med speciale i dansk.

Du kommer til at arbejde som lærer i Majoriaq, hvor din opgave er at undervise og motivere unge og voksne til at blive parate til at starte på en uddannelse.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – AKO Miniklub Qinngorput søger en pædagog/job-nr. 243/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

1 pædagog til AKO Atuareernermi Ornittagaq Miniklub i Qinngorput søges.

AKO Miniklub er et pasningstilbud for børn i 1. til 3. klasse efter skoletid og er normeret til 180 børn fra 6-9 år.

Du er uddannet pædagog og har en naturlig lyst til at arbejde med børn. Du har en professionel tilgang til dit arbejde og er rummelig og omstillingsparat. Du er i stand til at lytte til børnene. Du er fleksibel og i stand til at planlægge spontant ud fra børnenes interesser. Du er aktiv og en god kollega der værdsætter en god arbejdsplads og som spiller aktivt med i tilblivelsen af denne.

AKO-ordning indebærer, at AKO-ansatte følger elevens skolegang i skoletiden af hensyn til elevens trivsel. Derudover modtager vi også de kommende 1. klasser i februar - marts måned, indtil de starter på skolen i august måned.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Socialrådgiver til Meeqqanut Inerisaavik i Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Meeqqanut Inerisaavik (Udviklingscenter for børn) er beliggende i Sisimiut, Grønland. Meeqqanut Inerisaavik er enhed der varetager landsdækkende døgninstitutioner, Angerlarsimaffik Pilutaq, Qasapermiut og I Angerlarsimaffik Isikkivik under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 6 og 18 år efterværn 18-23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Socialrådgiveren er ansvarlig for:

 • At udføre sine opgaver inden for de af ledelsen udstukne rammer.
 • At indgå i et loyalt og opsøgende samarbejde med ledergruppen og de øvrige medarbejdere og være en inspirerende sparringspartner til disse.
 • At holde sig ajour med informationer, viden og erfaringer inden for arbejdet med vanskeligt stillede børn, unge og familier.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger fuldmægtig/specialkonsulent til Uddannelsesafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for at arbejde med uddannelse? Vil du være med til at skabe en endnu bedre gymnasial uddannelse for vores unge? Så er du måske den helt rigtige til vores gymnasieteam. Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt & Kirke søger nemlig en ny dygtig ny kollega med hovedfokus på den gymnasiale uddannelse.

Du skal være en imødekommende holdspiller med flair for at arbejde i en politisk styret organisation, og gerne have spidskompetencer indenfor et eller flere af teamets kerneopgaver.

Den gymnasiale uddannelse (GUX) udvikler sig hele tiden. Udviklingen sker i tæt samarbejde med de 4 gymnasiale skoler, samt andre relevante parter. Opgaverne i teamet varierer mellem driftsopgaver, udvikling og sagsbehandling samt implementering af lovgivning.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Handicap og Social Psykiatri søger souschef/job-nr. 241/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Har du en pædagogisk eller anden socialfaglig uddannelse, og har du lyst til ledelse, så er det måske netop dig, vi står og mangler som stedfortræder for leder på Kangillinnguit 4 og bokollektivet Nuussuaq 65.

De to enheder er beliggende i Nuussuaq. Kangillinnguit 4 er en døgnbemandet afdeling, hvor der bor 5 borgere i alderen 18-66 år. I bokollektivet bor der 3 borgere.

Som stedfortræder, vil dine primære funktioner være, at indgå i personalegruppen samt varetage visse ledelsesfunktioner og være medansvarlig for driften. Du vil med reference til afdelingsleder have ledelsesansvaret i områdeleders fravær.

Du vil primært arbejde i dagtimerne, der skal dog også forventes arbejde om aftenen og i weekender.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Nyetableret værested søger engageret afdelingsleder/job-nr. 340/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en engageret afdelingsleder til nyetableret værested i Nuuk.

Værestedet er rettet mod de børn og unge som vælger at opholde sig på gaden om aftenen, og som af forskellige årsager ikke vil hjem og sove. Værestedet åbner kl. 18 hver aften. Her kan børnene og de unge komme ind og få et måltid mad og modtage omsorg fra de socialpædagogiske medarbejdere på stedet. Børnene og de unge har på værestedet ligeledes mulighed for at modtage råd og vejledning, samt indgå i adspredende, stimulerende aktiviteter.

Stillingens indhold:

 • Faglig ansvarlig for afdelingen.
 • Ansvarlig for den daglige ledelse og faglige udvikling i afdelingen.
 • Faglig sparring og faglig ledelse for medarbejderne.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret institution Nukariit søger ernæringsassistent/job-nr. 239/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ernæringsassistent til storkøkken

Nukariit er en integreret børnehave, der åbnede i 2012. Der er plads til næsten 128 børn i det store hus, i vuggestuen er der plads til 48 børn og i børnehaven er der plads til 80 børn.

Nukariit har flotte og moderne rum og ligger tæt på naturen udenfor Nuuk i bydelen Qinngorput.

Vi forventer:

 • Du skal kunne lave mad hver dag til 128 børn inkl. personalet.
 • Du skal kunne lave særlig mad til vuggestuebørn.
 • Du har viden om mad til børn med allergier.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Vil du være med til at lønne over 5.000 ansatte? To lønkonsulenter søges

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Den ene stilling er sundhedsområdets samt tandklinikkernes månedsløn, hvor der kommunikeres mest på dansk.

Den anden stilling er centraladministrationens månedsløn, hvor der udbetales løn for underliggende brancheskoler, døgninstitutioner, provstkontorer, departementer, styrelser og underliggende enheder. Dertil kommer tjenestemandspensioner og nordiske pensioner.

Dine primære arbejdsopgaver bliver

 • Behandling af løn
 • Mailbehandling
 • Vedligehold af medarbejderstamdata
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af lønkørsler – herunder sikring af rettidig og korrekt lønudbetaling
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til receptionen Peqqissaanermik Ilinniarfik

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du serviceminded, har et stort overblik og kan lide at varetage administrative og praktiske opgaver, så er denne stilling lige noget for dig.

Tiltrædelsesdato er den 1. august eller efter nærmere aftale.

Du kan forvente følgende arbejdsopgaver:

 • telefonpasning
 • henvendelser fra elever og samarbejdspartnere
 • ansvar for lokalebooking og informationssystem
 • samarbejde med studiekontoret og øvrigt administrativt personale
 • ad hoc-opgaver
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, og Handel søger en AU-elev indenfor Økonomi og Ressourcestyring

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du eller skal du være AU-elev, så se her….

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel i Nuuk har brug for dig. Du får en spændende og varierende hverdag, som vil give dig praktisk erfaring inden for den teoretiske viden, som du tillærer dig på din uddannelse.

Du vil ofte indgå i arbejdet på lige fod med dine kollegaer, hvilket betyder, at du også bliver en del af de daglige og vigtige opgaver, som skal løses.

Opgaverne vil spænde bredt fra budget og regnskab, økonomistyring, støtte til vores repræsentationer, let personalesagsbehandling, assistance ved analysearbejde, støttefunktion for vores øvrige medarbejdere (rejse- og hotelbestilling).

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Økonomisystemkonsulenter søges

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du klar til at have en central rolle i et fælles regnskabssystem for hele Grønland?

Vi leder efter faste økonomisystemkonsulenter til Grønlands Fællesoffentlige IT, gerne med erfaring i et eller flere områder inden for regnskab og økonomistyring.
Grønlands Fællesoffentlige IT har ansvaret for at sikre driften og supporten af det fællesoffentlige ERP-system i Grønland. Du får en central rolle sammen med dine kollegaer i udbredelsen og supporteringen af et fælles standardiseret økonomisystem til alle 5 kommuner og Selvstyret.

Med reference til kontorchefen kommer du til at arbejde med følgende opgaver:

 • Support til økonomibrugere i kommunerne – Support til økonomimedarbejdere i kommunerne og Grønlands Selvstyre
 • Opsætning af centrale elementer i ERP-systemet – Opsætning og test af økonomisystemet AX-Prisme
 • Deltagelse i dialog og kommunikation med afdelinger og departementer i kommunerne og Selvstyret
Grønlands Selvstyre