34 job matcher din søgning 34 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

FGU VendsysselUnderviser til vores værksted Byg, Bolig og Anlæg på skolen i Hjørring

FGU Vendsyssel

Lyder det som en spændende opgave at stå i spidsen for et hold af unge mennesker? Begejstres du selv af at bygge, lave haveanlæg eller udføre god ejendomsservice? Brænder du for at gøre en afgørende forskel for unge mennesker?

FGU Vendsyssel er en institution, der udbyder forberedende grunduddannelse (FGU) til unge mennesker mellem 16 og 25 år på tre forskellige spor: Almen grunduddannelse, erhvervsgrunduddannelsen og produktionsgrunduddannelse. Undervisningen foregår både på værksteder, i undervisningslokaler og i form af virksomhedspraktik.

Din opgave vil være på vores værksted på Skolen i Hjørring. Du vil have et hold af elever, der er tilknyttet linjen Byg, Bolig og Anlæg. Sammen med holdet vil du arbejde med byggeri i form af murerfaget, etablering af anlæg og arbejdsopgaver indenfor ejendomsserviceområdet.

FGU SydøstjyllandVI SØGER FAGUNDERVISER TIL AT UNDERVISE I DET ERHVERSFAGLIGE TEMA ”HANDEL OG KUNDESERVICE” PÅ VORES FGU-SKOLE I HORSENS

FGU Sydøstjylland

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en uddannelse for unge under 25 år, som har brug for en hjælpende hånd til at blive klar til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. I FGU Sydøstjylland tilbyder vi et trygt og inkluderende undervisningsmiljø, hvor vores elever får mulighed for at udvikle sig både fagligt, personligt og socialt.

Dine opgaver er, at:

  • Undervise i det erhvervsfaglige tema ”Handel og Kundeservice" iflg. fagbilag og retningslinjer for FGU.
  • Sammen med dit team, udvikle og tilrettelægge undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i en praksisnær og helhedsorienteret tilgang.
  • Skabe et struktureret, trygt og inkluderende læringsmiljø for unge med forskellige forudsætninger.
Favrskov KommuneSkolesekretær til Østervangskolen i Hadsten

Favrskov Kommune, Hadsten

Er du imødekommende, serviceminded, loyal og tålmodig?
Er du god til at bevare fokus i en travl skolehverdag?
Så er det dig, vi står og mangler som skolesekretær på Østervangskolen.

Du vil ofte være den første, man møder, og får derfor en afgørende rolle i forhold til skolens ansigt udadtil.

I det daglige vil du være en vigtig medspiller for skolens ledelsesteam, som består af skoleleder og to mellemledere – vi spiller sammen og spiller hinanden gode.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt

  • Administrative opgaver bl.a. relateret til fagsystemer (KMD, GO, rollebaseret indgang m.v.)
  • Personale- og elevadministration, herunder evt. deltagelse i vikardækning
  • Modtage, journalisere og efterbehandle dokumenter og mails
TeamAktiv A/S
Har du et skarpt øje for ressourcer og kan du sælge det rigtige match mellem arbejdsgivere og ledige fleksjobbere? Så er det dig, vi søger!

TeamAktiv A/S, Hillerød

Kan du se dig selv i en udadvendt rolle, hvor kontakten til potentielle arbejdsgivere er afgørende for at sikre, at ledige fleksjobvisiterede borgere får muligheden for at bidrage på en arbejdsplads? Så glæder vi os til at høre fra dig!

Du vil blive ansvarlig for egen sagsstamme, hvor du er med fra A til Z. Det betyder, at din hverdag bliver alsidig og at der sjældent er to dage, der er ens. Udover de individuelle samtaler med borgerne vil din hverdag været præget af opsøgende kontakt til lokale arbejdsgivere, for at identificere potentielle match mellem borger og arbejdsplads. Du bliver ansvarlig for den opsøgende virksomhedskontakt og etablering af både job og virksomhedspraktik – idet det er dig, der kender ”dine” borgere bedst.

TIPONI ApSBeskæftigelseskonsulent til Vestsjælland

TIPONI ApS

Vi søger en ny beskæftigelseskonsulent i Tiponi, som har indgående kendskab til beskæftigelsesområdet. Et kendskab til virksomhedsnetværk i Slagelse og omegn vil også være en fordel. Dit primære arbejde vil være at afklare uddannelsesretning og/eller jobs til aktivitetsparate borgere, samt opsøge virksomheder med henblik på at finde jobmuligheder for borgerne.

Som beskæftigelseskonsulent i Tiponi er dine primære opgaver at hjælpe borgerne med at afdække realistiske uddannelses- eller jobmuligheder, finde jobåbninger indenfor relevante brancher, samt udarbejde socialfaglige beskrivelser, såsom praktikevalueringer og arbejdsevneafklaringer. Du har løbende ansvar for at have kontakt, og sparre med vores samarbejdende virksomheder, samt være med til at etablere og opbygge nyt virksomhedsnetværk.

ZBC
ZBC praktikcenter i Slagelse søger skolepraktikinstruktør

ZBC

Vil du være med til at sikre, at vores elektriker skolepraktikelever får en uddannelse i verdensklasse?

Vi søger pr. 1. august 2021, en skolepraktikinstruktør, der brænder for elektrikerfaget.

ZBC Praktikcentret arbejder for, at unge, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver, i stedet tilbydes et skolepraktikforløb, der er så tæt på et praktikforløb hos en arbejdsgiver som muligt.

Det er vores mål, at give de unge en spændende uddannelse med en praktikpladspakke, der indeholder skolepraktik i kombination med så meget virksomhedspraktik og virkelighedstro hverdag som muligt.

Favrskov KommuneMyndighedssagsbehandler til Unges Uddannelse og Job

Favrskov Kommune

Jobcenter Favrskov, Unges Uddannelse og Job, søger en dygtig myndighedssagsbehandler til en fast stilling 32-37 timer, med tiltrædelse 1. august 2021. Du skal arbejde bredt med unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp.

Arbejdet med aktivitetsparate unge:
Du er koordinerende sagsbehandler og tilrettelægger en helhedsorienteret og sammenhængende beskæftigelsesindsats evt. på tværs af kommunens øvrige forvaltninger hen mod uddannelse/job for den unge. En stor del af dine daglige arbejdsopgaver er administrative i fagsystemet Fasit.

Du skal have et godt overblik og en vedholdenhed i den ofte længerevarende indsats med de aktivitetsparate unge. Vi indgår i tæt samarbejde med f.eks. Handicap- og Psykiatriafdelingen, Børn & Familie-afdelingen, hvor andre foranstaltninger kan være en del af den unges hverdag.

Solrød KommunePædagog til Tryllehyttens vuggestue

Solrød Kommune

Vores pædagog fra vuggestuen har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en ny kollega.

Skal det være dig?

Børnehuset Tryllehytten er en integreret daginstitution med 120 børnehave- og 48 vuggestuebørn. Tryllehytten er fra 2011 og beliggende i den nordlige del af Solrød, i den nye bydel Trylleskov strand. Det er et område i rivende udvikling og mange nye familier kommer til.

Vi benytter os af lokalområdets udflugtsmuligheder, og er særligt glade for skov og strand der ligger inden for kort gå-afstand.

Vi arbejder ud fra Årsplan og den nye styrkede pædagogiske læreplan, med fokus på trivsel og udvikling for alle børn. Vi har fokus på høj pædagogisk kvalitet der sikrer optimal effekt for vores børn.

Kirkens Korshær
Socialfaglig medarbejder med særligt ansvar for køkken til varmestuen i Bolbro

Kirkens Korshær, Odense

Kan du møde mennesket i øjenhøjde med omsorg, nærvær og respekt og ikke stille krav om forandring, så er dette måske jobbet for dig. Stillingen er på 30 til 37 timer.

Som medarbejder i varmestuen skal du kunne danne tætte relationer med stedets brugere. Med udgangspunkt i relationen støtter vi brugerne i deres ønsker og mål for deres tilværelse. Formålet er at lette livet for brugerne, så der skabes overskud og grobund for forandringer.

I samarbejde med ansatte og frivillige er du med til at skabe et fristed med tryghed og ro, hvor udsatte mennesker kan opleve at høre til.

Vi søger først og fremmest en socialfaglig medarbejder, der samtidig har et særligt ansvar for varmestuens køkken, hvor du sikrer, at der er madplaner, købt ind, holdes fokus på god og sund mad, egenkontrol og rengøring. Det sker i tæt samarbejde med frivillige og øvrige ansatte medarbejdere.

Tuwano ApSProfessionel mentor med socialfaglige egenskaber

Tuwano ApS, Taastrup

Vi er fortsat i rivende udvikling, og derfor søger vi en fagligt dygtig konsulent med gode mentoregenskaber og en verdensklasseevne til at skabe relationer.

Du vil som konsulent få et stort selvstændigt ansvar, masser af afveksling i såvel opgaver som jobindhold og ikke mindst en bred kontaktflade til vores samarbejdspartnere, kollegaer og eksterne virksomheder. Spændvidden i opgaverne er stor, men din primære opgave vil være at yde støtte til borgere under beskæftigelsesloven samt serviceloven.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af

  • Coache og motivere socialt udsatte borgere hen mod en selvforsørgende tilværelse.
  • Opsøge private såvel som offentlige virksomheder med henblik på etablering af virksomhedspraktikker/løntilskud og ordinære jobs.
  • Deltagelse ved forvaltningsmøder samt praktik- og jobsamtaler.
Favrskov KommuneKoordinerende sagsbehandler søges til jobafklaringsforløb

Favrskov Kommune

Koordinerende sagsbehandler søges til jobafklaringsforløb i Jobcenter Favrskov

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor udvikling, engagement og kvalitet er i centrum? Og vil du gerne være et sted, hvor din indsats gør en forskel hver dag? Så har vi brug for dig i Sygedagpengeafdelingen i Jobcenter Favrskov. Da en af vores kolleger har fået nyt job i organisationen, har vi en ledig stilling i vores jobafklaringsteam pr. 1. august 2021.

Sygedagpengeafdelingens kerneopgave er at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Centrale begreber i vores indsats er arbejdsfastholdelse, vurdering af uarbejdsdygtighed, afklaring af arbejdsevne, rådgivning og vejledning samt koordinering af indsatsen mellem de relevante parter i et sygedagpenge- og jobafklaringsforløb.

Favrskov KommuneFastholdelseskonsulent søges til Jobcenter Favrskov

Favrskov Kommune, Hadsten

Brænder du for at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet?

Da en af vores rutinerede fastholdelseskonsulenter har valgt at gå på efterløn, søger Jobcenter Favrskov en fastholdelseskonsulent til fastholdelsesteamet med start den 1. august 2021.

Jobcenter Favrskov oprettede i januar 2016 et fastholdelsesteam, der skal hjælpe borgerne med at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom og samtidig hjælpe virksomhederne til at fastholde medarbejderne. Vi har fokus på en forebyggende og tidlig indsats. Det er vores mål at komme så tidligt som muligt ud på arbejdspladsen. Derfor sigter vi mod at holde den første opfølgningssamtale i trygge rammer på den sygemeldtes arbejdsplads.

Holbæk KommuneResultatorienteret virksomhedskonsulent til Ressourceforløbsteamet – genopslag

Holbæk Kommune

Vi søger en engageret virksomhedskonsulent, som vil være med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb. Vi søger en kollega, der har viden om udsatte borgere med komplekse problemer udover ledighed og er parat til at arbejde jobrettet med udgangspunkt i borgernes situation og behov.

Målgruppen er borgere i ressourceforløb over 30 år. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. social- og sundhedsområdet understøttes i udvikling af sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via bl.a. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære lønnede timer.

Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger – ofte inkluderende psykisk sårbarhed, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.

Job- & Uddannelseskonsulent, som kan hjælpe ledige i job, søges
Har du lyst til at skabe fremtidens jobcenter?
Varde Kommune, Varde
Jobcenter
Indrykket: 
Receptionist til Jobcenter Mors – barselsvikariat
Jobcenter Mors søger en receptionist med tiltrædelse den 1. september 2021 eller snarest her efter.
Morsø Kommune, Nykøbing M
Jobcenter
Indrykket: 
Sagsbehandler/Virksomhedskonsulent til Fleksteamet
Har du en stor viden om fleksjob området?
Tønder Kommune, Tønder
Jobcenter
Indrykket: 
Casemanager søges – barselsvikariat
Har du flair for at arbejde med målgrupper i udsatte positioner?
Public Capacity, Grenaa
ASE Selvstændig
Indrykket: 
Pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter
Randers kommunes dagtilbud og selvejende institutioner, søger pr. 29. september 2021 20-25 anerkendende og relationelt dygtige...
Administrationen Randers, Randers C
Jobcenter
Indrykket: 
Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter Herning
Jobcenter Herning søger en arbejdsmarkedskonsulent til afdelingen ”forsikrede ledige”.
Herning Kommune, Herning
Jobcenter
Indrykket: 
Jobkonsulent til Ungecenter Kolding - Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Ansættelsestidspunkt: Hurtigst muligt.
Kolding Kommune, Kolding
Kolding Kommune
Indrykket: