13 job matcher din søgning 13 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 13 af 13 resultater.
Vectrus Services A/S
Personalejurist/Employee Relations Administrator, Thule Air Base

Vectrus Services A/S, Thule

Employee Relations Adminstrator vil komme til at arbejde med HR-opgaver i relation til arbejdsmarkedslovgivning (grønlandsk og dansk) og overenskomstforhold.

Herudover vil vedkommende være det koordinerende led for et bredt spektrum af personaleforhold og personalesager og vil være ansvarlig for afdelingens elektroniske HR-systemer. Reference til Supervisor for SMS.

Arbejdsopgaver

 • Optimere og vedligeholde personalerelaterede dokumenter, elektroniske HR-systemer, samt koordinere interne jobopslag.
 • Være kontaktperson/koordinator ved opsigelser og afskedigelser, og sikre at disse foregår i henhold til gældende overenskomster og lovgivning.
 • Udfærdige fratrædelsesaftaler, lokalaftaler, protokollater til overenskomster.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Smede i 7 måneder, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland, og søger 2 smede, blikkenslagere eller tilsvarende til Utilities and Facilities Maintenance (UFM) på basen. Der er tale om 7 måneders kontrakter med ansættelse og udrejse om muligt 24. februar 2021. Der vil være mulighed for fastansættelse på sigt.

Man vil blive beskæftiget primært med drift og vedligehold af basens infrastruktur samt andre forefaldende opgaver. Endvidere efter behov deltage i forskellige projekter og reparation af tekniske anlæg i bygninger og hangarer, herunder som håndmand, også i vores entreprenørafdeling.

Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
VVS-montører, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland, og søger 2 faglærte VVS-montører til Utilities and Facilities Maintenance (UFM) på basen. Der er tale om en 7 måneders kontrakt med ansættelse og udrejse om muligt den 24. februar 2021. Der vil være mulighed for fastansættelse på sigt.

Primære arbejdsopgaver:

 • Udføre planlagte vedligeholdsopgaver indenfor arbejdsområdet.
 • Installation og vedligehold af vand-, varme-, ventilations- og afløbssystemer i beboelse og industribygninger.
 • Registrering af dokumentation i vedligeholdelsesprogram.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Work controller, Thule Air Base, Grønland

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger en administrativ medarbejder med god teknisk indsigt til vores driftsafdelinger. Ansættelse og udrejse om muligt 24. februar 2021.

Du vil bl.a. komme til at deltage i:

 • Arbejdsplanlægning i de enkelte afdelinger i samarbejde med teknikerne og afdelingsledere.
 • Assets registrering og opdateringer i vore vedligeholdelsesprogram.
 • Udarbejdelse af vedligeholdelsesmanualer og jobplans.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Leder til kraftvarmeværk, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland, og søger en afdelingsleder (supervisor) til basens elværker.

Som supervisor på kraftvarmeværket vil du være ansvarlig for følgende:

 • Daglig drift og ledelse af afdelingens medarbejdere.
 • Sikre at daglig vedligehold og reparationer på motorer og infrastruktur bliver udført.
 • Sikre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, herunder at alle er krydstrænet i forhold til deres ansvarsområder.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Afdelingsleder til UFM mechanical afdelingen, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland, og søger en supervisor til mechanical-afdelingen (VVS) under Utilities and Facilities Maintenance-divisionen på basen.

Du vil blive ansvarlig for følgende:

 • Planlægning og effektiv udførelse af vedligeholdelsesarbejdet og nødvendige reparationer, udskiftninger osv.
 • Sikring af, at kvaliteten i det udførte arbejde til stadighed opfylder bygherrens forventninger og kontraktens krav.
 • Projektstyring, beregning af tilbud og udførelse af projekter og opgaver inden for branchen.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
AGE/EG mekaniker til lufthavnen, Thule Air Base, Grønland

Vectrus Services A/S

Vectrus Services varetager service, drift og vedligehold af Thule Air Base. Vi søger en AGE/EG mekaniker til at varetage vedligehold og reparation af Aerospace Ground Equipment i lufthavnen.

Arbejdet er meget selvstændigt, og sker i samarbejde med kolleger i lufthavnen og i driftsafdelingerne, og foregår både ude og inde. Man bor i et lille, isoleret basesamfund i det nordvestlige hjørne af Grønland.

Arbejdsopgaver

 • Løbende vedligehold, reparation og test af stationært og mobilt AGE udstyr i henhold til planlagt program.
 • Dokumentation af arbejdet i ERP system.
 • Deltagelse i etablering af nye installationer og projekter.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
VVS ingeniør/installatør, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger en erfaren og selvstændig VVS ingeniør eller VVS installatør til ingeniørafdelingen på basen. Der er tale om en fast stilling med ansættelse og udrejse snarest muligt.

Der arbejdes efter amerikanske standarder og regulativer.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for projektering og planlægning af opgaver primært inden for VVS og ventilation.
 • Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser, tegningsmateriale og materialelister til brug for håndværkerne i udførelse af projekter.
 • Planlægge workflow og materialeforbrug for projekter og vedligeholdelsesopgaver.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Autoelektriker, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base Vi søger en erfaren og selvstændig faglært autoelektriker til basens værksted til servicering, vedligehold og reparation af basens rullende materiel. Udrejse 24. februar 2021 eller snarest muligt.

På værkstedet er vi ansvarlige for vedligehold og reparation af alle basens mangeartede køretøjer og rullende materiel.

Opgaverne vil primært være:

 • Fejlsøgning og reparation af elektrisk udstyr på alle typer køretøjer og materiel.
 • Eftermontering af lys og oliefyr.
 • Fejlfinding og reparation af Webasto/Eberspächer oliefyr
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Mekaniker til servicering og reparation af entreprenørmateriel m.v., Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base – et lille, helt specielt samfund i det nordvestligste hjørne af Grønland.

Vi søger en erfaren og selvstændig mekaniker til at deltage i servicering, vedligehold og reparation af basens tunge materiel. Det drejer sig om ansættelse på fast kontrakt. Udrejse 24. februar 2021 eller snarest muligt.

Opgaverne vil primært være:

 • Servicering og reparation af basens entreprenørmaskiner, lastbiler, anhængere m.v.
 • Reparation og fejlfinding på hydrauliksystemer og elsystemer.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
ATCALS Tekniker til Thule Air Base, Grønland

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger en ATCALS tekniker til kommunikationsafdelingen – Non-Secure Communications - på Thule Air Base, Grønland til ansættelse og udrejse snarest muligt.

Non-Secure Communications varetager vedligehold af alle ikke sensitive kommunikationssystemer på basen lige fra TV, radio-, telefonsystemer og telefonomstilling til radar og navigationsudstyr.

Som ATCALS tekniker, vil dine primære opgaver være:

 • Inspektion og forebyggende vedligehold af udstyr jf. US Air Force regulativer.
 • Vedligehold, fejlfinding og reparation af kommunikationsudstyr, radar- og navigationsudstyr.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Kedelpasser, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S søger en kedelpasser til Utilities and Facilities Maintenance (UFM) afdelingen på basen til snarlig fastansættelse.

Som kedelpasser vil dine opgaver ligge inden for drift, reparation og vedligehold af dampproducerende enheder, højtryks- og lavtryks kedelanlæg, og basens vandproducerende anlæg. Endvidere vil du efter behov deltage i andet tværfagligt samarbejde inden for facilities maintenance. Der vil finde sidemandsoplæring sted.

Kvalifikationer og erfaring

 • Du har svendebrev som smed, maskinarbejder, mekaniker eller tilsvarende uddannelse.
 • Du har kendskab til og erfaring med automatikanlæg og –udstyr, herunder PLC/SRO anlæg.
 • Kedelpassercertifikat A 1 og 2 er et krav.
Vectrus Services A/S
Vectrus Services A/S
Maskinmester til kraftvarmeværket, Thule Air Base

Vectrus Services A/S

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Thule Air Base, Grønland. Vi søger en erfaren og selvstændig maskinmester til kraft-/varmeværket på basen. Der er tale om fastansættelse med ansættelse og udrejse snarest muligt.

Som maskinmester vil dine primære opgaver være:

 • Drift, vedligehold og reparation af dieseldrevet kraft-/varmeværk med tilhørende hjælpeanlæg, herunder diverse former for styringer af forskellige elektriske installationer.
 • Vedligeholdelse foretages efter et planlagt program med faste intervaller og efterfølgende dokumentation og registrering.
 • Deltagelse efter behov i tilsvarende opgaver på nødkraftværket.
Vectrus Services A/S