4 job matcher din søgning 4 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret daginstitution Nukariit søger pædagog

Kommuneqarfik Sermersooq

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

Institutionen Nukariit åbnede i 2012 og er normeret til 120 børn – vuggestuen har 5 stuer og er normeret til 60 børn og børnehaven hat 3 stuer og er normeret til 60 børn.

Vores kendetegn for institutionen er: At arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er:

  • At bruge naturen som pædagogisk redskab
  • At bruge 2022 til at udvikle medarbejdere.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Atuarfik Hans Lynge søger lærer

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Atuarfik Hans Lynge søger 2 lærere til mellemtrinnet i fagene dansk, engelsk, grønlandsk, personlig udvikling, samfundsfag, religion & filosofi, idræt & udeliv, evt. fysik/kemi.

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT-udstyr, som IPads og Apple tv.

Skolen har 1.-10. kl. der køres i 2 og 3 spor. Der er p.t. 489 elever og 45 lærere.

Der er et velfungerende personale, en positiv og dialogbaseret skole & hjemsamarbejde, tydelig og synlig ledelse med gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen.

Kommuneqarfik Sermersooq
Gem
Grønlands Selvstyre
Ilisimatusarfik søger en oversætter/tolk

Grønlands Selvstyre, Nuussuaq

Ilisimatusarfik søger en oversætter/tolk til mangeartede opgaver inden for oversættelse og udvikling af fagterminologi. Som Ilisimatusarfiks nye oversætter vil du sidde med mange forskellige opgaver inden for oversættelse. Du vil gennem arbejdet med at oversætte tekster omkring uddannelse og forskning opbygge en ekspertviden inden for terminologien på disse to områder.

Du vil derfor også skulle arbejde med at udbygge og udvikle denne terminologi. Som oversætter vil du have en meget vigtig rolle i at sikre, at Ilisimatusarfik kan opfylde et af sine bærende formål som central videns- og kulturbærende institution ved at udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og understøtte vores medarbejdere i at deltage i den offentlige debat.

Som oversætter vil du skulle arbejde bredt og kunne indgå i samarbejde med vores kommunikationskontor, undervisere, forskere og administrative personale.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi søger en lektor i politologi

Grønlands Selvstyre, Nuussuaq

Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi danner ramme om et mangfoldigt forsknings- og studiemiljø med ca. 100 studerende, otte fuldtidsansatte og en række ph.d.-studerende samt gæsteforskere. Afdelingen udbyder to bacheloruddannelser i henholdsvis erhvervsøkonomi og arktisk samfundsvidenskab og en kandidatuddannelse i samfundsvidenskab.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. primært bestå i

  • undervisning i samfundsvidenskabelige fag som eksempelvis politologi, international politik, metode eller videnskabsteori på bachelor- og kandidatniveau
  • vejledning og eksamination af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
  • forskning samt publicering og videnskabelig formidling inden for afdelingens fagområder med vægt på Grønland og Arktis.
Grønlands Selvstyre