75 job matcher din søgning 75 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 75 resultater.
Grønlands Selvstyre
Faglærer til Marine- og Snescootermekanikeruddannelsen – genopslag

Grønlands Selvstyre, Nuuk

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk, søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for marine- og snescootermekanikerområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede marine- og snescootermekanikere.

Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik (KTI) varetager uddannelser indenfor EUD (Jern- og Metalskolen) i Nuuk, samt EUD (Bygge- og Anlægsskolen), Råstof og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut).

Vi tilbyder

 • et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
 • en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
 • fuldtidsansættelse og pædagogisk grunduddannelse (PG).
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Fuldmægtig i Nuuk søges til Forvaltning for Børn og Skoler/job-nr. 266/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi søger en – gerne erfaren – fuldmægtig til at indgå i det administrative og økonomiske team til at varetage en række opgaver. Hvis du har erfaring med budgetkontrol og budgetopfølgning og gerne økonomi i mindre grad, så er du måske den, som forvaltningen leder efter.

Din primære opgaver bliver:

 • Budgetkontrol og budgetopfølgning
 • Kontering af og opfølgning på fakturaer
 • Ajourføring af områdebeskrivelser vedr. regnskabsbemærkninger
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Debitorafdelingen søger konsulent/job-nr. 269/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Konsulent til Debitorafdelingen i Økonomi under Koncernservice med tiltrædelse 01.07.2020 eller snarest muligt.

Debitorafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq varetager håndtering af alle debitorer. Det være sig fra registrering, opfølgning, afstemning samt sikring af rettidig fakturering.

Kommuneqarfik Sermersooq står midt i implementeringen af et nyt ERP-system, som er gået i luften 02/01-2018. Vores kommende kollega bliver en aktiv del af det nye ERP-system, både i form af udrulning, men også i forbindelse med oplæring af kommunes øvrige medarbejdere.

Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Faglærer til elektrikeruddannelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

GENOPSLAG

KTI, Jern- & Metalskolen søger en faglærer til elektrikeruddannelsen

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for elektrikerområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede elektrikere.

Du skal regne med, at undervisningen primært ligger inden for følgende områder:

 • Monteringsarbejde
  • Tændingssystemer
  • Styringsteknik
 • Stærkstrømsteori (EU-standarder)
 • Svagstrømsteori
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Teamleder søges til Myndighedsafdelingen/job-nr: 265/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Som teamleder får du ansvaret for Team Pension, der håndterer sagsbehandling af borgere på førtidspension og alderspension. Samt Team Handicap, som sagsbehandler borgere omfattet af handicapforordningen.

Du skal understøtte medarbejderne med sagsbehandlingen i den daglige drift, såvel som når der sker ændringer i f.eks. lovgrundlaget. Dette gøres i samarbejde med juristen. Herudover har teamleder også en sekretariatsfunktion det tværfaglige udvalg (TFU).

Du bliver en del af en større afdeling, som har fokus på at skabe bedre service for borgeren og tværgående samarbejde. Som teamleder vil du yderligere også indgå i kommunens arbejde med et nyt ledelsesgrundlag.

Kommuneqarfik Sermersooq
MælkebøttecentretFaglært eller ufaglært pædagog til selvejende bosted for unge

Mælkebøttecentret, Nuuk

Vil du være med til at give vores unge beboere den tryghed og struktur, som de har brug for?

Som det nyeste medlem af vores lille familie bliver det bl.a. din opgave at:

 • indgå i et af vores 3 skift, som består af en morgenvagt, en aftenvagt og en sovende nattevagt
 • deltage i planlægningen af den aktivitetsplan, som vi laver for de unge.

Det er ikke din uddannelse, der er afgørende. Så længe du har erfaring med at arbejde med børn og unge.

Læs mere om dit kommende job og søg jobbet her.

Kommuneqarfik Sermersooq
Integreret daginstitution Muku søger pædagog/job-nr. 237/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Pædagogen skal være i den ene stue i vuggestueafdelingen med 12 vuggestuebørn, som stue-pædagog, og har ansvaret for pædagogiske og aktivitetsplaner efter Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, så du er udviklende medarbejder i Muku.

Vi tilbyder:

 • Samarbejdsvillige kollegaer/personale som er rigtig glade for hinanden.
 • Forældre der gerne vil være med til at udvikle og gøre noget for institutionen.
 • Og ikke mindst glade og velvillige børn.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Vil du være med til at reformere et helt offentligt overenskomstsystem det næste halvandet år?

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Kan du bidrage med stærke analytiske kompetencer, økonomisk indsigt og talmæssig flair? Drives du af høj faglighed med en evne til at arbejde selvstændigt i et tværfagligt miljø? Så søger overenskomstkommissionens sekretariat dig som akademisk medarbejder.

I foråret 2020 nedsættes en overenskomstkommission. Formålet er at reformere og forenkle det eksisterende overenskomstaftalesystem i Grønland.

Opgaverne vil variere afhængigt af kommissionens behov og vil typisk vedrøre:

 • Identificere behovet for økonomiske analyser til kommissionen
 • Indsamle og bearbejde data
 • Sætte ord på tal – og omvendt
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger engagerede socialrådgivere/konsulenter

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere/konsulenter, der har erfaringer med at arbejde med udsatte på børn- og ungeområdet, og som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet. Der søges 1 socialrådgiver til primært myndighedsområdet og 2 socialrådgivere/konsulenter til foranstaltningsområdet.

Stillingerne er forankret i Den Centrale Rådgivningsenhed, som bl.a. arbejder med understøttelse af juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner, der arbejder med udsatte børn og unge.

I Den Centrale Rådgivningsenhed tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning samt supervision inden for børn- og ungeområdet.

forbindelse med stillingerne.
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Integrerede daginstitution Annersuaq søger Køkkenassistent/job-nr. 228/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret køkkenassistent til Integreret Institution Annersuaq med tiltrædelse snarest. Annersuaq er en integreret institution med 64 børn fordelt på 4 stuer, 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Normeringen er i alt på 15 personaler.

Institutionen er beliggende i Nuussuaq og tæt på busforbindelser både til Nuuk og Qinngorput. Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til Institutionslederen i Annersuaq.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet køkkenassistent eller tilsvarende
 • Har kendskab til madlavning til allergikere
 • Kan lave mad til 0-6-årige børn med varierende kost
 • Kan bestille madvarer
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi) søger en psykolog/job-nr. 234/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Brænder du for problemstillinger, som vedrører børn og unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog til pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Vores kerneydelse er pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Ansvarsområde:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udføre PPR-undersøgelser og vurderinger og i samarbejde med barnets omgivelse finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Udarbejde psykolograpporter.
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Integrerede Daginstitution Ungaaq søger en pædagog/job nr. 236/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ungaaq er en integreret daginstitution, til 0-6-årige børn og ligger bymidten. Ungaaq er normeret til 72 børn. 36 børn (0-2 år) i vuggestueafdelingen delt op i 3 stuer og 36 børn (3-6 år) børnehaveafdelingen delt op i 2 stuer. Vi er normeret til 18 personaler med leder, køkkendame og rengøringsdame. I hver stue er der 1 pædagog, 1 socialhjælper og en medhjælper.

I Ungaaq vægter vi, at børnene skal trives godt og derfor går vi op i, at atmosfæren er god i huset. Vi er rummelige, åbne, anerkendende og går op i godt samarbejde mellem os og primæromsorgspersonerne. Som sekundæromsorgspersoner her i Ungaaq går vi op i at udvikle os personligt som fagligt.

Hvis ovenstående fanger din interesse, så er det måske lige netop dig, vi har brug for.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genosplag Barne- eller Socialmedhjælper til AKO Narsarmiutaq/job-nr. 272/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi søger en barne- eller socialmedhjælper på 40 timer om ugen, primært i tidsrummet kl. 8.30-16.30, 9.00-17.00 med tiltrædelse den 15. juni eller efter aftale.

Er du positiv, stabil og en ansvarsbevidst person, der kan lede en større gruppe børn, og er du glad for udendørsaktiviteter, boldspil og diverse aktiviteter på legepladsen (gerne specifikke kompetencer som pædagogisk idræt, musik, dans, drama, håndarbejde, badning, fælleslege eller lignende), men samtidig i stand til at sætte kreative indendørs aktiviteter i gang på en stue? Så er det måske lige dig, vi mangler.

Kommuneqarfik Sermersooq
MT Højgaard A/S
Struktører og Betonarbejdere - Nuuk

MT Højgaard A/S

Vi opfører flere større projekter i Nuuk og søger i den forbindelse medarbejdere til udførelse af in-situ betonarbejde og elementmontage.

Har du lyst til at prøve kræfter med et projekt i udlandet og synes du, at det kunne være spændende at være i Grønland med dets mange muligheder, er det nu du skal slå til. Nuuk har, som Grønlands hovedstad, meget at byde på hvad angår fritidsaktiviteter, både i form af kultur, sports- og naturoplevelser.

Opgaverne varierer inden for følgende områder:

 • Jernbinding
 • Væg- og dækforskalling
 • Betonstøbning
POINTER A/SClaims Manager

POINTER A/S søger for Kalaallit Airports Holding A/S i Nuuk

I forbindelse med lufthavnsprojekterne søger Kalaallit Airports Holding A/S en Claims Manager. Selskabet varetager bygherrerollen og skal sikre en vellykket anlægsfase samt idriftsætning og fremadrettet brug af de nye lufthavne i Nuuk, Qaqortoq og Ilulissat.

Claims Managerens primære opgave bliver at holde styr på kontraktuelle/aftalemæssige afvigelser samt entreprenørernes løbende krav, og udarbejde besvarelse af disse i samarbejde med anlægschefen.

Stillingen består desuden af følgende konkrete arbejdsopgaver:

 • Overblik og håndtering af claims
 • Rådgive anlægschefen og direktionen om den løbende claims-behandling
 • Medvirke til at sikre overholdelse af frister og aftaler
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en sekretariatsleder med gennemslagskraft

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder vi med sociale problemstillinger, udfordringer og har store ambitioner. Vi vejleder, rådgiver og udvikler nye tiltag indenfor forebyggelse og sociale forhold, og vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, som vores arbejde har på grønlændernes liv. Som medarbejder i styrelsen får du derfor stort ansvar og faglige udfordringer med format.

Vi søger en sekretariatsleder med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en nyoprettet, spændende og central stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Hjemmehjælpen søger sundhedsassistent til skiftende vagter Job nr. 262/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Stillingen er på 40 timer ugentligt, du skal påregne at arbejde hver 2. weekend.

Vi søger en kollega som har lyst til at tage ansvar for udførelsen af opgaver hos borgerne og være vejledende i forhold til ufaglærte og elever.

Stillingens indhold:

 • Pleje og omsorg hos borgerne
 • Guidning og støtte
 • Rehabiliterende opgaver med henblik på at styrke borgerens funktionsniveau og ressourcer
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
IT-kontraktret, databeskyttelse og tværsektoriel

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Fænger det – så læs mere her. Digitaliseringsstyrelsen søger en jurist til vores juristteam.

Juristteamet i Digitaliseringsstyrelsen består af dig og én anden jurist, der har fokus på ....
I er organisatorisk placeret under vores driftschef, men rådgiver og understøtter hele Digitaliseringsstyrelsen, og i et planlagt nyt tiltag – hele det fællesoffentlige i forhold til digitalisering.

Vi forventer, at du kan:

 • yde en indsats i alle aspekter af IT-kontrakters livscyklus, lige fra kontraktbehovet fødes, til kontrakten ophører
 • rådgive om lovgivningsmæssige bindinger i projektfasen
 • forestå offentlige udbud, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og udbudsvurdering
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Ny medarbejder til Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Miljøstyrelsen for Råstofområdet har brug for en imødekommende og social kollega med stærke miljøfaglige kompetencer og erfaring til vores team. En kollega der holder en fast kurs i komplekse arbejdsgange på tværs af faggrænser i et internationalt miljø - og som naturligt forhandler gode løsninger på plads i processen.

Du skal varetage en bred vifte af opgaver vedrørende miljøregulering af råstofselskabers efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer og kulbrinter. Det indebærer primært sagsbehandling af miljømæssige forhold ved råstofaktiviteter og miljøfaglig sparring til kollegaer. Derudover skal du være i stand til at udarbejde orienteringer og beslutningsoplæg til Naalakkersuisut inden for dit fagområde, samt varetage opgaver i forbindelse med miljøtilsyn og koordinering af miljøtilsyn. Slutteligt vil der i et mindre omfang være tale om miljøfaglige bidrag i internationalt arbejde.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Kujalleq i Qaqortoq

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Allorfik Qaqortoq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. august 2020 eller efter aftale.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Allorfik Kujalleq tilbyder borgere i Kommune Kujalleq behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser i bygderne, forebyggende opgaver samt være med til forebyggelse i byen samarbejde med kommunen med projekter.

Grønlands Selvstyre