84 job matcher din søgning 84 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 84 resultater.
U.S. ConsulateGreenland Public Engagement Assistant

U.S. Consulate, Nuuk

Do you want to work in Nuuk in support of U.S. diplomacy all across Greenland?

We are seeking qualified applicants for the position of Public Engagement Assistant. If you have public outreach, media, or communications experience and interest in helping build stronger ties between the United States and Greenland, this could be an ideal job for you.

You will be a key member of the Consulate and cooperate extensively with colleagues at the U.S. Embassy in Copenhagen. You will also have the opportunity to network with colleagues in the United States and other embassies throughout Scandinavia and Europe. You will be expected to travel throughout Greenland conducting outreach events and liaising with partners in cultural and academic fields. You will also be able to travel occasionally to Copenhagen for meetings and consultations with Embassy colleagues.

Grønlands Selvstyre
Afdelingschef søges til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked søger en afdelingschef til Økonomi- og Analyseafdelingen.

Stillingen søges besat 1. april 2021 eller efter anden aftale.

Økonomi- og Analyseafdelingen varetager departementets administration og økonomistyring. Afdelingen bistår desuden departementets øvrige afdelinger med udarbejdelse af analyser.

Stillingen som afdelingschef stiller store krav til at have overblik – både på kort og på langt sigt. Derudover vil sparring med departementets øvrige afdelinger samt koordinering med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen være en del af dagligdagen.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Barselsvikariat - kontorchef til Udenrigskontoret

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Udenrigsanliggender og Energi søger en barselsvikar til stillingen som kontorchef til Udenrigskontoret. Barselsvikariatet løber fra senest 1. maj 2021 til forventeligt 31. maj 2022. Kontorchefen refererer til departementschefen og indgår i departementets chefgruppe.

Udenrigskontoret betjener Naalakkersuisut i forhold til udenrigsområdet. Kontoret har ansvaret for en række sagsområder og samarbejder, herunder særligt arktisk samarbejde, FN, forsvar og sikkerhed, udenrigshandelspolitik samt nordisk samarbejde. Kontoret består af 8 medarbejdere, herunder specialkonsulenter, AC-fuldmægtige og studentermedhjælpere.

Arbejdet i kontoret omfatter ledelse af kontorets 8 medarbejdere samt servicering af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og departementschefen.

Du kan forvente en hektisk og spændende hverdag præget af mange forskellige opgavetyper af politisk og administrativ karakter.

Grønlands Selvstyre
Kalaallit Nunaanni BrugseniUddeler til Brugseni Qinngorput, Nuuk

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Er du på udkig efter et job, der vil udfordre dit købmandskab på en helt unik måde og som har uanede muligheder for succes?

Vi søger en erfaren og engageret uddeler, der har mod på at videreføre et godt lokalt købmandskab i Grønlands største by og hovedstad.

Opgaver

 • Du får ansvaret for Brugseni Qinngorput, som består af et team på ca. 50 engagerede medarbejdere.
 • Du får ansvaret for at lede, udvikle og løbende sætte det rigtige hold af kompetente medarbejdere til at servicere vores kunder.
 • Du får ansvaret for at sikre en dynamisk og salgsklar butik med høj standard – hver dag.

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt og udviklende lederjob med masser af udfordringer
 • Store muligheder for at få succes med udvikling af butikken på drift og salg samt personaleledelse
 • Løn efter kvalifikationer med mulighed for personalebolig og bohaveflytning samt årlig feriefrirejse
MT Højgaard A/S
Kontorassistent

MT Højgaard A/S, Nuuk

Du bliver ansat på en lokalkontrakt og kommer til at varetage en række administrative opgaver både på selve kontoret i Nuuk og ude på vores byggepladser i nærområdet.

Dine daglige kontakter er både vores egne folk i teamet, underleverandører samt vores kolleger i Danmark. Idet opgaverne er meget administrative, kræver det, at du er god til dansk i både skrift og tale. Taler du grønlandsk vil det være en stor bonus. Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Administrere indkvarteringen til timelønnede og funktionærer.
 • Assistere på byggesagerne ved ansættelse, afskedigelse og hjemsendelse af timelønnede medarbejdere.
 • Godkende faktura.
Davidsens Tømmerhandel A/SElev til håndværkerbutikken i Nuuk

Davidsens Tømmerhandel A/S

Stortrives du med kundekontakt og er du ivrig efter at lære alle facetterne af handel? Kan du li’ en hverdag med højt tempo og mange bolde i luften?

Hvis ja – så er det måske dig vi søger, som TNI-salgsassistentelev til vores håndværkerbutik, hvor du bliver en del af et dygtigt salgsteam, hvor fagligheden er i højsædet og hvor du får indgående indsigt i salg til professionelle kunder. Omgangstonen er uformel og vi lægger vægt på, at vi har det sjovt, mens vi er på arbejde.

Dine første opgaver, som elev bliver at lære vores produkter at kende og få indsigt i, hvordan vi arbejder med salg og rådgivning af vores kunder ”The Davidsen Way”. Det er kendetegnende for din elevuddannelse hos os, at du får en grundig oplæring af dine kolleger samtidig med, at du tilknyttes en fast oplæringsansvarlig gennem hele din elevtid.

Kommuneqarfik Sermersooq
Aktivitets- og samværstilbuddet Kammagiit søger barselsvikar/job-nr. 121/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vil du være medarbejder i et aktivitets- og samværstilbud som allerede kører godt og er udviklende, så er det måske dig der skal være vores nye barselsvikar.

Aktivitets- og samværstilbuddet Kammagiit er for (+18) borgere med handicap, borgerne har forskellige diagnoser.

Som medarbejder ved aktivitets- og samværstilbud Kammagiit skal du i samarbejde med borgeren, pårørende og de øvrige medarbejdere være med til at sikre at de har retningslinjer i hverdagen, hvor brugeren oplever tryghed og faste rammer, ud fra deres individuelle handleplaner som du løbende skal være med til at vurdere i samarbejde med brugeren.

De pædagogiske målsætninger er, at brugerne oplever en ligeværdighed og opnår praktisk erfaring i forhold til at få en hverdag til at fungere på egen hånd.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Visitator søges til ældreområdets visitation/job-nr. 120/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ældreområdet søger en dygtig og engageret visitator med tiltrædelse snarest muligt. Som en del af visitationen får du en spændende hverdag med alsidige arbejdsopgaver og med god mulighed for faglig og personlig udvikling.

Som visitator skal du indgå i varetagelsen af visiteringer, samt de væsentligste arbejds- og ansvarsområder

 • Arbejde og bevilge ud fra kommunens vedtagne kvalitetsstandarter, samt i henhold til gældende lovgivninger
 • Sikre ensartet og professionel sagsbehandling
 • Sikre borgernes retssikkerhed
 • Medvirke til og tage ansvar for egen faglig udvikling
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Forstander til Døgninstitution Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Døgn- og Visitationsafdelingen i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en forstander til Angerlarsimaffik Ivaneq med ansættelse pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Ivaneq er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0 til 18 år. Institutionen er normeret til 28 børn og unge, som er fordelt på 5 afdelinger, hvis udfordringer spænder bredt.

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge, hvor den overordnede målsætning er deltagelse, struktur og rammer samt døgnrytmer og tryghed. Dette stiller store krav til den pædagogiske indsats, da der er mange forskellige behov, der skal tilgodeses i det daglige.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger en socialrådgiver til Døgn- og Visitationsafdelingen med tiltrædelse 1. april 2021

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Døgn- og Visitationsafdelingen varetager den overordnede ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge samt handicapinstitutioner for borgere med vidtgående handicap. Døgn- og Visitationsafdelingen varetager ligeledes udvikling af nye initiativer på området.

Du vil blive en del af en arbejdsplads på ca. 60 medarbejdere fordelt på 6 afdelinger. Socialstyrelsen er en arbejdsplads, der byder på masser af faglige udfordringer, og hvor sparring og samarbejde mellem afdelingerne vægtes højt.

Arbejdsopgaver/områder:

 • Sagsbehandling i forhold til anbringelsessager, visiteringer og lovgivning.
 • Socialfaglig rådgivning og vejledning til døgninstitutionerne.
 • Socialfaglig rådgivning og vejledning til kommunerne.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorleder søges til Peqqissaanermik Ilinniarfik

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en kontorleder, som har overblik og kan varetage de regnskabsmæssige og administrative opgaver, og som har lyst til at indgå som nærmeste leder for de øvrige administrative medarbejdere.

Der kan forventes følgende arbejdsopgaver:

 • regnskab
 • administrative og regnskabsmæssige opgaver i forbindelse med afvikling af kurser og specialiseringer
 • ledelsesmæssige opgaver i forhold til de øvrige administrative medarbejdere

Vi forventer, at du har/er:

 • EVU/HK eller anden kontormæssig uddannelse
 • Erfaring fra lignende administrative funktioner
 • IT-kompetencer
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Pinngortitaleriffik søger overstyrmand til vores undersøgelsesskib

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Naturinstitut søger engageret og ansvarsfuld overstyrmand til trawleren R/V TARAJOQ med tiltrædelse snarest muligt.

Primære arbejdsopgaver er bl.a.:

 • Er skippers ”højre hånd” og varetager skippers opgaver, når han ikke er på vagt.
 • Afløser skipper, når han er på ferie.
 • Ansvarlig for trawludstyr og andre fiskeredskaber.

Når du fungerer som skipper, vil du:

 • Være skibets øverste myndighed og repræsentant for rederiledelsen.
 • Skulle sikre, at alle love, regler og interne forskrifter overholdes.
 • Være øverste personaleansvarlig for alle personalegrupper.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Har du lyst til at arbejde med grøn omstilling og energiforsyning?

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Du vil blive placeret i Energiafdelingen og vil sammen med dine kollegaer på energiområdet tage del i departementets arbejde med grøn omstilling og offentlig forsyningsvirksomhed. Dette indebærer blandt andet opfølgning på implementering af Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning og udvikling af politikker inden for vedvarende energi i Grønland, herunder mulighed for at gennemføre samfunds- og driftsøkonomiske beregninger relateret til energiområdet.

I afdelingen varetages en bred opgaveportefølje, og alt efter dine ønsker og kompetencer skal du blandt andet arbejde med:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • Rådgivning af det politiske niveau i forbindelse med udarbejdelse af vedvarende energipolitik
 • Tværgående koordinerende funktioner over for andre afdelinger og myndigheder
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en dygtig jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret i bred forstand. Lovafdelingens opgaver består bl.a. af juridisk kvalitetssikring af lovgivning, sagsbehandling, lovfortolkning og afholdelse af kurser.

Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for hjemtagne sagsområder. Den lovgivende magt er hos Inatsisartut, og den udøvende magt hos Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts administration er p.t. opdelt i 11 departementer.

Formandens Departement betjener den grønlandske regeringsleder og sikrer koordineringen af regeringens politik, regeringens forslag til parlamentarisk behandling samt gennemførelse af projekter og udredninger på tværs af departementerne.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Genopslag: Faglærer til Marine- og Snescootermekanikeruddannelsen

Grønlands Selvstyre

KTI, Jern- & Metalskolen søger en faglærer til Marine- og Snescootermekanikeruddannelsen

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for marine- og snescootermekanikerområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede marine- og snescootermekanikere.

Vi tilbyder

 • et job med udfordringer og et team, der lægger vægt på dialog og samarbejde
 • en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
Grønlands Selvstyre
Kalaallit Nunaanni BrugseniBrugseni Nuuk søger bagersvend

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Hos Brugseni Nuuk søger vi en kvalificeret bagersvend til Grønlands største bageri. Vi er et stort håndværksbageri, der producerer et bredt udvalg af produkter indenfor både hvede- og rugbrødstyper, traditionelt morgenbrød samt wienerbrød og konditori.

Du vil få en alsidig og udfordrende hverdag, hvor du vil deltage i produktionen af mange forskellige produkttyper. Du vil blive en del af et team på ca. 10 medarbejdere samt ca. 15 medarbejdere i bagersalg.

Vi kan tilbyde

 • Et spændende job som bagersvend, hvor du får mulighed for at vise din faglige kunnen
 • Bageriet producerer det meste fra bunden, og beskæftiger udover bagermesteren 6 svende samt et antal pakkemedarbejdere
 • Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
Kommuneqarfik Sermersooq
Teamleder for Ydelsesafdelingen/job-nr. 118/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Ydelsesafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, Kommuneqarfik Sermersooq søger en teamleder med ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Ydelsesafdelingen skal sikre at udbetalinger af ydelser inden for arbejdsmarkedet, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Arbejdsopgaver:

 • Kvalitetssikre diverse ansøgninger, regninger, beregninger
 • Råd og vejledning til sagsbehandlerne i Kommuneqarfik Sermersooq
 • Deltage i diverse møder sammen med sagsbehandleren
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Konsulent til Kreditorafdelingen i økonomi under Koncernservice/job-nr. 117/21

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret konsulent til Kreditorafdelingen i Økonomi under Koncernservice med tiltrædelse 01.04.2021.

Afdelingen består p.t. af 5 medarbejdere inkl. afdelingsleder. Kreditorafdelingen arbejder hele tiden med at optimere og videreudvikle de processer og arbejdsgange, der er i afdelingen, sådan at vores kolleger rundt om i kommunen oplever en nem og strømlinet proces i forbindelse med, at de varetager deres opgaver indenfor kreditorhåndtering.

Vi søger en – gerne erfaren – konsulent til at indgå i Kreditorafdelingen. De daglige opgaver består bl.a. af følgende:

 • Import af fakturaer fra e-mail til ERP-systemet
 • Videresending af fakturaer til rette godkender via systemet
 • Opfølgning af godkendere
 • Betaling af godkendte fakturaer
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Faglærer til skibsmontøruddannelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

GENOPSLAG

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for automekanikerområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede skibsmontører.

Vi søger en medarbejder, der

 • er uddannet skibsmontører eller tilsvarende, eventuelt med relevant videregående uddannelse
 • har minimum 5 års relevant erhvervserfaring, som kan dokumentere fagligt og teoretisk niveau
 • har lyst til at undervise unge og voksne, er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter inden for grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionens sekretariat søger en AC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at arbejde for Forfatningskommissionen og være med i forfatningsarbejdet? Har du lyst til at deltage i at inddrage og engagere befolkningen i fremtidens Grønland? Har du lyst til at være med til at analysere, hvad forfatningen skal indeholde og være med til det forberedende arbejde?

Forfatningskommissionens vigtigste opgave er at udarbejde et udkast til Grønlands Formandskabets vigtigste opgave er at sikre, at udarbejdelsen af udkastet fortsætter kontinuerligt. I forbindelse med dette arbejde er der nedsat tre arbejdsgrupper. Gennem dette opslag søger vi en sekretær til arbejdsgrupperne.

Dine vigtigste opgaver bliver først og fremmest at:

 • yde den bedste service for arbejdsgrupperne
 • skrive referater fra arbejdsgruppernes møder
 • foretage undersøgelser og afdække spørgsmål af forfatningsmæssige og historisk karakter
Grønlands Selvstyre