84 job matcher din søgning 84 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 84 resultater.
Grønlands Selvstyre
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked søger talstærk analytiker

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for kvantitative analyser? Er du vant til at håndtere og forstå store datasæt? Kan du foretage avancerede statistiske og økonomiske beregninger og bagefter forklare dem for andre med henblik på formidling til en bred målgruppe?

Så er du måske vores nye kollega i Økonomi- og Analyseafdelingen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

I rollen som analytiker vil du primært skulle arbejde med udviklingen indenfor en række centrale områder for det grønlandske samfund, herunder vareforsyning, sælskindsindhandling og udvikling af nye erhverv. Du vil derfor få mulighed for at bringe dine kompetencer indenfor statistik og økonomi i spil i forbindelse med udarbejdelse og implementering af samfundsøkonomiske analyser og strategier til udvikling af den grønlandske erhvervssektor. Derudover vil du også i mindre omfang komme til at arbejde med budgetstyring og budgetopfølgning.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Børne- og Skoleforvaltningen søger efter en leder til Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat/job-nr. 506/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret leder til Fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat, en stilling under Børne- og Skoleforvaltningen, til besættelse snarligst muligt.

Lederens arbejde er normeret til 40 timer om ugen med dagligt arbejde fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Efter behov er der også mulighed for at arbejde fra kl. 07:00 til kl. 15:00 eller fra kl. 09:00 til kl. 17:00.

Ansvars- og arbejdsområderne vil bl.a. indeholde:

 • I samarbejde med lederen for fritidsaktiviteter i Paamiut at skulle sørge for de administrative opgaver og ledelse af medarbejderne i fritidscentret i Qeqertarsuatsiaat.
 • At udforme og implementere handleplaner i fritidscentret.
 • At deltage i udviklingen og videre udbygningen af fritidscentret.
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Fuldmægtige til Center for Konkurrence

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du vores nye kollega i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen?

I Center for Konkurrence bliver du udsat for konkurrenceområdet i bred forstand. Vi beskæftiger os med de klassiske konkurrencediscipliner som fx karteldannelse, fusioner, misbrug af dominerende stilling og ulovlig offentlig støtte, men også øvrige dele af konkurrenceområdet samt vores nye sagsområder: udbudsområdet og Register for Socialøkonomiske Virksomheder (RSV).

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Konkret sagsbehandling, herunder besvarelse af henvendelser
 • Rådgivning af og sparring med ledelse og kollegaer
 • Udarbejdelse af vejledningsmateriale til internt og eksternt brug
 • Sekretariatsbetjening af Konkurrencenævnet og Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb med 1-2 årlige møder for hvert nævn
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Konsulent til MANU

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at blive del af et team, og brænder du for udvikling og implementering af forebyggelsesindsatser? Skabe fremdrift og være vedholdende i forhold til at implementere MANU i hele Grønland? Så er dette en stilling for dig.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Dit ansvarsområde vil blandt andet være at udvikle og implementere MANU i hele Grønland, men du skal også være parat til at tage nye opgaver ind og sætte hele dit faglige register i spil.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Understøtte og sørge for fremdrift af MANU
 • Udvikle, forny og implementere MANU i hele Grønland
 • Instruere, undervise, rådgive og vejlede fagpersonale i hele landet
Grønlands Selvstyre
Kalaallit Nunaanni BrugseniSalgsleder ferskvarer, Brugseni, Nuuk

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Som en aktiv del af vores lederteam, vil du få medansvar for ledelse og drift af vores ferskvareafdeling. Du vil referere til butikkens souschef og uddeler, og det bliver dit ansvar at løfte afdelingens opgaver smat skabe den gode stemning. Afdelingen består af frugt og grønt, frost, pålæg og mejeri. Du vil stå i spidsen for et team af 4 topmotiverede medarbejdere, derfor skal du kunne planlægge, uddelegere og udføre forskellige arbejdsopgaver som f.eks. disponering, arbejdsplaner, personaleledelse, vareopfyldning, kundebetjening, opfølgning af omsætning og budget.

Dine primære opgaver er:

 • Personaleledelse
 • Planlægning af arbejdsopgaver
 • Sikring af salgsklare afdelinger

Vi kan tilbyde

 • En spændende virksomhed i udvikling
 • Godt arbejdsmiljø med gode kolleger
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling igennem interne kurser
Grønlands Selvstyre
Ledende socialrådgiver til Tilsynsenheden

Grønlands Selvstyre

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet søger en ledende socialrådgiver med bred baggrund fra myndighedsområdet til tiltrædelse pr. 1. november 2020 eller snarest herefter.

Tilsynsenheden er en afdeling i Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet bestående af en afdelingschef og 4 tilsynsførende.

Tilsynsenheden fører to former for tilsyn:

 1. Tilsyn med at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler (overordnet tilsyn)
 2. Driftsmæssig, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionsområdet

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt, og hvor du har god mulighed for at påvirke indholdet af din hverdag.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Sundhedshjælper til Sungiusarfik Aaqa til afdeling for beboere med skizofreni og mental retardering

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 7 afdelinger. 6 afdelinger med i alt 32 beboere og et værested til 15 brugere. Beboerne har diagnosen skizofreni og derudover også andre diagnoser. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling, og der er mulighed for supervision af Aaqas psykolog, medarbejderudviklingssamtaler og relevante kurser.

Aaqa søger en engageret kollega til afdelingen Akuitsut og Optræningsafdelingen. Akuitsut har 3 beboere, alle med skizofreni og mental retardering, og Optræningsafdelingen har 3 beboere, alle med skizofreni. Aaqa søger en person, der har erfaring med mental retardering og/eller med demens.

Grønlands Selvstyre
Beskæftigelsesministeriet
Jurist til behandling af arbejdsskadesager i Grønland

Beskæftigelsesministeriet, Nuuk

Vil du være med til at sikre at mennesker, der er kommet til skade eller er blevet syge på deres arbejde, får en effektiv og ordentlig behandling af deres arbejdsskadesag i Grønland? Synes du, at en kombination af sagsbehandling og tværgående projekter er spændende? Så er du måske vores nye kollega i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings kontor, Center for Arbejdsskader, i Nuuk.

Beskæftigelsesministeriet

Center for Arbejdsskader i Nuuk er en del af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Danmark og behandler hvert år omkring 900 erstatningssager. Herudover har vi en lang række tværgående og generelle opgaver. Vi administrerer blandt andet Gruppeforsikringen, som er en arbejdsskadeforsikring for fiskere, fangere og fåreholdere.

Kommuneqarfik Sermersooq
Tilsynskonsulent i Staben/job-nr. 500/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi søger en dygtig og engageret tilsynskonsulent, der kan være med til at opbygge tilsynsområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

Som tilsynskonsulent vil du bl.a. komme til at stå for:

 • Planlægning af p.t. 19 årlige driftsorienterede tilsyn
 • Koordination af forberedelse, gennemførelse, besøg og rapportering på de driftsorienterede tilsyn
 • Sparring med forvaltningens enheder i forbindelse med tilsyn
 • Opfølgning på kommunens personrettede tilsyn på ældreområdet og på handicapområdet og sparring med sagsbehandlerne omkring dette
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag – Behandlingsleder/psykolog til Børne- og Familiecenter Nuuk/job-nr. 502/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog, eller lignende til jobbet som behandlingsleder i Børne- og familiecenter Nuuk

Behandling af udsatte familier med psykiske og sociale problemer samt indsats inden for det sociale område er pålagt Børne- og Familiecentret i Nuuk. Vores primære opgave i Kommuneqarfik Sermersooq er forebyggelse inden for omsorgssvigt blandt børn. Vi arbejder under fastlagte retningslinjer, herigennem inkludering af enkelte udsatte familier, hvor deres ressourcer og muligheder bliver sat i centrum.

Arbejdsområder

 • Ansvarshavende i forhold til forbedring af de familiers livskvalitet, behandling og socialpædagogiske tiltag, som er blevet indstillet til Børne- og Familiecentret i Nuuk
 • Sikring af afdelingslederens og den faglige leders samarbejde i forhold til videreudvikling af socialpædagogiske tiltag og i forhold til samarbejdspartnere
Kommuneqarfik Sermersooq
Grønlands Selvstyre
Chefpsykolog til drift og udvikling af Rejseholdet søges i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for at skabe positive forandringer på det sociale område? Har du erfaring fra arbejde med udsatte børn og unge, trives du med at have det store overblik, og er du en tovholder? Så er det netop dig, vi søger til en nyoprettet stilling i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold.

Som chefpsykolog skal du varetage den daglige drift og videreudvikling af Børne- og Voksenrejseholdet. Rejseholdet er et landsdækkende terapeutisk behandlingstilbud til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, samt voksne som har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

I stillingen som chefpsykolog vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå af:

 • Kigge på Rejseholdenes arbejdsmodel og organisering.
 • Systematisering af Rejseholdenes opgaver og arbejde.
 • Samarbejde med kommunerne.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Aja søger vågen nattevagtvikar og alm. vikarer

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Angerlarsimaffik Aja er en døgninstitution for unge mellem 14 og 20 år.

Nattevagten skal arbejde om natten. Der vil være en sovende vagt i huset, som kan kontaktes ved problemer.

Der vil være lettere praktiske opgaver at løse.

Alm. vikarer indgår i skemaet med skiftende vagter.

Du skal være ærlig, stabil og have en rolig psyke. Du skal være indstillet på at arbejde i en medarbejdergruppe, hvor der både er dansksproget og grønlandssproget personale.

Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
Utoqqaat Illuat i Nuuk søger 2 sundhedshjælpere/job-nr. 494/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældreinstitutioner i Nuuk by og består af 3 afsnit med henholdsvis 19 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed. Vi er en døgninstitution og derfor arbejdes der i 3-holds skift.

Vi tilbyder:

 • Tillid
 • Ansvar
 • Medinddragelse
Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Genopslag - Utoqqaat Illuat søger en Sundhedsassistent/job-nr. 495/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqaat Illuat er en af Kommuneqarfik Sermersooqs ældreinstitutioner i Nuuk by og består af 5 afsnit med henholdsvis 21 beboere, 5 + 5 + 3 beboere og 9 + 5 borgere på aflastningsophold af kortere varighed.

Arbejdsopgaver:

 • Grundlæggende - sygepleje, omsorg og behandling fysisk, psykisk, socialt og åndeligt af demensramte beboere i samarbejde med demenskoordinator og demenshjælpere og Utoqqaat Illuats andre personale.
 • Vi arbejder ud fra beboerens behov og ønsker
 • Tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde omkring beboerne
Kommuneqarfik Sermersooq
INUITRecruitmentDygtig mekaniker søges til Zeppelin Grønland

INUITRecruitment søger for Zeppelin i Nuuk

Er du en dygtig mekaniker og klar til nye, spændende udfordringer? Er du fleksibel, og serviceminded? Og kunne du tænke dig at arbejde med markedets stærkeste brand i de smukkeste omgivelser? Så er det dig vi leder efter!!

Grønland og især Nuuk oplever en kolossal vækst indenfor bygge- og anlægsbranchen, med store og spændende byggeprojekter såsom lufthavnsbyggeri, minegravning, boligbyggeri mv. under helt særlige forhold. Vi har derfor rigtig travlt og søger nu en selvstændig og erfaren entreprenørmaskinmekaniker til Zeppelins grønlandske afdeling i Nuuk.

I jobbet som entreprenørmaskinmekaniker vil du få spændende og alsidige arbejdsopgaver med gode udviklingsmuligheder både personligt og fagligt. Vi har et godt arbejdsmiljø og dedikerede kolleger i en ambitiøs virksomhed med en god og uformel omgangstone, hvor kvalitet og sikkerhed er i højsædet.

Grønlands Selvstyre
Forstander til Døgninstitution Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Døgn- og Visitationsafdelingen i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en forstander til Angerlarsimaffik Ivaneq med ansættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.

Ivaneq er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0 til 18 år. Institutionen er normeret til 28 børn og unge, som er fordelt på 5 afdelinger, hvis udfordringer spænder bredt.

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge, hvor den overordnede målsætning er deltagelse, struktur og rammer samt døgnrytmer og tryghed.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for samarbejde med og ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Sundhedsfaglig konsulent/fuldmægtig – barselsvikar til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Trives du i en politisk organisation med vekslende arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet, så har vi brug for dig.

Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling. Afdelingen betjener Naalakkersuisoq for Sundhed og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq.
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse.
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Du skal bidrage til serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og medvirke til at realisere Naalakkersuisuts og Inatsisartuts politiske beslutninger på sundhedsområdet.

Derudover skal du som akademisk medarbejder bistå med løsning af opgaver i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling.

Du skal understøtte og medvirke til, at ledergruppens initiativer bliver implementeret bl.a. ved at sikre en tværfaglig koordinering med relevante parter.

Herudover består arbejdsopgaverne bl.a. af:

 • Sekretariatsbetjening af departementschefen, herunder mødeforberedelse og besvarelse af henvendelser og sagsbehandling af DC’s løbende opgaver
 • Håndtering af pressemeddelelser og taleudkast
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
Grønlands Selvstyre
Kommuneqarfik Sermersooq
AKO Narsarmiutaq i Nuuk søger Pædagog/job-nr. 501/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Har du lyst til at være med til at sikre børn et grundlag for at få en uddannelse i fremtiden? Trives du i en hverdag med mange forskellige faglige udfordringer?

AKO Narsarmiutaq er et skolefritidsordningstilbud til børn i skolealderen.

AKO Narsarmiutaq har åbent fra mandag til fredag fra kl. 07.00-17.00. AKO Narsarmiutaq er tæt på midtbyen.

Narsarmiutaq er normeret til 150 børn og har personalenormering på 19, inkl. leder.

Kommuneqarfik Sermersooq
Kommuneqarfik Sermersooq
Timmiaaqqat søger Barne- og Socialhjælper til Børnehavegruppe/job-nr. 491/20

Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk

Vi er en integreret institution med 36 vuggestuebørn fordelt i 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt i 4 stuer. Til hver stue er der tilknyttet 1 pædagog, 1 barne-/socialhjælper og 1 medhjælper.

Vi kan tilbyde dig:

 • 24 friske kollegaer
 • Gode arbejdsrammer
 • Rum til at prøve dine ideer med mulighed for at sætte dit præg
Kommuneqarfik Sermersooq