75 job matcher din søgning 75 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 75 resultater.
Egedal Kommune
Administrativ medarbejder med flair for ejendomshandler til Ejendomscenter i Nordsjælland (barselsvikariat)

Egedal Kommune, Ølstykke

Center for Ejendomme og Intern Service (Ejendomscentret) i Egedal Kommune søger en administrativ medarbejder til at indgå i et erfarent og energisk juridisk team med 5 medarbejdere.

Ejendomsjurateamets opgaver består bl.a. i at købe, sælge og udvikle ejendomme som en del af arbejdet med Egedal Kommunes ambitiøse Byudviklingsprogram.

Dine opgaver vil være:

 • Berigtigelse af ejendomshandler og håndtering af tinglysningsmæssige ekspeditioner
 • Salg af mindre kommunale ejendomme
 • Udarbejdelse af kontrakter og købsaftaler
 • Administration af kommunale ejendomme og grunde, primært udlejning af boliger til private samt bortforpagtning af landbrugsarealer
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Jobkonsulent/sagsbehandler til Aktivafdeling

Egedal Kommune, Ølstykke

Velfungerende Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger 2 nye jobkonsulenter med erfaring og faglighed indenfor beskæftigelsesområdet.

Arbejdet består i at forestå beskæftigelsesindsatsen for borgere der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp. Formålet er at støtte borgere på sin vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

Myndighedsopgaven består i at afholde visitationssamtaler ved nye henvendelser, afholde jobsamtaler, udarbejde min plan og kvalitetssikre cv og jobsøgning, afgive og følge op på uddannelsespålæg og beskæftigelsestilbud, foretage rådighedsvurdering samt yde råd og vejledning indenfor beskæftigelsesområdet.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Støtteperson til Team Handicap i Egedal Kommune søges pr. 1. august 2020

Egedal Kommune, Ølstykke

Team Handicap hører under Center for Myndighed og Social Service og varetager udkørende støtteindsatser fra Tofteparken, Socialpædagogisk Center i Ølstykke til kommunens borgere over 18 år med senhjerneskade, autismespektrum forstyrrelse eller andre handicaps og udfordringer jf. SEL §§ 82 a+b, 85.

Vi søger en medarbejder, der kan varetage følgende opgaver:

 • Kerneopgaven der er, at være støtteperson/hjemmevejleder for målgruppen.
 • Stabilisere og motivere personer i målgruppen med personlig støtte og rådgivning.
 • Pædagogisk støtte og afklaring af borgere, der bor enten hos forældrene eller i eget hjem.
 • Bidrage til at udvikle indsatsområdet for personerne i målgruppen.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter (EKBA), søger vikarer til Det særlige tilbud Bakkebo, Carl Hansens Alle 1-15, 3650 Ølstykke

Egedal Kommune

Afdeling Søvænge er en afdeling under bo- og aktivitetscenteret, hvor det særlige tilbud Bakkebo hører under. Huset rummer 5 lejligheder og desuden er der fælles køkken, opholdsstue og vaskerum.

Målgruppen:
Er for udviklingshæmmede beboere med særlige behov og problematikker, herunder kan der forekomme udadreagerende adfærd. På nuværende tidspunkt bor der 4 mænd og 1 kvinde.

Den pædagogiske tilgang er tilpasset beboernes behov, ressourcer og vanskeligheder. Dagbeskæftigelse er indeholdt, da 3 af beboerne ikke har et tilbud og den kvindelige beboer tager man på arbejde sammen med.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Socialrådgiver søges til fast stilling på 30 timer til Det sociale område i Center for Myndighed og Social Service

Egedal Kommune, Ølstykke

Center for Myndighed og Social Service dækker hele det specialiserede område og er organiseret i en myndighedsafdeling og en udførerafdeling. Vi har et tæt og praksisudviklende samarbejde mellem afdelingerne, og vi er en arbejdsplads, der arbejder tværfagligt. Vi har implementeret Egemodellen – Tæt på Tværs (Den svenske Model).

Vi ønsker at tiltrække fagligt dygtige og innovative medarbejdere med lyst og evne til at indgå i en styrket indsats på det sociale område. Vi lægger stor vægt på faglig stolthed både i forhold til sagsbehandlingen og til de socialfaglige løsninger. Vi har brug for en kollega, der både kan være tydelig og professionel i samarbejdet med familierne og i forhold til at indgå i de rammer, vi har i Egedal Kommune.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Baslærer søges til deltidsstilling i Egedal Musikskole

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en lærer, som kan varetage undervisning i både elbas og kontrabas samt eventuelle bifag. Du vil indgå i et lærerkollegium, hvor det gode samarbejde understøtter og udvikler det lokale musikmiljø i en hverdag i fællesskab og bevægelse. Stillingen er på minimum 7,4/37 timer. Stillingen besættes pr. 1. august 2020. Arbejdet fordeles over 40 uger, hvor selve undervisningen afvikles over 36 uger. Løn er efter gældende overenskomst.

Hvad bliver du en del af?

 • En musik- og kulturskole, der samarbejder bredt med andre organisationer, private og frivillige om at skabe forudsætninger for et givende musik- og kulturmiljø
 • En musikskole med sammenspil og samarbejde i centrum og med gode kollegaer
 • En synlig organisation med kultur for udvikling og selvledelse
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Musikskole søger en folkeskolekoordinator til deltidsstilling 14,8/37

Egedal Kommune, Ølstykke

Egedal Musikskole har siden 2015 haft et af de mest omfattende samarbejder på landsplan om Åben Skole med folkeskolerne i Egedal. Musikskolen har særlige partnerskaber med Distriktsskole Ølstykke, Distriktsskole Ganløse, Copenhagen Phil, MECLA – om digitale læringsmiljøer og er med i det fireårige projekt OrkesterMester.

Folkeskolekoordinatorstillingen har en central funktion ved at koordinere det udviklende og opfølgende arbejde for fagområdet og ved den ugentlige kommunikation på tværs af Musikskolen og folkeskolerne.

Koordinatoren holder sig løbende orienteret om den nyeste viden omkring Åben Skole og kreative læringsmiljøer. Koordinatoren skal kunne omsætte relevant ny viden til praksis. Koordinatoren planlægger relevante interne kurser og skal kunne procesfacilitere møder og temadage med et pædagogisk og teoretisk fagligt indhold.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Musikskole søger en violin- og forskolelærer til deltidsstilling

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en lærer, der kan varetage både forskole-, solo- og holdundervisning. Du vil indgå i et lærerkollegium, hvor det gode samarbejde understøtter og udvikler det lokale musikmiljø i en hverdag i fællesskab og bevægelse. Du bliver en del af et teamsamarbejde med lærere fra folkeskolen og i Egedal Musikskoles medarbejderstab på 32 medarbejdere.

Stillingen inkluderer instrumentalelever på violin i Musikskolen og rytmik/forskoleundervisning i indskolingen i folkeskolen. Egedal Musikskole har siden 2015 haft et formelt partnerskab med Distriktsskole Ganløse om almen musikalsk forskole. I folkeskolen vil du have en teampartner til at varetage undervisningen i klassen.

Stillingen er på minimum 10/37 timer med i gennemsnit 3 ugentlige lektioner i Distriktsskole Ganløse. Stillingen besættes pr. 1. august 2020. Arbejdet fordeles over 40 uger, hvor selve undervisningen afvikles over 36 uger.

Egedal Kommune
Jobindex Kurser
MCSA Microsoft SQL 2016 Database Administration (start 22. juni online)

Jobindex Kurser

Lær at konfigurere, klargøre og administrere SQL-databaser, samt at implementere og integrere applikationer - og bliv Microsoft Certified Solutions Associate.

Du får undervisning i sikkerhed, infrastruktur samt database-server og forespørgsler. Dertil vil du lære om disaster recovery, virtual machines og meget, meget mere.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. Kurset henvender sig primært til dig, der ønsker at arbejde med databaser og Microsoft SQL.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
MCSA Microsoft Azure Developer Associate (start 22. juni online)

Jobindex Kurser

Få nye kompetencer, så du kan udvikle og optimere Azure-infrastruktur og blive Certified Azure Developer Associate.

På e-learningskurset får du undervisning i Azure-sikkerhed, optimering af løsninger, cloud-services, samt hvordan disse services bliver levere med Microsoft Azure. Samtidig opnår du kompetencer og viden inden for udvikling af Azure-infrastruktur, storage og platform – alle som Service Compute Solutions.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. Kurset henvender sig primært til dig, der ønsker at arbejde med udvikling af Microsoft Azure.

Jobindex Kurser
Egedal Kommune
Daglig leder til Børnehuset Kildeholm, Område Stenløse

Egedal Kommune, Ølstykke

Kildeholm børneinstitution er et traditionsrigt hus, hvor der er fokus på højtider og årlige tilbagevendne begivenheder, såsom motionsløb, bedsteforældredag mfl. udover de traditionelle fejringer af højtider. Kildeholm rummer p.t. 65 enheder, fordelt over 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe og vi har udover det faste personale også tilknyttet pædagogstuderende samt madordning.

Som leder af Kildeholm forventes det at du kan tage ledertrøjen på og sætte retning i samarbejde med medarbejderne om de nye styrkede læreplaner som skal ligge færdige til juli 2020. Du skal kunne samarbejde i en kompleks hverdag, besidde fleksibilitet, og byde ind med spændende inputs til et hus i forvandling og forankring. Kildeholms fremtidige arbejdspunkter er bl.a. arbejdet med læringsmiljøer, strukturer og en generel forankring af de nye styrkede læreplaner.

Egedal Kommune
Jobindex Kurser
PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner (start 29. juni i E-learning)

Jobindex Kurser

Kurset henvender sig til til dig, som ønsker et udvidet kendskab til, hvordan PRINCE2® kan tilpasses agile principper, værktøjer og metoder.

Det er nemt at lære PRINCE2 med vores e-læringskursus. Pensummet er delt pædagogisk op i passende segmenter og indeholder praktiske eksempler, interaktive øvelser, tjeklister, casestudier og quiz.

Gennem hele kurset har du en e-coach, der er din online mentor, som svarer på praktiske spørgsmål, og giver dig faglig vejledning.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
SCDP - Python Developer og Data Science (start 29. juni online)

Jobindex Kurser

Lær at udvikle i Python, der er et high-level objektorienteret programmeringssprog og få samtidig viden til kombinere dette med machine learning.

Du vil modtage undervisning i hvordan du håndterer data i større skala bl.a. via datamodeller. Herudover vil du opnå en viden og erfaring med en række værktøjer, som er vigtige for Pythons brug i data science, herunder Pandas og NumPy.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. Kurset er for dig, der ønsker at arbejde med et high-level objektorienteret programmeringssprog som Python og data science.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
ASP.NET Web Application med C# (start 29. juni online)

Jobindex Kurser

Lær at arbejde med C#-programmering, ASP.NET, og bliv Certified MCSD App Builder.

Du får undervisning i at oprette nye webapplikationer og designe brugergrænseflader. Kurset kommer bl.a. omkring Web API, symmetrisk og asymmetrisk kryptering samt programmering til forskellige platforme som JavaScript, JSON og XAML. Herudover vil du lære om data access med MS Azure og meget, meget mere.

Kurset er særlig rettet mod ledige, men alle er velkommen. Kurset henvender sig primært til dig, som ønsker at arbejde med webapplikationer og webprogrammering.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Artificial Intelligence og Machine Learning (start 29. juni online)

Jobindex Kurser

Lær at arbejde med kunstig intelligens (AI) og machine learning (ML). På dette online kursus vil du bl.a. lære hvordan Artificial intelligence kan bruges til at løse problemer.

Du får undervisning i programmeringssprogene Pyton og Java, og du lærer at udvikle løsninger til brug ved AI og ML. Herudover får du kompetencer inden for deep learning, Neuroph framework, neurale netværk og meget, meget mere.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige. Kurset henvender sig primært til dig, der ønsker at arbejde med neurale netværk, kunstig intelligens og machine learning.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Videregående Linux-kursus 6-ugers E-learning (start 15. juni)

Jobindex Kurser

Linux-kursus er for dig, der vil arbejde professionelt med Linux. Med en CompTIA Linux+-certificering på CV’et, får du et konkret og håndgribeligt bevis på, at du har de fundamentale færdigheder, der skal til, for at kunne konfigurere, administrere og fejlfinde på Linux-systemer.

Linux er blevet det industriledende software og den foretrukne platform for snart sagt alt fra supercomputere og webservere til store virtualiserede systemer og de massive content delivery networks (CDN), som sørger for at indhold via nettet når slutbrugerne i en fart.

Benytter du en Android-telefon, benytter du Linux. Og IT-folk, der kan håndtere Linux på et professionelt niveau, er der bud efter.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Videregående IT-kursus - course language is English (start 15. juni i E-learning)

Jobindex Kurser

Med en CompTIA Server+-certificering på CV'et kan du dokumentere, at du har en forståelse af, hvordan det mest almindelige hardware fungerer, samt hvordan forskellige softwaretyper og -teknologier håndteres.

Du bliver blandt andet i stand til at supportere og arbejde med kompleks IT i bred forstand, og ComptTIA Server+ er et rigtig godt sted at starte for dig, der gerne vil arbejde professionelt med IT.

Kurset henvender sig til alle, der vil arbejde professionelt med IT i bred forstand.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Videregående IT-netværkskursus (start 15. juni i E-learning)

Jobindex Kurser

Kursus for dig, som vil arbejde professionelt med IT-netværk. Den platformsuafhængige CompTIA Network+-certificering giver dig et håndgribeligt papir på dine kompetencer inden for IT-netværk.

Dette videregående netværkskursus vil give dig den nødvendige viden og de fornødne evner til at opsætte, konfigurere og administrere de fleste enheder, der er forbundne i netværk, herunder trådløse. Ligeledes får du stærke kompetencer inden for fejlfinding, der er en kernediciplin i enhver netværksadministrators værktøjskasse.

Foruden CompTIA A+ afsluttes kurset med den internationalt anerkendte CompTIA Network+-certificering. Den er komplet platforms- og leverandøruafhængig, og derfor anvendelig i et utal af sammenhænge.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Microsoft Windows Server 2016 R2 - MCSA (start 15. juni i E-learning)

Jobindex Kurser

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) er for dig, der godt ved, hvad der er op og ned på en Windows Server, men som trænger til at opgradere CV'et med struktureret, fleksibelt og dokumenterbart kursus.

Her får du de grundlæggende kompetencer til at komme godt i gang med at arbejde med Windows Server 2016 i et ægte forretningsmiljø - for eksempel som netværksadministrator, systemadministrator eller i forskellige specialist- og konsulentjobs.

Forløbet udbydes som et fagspecifikt kursus og skal ansøges via den regionale pulje i dit jobcenter. Det er tiltænkt ledige IT-professionelle, som vil arbejde med serveradministration på Windowsarkitektur i komplekse miljøer i mellemstore og store virksomheder.

Jobindex Kurser
Jobindex Kurser
Microsoft Office 365-specialist (start 15. juni i E-learning)

Jobindex Kurser

Kursus for dig som vil arbejde professionelt med Office 365. Du lærer arkitekturen at kende og bliver i stand til at rådgive, implementere samt at yde support på løsninger baseret på Microsoft Office 365.

Her er kurset for dig, som vil arbejde som IT-supporter, system- eller softwareadministrator, som systemspecialist eller med Software as a Service (SaaS) i bred forstand. Med en MCSA-eksamen på CV'et vil du også være i stand til at fungere som konsulent indenfor evaluering, implementering og drift af tjenester baseret på Office 365.

Microsoft Office 365 er i voldsom vækst. Flere og flere danske virksomheder flytter deres dokumenter i skyen hver eneste måned - men desværre ikke altid i det tempo, som man gerne vil.

Jobindex Kurser