351 job matcher din søgning 351 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Behandlingshjemmet Stutgården
Genopslag – Pædagog søges til fast stilling i dagregi

Behandlingshjemmet Stutgården, Hillerød

Har du lyst til en stilling som pædagog, hvor der er meget gode muligheder for at udvikle dig fagligt, så søg vores faste fuldtidsstilling – søg også gerne, hvis du er nyuddannet. Vi søger en dygtig pædagog til en fast stilling i vores dagafdeling, Kirsebærhuset.

Stutgården er et miljøterapeutisk behandlingshjem for børn og unge i alderen 5-18 år. Vi har 24 døgnpladser fordelt på tre døgnafdelinger og otte dagbehandlingspladser. Langt hovedparten af børnene går i den interne skole. Børnene er overvejende normalt begavede og har alvorlige relationsforstyrrelser, sindslidelser eller udviklingsforstyrrelser.

Kirsebærhuset er for børn med alvorlige relationsforstyrrelser og børn med autismespektrumforstyrrelser og/eller andre psykiatriske lidelser, herunder psykotiske tilstande. Graden af vanskelighederne og børnenes forhold i øvrigt gør det muligt at hjælpe dem i dagregi.

Nordsjællands Politi Akademisk medarbejder til udvikling af politiets forebyggende arbejde

Nordsjællands Politi, Hillerød

Vil du være med til at gøre Nordsjælland Politis arbejde med forebyggelse endnu bedre? Har du sublime samarbejdsevner og erfaring med at formidle og implementere strategier i praksis? Så har du nu mulighed for at blive en del af Forebyggelsessekretariatet hos Nordsjællands Politi.

Stillingen som forebyggelsesmedarbejder kombinerer driftsopgaver og udviklingsprojekter, så du skal trives med begge dele. Arbejdet består i høj grad af koordinering og udvikling af nye såvel som eksisterende partnerskaber og projekter. Vi ønsker generelt at tænke innovativt, når nye strategier skal omsættes til praksis. Derfor er vi som team opsøgende over for ny viden på det kriminalpræventive område, som vi kombinerer med vores eksisterende erfaringer og kendskab til relevante faglige områder.

Nordsjællands Politi Administrativ medarbejder til Forebyggelsessekretariatet

Nordsjællands Politi, Hillerød

Forebyggelsessekretariatet er én af fire sektioner i Forebyggelses- og Nærhedscenteret (FNC). Sekretariatet understøtter overordnet, at medarbejderne i politiet får et fælles sprog og viden om det kriminalitetsforebyggende arbejde og sikrer herunder, at politikredsen løbende er opdateret med nyeste viden og forskning på forebyggelsesområdet og bidrager til, at denne viden deles systematisk og bredt i kredsen.

Som administrativ medarbejder i Forebyggelsessekretariatet bliver du en del af en afdeling i rivende udvikling med mange udviklingsinitiativer.

Din primære opgave vil være at understøtte driften, samt andre funktioner i afdelingen ved varetagelse af administrative opgaver, som for eksempel kan være:

 • Mødekoordinering – herunder mødebooking og udsendelse af dagsordener
 • Skrive korte og præcise mødereferater
 • Håndtere og besvare e-mails
ATP
Graduates til helt nyt udviklingsforløb i økonomi

ATP, Hillerød

Vil du prøve kræfter med flere forskellige funktioner i en stor økonomiafdeling?

I øjeblikket er vi på udkig efter to nye graduates. Et par nysgerrige nyuddannede, der vil være en del af et helt nyt koncept i vores afdeling.

Konkret tilbyder vi:

 • en fastansættelse og en plads i ATP’s graduateforløb, der strækker sig over 12 måneder
 • en plads i et særskilt forløb vores økonomiafdeling, hvor du i løbet af to år arbejder i 2-3 af vores teams og prøver kræfter med forskellige opgaver inden for økonomistyring, regnskab, controlling og analyse
ATP
Falck Danmark A/S
Reddere til fuldtidsstilling i ikke behandlingskrævende liggende sygetransport Falck Hovedstaden

Falck Danmark A/S, Station Tårnby, Tomsgården, Gladsaxe og Hillerød

Grundet tilkøb af den liggende sygetransport i Region Hovedstaden søges reddere til Falck i Region Hovedstaden til liggende sygetransport.

Arbejdsdagen vil bestå af kørsel af regionens borgere til og fra behandling i et godt arbejdsklima, hvor løsning af vores patienters behov altid er vores 1. prioritet. Kørslen udføres i almindelige liggende sygetransport køretøjer.

Vi tilbyder dig et selvstændigt job med mulighed for faglig og personlig udvikling i en travl hverdag, hvor dine daglige arbejdsopgaver planlægges i godt samarbejde med Region Hovedstadens vagtcentral. Ordnede arbejdsforhold herunder pension, personaleforening, jobbeklædning og deltagelse i sociale arrangementer lokalt og på tværs i organisationen.

Falck Danmark A/S
DSB Souschef til Hillerød Station DSB 7-eleven

DSB, København

Har du et lederpotentiale du gerne vil bruge, og kunne du tænke dig at være del af en virksomhed hvor nøgleordene er, at skabe engagement hos medarbejderne og interessen for salg og gode kundeoplevelser?... Så er det dig vi leder efter.

I DSB 7-Eleven har vi fart på, og derfor søger vi lige nu en souschef, som kan give vores kunder den bedste service og bidrage til butikkernes udvikling.

Som souschef har du muligheden for at gøre en forskel, ved at engagere og motivere medarbejderne til at give kunderne en rigtig god oplevelse. En vigtig del af din dagligdag er at coache og udvikle medarbejderne, så de yder deres bedste.

DSB
DSB Salgsassistenter til Hillerød Station DSB 7-Eleven (20 timer pr. uge)

DSB

Vil du være en del af en virksomhed hvor DU kan gøre en forskel sammen med dedikerede kollegaer, som støtter og motiverer hinanden samtidig med at vi har det sjovt - så er dette jobbet for dig!

Vi søger en ny kollega som kan hjælpe os med dag, aften og weekendarbejde på ca. 20 timer om ugen. Vi har døgnåbent alle ugens dage.

Din hverdag består bl.a. af at byde kunderne velkommen og sørge for en flot og præsentabel butik. Du vil yde god service, når du betjener kunderne, og du udfører mange forskellige opgaver, såsom bagning, rengøring, trimning og tilberedning af mad m.m.

DSB
Hillerød Kommune Pædagog eller socialpædagog til Freydal - botilbud i Hillerød

Hillerød Kommune

Freydal er et botilbud (§ 107) for 20 psykisk sårbare yngre borgere fra 18 år. Vi er et fagligt stærkt team, som mangler en kompetent kollega. Er du nysgerrig på den komplekse gruppe af borgere, og vil du være en del af teamet – så se her, hvad der skal til.

På Freydal arbejder vi relationsorienteret og anvender kognitiv miljøterapi, Åben Dialog samt recovery og rehabiliterende tilgang. Vi lægger vægt på, at borgerne bliver i stand til at klare sig i egen bolig inden for en overskuelig periode. Samtidig understøtter vi borgernes tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. Vi tager udgangspunkt i en fast struktur. Dagen er planlagt med faste tider for måltider samt for de forskellige opgaver og aktiviteter, som en hverdag rummer.

ATP
Business Analyst til Data & Analytics

ATP, Hillerød

Får du tingene til at ske?

I ATP søger vi lige nu en Business Analyst til Data & Analytics – dataområdet i ATP med mere end 100 dataspecialister samlet ét sted. Dig, der kan løse alsidige opgaver og følge op på de strategiske beslutninger i et tæt samarbejde med områdets ledelse.

I rollen kommer du til at have tæt dialog med vores interne kunder i Udbetaling Danmark, og du vil have en central støttefunktion, hvor du:

 • bidrager til arbejdet med strategiske initiativer og sikrer opfølgning
 • udarbejder business cases på nye opgaver og projekter
 • faciliterer og driver behovsafklaring sammen med interne kunder
ATP
Hillerød Kommune To inklusionsvejledere til Frederiksborg Byskole

Hillerød Kommune

Inklusionsvejleder med interesse i at arbejde med udvikling af vores mellemformer

Vi står midt i en spændende proces med at udvikle vores mellemformer og måden vi inkluderer flest mulige elever på. Her har vi en stærk interesse i at udvikle vores praksis, så mellemformer ikke blot er en kompenserende støtte, men er udviklende for både elev og lærerteams.

Som inklusionsvejleder vil du blive tilknyttet vores mellemformer. Her vil der både være opgaver, hvor eleven får tilbud uden for klassen i et lokale indrettet til dette, og der vil være opgaver med at skabe deltagelsesmuligheder i klassefællesskabet i samarbejde med klassens øvrige voksne. Dette er et felt i rivende udvikling og vi er ambitiøse.

Hillerød Kommune Socialfaglige medarbejdere til autismeområdet

Hillerød Kommune

På Trollesbro søger vi to støttekontaktpersoner til vores autismeteam. Hvis du foretrækker en arbejdsdag med masser af borgerkontakt og frihed til selv at tilrettelægge dine opgaver, har vi to attraktive stillinger ledige fra 1. juli.

Vi vil lægge vægt på, at du har erfaring i at samarbejde med borgere indenfor ASF, og at du arbejder recovery-orienteret ud fra den nyeste viden omkring autisme.

Trollesbro har fem teams, som varetager pædagogiske opgaver inden for Servicelovens paragraffer: 12, 82a, 82b, 85, 99 og til borgere, der midlertidigt bor i stedets husvildeboliger. De ledige stillinger er tilknyttet team B, som primært varetager §85-opgaver hos borgere med psykisk/fysiske funktionsnedsættelser, herunder ADHD og autisme.

Hillerød Kommune Virksomhedskonsulent / mentor til Ungeindsatsen i Hillerød

Hillerød Kommune

Brænder du for at være en del af en indsats, der sikrer at unge mennesker får fodfæste i livet? Er du god til at motivere unge mennesker i forhold til job og uddannelse? Er du 100-meter-mester i virksomhedskontakt?

Du vil blive ansat i Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV). HUV danner rammerne om den sammenhængende og koordinerede ungeindsats.

Du vil blive en del af et team med fem kollegaer. Sammen med dem skal du bl.a. være med til at drive og videreudvikle vores interne tilbud. I de interne tilbud har vi løbende unge ledige i job/uddannelsesklub, hvor vi motiverer og afklarer dem i forhold til job og uddannelsesønsker. Denne afklaring foregår oftest i samarbejde med virksomheder i lokalområdet.

Hillerød Kommune Ufaglærte afløsere til Lions park Plejehjem i Hillerød - Plejehjemsmedhjælpere

Hillerød Kommune

Har du lyst til at prøve at arbejde med ældre medborgere enten som sommerferieafløser/sabbatår, eller hvis du overvejer at tage en sundhedsfaglig uddannelse, så er der en mulighed for at søge job hos os.

Arbejdet består af plejeopgaver, praktisk hjælp og aktiviteter sammen med beboerne både dag og/eller aften.

Lions Park Plejehjem består af 30 plejeboliger. Men vi yder også hjemmepleje til nogle af beboere i Lions seniorboliger, som ligger i forbindelse med plejehjemmet.

Vi er gode til at introducere nye medarbejdere og afløsere, og her kan du få gode kolleger, som gerne vil hjælpe dig i gang, så du falder godt til.

Riemann A/S Quality professional

Riemann A/S, Hillerød

Du vil få en central rolle i Riemanns kvalitetsafdeling, med mulighed for udvikling mod specialisering og/eller ledelse.

Kvalitetsafdelingen består af en kvalitetssikringsafdeling (QA) tilknyttet et kvalitetskontrol laboratorium (QC). Vi producerer og analyserer vores produkter her i Hillerød, så man arbejder i tæt samarbejde med produktionen.

Dine primære ansvarsområder som Quality Professional bliver:

 • Koordinerende bindeled mellem de forskellige afdelinger og QA/QC f.eks. vedrørende procesoptimeringer og nyudviklinger
 • Udarbejdelse af risikovurderinger og reklamationsbehandling
 • Opsamling og afslutning af afvigelser og ændringshåndteringer samt vurdering af effekten
JYSK Sælger til JYSK i Hillerød

JYSK

Vil du arbejde i en spændende virksomhed, hvor personlig udvikling og teamspirit rimer på en travl hverdag og benhård stræben efter at være nr. 1 – hvor talent og personlighed værdsættes og den ekstra indsats belønnes? Så er det måske lige netop dig vi står og mangler som vores næste Sælger.

Er du klar til at yde Danmarks bedste kundeservice og til at kæmpe for et godt salg? Kan du li’ at tingene går stærkt? Bliver du motiveret af at performe i samarbejde med dine kolleger? Og trives du i en hverdag præget af konkurrence og en topmotiveret salgskultur, med attraktive bonusser? Så er du præcis den Sælger, vi er på udkig efter.

Ellab A/S
Servicetekniker

Ellab A/S, Hillerød

Ellab er i kraftig vækst og søger nu endnu en dygtig medarbejder til vores serviceafdeling. Din primære arbejdsopgave vil være reparation af indkomne servicesager, men du vil også deltage i registrering, sortering og klargøring af servicesager. Du vil som vores nye medarbejder indgå i et team på 8 medarbejdere i serviceafdelingen, og i det daglige vil du få en bred kontaktflade både internt og eksternt, hvor et godt samarbejde, sublim kundeservice og høj kvalitet er nøgleord for at få succes.

Arbejdsopgaver:

 • Reparationer af produkter, herunder registrering og dokumentation af fejl og årsager
 • Teknisk kundesupport og kontakt til datterselskaber
 • Registrering og sortering af indkomne servicesager samt udarbejdelse af tilbud
Ellab A/S
FK Select søger for SSI Diagnostica A/S
Laboranter til In Vitro Diagnostik produktion

FK Select søger for SSI Diagnostica A/S, Hillerød

Er mikrobiologi lige dig? Sætter du høje standarder for dit arbejde? Bliver du glad af at arbejde sammen med dygtige og hjælpsomme kolleger?

SSI Diagnostica har stigende international efterspørgsel og stor vækst generelt. Derfor søger vi fire dygtige og engagerede laboranter til vores mikrobiologiske produktion af in vitro diagnostiske (IVD) produkter.

Laboratoriet er certificeret i henhold til cGMP og ISO13485. Det vil derfor være en fordel, hvis du er vant til at arbejde på dette dokumentationsniveau, ligesom kendskab til IVDR vil være en fordel, men ikke et must.

FK Select søger for SSI Diagnostica A/S
Mulighed for hjemmearbejde
Gem
IDG Direct
Mødebookere til afvekslende projekter (også hjemmefra)

IDG Direct, Herlev eller hjemmefra

IDG Direct er et leadgenereringsbureau med +27 års erfaring og er en del af Jobindex Media, som udgiver Computerworld.

Opgaven består i at udføre udgående opkald til virksomheder (b-t-b) og booke deltagere til seminarer eller møder på afvekslende projekter. Der er ikke noget salg forbundet med opgaverne, men du vil skulle argumentere for fordelene ved at deltage på seminaret eller afholde et møde.

Du kan have forskellige indgange til jobbet. Vi søger generelt modne medarbejdere i alle aldre og med alle typer uddannelse og erfaring fra arbejdslivet. Du vil få en grundig introduktion til alle kampagner.

Hans Knudsen Instituttet Kvalitetsbevidst rengøringsassistent søges til kontorer i Hillerød

Hans Knudsen Instituttet

Du har nu en unik mulighed for at blive en del af en historisk virksomhed i rivende udvikling.

Vi søger en rengøringsassistent til at hjælpe os med rengøring af vores to lokationer i Hillerød. Der er tale om kontor- og undervisningslokaler samt køkken og toiletter. Lokalerne er centralt beliggende i Hillerød med cirka 5-10 minutters gang fra Hillerød St.

Vi kan tilbyde dig:

 • Deltidsansættelse hos en moderne arbejdsplads, som både er rummelig og mangfoldig
 • 15 timer ugentligt, som placeres på hverdage, gerne efter klokken 13.30
ATP
Afdelingschef til ATP’s dataområde

ATP, Hillerød

Kan du skabe rammerne og strukturen?

Data Engineering er ét af i alt fire Centers of Excellence inden for dataområdet i ATP. Her er vi på udkig efter en afdelingschef, der kan sætte den strategiske retning for Data & Analytics’ platform, teknologier og metoder på tværs af systemer.

Vi leder efter dig, der kan holde det store overblik og garantere løbende forbedring og effektivisering af opgaveløsningen – både i din egen afdeling og på tværs af området. Dig, der går forrest og understøtter resten af organisationen ift., hvordan man kan omsætte data til forretningsværdi.

ATP