Skab jobglæde med den rette indretning

Med ønsket om større jobglæde hos medarbejderne tog indretningen af vores nye lokaler på Carl Jacobsens Vej udgangspunkt i medarbejdernes måde at arbejde på.

Historien om den gamle sæbefabrik

Bygningen på Carl Jacobsens Vej er mere end 100 år gammel og er designet af arkitekt Ole Falkentorp, der er søn af arkitekten bag Magasin du Nord. Med ønsket om at bedrive noget andet end sin far tegnede Ole Falkentorp flere bygninger i indre København og blev med dem en af ophavsmændene til modernismen.

En kunstperiode, der stadig slår sine folder på Carl Jacobsens Vej med sin nyklassisicistiske stil, der er kendetegnet ved det storslåede og pompøse – noget, der stadig ses på den store bue over bygningens indgangsparti.

Stilen har i tidens løb tiltalt Skandinavisk Frøkompagni, som bygningen blev skabt til. En virksomhed, der stadig lever i bygningen, da flere bjælker stadig bærer numre, der i sin tid angav placeringen af de forskellige frø. Sidenhen er også Henckel, Søfartsstyrelsen og nu os hos Jobindex faldet for bygningens historie og charme.

Jobindex flyttede i oktober 2020 ind i Søfartsstyrelsens gamle lokaler i Valby.

Flere steder i bygningen er der bevaret minder om husets historie.

Bagmændene hos Henning Larsen Architects

Med Ole Falkentorp som ophavsmand til bygningens flotte, pompøse ydre, havde vi behov for en arkitektgruppe, der kunne være med til at indrette lokalerne med fokus på medarbejderne og kulturen i Jobindex. Her kom Henning Larsen Architects i spil, da virksomheden har ry for at tage hensyn til ikke blot æstetik i indretningen, men også medarbejdernes måde at arbejde på.

Indretning, kultur og jobglæde hænger sammen

Filosofien bag indretningen af bygningen på Carl Jacobsens Vej er, at bygningen skal indrettes til medarbejderne – og det er en nyere trend, end du tror. Meget få personer og virksomheder har interesseret sig for, hvordan bygningsindretning påvirker virksomhedskultur og jobglæde. Det er et uskrevet kapitel, så da vi bad Henning Larsen Architects – med udgangspunkt i medarbejdernes input – om at skabe en løsning med både storrum og flere mindre kontorer, var det noget, arkitekterne ikke havde set længe.

Hos Jobindex erfarede vi imidlertid gennem workshops med medarbejderne, at medarbejderne er forskellige, arbejder forskelligt og derfor har forskellige ønsker til indretningen.

Derfor har vi indrettet tre forskellige bygninger – der tilsammen udgør bygningen på Carl Jacobsens Vej – på tre forskellige måder til tre forskellige måder at arbejde på: Dem, der larmer og elsker larm. Dem, der er rolige og elsker ro. Og dem, der larmer, men elsker ro. En opgave, der virkede umulig til at starte med, men som vi er stolte af at være kommet i mål med.

Der er i indretningen lagt vægt på, at lave forskellige zoner til forskellige medarbejdere.

Der er lys, luft og højt til loftet mange steder i bygningen.


Læs også

Sorter artikler efter emne.