Jobglæde

Arbejde føles mindre som arbejde, når man er glad

Nisanthan Ravinthiralingam er sorteringsmedarbejder og en nøgleperson hos GLS, Depot Kolding. Han har arbejdet der siden 2015, så han kender hverdagen, opgaverne og kollegerne særdeles godt. Og så er hans arbejdsglæde i top. For hver dag bliver han mødt med tillid og respekt – og et fællesskab, som er roden til alt det gode. Det er ikke kommet af sig selv. Både ledelsen og medarbejderne har arbejdet sammen om at skabe rammerne.

”Man må ikke tage glæden for givet, men så længe alle bidrager lidt, bliver det kun stærkere”

Nisanthan Ravinthiralingam, GLS

Nisanthan fortæller: Jeg oplever, at mine ledere og kolleger alle respekterer mig og har tillid til mig, hvilket skaber vores særlige fællesskab, som er en kæmpe glæde at arbejde i og være en del af.

Kollegerne betyder rigtig meget, da vi skal arbejde side om side i mange timer og er afhængige af hinandens arbejde. Vores arbejde overlapper tit, så vi er afhængige af hinanden hele tiden. F.eks. vil det give store problemer for chaufførerne, hvis pakkerne ikke er læsset rigtigt. Eller hvis pakkerne ikke er sorteret rigtigt, vil læsseprocessen blive mere besværlig.

Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at vi kan snakke godt sammen og samarbejde med hinanden. Arbejde føles også mindre som arbejde, når man er glad for sine kolleger. Det gode forhold til kollegerne påvirker også arbejdet positivt, da vi altid er klar på at gøre lidt ekstra for hinanden.

Tager glæden med hjem til familien efter fyraften

Det, at jeg er glad for og glad på mit arbejde, gør, at jeg er mere afslappet i mit privatliv – og har mere energi og overskud til familien. Det mærker jeg selv, og det mærker de også. Jeg ved jo, at jeg har nogle kolleger og ledere på job i hverdagen, der stoler på mig, har tillid til mig og ikke mindst lytter til mig. Det giver mig en ro og balance, som helt klart kan mærkes i privaten.

Der er ingen tvivl om, at der er en sammenhæng mellem arbejdsglæde og gejsten i livet generelt. Og det påvirker også effektiviteten på jobbet, synes jeg. Jeg er en person med ambitioner, så det, at jeg hele tiden kan udvikle mig og sætte nye mål, er en stor personlig tilfredsstillelse.

Den glæde bliver igen omsat til lyst og vilje til at ville endnu mere, så der er helt sikkert en positiv sammenhæng mellem de to faktorer. Men i sidste ende er det fællesskabet og den glæde, det giver mig, som motiverer mig til at være mere effektiv og tage endnu mere del i virksomheden.

Husk at give igen til fællesskabet

Man må ikke tage glæden for givet, men så længe alle bidrager lidt, bliver det kun stærkere. Så derfor bruger jeg også mig selv, så andre får gavn af det. Mine kolleger ved, at de altid kan tage fat i mig, hvis de har noget på hjerte – om det er arbejdsrelateret eller ej er underordnet.

Det er vigtigt, at mine kolleger bliver hørt, ligeså vel som det er vigtigt for mig, at mine ledere lytter til mig. Jeg bliver gerne en halv time ekstra efter arbejde og snakker, hvis de har behov for det. Jeg er heller ikke bange for at tage noget op til vores tavlemøder på vegne af mine kolleger – hvis det er min opfattelse, at der er noget, der skal ændres i vores arbejdsprocesser for at få mere tilfredse og glade kolleger.

Og jeg ser netop også den her villighed og vilje hos mine kolleger. Et godt eksempel er, at vi alle er gode til at hjælpe hinanden ved vagtskifte, så det næste hold har de bedste betingelser, når de starter. Det resulterer også i gladere kolleger i den næste vagt. Min erfaring er, at det spreder sig som ringe i vandet, når vi alle bidrager til fællesskabet og arbejdsglæden.