Virksomheder glemmer deres image på nettet


Mange virksomheder har en stillestående hjemmeside, og det er ikke noget, der tiltaler kommende generationer af internet-stærke unge. De fleste unge vil tjekke virksomhedens aktivitet på nettet, før de søger en stilling, og måske vil din virksomhed blive valgt fra. Få gode råd til at se bedre ud på nettet.

Af Ulla Blankholm

”De kommende generationer vil kræve, at en virksomhed deltager aktivt i samtalerne på nettet. De virksomheder, der ikke formår at gøre det, vil falde igennem. At få de unge i tale kræver andet end en statisk hjemmeside med info om kontaktadresse og åbningstider.”

Så kontant lyder udmeldingen fra Abelone Glahn, der er journalist og forfatter til bogen ”Det Virtuelle Håndtryk”. Dér hvor de internetsvage virksomheder blandt andet vil falde igennem er i forhold til de unge og små årgange, når de skal søge job. De unge googler lynhurtigt en virksomhed og kan se, om den er attraktiv for dem eller ej.

”Har virksomheden for eksempel en blog, som er interessant for andre? Har den et online fora? Gør den i det hele taget sig selv synlig på nettet? Det er meget vigtigt,” siger Abelone Glahn.

Hun mener, at der er et godt stykke vej endnu for de danske virksomheder, før de er attraktive for de jobsøgende. Lige som i den virkelige verden, skal virksomheden efterlade sig et godt indtryk, og der findes jo som regel visioner, meninger og missioner i en virksomhed, men bliver de udlevet på nettet?

”Virksomheden bliver også ofte tjekket for, hvem der arbejder der, og om medarbejdere deltager med væsentlige indlæg på nettet. Det er nemt at finde frem til, for man søger bare på personalechefen, lederen eller den pågældende mellemleder, man skal arbejde under.”

Kun til kunder?
Hun mener, at virksomhederne bør afsætte penge til at uddanne og arbejde med digitale piloter – altså medarbejdere, der kan håndtere de nye online-networking teknologier, men også kan skabe en synlighed på forskellige platforme – og dermed give et godt indtryk af virksomheden.

”De kommende medarbejdere ser desuden efter, om virksomheden går ind for vidensdeling, eller om de holder alting for sig selv. De kigger også efter, om virksomhedens hjemmeside kun retter sig mod kunderne, eller om der måske også er en underside, som taler om arbejdsformer i virksomheden.”

Hun mener desuden, at virksomheden bør tjekke relevante jobsøgere på Google, inden de kalder dem ind til en samtale.

”Det er sjusket, hvis de ikke gør det. Hvis de nu efter jobsamtalen finder ud af, at kandidaten er medlem af en bizar klub, og derfor ikke vil ansætte vedkommende alligevel – har man spildt alles tid. Internettet giver en god mulighed for at få tjekket kandidaterne.”