Virk­som­he­der bruger i højere grad sociale medier i for­ret­nings­ø­je­med

Ifølge en ny undersøgelse anvender to tredjedele af danske virksomheder en eller anden form for sociale medier, og over halvdelen opnår forretningsmæssige gevinster ved tilstedeværelsen i form af eksponering, branding, øget trafik på egne websites og udbredelse af egne budskaber.

SocialSemantic har i samarbejde med Børsen gennemført den største kortlægning af danske virksomheders brug af sociale medier til dato. Undersøgelsen med 1.279 besvarelser tegner et tydeligt billede af, at de danske virksomheder for alvor er begyndt at bruge de sociale medier til at drive forretning med.

To tredjedele af de adspurgte virksomheder bruger ifølge undersøgelsen en eller anden form for sociale medier, og over halvdelen opnår forretningsmæssige gevinster for eksempel i form af branding og øget trafik på virksomhedens eget website. Det er blandt andet Facebook, LinkedIn og Twitter, virksomhederne benytter sig af.

”Virksomhedernes største udfordringer er mangel på kompetencer til at løfte opgaven og manglende forståelse for potentialet. Mere end halvdelen angiver, at det er et problem, at det er vanskeligt at vise den håndgribelige værdi af investeringer i sociale medier. Ikke desto mindre forventer 93 procent at investere mere i området inden for de næste 1-2 år,” lyder det i undersøgelsen.

Det er i dag kun 27 procent af de virksomheder, der bruger de sociale meder – der har en egentlig strategi for området. Undersøgelsen viser desuden, at der er nogle forretningsområder i virksomhederne, der har større udbytte af at bruge de sociale medier end andre.

Store forventninger

”Kommunikation og PR er det forretningsområde, der i dag oplever størst udbytte. Cirka halvdelen oplever udbytte ved bedre branding, eksponering og udbredelse af egne budskaber. Kun 9 procent af de virksomheder, der anvender sociale meder i dag, oplever fordele ved krisehåndtering. Det er også her, der er den mest udbredte skepsis i forhold til fremtidigt udbytte,” lyder det i undersøgelsen, hvor man desuden kan se, at 41 procent af virksomhedernes salgs- og marketingafdelinger henter udbytte i forbindelse med produktlanceringer.

Desuden er forventningerne til et fremtidigt udbytte høj inden for det område i og med, at 40 procent tror på, at de sociale medier kan skabe øget kundeloyalitet og øget salg til kunder i fremtiden.
Personale og HR er det område, hvor færrest virksomheder – cirka 15-20 procent i dag oplever en værdi af sociale medier.

”Noget overraskende er forventningerne lave eller uklare. Næsten halvdelen svarer enten ”ved ikke” eller, at de ikke forventer at få fordele af sociale medier. LinkedIn er det foretrukne værktøj i HR-afdelingerne,” fremgår det.

Manglende kompetencer

Som nævnt mener SocialSemantic, at udfordringen for virksomhederne er manglende kompetencer inden for de sociale medier, og det understreges flere gange i undersøgelsens indledning, der afsluttes med:

”46-47 procent holdes tilbage af manglende forståelse i organisationen og af manglende kompetencer inden for sociale medier. 56 procent angiver, at det er manglende tid, der er forhindringen. Kun 23 procent angiver økonomi som en udfordring.”

Kun to procent af de adspurgte mener, at der er tale om en døgnflue, når snakken falder på de sociale medier – og det er også kun to procent, der er uenige i, at man kan anvende sociale medier til at skabe et positivt omdømme for ens organisation.

Man kan læse hele rapporten gratis på http://socialsemantic.eu/.