Støv fra træ øger kræftrisiko


danger

Af Ulla Oppermann Blankholm

En ny undersøgelse viser, at tømrere, snedkere og andre, der er udsatte for træstøv på deres arbejdsplads, har større risiko for at få kræft i næsen og bihulen. Professor maner dog til besindighed; det er yderst sjældent, at træstøvet fører til kræft.

Det er uundgåeligt, at der hvirvler træstøv rundt, når tømrere og snedkere går på arbejde, og nu viser en ny undersøgelse, at støvet øger risikoen for at få kræft i næsen og bihulen. Undersøgelsen er baseret på vævsprøver og interview med flere hundrede personer med kræft i næsen og i bihulen. Man har desuden talt med de pårørende for at afdække, om den kræftramte har arbejdet med træstøv. Konklusionen efterlader ingen tvivl:

Der er en klar sammenhæng mellem kirtelkræft i næsen og bihulen – og træstøv. Undersøgelsen, der bliver kaldt ”Wood Risk”, er blevet til i et samarbejde mellem Danmark, Frankrig og Finland, og i Danmark er det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har bidraget til undersøgelsen. Her var professor Håkan Wallin ikke overrasket over resultatet:

”Der er lavet en hel del undersøgelser både i Danmark og internationalt, som viser, at der er en stærkt øget risiko for næsekræft som følge af træstøv,” siger Håkan Wallin, der understreger, at det er en meget sjælden sygdom og maner til besindighed.

”Det er jo generelt sådan med kræft, at jo tidligere man stiller en diagnose des bedre. Så det er en god idé at være observant, hvis man har arbejdet med træ. Men det er en meget sjælden sygdom, så det er ikke noget, man skal gå og bekymre sig om.”

I Danmark bliver omkring fem personer om året ramt af kirtelkræft i næsen.

Intet fald i tilfælde
Ifølge Håkan Wallin er der dog ikke noget, der tyder på, at antallet af disse kræfttilfælde er faldende. Men han gør opmærksom på, at det formentlig skyldes, at det ofte tager 30-40 år at udvikle kræft – og han mener dermed, at der på sigt vil ske et fald. Grunden til det skal findes i, at der i dag tillades langt mindre træstøv på arbejdspladserne end tidligere. I dag må der være 1 milligram inhalerbart støv pr. kubikmeter.

”Vi ved ikke med sikkerhed, om det er godt nok. Men det er en kraftig reduktion i forhold til, hvad der var tilladt tidligere. Før var gik man helt op til grænseværdien, som desuden lå meget højere,” siger han. I dag sørger man på arbejdspladserne for at indkapsle maskinerne og have udsugningsmaskiner. I 3F ser arbejdsmiljøkonsulenten i 3F’s fagpolitiske center for arbejdsliv, Henrik Hansen, på bekymring på undersøgelsen. Han mener, at man skal være opmærksom på ordentlig beskyttelse mod træstøv.

”Først og fremmest skal virksomhederne være bedre til støvbekæmpelse. Det vil sige, at udsugningen skal være bedre, og maskinerne skal kapsles bedre ind, så der ikke kommer så meget støv. Og for det andet skal vores medlemmer kræve ordentlige forhold og tage risikoen alvorligt. Det er hårdt at arbejde med masker, så man kunne eventuelt kræve ekstra pauser, når man arbejder med maske,” siger Henrik Hansen til Nyhedsbrevet 3F. Det er Arbejdsmiljørådet, der har fastsat kravet til en grænseværdi på 1 milligram træstøv pr. kubikmeter, og man kan læse mere om grænseværdier for stoffer og materialer - og deriblandt træstøv - i den såkaldte AT-vejledning på: arbejdstilsynet.dk.