Jobindex beder EU-kommissionen starte sag mod Google for misbrug af dominerende markedsposition

I dag indleverer jobsitet Jobindex en klage til EU-kommissionen over Google. Jobindex beder EU’s konkurrencemyndigheder starte en sag om Googles konkurrenceforvridende misbrug af sin dominerende markedsposition ved at lancere tjenesten ’Google for Jobs’ i Danmark.

27. juni 2022

Misbruger sin styrke og dominans

Den 21. april sidste år blev ’Google for Jobs’ lanceret i Danmark: Brugerne oplever den ny tjeneste dukke op som en fremtrædende boks, oven over de almindelige søgeresultater, når man søger på ord relateret til jobsøgning.

Vi mener, at Google udnytter og misbruger sin position som generel søgemaskine til at favorisere sine egne tjenester og samarbejdspartnere, siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex: Vi finder også, at Google for Jobs kan sammenlignes direkte med Google Shopping-tjenesten som Google sidste år blev dømt for. Derfor beder vi nu EU-kommissionen om at rejse en konkurrencesag mod Google, siger han.

I november sidste år afgjorde EU-Domstolen en sag, der startede i 2017: Dommen opretholdt en bøde til Google og moderselskabet Alphabet på lidt over 2,4 mia. euro – ca 18 milliarder danske kroner – for at misbruge sin dominans på markedet for søgninger på nettet. Domstolen afgjorde, at Google favoriserede sine egne tjenester ved at give dem mere fremtrædende plads i forhold til andre, og dermed forvred den fri konkurrence til ulempe for både andre virksomheder og forbrugerne. EU-Domstolens afgørelse findes på linket

Andre må rykke ned på listen

Google for Jobs-boksen dukker op, når brugerne fx søger efter ”ledige jobs i København”, mens de almindelige organiske søgeresultater til andre jobtjenester, herunder Jobindex, først optræder længere nede end søgeboksen.

Vi mener, det er en klar overtrædelse af, hvad der er rimeligt for en generel søgemaskine, som brugerne forventer viser neutrale resultater, baseret på andres søgeadfærd, og ikke på, om man er samarbejdspartner med Google eller ej. Google misbruger sin dominerende position som generel søgemaskine til at forvride markedet til skade for både virksomheder og jobsøgende, siger Kaare Danielsen.

Risiko for personlige data

Udover misbrug af markedsdominans mener Jobindex, at selve forretningsmodellen bag Google for Jobs medfører risiko for, at GDPR-reglerne om persondatasikkerhed overtrædes.

Google for Jobs drives af Google, men indholdet leveres af samarbejdspartnere: Der er nogle af de mest anerkendte danske jobformidlere blandt dem, men også nogle, der er mere end tvivlsomme, siger Kaare Danielsen: Vi oplever desværre, at visse jobannoncer på Google for Jobs stammer fra Jobindex og vores kunder, men ikke henviser til os, men ender hos nogle af Google for Jobs’ internationale samarbejdspartnere. For dem, der sender en ansøgning, kan det betyde, at personlige oplysninger, der indgives som led i jobansøgninger, kan blive misbrugt. For den virksomhed, der har betalt for annoncering hos os eller en anden seriøs jobdatabase, er det naturligvis helt uacceptabelt, siger Kaare Danielsen.

Annoncer kopieret uden tilladelse

Jobindex oplever også at en del af jobannoncerne fra Jobindex, også jobannoncer der er skrevet af Jobindex’ egne tekstforfattere, bliver kopieret til Google på Jobs og markedsført gennem Google for Jobs af tjenestens samarbejdspartnere, selvom Jobindex ikke har givet tilladelse til dette.

Kaare Danielsen slutter: Det er Google, der driver Google for Jobs, og Google må tage fuldt ansvar for, at lovgivning og grundlæggende principper om fri konkurrence, gennemsigtighed og troværdighed overholdes. Og når det ikke sker, må samfundet og de relevante myndigheder gribe ind.

Jobindex vil nu afvente de ansvarlige myndigheders vurdering og ser frem til, at de nødvendige initiativer bliver taget.

Kontakt: Kaare Danielsen, adm. direktør, Jobindex A/S, tel 2073 5010

Jobindex, der blev stiftet af Kaare Danielsen i 1996, er et dansk jobsite, der foruden annoncering af ledige stillinger tilbyder en række ydelser inden for jobsøgning og rekruttering. Jobindex beskæftiger ca. 350 personer og jobsitet står for ca. 1/3 af det samlede antal jobannoncer på det danske marked.