OK-forlig har betydning for hverdagen på arbejdspladsen


OK-forlig har betydning for hverdagen på arbejdspladsen

Den 12. februar blev der indgået en aftale om nye to-årige overenskomster på industriens område mellem CO-industri og DI. Nogle mener, at aftalen vil munde ud i større konkurrenceevne, mens andre er forargede over, at man vil give arbejdsgiverne mulighed for at øge arbejdstiden, når mange står uden arbejde.

Af Ulla Oppermann Blankholm, Blankholm Kommunikation

”Det har været en bunden opgave at finde løsninger, der kan være med til at genskabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Det udgangspunkt har vi været enige om fra starten – og det synes jeg også, at vores endelige resultat bærer præg af,” sagde administrerende direktør for Dansk Industri, Karsten Dybvad, da DI og CO-industri på et fælles pressemøde den 12. februar kunne præsentere Danmark for den nye to-årige aftale – det kan man læse i Dansk Industris magasin DI Business.

Her fremgår det, at Karsten Dybdal mener, at man med aftalen viser, at man på arbejdsmarkedet har ambitioner om at skabe nye arbejdspladser og fremgang i Danmark, hvilket er indbegrebet af den danske model. Også CO-industris formand, Thorkild E. Jensen, mener, at aftalen giver et godt grundlag for at fastholde Danmark som produktionsland:

”Jeg er glad for denne aftale, som skaber grundlag for, at vi fortsat kan have produktion i Danmark. Vi har indgået en overenskomst, der er fornuftig – situationen taget i betragtning. Vi kunne sagtens ønske os mere, men vi og vores danske medlemmer ønsker danske produktionsarbejdspladser også i fremtiden,” er Thorkild E. Jensen citeret for at sige i DI Business.

Nogle af hovedelementerne i den nye aftale er, at mindstebetalingen, der i dag udgør 106,00 kroner, bliver forhøjet pr. 1. marts 2012 med 1,35 kroner og pr. 1. marts 2013 med 1,35 kroner. Desuden er et af hovedelementerne:

”Med udgangspunkt i en lokalaftale kan der som hidtil indgås individuelle aftaler om øget arbejdstid ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Der vil fremover blive mulighed for at få pensionsbidrag og feriepenge for de ekstra timer udbetalt som et tillæg til lønnen.”

Frygter konsekvenserne
Ifølge Arbejderen.dk frygter tillidsfolk konsekvenserne af forliget – lige som tillidsfolkene er forargede over, at man vil øge arbejdstiden, når 160.000 står uden et arbejde. Bjarne Sørensen, der er formand for Dansk Metal i Horsens og er med i OK2012 initiativet forstår godt arbejdsgivernes begejstring for aftalen:

”Forhandlerne sælger det som, at folk får en ekstra præmie for at arbejde mere, men lønmodtagerne betaler selv og kommer til at mangle pengene senere. Det støder også folk, at det sker på et tidspunkt med høj arbejdsløshed,” siger Bjarne Sørensen til Arbejderen, og han bakkes op af Hans A. Sørensen, der er formand for 3F Horsens, som udtaler til Arbejderen:

”Jeg er bekymret over, at det er lykkedes at få vores forhandlere med på, at der mangler arbejdskraft, og at vi derfor skal være fleksible ud over alle grænser. Det er pinligt, når der er 160.000 arbejdsløse. Og det er pinligt, når arbejdsgiverne ikke engang skal betale og heller ikke vil give indrømmelser til skifteholdsarbejderne.”

I den anden ende af landet er der glæde at spore hos administrerende direktør Allan Holstener Schmidt fra A. Schillers Maskinfabrik A/S på Lolland-Falster. Virksomheden har tit svært ved at få medarbejderne til at arbejde mere i en periode, hvor det som underleverandør kan være nødvendigt at udvide produktionen.

”Det er afgørende, at vi har den fleksibilitet, at medarbejderne kan arbejde, når der er brug for det. For som tiderne er, så står der bare andre virksomheder parate til at overtage opgaven, hvis ikke vi har fleksibiliteten. Og ekstra kroner i hånden til medarbejderne er den rigtige vej at gå. For jeg tror, at der skal noget ekstra til, så man ikke føler, at det hele bliver afleveret til skattefar,” siger Allan Holstener Schmidt til DI Business.

Efter forliget mellem CO-industri og DI fortsætter forhandlingerne på en lang række øvrige områder. Først fortsætter forhandlingerne med at få fastlagt vilkårene for de i alt cirka 600.000 lønmodtagere på LO/DA-området – alene på DI’s område skal der fornyes mere end 200 overenskomster.