Finanskrise

2008-2010

Kaare Danielsen har gennem længere tid holdt øje med tegn på afmatning og allerede efter sommerferien 2007, begynder man at kunne se faldende kurser på aktiemarkedet. ”De fleste vil sige, at finanskrisen starter i 2008. Men jeg havde længe gået og spejdet efter krisetegn. For når det går op gennem længere tid, skal det jo gå ned på et tidspunkt. Og en højkonjunktur skal jo afløses af en nedgangsperiode,” siger han. I starten af 2008 begynder de første at tale om, at dårligere tider er på vej. Jobindex er i en unik position til at forudse krisen, da markedet for jobannoncer er en kraftig indikator for, hvordan det går for virksomhederne. ”Man kunne se nedgangen i antallet af jobannoncer, vi producerede. Egentlig troede jeg, at man ville kunne se det i vores salgstal, men det viste sig, at HR-folk er nogle af de af de sidste, der får at vide, hvordan det går i de virksomheder, de er ansatte i. Og det er jo som oftest HR-folk, der køber jobannoncer hos os,” forklarer Kaare Danielsen. Så selvom virksomhederne bliver ved med at købe jobannoncer i denne tid, bruger de dem ikke i samme tempo. Og på trods af at Jobindex’ salgstal ser fine ud i foråret 2008, står det klart, at de færre annoncer, der kommer online, også vil ramme salgstallene før eller siden. ”Vores problem var, at selvom vi kunne se, at antallet af jobannoncer faldt, så havde vi stadig svært ved at nå de jobannoncer, der kom ind. Folk arbejdede over for at få det hele tid at gå op, og vi havde også stadig en stor personaleomsætning. Så selvom jeg godt vidste, at det ville begynde at gå nedad, var vi nødt til at blive ved at ansætte medarbejdere,” fortæller Kaare Danielsen. Jobindex’ grundlægger regner på dette tidspunkt med, at jobmarkedet vil falde med en tredjedel over en 3-årig periode lige som under den sidste krise i 2001. ”Det var den nedtur, jeg forventede. Jeg tænkte, at worst-case scenario så laver vi bare et ansættelsesstop. Det vil betyde, at vi mister de 20 procent af medarbejderne, der selv går løbende, og så er problemet løst,” siger Kaare Danielsen.

Jobindex ansætter derfor stadig medarbejdere helt frem til sommeren 2008. Her kommer ansættelsesstoppet, da det bliver tydeligt, at det stadig kun går nedad. Der var dog et par stykker, som der allerede var skrevet aftaler med, og som derfor startede i august og september, nemlig Eve Sørensen, Louise Ørum Karlsen, Michael Jensen samt Tina Ohm Laursen, der bliver salgschef for det offentlige marked. Derudover var Amalie Louise Voss, Morten Gregersen, Troels Berthou Johansson, Mette Sønderkjær, Hanne Nielsen, Sara Christensen og Anders Melchiorsen startet i foråret. ”Vi følte egentlig, at vi var på forkant og havde spottet nedgangen, før den kom. For eksempel taler Anders Fogh Rasmussen ved folketingets åbning i 2008 stadig om, at det største problem i Danmark er manglen på arbejdskraft. Og på det tidspunkt var finanskrisen allerede sat ind,” siger Kaare Danielsen.

Frit fald

Der, hvor man først kunne se krisetegn, var i virksomheds-obligationsmarkedet. Der skete også noget med subprime i USA – en låntype, de færreste havde hørt om på det tidspunkt, og som der ikke var mange, der regnede for et større problem. Men virksomhedsobligationerne blev dyrere, og så faldt aktiekurserne. Jobindex er dog forberedt og gør klar til en kontrolleret, stille og rolig nedgang. Men så sker der det, som de fleste anser for at være startskuddet til den rigtige finanskrise. I september 2008 går Lehman Brothers konkurs, og det resulterer i, at aktiekurserne for alvor dykker i starten af oktober. Det får efterfølgende jobannoncemarkedet til fuldstændigt at bryde sammen omkring midt-oktober.

Dramatisk fald i antallet af nye jobannoncer.

”Der sker simpelthen et mærkbart skift fra før til efter efterårsferien 2008. Vi snakker om et lodret dyk,” fortæller Kaare Danielsen. I starten af november sender Jobindex’ direktør en graf til daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Den illustrerer, hvordan jobmarkedet er faldet markant i oktober måned. Ministeren ignorerer opråbet fra Jobindex, og selvom ledighedstallene for november viser en stigning, så taler han på dette tidspunkt stadig om mangel på arbejdskraft. Samtidig mister bankerne penge, og det står nu klart, at krisen markerer et kraftigt dyk over hele linjen i stedet for det langsomme fald, som Kaare Danielsen havde forventet og planlagt efter. Og det, som det hurtige skifte virkelig får indvirkning på, er personaleomsætningen. ”Nu bliver folk i deres job. Vi var vant til at miste 20 procent om året, men nu er der ikke en eneste, der siger op,” siger Kaare Danielsen. Og i stedet for at miste 30 procent af omsætningen fordelt over 3 år, mister Jobindex nu 50 procent på blot et enkelt år. Der er derfor ingen vej udenom en fyringsrunde.

Farvel til 14 kolleger

Først tror Kaare Danielsen, at virksomheden kan klare sig med at afskedige nogle få medarbejdere, men det bliver mere og mere tydeligt, at krisen ikke er noget, der lige retter sig.

"Jeg ved i november, at vi må fyre. Men vi venter til starten af januar for at se, hvordan jobmarkedet udvikler sig, og vi vil også gerne sende folk på ferie med godt humør. Men januar er bare endnu værre end november og december."

Kaare Danielsen, adm. direktør i Jobindex

19. januar afskediger Jobindex så 14 medarbejdere. De fleste kommer fra rekrutterings- og salgsafdelingerne, og man lukker blandt andet afdelingen for nysalg, da ledelsen ikke forventer, at der vil være mange nye kunder at hente de næste år. Dog skæres der ikke i udviklings- og Key Account-afdelingerne, da disse er kernen i Jobindex’ forretning. Det er første gang i Jobindex’ historie, at firmaet har en nedskæringsrunde, og Kaare Danielsen understreger, at virksomheden siden har fået ros fra flere medarbejdere for at gøre det på en god måde. Grunden til det er blandt andet, at Jobindex var lidt på forkant og afskedigede før mange andre. ”Fordi vi afskedigede før de store fyringsrunder et par måneder senere hos andre, kom vores medarbejdere ud, før ledighedskøen blev lang. Og de fik, så vidt jeg ved, rent faktisk alle job igen inden for opsigelsesperioden. Så på en måde gjorde vi folk en tjeneste ved at fyre så hurtigt,” fortæller direktøren.

Jobindex sørger også på selve dagen for at samle de afskedigede medarbejdere på en café, så der kan etableres grupper, hvor man kan hjælpe hinanden med jobsøgning. For de tilbageværende i virksomheden er tingene heller ikke sjove. På dette tidspunkt er det stort set umuligt at hive ordrer hjem, og der er en trykket stemning på Holger Danskes Vej 91. Og tingene bliver bare værre i løbet af foråret 2009. I marts og april ringer mange kunder og vil annullere de annoncer og produkter, de har købt i januar, fordi de kan se, de ikke får ordrer ind, og derfor ikke skal bruge deres jobannoncer. Og krisen gør virkelig ondt. ”Da jobmarkedet var på toppen i marts 2008, havde vi 33.000 jobannoncer online, og i marts 2009 var vi nede på 13.000. Altså mere end en halvering på 12 måneder,” fortæller Kaare Danielsen.

Reklamer i krisetider

Alle de andre jobdatabaser mister også omsætning, og det giver trods alt nogle muligheder for Jobindex. ”Vi afskediger kun 20 procent af medarbejderne, selvom vi mistede halvdelen af omsætningen. Så vi havde meget tid til overs, og den brugte vi på at forbedre kvaliteten i annonceafdelingen og på at sende folk på kurser,” fortæller Kaare Danielsen. Ligesom i 2001 og 2002 bruger Jobindex krisen til at ekspandere og vinde markedsandele, som kan vise sig at blive guld værd, når markedet vender. Og hvor mange andre skar helt ned under krisen, investerer virksomheden i blandt andet medarbejderne og reklame. ”De andre jobportaler skar 30-50 procent af deres medarbejdere, og de droppede også al deres markedsføring. Det gjorde vi ikke,” siger Kaare Danielsen. Jobindex skærer deres TV-spots fra 30 til 20 sekunder og flytter dem fra TV 2 til de billigere satellitkanaler, som også er sultne efter at lave langsigtede handler til en rimelig pris. Virksomheden styrker sin position og sit brand ved at være den eneste jobportal, der reklamerer i TV i 2009. De små sejre kan dog ikke ændre ved den ekstreme utryghed og usikkerhed, der præger perioden. Det skal dog vise sig, at Jobindex ramte rigtigt med størrelsen og timingen på nedskæringsrunden, og i slutningen af 2009 ansætter virksomheden igen – blandt andre sælgerne Lone Sørensen, Vishal Narain Mathur og Claus Frederiksen, der senere bliver salgschef i Small Business-afdelingen. Og i 2010 kommer Dennis Holmberg Petersen og Trine Nygaard Elleby til. Derudover udvider Jobbsafari med Tony Gintner. ”Vi udvider antallet af sælgere for at være klar til, når det begynder at gå godt igen,” forklarer Kaare Danielsen.

Billede fra 'Drømmejob'-reklamespot.