Job-resultater kommer af holdning og handling


Job-resultater kommer af holdning og handling

Tonny Mikkelsen er ansat hos Jobcenter Ikast-Brande som Rekrutterings- og Virksomhedskonsulent. Han har en alternativ tilgang til jobformidlingen – og den giver resultater.

Af Henrik Rygaard Jensen, Jobfisk.dk

”I virkeligheden er jeg jo sælger, men i modsætning til andre sælgere, skal jeg stille to kunder tilfreds, hver gang jeg laver et salg,” forklarer Tonny Mikkelsen. Når han skal hjælpe en virksomhed med at besætte et job, har han selvfølgelig virksomheden som kunde. Men han betragter også den ledige, som får jobbet som sin kunde. Begge parter skal behandles med respekt og god service. På den måde har han og hans kollega Claes Jørgensen skabt 700 jobplaceringer på et år.

Fra aktivering til rekruttering

Tonny Mikkelsen

I følge Tonny Mikkelsen handler det om at flytte fokus i jobcenterets arbejde. Systemet er meget bygget op omkring aktivering af de ledige. Tonny Mikkelsen forsøger i stedet på at fokusere på rekruttering til jobs.

”Der er masser af jobåbninger, som ender med, at virksomhederne bare 'stjæler' medarbejdere og arbejdskraft fra hinanden. På den måde kan den samme jobåbning egentlig cirkulere mellem en række af virksomheder uden egentlig at blive fyldt op. Først når vi kan få en ledig ind i jobbet, er hullet lukket,” forklarer Tonny Mikkelsen.

Når Tonny får færten af en jobåbning, går han i gang med at søge efter egnede CV'er. Når han har udvalgt en passende mængde CV'er ringer han til de ledige for at afklare, om de reelt er interesserede og egnede til det ledige job. De ledige, som klarer sig bedst i den rundringning får lov til at tage kontakt til virksomheden, og i de fleste tilfælde ender det med, at én af dem bliver ansat.

Personlig og aktiv

Den udvidede service er én af måderne, som Tonny bruger for at få fat i jobbene. Men for overhovedet at få kendskab til jobåbningerne bruger han også en del krudt på at vedligeholde sit eget personlige netværk. Han er meget aktiv i forskellige grupper på erhvervsnetværket LinkedIn, hvor han sørger for at holde sig synlig og for at holde øjnene åbne efter jobåbninger, som han kan rekruttere nogle af sine ledige til.

Desuden skriver han blog om rekruttering på jobfisk.dk, og han deltager så ofte som muligt i diskussioner, som handler om rekruttering og arbejdsmarkedsforhold.

”Jeg kender godt til fordommene om den offentligt ansatte skrankepave, der for eksempel kan holde fast i, at det er ham, der bestemmer, hvornår et praktikforløb skal starte. Jeg prøver at gøre det omvendt. Nogle gange har virksomheden og den ledige brug for at starte op med meget kort varsel, og så handler det om at være fleksibel. Så tager jeg bilen og kører ud og får underskrifterne på plads, så jobbet kan komme i gang i en fart,” forklarer Tonny Mikkelsen.

Et holdningsskifte på vej

Tonny Mikkelsen tror, at der er et holdningsskifte på vej på jobcentrene rundt i landet. ”Vi har i hvert fald mange henvendelser fra kolleger rundt omkring i landet, der gerne vil vide, hvordan vi gør, og det er bestemt ikke nogen hemmelighed,” siger han.

Læs om Tonny Mikkelsen på hans blog på Jobfisk.dk her http://www.jobfisk.dk/blog/tonny-mikkelsen-jobcentret-ikast-brande-kommune.html.

Mød Tonny Mikkelsen på LinkedIn her http://dk.linkedin.com/in/tonnymikkelsen.

Annonce: