God ledelse kan ses på bundlinjen


Karin Laksáfoss

af Karin Laksáfoss, Jobindex

European Employee Index 2012 (EEI)

Resultaterne fra Ennovas årlige EEI-undersøgelse taler for sig selv – ikke alt er så godt, som det kunne være i danske virksomheder.

Hverdagen i både små og store virksomheder er præget af lav produktivitet og usikkerhed, og meldinger om fyringer påvirker medarbejdernes præstationer i en negativ retning. Til dette års EEI-konference blev resultaterne fra den årlige benchmarkundersøgelse præsenteret sammen med en række aktuelle temaer for danske virksomheder. Der er sat fokus på god og effektiv ledelse som drivkraften bag medarbejderes motivation og engagement.

Pessimismen slipper ikke sit tag i danske virksomheder
I år 2010 og 2011 var arbejdsglæden i Danmark faldende, men den gode nyhed i årets undersøgelse er, at arbejdsglæden har stabiliseret sig. Den dårlige nyhed er dog, at samme resultater fortæller, at trygheden blandt ansatte aldrig har været lavere, og at mange danskere fortsat føler sig usikre i deres arbejde.

God ledelse kan ses på bundlinjen

Usikkerheden er mest udbredt i den offentlige sektor, hvor ansatte i kommuner og regioner frygter for at miste deres arbejde – værst ser det ud for kommunerne. Bekymringerne er større i det offentlige end det private, hvilket hænger sammen med, at privatansatte har flere jobmuligheder end ansatte i den offentlige sektor. Undersøgelsens resultater tyder også på, at mange virksomheder de seneste år har gjort en mindre indsats for at fremme medarbejderudvikling. Medarbejdere mener derfor, at de ikke får de samme muligheder for faglig og personlig udvikling i deres job.

Ledelse under pres
Ennovas undersøgelse viser, at skandinaviske ledere bliver opfattet som gode til at inddrage medarbejderne i beslutningsprocesser, i modsætning til fx USA og Kina, hvor ledere er gode til at fremme medarbejdernes præstationer. Den skandinaviske ledelsesstil er derfor kendetegnet ved at være ’blød’, med fokus på konsensus og samarbejde. Alternativet er den ’hårde’ amerikanske ledelsesstil, med massiv fokus på at øge de enkelte medarbejderes præstationer gennem coaching, målsætning og opfølgning. Danske virksomheder er langt bagud når det gælder ’hård ledelse’, hvilket kan være med til at forklare, at lederevner i Norden vurderes lavt. Undersøgelsen viser, at 35 % af de adspurgte danskere er utilfredse med deres nærmeste leder og selve ledelseskvaliteten bliver af danske medarbejdere derfor også anset som lav. Lav ledelseskvalitet har en afsmittende effekt på arbejdsglæde, troskab og engagement, og er også en hindring for organisationsudvikling og andre drivkræfter for arbejdsglæde. Således viser tallene fra undersøgelsen, at ledelsesvurderingerne følges ad med vurderingen af arbejdsglæden.

Langsigtet ledelse og forandringer
Undersøgelsens resultater belyser også danske medarbejderes syn på forandringer i organisationen og om de opfatter deres virksomhed som kundeorienteret. Også her viser tallene sig at være alarmerende for både private og offentlige virksomheder.

Med en omverden i hurtig udvikling, er der behov for løbende forandringer. Årets undersøgelse viser dog, at medarbejderne ikke for alvor har vedkendt sig dette behov. Dette kan skyldes manglende kommunikation fra ledelsens side, da medarbejdere ikke har en oplevelse af, at virksomheden skal ændre sig væsentligt for at klare sig på sigt.

Med tiden ændres kundernes behov. Derfor konkluderer Ennova, at kundefokus kræver, at virksomheder fokuserer på langsigtet ledelse. I undersøgelsen siger 52 % af medarbejderne, at ledelsen fokuserer meget på økonomiske resultater på kort sigt. Dette hænger sammen med den finansielle krise, men kortsigtet ledelse strider mod langsigtet udvikling og sender kundefokus i bund.

Alt i alt står danske virksomheder overfor store udfordringer i forhold til ledelses- og organisationsudvikling.