Alfa Laval i vækst inden for off-shore


Alfa Laval i vækst inden for off-shore

Afdelingen i Søborg, som leverer drikkevandsanlæg til hele verden, er fordoblet til 30 medarbejdere, og der skal bruges endnu flere ingeniører.

Af Erling Madsen, ajour pressebureau

Forestil dig en boreplatform i eksempelvis Nordsøen – langt fra kysten og omgivet af masser af vand. Alligevel er vand et kritisk punkt!

- Hvis ikke der er friskt drikkevand, risikerer man at måtte evakuere mandskabet og man vil ikke kunne genstarte produktionen før der er frisk drikkevand igen, fortæller Engineering Manager Palle Efland.

Ocra

Han leder Alfa Lavals afdeling for Oil & Gas – og afdelingen med hovedkontor i Søborg ved København leverer anlæg, ved navn ORCA, som omdanner havvand til drikkevand på stedet – ligesom det også kan være nødvendigt at bruge drikkevand som procesvand.

- Det er derfor vigtigt, at kunderne kan stole på os og på vore produkter. Eksempelvis har vi lavet en eneaftale med én af de største aktører i Nordsøen, og det viser, at vore kunder har tillid til os, tilføjer han.

Vokser – og brug for flere medarbejdere

Alfa Laval har flere end 40 års erfaring og 15.000 enheder i drift verden over i off-shore-industrien. Udover kvalitet og driftssikkerhed spiller det også ind, at produkterne er særdeles miljøvenlige.

Der findes tre forskellige serier, som tilpasses kundens behov og ønsker – de har en kapacitet på 20-70 kubikmeter drikkevand om dagen.

I en tid hvor der tales meget om krise, er det interessant at se, at området vækster: For halvandet år siden var der 15 medarbejdere i afdelingen i Søborg – i dag er der 30, og der forventes flere ansættelser af ingeniører i fremtiden. Hertil kommer en supportgruppe i Indien.

Internationale medarbejdere

Alfa Laval

At der arbejdes med kunder over hele verden betyder også, at der arbejdes i mange kulturer – og dét afspejles også hos medarbejderne, som kommer fra mange lande, og dermed i endnu højere grad kan sætte sig ind i de forskellige kulturer.

Én af dem er den indiske ingeniør Sameer Pethkar, der er Project Manager, og hans opgave er at styre et projekt igennem i et tæt samarbejde med kunden:

- Vi starter med et kickoff-møde med kunden, hvor vi afstemmer forventningerne og aftaler, hvad der skal fokuseres på. Så er der planlægningen med masser af mennesker involveret internt og eksternt. Og inden leveringen kommer kunden ofte og deltager i sluttesten af anlægget, fortæller han.

Noget af dét, der tager tid, er den meget detaljerede skriftlige dokumentation; ikke mindst fordi der er kommet mange miljøkrav til de senere år. Logistikdelen er også vigtig, fordi der er underleverandører fra flere lande til anlæggene, som samles i Søborg:

- Typisk tager et projekt 4-6 måneder, men det kan også tage op til et år, fortæller Sameer Pettkar.

AlfaLaval

Dejligt at arbejde i Danmark

Sameer Pethkar arbejdede for Alfa Laval Oil & Gas i Indien, og kom derfor jævnligt til Danmark. Det gav ham lyst til at arbejde her i landet, men efter at have fået job i et andet firma, skiftede han hurtigt tilbage til Alfa Laval i Danmark.

Han har tidligere også arbejdet i London, og han er meget glad for arbejdet i Oil & Gas, der indgår i Engineering & Supply med i alt 200 medarbejdere i Søborg-afdelingen:

- Der er en unik kultur, som gi’r én mulighed for at være innovativ. Der er fokus på medarbejderne, og vi har et meget internationalt miljø her. Der er også fleksibilitet: Der er flextid og man kan arbejde hjemmefra, peger han på som nogle af de fordele, han synes der er ved at arbejde i Danmark.

Danmark del af hele verden
Alfa Laval er et svensk firma med 130 års erfaring, 16.000 ansatte og aktiviteter i flere end 100 lande. Hovedkontoret ligger i Lund i Skåne. I Danmark er der afdelinger i Aalborg, Kolding, Nakskov, Ishøj og Søborg, hvor der både produceres, udvikles og sælges produkter og procestekniske løsninger baseret på nøgleteknologierne varmeveksling, separation og væskehåndtering, som er kernen i Alfa Lavals aktiviteter, og på flere områder har Danmark det globale ansvar.

Desuden er AL også førende på forskellige industrielle processer som leveres fra mindre moduler til komplet fabrikker.

Alfa Lavals komponenter, systemer og service hjælper kunder med at optimere deres processer. De anvendes til at varme, køle, separere og transportere produkter i industrier, som fremstiller levnedsmidler og læskedrikke, kemikalier, medicinalvarer, stivelse, sukker og ethanol.

Løsningerne anvendes også på kraftværker, om bord på skibe, i maskinindustrien, i mineindustrien, til håndtering af spildevand samt til klima- og køleanlæg.

Årsomsætningen i koncernen er på knap 25 milliarder kroner, hvoraf cirka 3,7 milliarder er fra Danmark, hvor kunderne typisk findes inden for biotek, lægemidler, energi, rensning, levnedsmidler og søfart.