Jobannonce: Afdelingsleder til myndighed på børne- og ungeområdet

Gem
Slagelse Kommune Afdelingsleder til myndighed på børne- og ungeområdet

Slagelse Kommune

Nyoprettet stilling som afdelingsleder til myndighed på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune

Som leder af Afdeling Børn og Familie vil du stå i spidsen for knap 100 medarbejdere. Fra 1. januar består afdelingen af to distriktsteams som varetager sagsbehandlingen for aldersgruppen 0-13 år, et ungeteam som dækker aldersgruppen 14-18 år (22 år) og et handicapteam som sagsbehandler ift. børn og unge med nedsat funktionsevne.

Foruden et styrket fokus på inddragelse og tæt samarbejde med barnet og familien, er afdelingen optaget af at sikre mere helhedsorienterede og koordinerede indsatser i tæt samspil almenområdet, og med vores dygtige samarbejdspartnere i virksomhederne på indsatsområdet. Du vil derfor i din rolle som afdelingsleder skulle understøtte, at vi på tværs af afdelinger og sektorer tager fælles ansvar og bidrager til de bedste løsninger for barnet, den unge og familien i nærmiljøet.