Jobannonce: Underviser til Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen

Gem
VIA University College
Underviser til Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen

VIA University College, Horsens

Vi står midt i et generationsskifte på underviserfronten og har samtidig oplevet en stigende interesse for uddannelsen. Derfor har vi behov for at udvide staben af undervisere. Har du lyst til at undervise og sammen med et fantastisk team overtage stafetten og være med til at drive og videreudvikle uddannelsen?

Arbejdsopgaver:

  • undervisning i de traditionelle landmålingsdiscipliner samt indførelse og udvikling af noget af det nye – såsom laserscanning, droner og bearbejdning af data fra disse kilder
  • mulighed for at undervise i emner som landmåling, planlægning, BR2018 og servitutter på bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniøruddannelsen eller efter- og videreuddannelseskurser
  • deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsprojekter
VIA University College