Jobannonce: Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde

Gem
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde

Todbjerg-Mejlby Menighedsråd, Hjortshøj

Vi søger en graver, der i et tæt samarbejde med vores nuværende graver kan varetage kirkegårdsdriften af vores to kirkegårde i Todbjerg og Mejlby sogne samt varetage kirketjenesten i vores to kirker.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:

  • Varetagelse af kirkegårdenes ren- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af gravsteder, udplantning af sommerblomster og grandækning, rivning af gange, hækklipning og græsslåning mv. Desuden at forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser
  • Renholdelse af arealerne omkring præstegården og sognegården
  • Beskæring af træer på skovareal

Arbejdstiden opgøres over et år med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdet kan kræve flere timer end de 37 pr. uge i sommerhalvåret og tilsvarende færre i vintermånederne.