Jobannonce: Miljøstyrelsen søger marinbiolog med lyst og evne til at sikre et godt havmiljø

MiljøministerietMiljøstyrelsen søger marinbiolog med lyst og evne til at sikre et godt havmiljø

Miljøministeriet, Odense

Kunne du tænke dig at arbejde med at sikre den rette balance mellem et godt havmiljø, erhvervets interesser og behovet for menneskelige aktiviteter?

Stillingen er placeret i Erhvervs Hav-team, som bl.a. har ansvaret for administration af havmiljølovens regler om klapning af havbundssediment og råstoflovens regler om indvinding af råstoffer på havet. En væsentlig del af dette arbejde er at udarbejde tilladelser til at efterforske og indvinde råstoffer og føre tilsyn med, at vilkårene i tilladelserne overholdes.

Afhængig af dine kompetencer og erfaring kan du bl.a. komme til at arbejde med følgende opgaver:

  • Sagsbehandle ansøgninger om tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer på havet.
  • Være med til løbende at optimere vores sagsbehandling.
  • Føre administrativt tilsyn med overholdelse af vilkårene i tilladelser.

Andre relevante job