Det Kgl. Bibliotek

Evaluering

Positiv kommentar

Godt fysisk arbejdsmiljø. Rare kolleger. Godt samarbejde internt i afdelingen.

Negativ kommentar

Lønnen er uforholdsmæssigt lav. Beslutninger træffes af ledelsen på baggrund af eksterne konsulenters "råd", uden at man spørger de folk i organisationen der ved noget om emnet. Ringe ansvarlighed overfor hvordan penge bruges, den højere ledelse mangler 'jordforbindelse', adskillige organisationsændringer de senere år har ødelagt motivationen hos medarbejderne.

Evaluering

Positiv kommentar

Samarbejdet med mine kolleger er rigtig godt. Vi supplerer hinanden rigtig godt, og er gode til at være opmærksomme på hinanden og være der for hinanden. Dette er yderst vigtigt, når man har ledere der ikke er så kompetente.

Negativ kommentar

Organisationen har været igennem en fusion, og denne er langt fra faldet på plads, hvilket skaber meget uro.