Hillerød Kommune

Gem
Hillerød Kommune Tilkaldevikarer til specialundervisning for unge - CSU Egedammen

Hillerød Kommune

Er du interesseret i at arbejde med 16-20-årige unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser?

CSU Egedammen i Hillerød søger medarbejdere, som i dagtimerne kan vikariere under sygdom, kurser, ferier og lignende. Uddannelsesmæssig bagrund er ikke afgørende, men det er en fordel, hvis du har erfaring på området.

Du skal være

 • indstillet på at varetage plejeopgaver
 • villig til at gå med i vandet i svømmeundervisning.
Gem
Hillerød Kommune Uddannet pædagog til HFO Hanebjerg afd. Brødeskov - barselsvikariat

Hillerød Kommune

Vi har en rigtig god stilling til dig der søger noget nyt og spændende, eller lige er færdig som pædagog.

Hanebjerg skoles HFO søger pædagog ca. 30-33 timer ugentligt, til pædagogiske opgaver i fritidsordningen og skolen.

Vi er en kommunal folkeskole i Hillerød Kommunes skolevæsen med stærke værdier om fællesskab og almen dannelse. Vi har tre afdelinger og de tre teams har et tæt samarbejde og opleves som en samlet personalegruppe. Vi udvikler den pædagogiske praksis i såvel undervisningen som fritiden, vi deler viden og erfaring. Vi er med til at skabe en varieret skoledag, og en spændende fritid for alle distriktets børn. I skoleferierne har vi fælles ferieåbent for tilmeldte børn.

Som pædagog er du bindeled imellem undervisning og fritid, og er med til at skabe helhed og sammenhæng for barnet og gruppen. Du er en vigtig del af skole/hjemsamarbejdet.

Gem
Hillerød Kommune Matematik- og engelsklærer til mellemtrinnet på Hanebjerg skole

Hillerød Kommune

Kort ansøgningsfrist – Matematiklærer til mellemtrinnet med stærke evner for og lyst til teamsamarbejde på en af Hillerød Kommunes bedste arbejdspladser

Hvad spiller du fagligt ind med?

 • Læreruddannet med linjefag i matematik og engelsk og måske idræt?

Hanebjerg Skoles afdelinger er kendetegnede ved

 • En sund arbejdsplads med højt til loftet og gode udviklingsmuligheder, en udviklende teamkultur, godt arbejdsmiljø og imødekommende kollegaer.li>
 • En skole med mod og lyst til arbejdet med elevernes faglige og alsidige dannelse.
Gem
Hillerød Kommune Pædagog 37 timer til HFO Regnbuen, Hillerødsholmskolen

Hillerød Kommune

Regnbuen er en HFO med ca. 200 børn i alderen 6-10 år på Hillerødsholmskolen. Vi har et alsidigt fysisk miljø, hvilket skaber mulighed for mange forskellige aktiviteter, både ude og inde.

Du indgår i et team på 6 pædagoger, 1 studerende og en HFO leder. Derudover et hold pædagogmedhjælpere så vi i alt er ca. 14 kolleger.

Regnbuen er en idræts HFO, med fokus på fysisk aktivitet, udeliv, idræt og bevægelse. Vi har gode fysiske rammer med bl.a. en stor idrætshal, en gymnastiksal, samt en bouldering sal til klatring. Vi tilbyder mange kreative aktiviteter dagligt. Du vil indgå i alle husets almindelige aktiviteter og opgaver også. Vi benytter vore store udendørs arealer meget, f.eks. til mountainbikes, orienteringsløb og bål/snitteværksted m.m.

Gem
Hillerød Kommune Sygeplejersker til Rehabiliteringsafdelingen

Hillerød Kommune

Hvad ønsker du?

 • At arbejde hver 4., hver 3. eller hver 2. weekend?
 • At arbejde 32-37 timer i blandede vagter (DV og AV) – snarest muligt.

Vi søger sygeplejersker, som brænder for høj faglighed og komplekse borgerforløb samt mulighed for faglig udvikling.

På Rehabiliteringsafdelingen modtager vi ca. 370 borgere årligt, der efter endt hospitalsophold har brug for døgnrehabilitering og sygepleje i et tidsbegrænset forløb. Vi oplever, at borgerne bliver udskrevet fra hospitalet med et sygeplejebehov, som er stærkt ændret – det vil sige et langt større plejebehov og komplekse problemstillinger, som kalder på et tæt mono-og tværfagligt samarbejde.

Gem
Hillerød Kommune Lærer til Udskolingen - Dansk- og engelsklærer

Hillerød Kommune, Skævinge

Er du linjefagsuddannet i dansk, og også gerne i engelsk og samfundsfag, er det måske dig, som vi har brug for i udskolingen på Kornmarkskolen pr. 1. august 2022.

Du må også meget gerne være uddannet som dysleksivejleder, da vi også har brug for dette på skolen.

På Kornmarkskolen arbejder vi for et tæt og godt samarbejde med forældre, elever og andre interessenter. Vi arbejder målrettet med personlig og social udvikling for at skabe livsduelige mennesker og højne alle børns trivsel i hverdagen.

I teamet, du bliver en del af, arbejdes der bl.a. med pædagogisk analyse og co-teaching.

Gem
Hillerød Kommune Sundhedsfagligt personale til AIDH, Hillerød Hjemmepleje

Hillerød Kommune

Vi søger sundhedsfagligt personale til vores rehabiliteringsteam i Hjemmeplejen.

Sammen med de andre medarbejdere og elever i teamet indgår du i et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, sygeplejersker og visitation.

Vores mål er at støtte borgerne i at nå deres mål i det bedst mulige rehabiliteringsforløb, både hvad angår sygeplejeindsatser, personlig pleje og praktisk hjælp, jf. § 83a indsatserne.

Vi søger

 • Social- og sundhedsassistent, 32-37 timer om ugen i dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend
 • Social- og sundhedshjælper, 32-37 timer om ugen i dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend
Gem
Hillerød Kommune Specialpædagog til 10.klasseskolen i Hillerød

Hillerød Kommune

10. klasseskolen i Hillerød søger engageret specialpædagog til skolens almenklasser med særligt fokus på elever i autismespekteret.

Hvis du har lyst til at gøre nogle skønne unge mennesker helt klar til at tage en ungdomsuddannelse? Hvis du er en dygtig specialpædagog? Hvis du har stærke relationskompetencer? Så læs endelig videre!

De kvaliteter, vi leder efter hos vores nye kollega er

 • At du er dygtig til relationsarbejde
 • At du er fagligt velfunderet i forhold til autismespekteret
 • At du har erfaring med at arbejde med unge mennesker
 • At du er tydelig omkring dét, du står for
Gem
Hillerød Kommune Social- og sundhedsassistent til Skanselyet

Hillerød Kommune

Social- og sundhedsassistent til Skanselyet plejehjem pr. 1. september eller snarest

Har du lyst til at arbejde med livskvalitet på et plejehjem, der har fokus på relationer og trivsel? Stillingen er hovedsageligt dagvagter med få aftenvagter på 35 timer, og timerne kan justeres op og ned efter dit ønske, og vi kan se på din rulleplan sammen med dig for at kunne tilpasse den.

Skanselyet er et stort plejehjem med 80 boliger fordelt på tre somatiske afsnit og et demensafsnit. Vi har fokus på faglighed og hos os bliver høj faglighed anerkendt! Du kan vælge en somatisk afdeling med 23 beboere eller en demensafdeling med 16 beboere.

Gem
Hillerød Kommune Social- og sundhedshjælper til Skanselyet

Hillerød Kommune

Plejehjemmet Skanselyet søger en social- og sundhedshjælper pr. 1. september eller snarest

Stillingen er hovedsageligt dagvagter med få aftenvagter på 35 timer og timerne kan justeres op og ned efter dit ønske og vi kan se på din rulleplan sammen med dig for at kunne tilpasse den.

Lyet stuen er en somatisk afdeling på Skanselyet med i alt 23 beboere fordelt på 3 grupper og der er et dygtigt personale, hvor der er fokus på at vedligeholde et meget godt og rart arbejdsmiljø. Kunne du tænke dig at arbejde på et plejecenter i stor udvikling og hvor menneskets frie vilje og selvbestemmelse, er i centrum?

Vi arbejder med udgangspunkt i ”Eden alternativ” som er en filosofi, der eliminerer omsorgsplagerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Skanselyet består af 80 boliger og dit kommende team består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.