Aarhus Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Godr arbejdsvilkår . Fik aldrig mulighed for at starte på et job jeg heldbredsmædsigt kunne klare da der sku spares .

Negativ kommentar

Blev sparet væk inden jeg skulle starte

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende arbejdsopgaver, fantastiske søde kollegaer.

Negativ kommentar

Tandplejen er noget af det væreste belastet psykiske arbejdsmiljø jeg har været i. Lederne har siddet i årtier og holder fast i deres positioner uden at være kompetent til denne stilling. Medarbejder som er langtidssyge og stor udskiftning af personale, og ingen i topledelsen stiller spørgsmålstegn til dette. Hvis man har det for godt med sine kollegaer bliver man rykket i nye teames da man bliver for personlige og at man skal arbejde professionelt.

Evaluering

Positiv kommentar

Mine kollegar var skønne og er savnet

Negativ kommentar

Efter den nye omstruktureringer, er arbejdsforholdne blevet ganske forfærdeligt, i sær for sygeplejersker, antallet af vikarer er enormt og lægger et kæmpe pres på de få tilbageværende fastansatte.

Evaluering

Positiv kommentar

Intet godt at sige

Negativ kommentar

Mangel på faglært personale og manglende respekt for vikarer og deres faglighed

Evaluering

Positiv kommentar

Pas dig selv politik, og kan du ikke klare 3 områder til 3 sygeplejersker alene, uden hjælp. Beklager der er ikke goder på denne arbejdsplads.

Negativ kommentar

Du kan blive talt meget devaluerende til, og blive truet af andre, og fortæller du det til ledelsen, så er det ikke trudselen men dig det er galt med.

Evaluering

Positiv kommentar

Masser af skønne medarbejdere der giver hvad de har i de opgaver der skal løses.

Negativ kommentar

Jeg oplevede en noget lukket topledelse og ledelsesstab som ikke formåede at få mig til at føle set, hørt eller inddraget i et fællesskab, hvor inspiration, ideer og udvikling kunne gro.

Evaluering

Positiv kommentar

Lønnen kommer til tiden. Gode kolleger her og der

Negativ kommentar

Belastet psykisk arbejdsmiljø Doven og inkompetent ledelse generelt set dog med få undtagelser. Ledere der sidder i årtier og holder fast i deres positioner uden at være kompetent hertil. Stor medarbejderudskiftning som blot accepteres som et vilkår uden blik for hvad det har af negative konsekvenser overfor borgerbetjeningen. Ligegyldighed og forrådelse præger kulturen.

Evaluering

Positiv kommentar

Sikkerhed i jobet.

Negativ kommentar

Der mangler synlig ledelse. Manglende kollegaer Stor udskiftning i personaler.

Evaluering

Positiv kommentar

Søde kollegaer

Negativ kommentar

Alt for stort arbejdspres og ingen lydhørhed hos ledelse, som kender situation men ignorerer dette.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastiske arbejdsmæssige udfordringer indenfor voksen handicap der kan være et enormt givende arbejde. Men...

Negativ kommentar

Jeg har oplevet en leder der langsomt men sikkert kørte mig ud over kanten fra første dag han trådte ind ad døren og efter 9 mdr gav jeg op. Valgte en anden vej efter 3,5 år ansættelse under 3 forskellige leder.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode interne kurser. Velbeskrevne værdier.

Negativ kommentar

Manglende overensstemmelse mellem værdier og praksis. Forråelse (oplevet som leder fra overledelse og forvaltning) Ikke tid/ressourcer til at omsætte læring til praksis, desværre.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger, spændende arbejdsopgaver, godt arbejdsmiljø, mulighed for at udvikle sig og udvikle opgaverne

Negativ kommentar

Til tider mangelfuld ledelse og håndtering af social kapital og trivsel, ledelse har svært ved at trække igennem i forbindelse med forandringer og nye tiltag. Aarhus er en tung og topstyret organisation, og derfor tager det lang tid at skabe forandringer på trods af ønskerne.

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg var ansat i en projektstillinger på 10 måneder under corona. jeg arbejde ude i marken alene og have derfor mange samarbejds partner inde på jobcenteret. Alle fik mig til at føle mig som en fra deres holdet. Ledes gjorde hvad de kunne for at få mig oplært og fik dygtige sparringspartner til mig under de vanskelige forhold.

Negativ kommentar

At starte op under corona med en hjemsendelse af arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk arbejdsplads - forrygende gode kolleger.

Negativ kommentar

Jeg har intet negativt at sige om denne arbejdsplads - tværtimod.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig godt introprogram. Spændende arbejdsopgaver. Motiverede kolleger

Negativ kommentar

Ingen opstartssamtale med leder. Jeg oplevede desuden at kolleger blev bagtalt af andre kolleger og at der fra ledelsens side var berøringsangst hermed.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Pas på med at søge indenfor voksen handicapområdet. De siger de har en strrsspolitik, men den er ikke eksisterende, og magen til dårlig ledelse skal man lede længe efter. Jeg var nr.21 der stoppede indenfor 1.5 år på den institution jeg var ansat på.Det fortæller vel alt. Efter jeg er stoppet er der flere af mine kolleger der er stoppet der også, på grund af dårlig ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer.

Negativ kommentar

Ingen imødekommelse i personlige eller faglige sitiationer fra ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegerne er virkelig gode

Negativ kommentar

Kommunalt når det er allerværst

Evaluering

Positiv kommentar

Absolut intet godt at sige.

Negativ kommentar

I socialcenter og beskæftigelse bliver folk opsagt hvis man åbner munden og gør opmærksom på dårlige forhold hos udsatte børn og unge. Det er samtidig et mekka for ansættelse af sociopater som med deres giftige metoder fjerner de personer som ikke makker ret. Socialrådgiverne gør absolut intet for at bryde den sociale arv og prisen den betaler børnene. Socialchefen bør grundig undersøge til bunds hvad der foregår i gelledene og oprette whistelblower ordning.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Manglende ressourcer = dårlig økonomi er årsagen til, at de gode intentioner og ideer ikke kan opfyldes.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt arbejdsmiljø, gode kolleger, spændende opgaver.

Negativ kommentar

Må kæmpe lidt for at få lønforhøjelser, da det jo er kommunalt, og midlerne til lønninger kan være begrænsede

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kollegaer på Jobcentret og folk er hjælpsomme.

Negativ kommentar

På Jobcentret tænker ledelsen primært i drift. Der mangler kompetenceudvikling, kun sidemandsoplæring. Der er alt for meget fokus på at få ledige ud i praktik og løntilskud, det kan virke, men ofte er det ikke ud borgerens kompetencer og ønsker, men for at tilfredsstille et system. Det er helt vanvittigt at afsætte så mange ressourcer og skatterkroner til en indsats, som har en tvivlsom effekt, især når f.eks. Sundhed og omsorg og børneområdet i den grad kunne bruge flere ressourcer.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, stresset arbejdsmiljø, blev fyret da jeg blev sygemeldt med stress. Min stilling blev ikke genopstået, så mine kolleger på jobcentret skulle løbe endnu hurtigere

Evaluering

Positiv kommentar

Elskede mit job indtil vi fik ny ledelse....

Negativ kommentar

Ny ledelse...

Evaluering

Positiv kommentar

Meningsfuldt arbejde med gode, dygtige og engagerede kolleger. Spændende visioner og udvikling i fokus.

Negativ kommentar

Projektledelse på for lavt niveau. Personaleledelsen viser ringe mentaliseringsevne og manglende indsigt i fordelene ved at tænke langsigtet og i større sammenhænge, og ikke kun snævre hensyn..

Evaluering

Positiv kommentar

gode og dygtige kollegaer

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, mellemledere kæmper sammen mod de ansatte, Arrogant og ubehagelig HR konsulent

Evaluering

Positiv kommentar

Stor organisation - mange kontaktflader.

Negativ kommentar

Stort ledelseshierarki - ofte stor afstand mellem udførende funktioner og beslutningstagere. Organisationsformen (magistratsstyre) en hindring for "fælles fodslag" og udnyttelse af synergieffekter.

Evaluering

Positiv kommentar

Betalt frokost

Negativ kommentar

Dårlig ledelse

Evaluering

Positiv kommentar

Ordnede forhold - lønnen kommer til tiden

Negativ kommentar

inkompetente ledere (i byggeri)

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ledelsen