Ortopædkirurgisk Klinik v/Speciallæge Ole Jakobsen