Global Castings A/S Virksomhedsprofil

176 følgere

Global Castings A/S

Are you ready for a strong career in a growth company with dedicated colleagues?

At Global Castings A/S we wish to attract skilled and independent employees. We can offer you a job in a dynamic, international organization with a solid working environment where we are curious and open for new initiatives. You can expect an exciting job with technical challenges as well as opportunities to influence your own job.

We are a team of skilled and committed colleagues who share enthusiasm for our work, and who are always ready to help and support each other. We are constantly looking for new colleagues for Global Castings, and the next one could be you.

divide

Our History

Global Castings A/S was formerly a part of Vestas Wind Systems, called Vestas Components, which was a group of factories focused on ductile iron castings and machining.

In 2013 Vestas Components was sold to the German VTC Partners GmbH, and our name was changed to Global Castings A/S.

VTC Partners GmbH is a fast growing and independent industrial holding company established in 1992. Currently VTC Partners GmbH owns four portfolio companies with more than 4,000 employees. All of the companies in VTC are financially and operationally independent, and VTC does not provide any central overhead functions.

After the sale to VTC Partners GmbH in 2013, Global Castings is no longer a supplier only to Vestas but also to other manufacturers within the wind industry.

Global Castings consists of a machining factory in Lem, Denmark, a foundry and a machining factory in Stade, Germany, a foundry in Guldsmedshyttan in Sweden and a foundry and a machining factory in Xuzhou and Tianjin, China respectively. We have app. 1,200 employees.

divide

Our core competencies

Global Castings offer a wide range of casted products with weights of up to 120 tons. Our core competencies are in casting, machining and surface treatment, but we also deliver assembly production of steel fabrications to our customers.

Global Castings are specialised in producing components for the wind industry, and we have over the last 35 years specialised in producing with lower wall thicknesses, to keep the weight of the component as low as possible. We also use our competencies for integrated product development to support the customers in designing products that are cost optimised and designed for manufacturing.

Security of supply is important to our customers, and at Global Castings we focus on having our processes in control. This results in a lower lead time, lower scrap and a more predictable output of our production. Our facilities are designed for serial production of castings, but prepared for efficient change over between the different wind turbine components.

Our vision

We want to be the preferred solution provider of large casted components to the Wind Industry worldwide. We contribute to CO2 reduction in the world for the benefit of future generations.

Our mission

Global Castings provide reliable and cost effective casted solutions to the Wind Industry through innovation and operational excellence. We partner with our customers to reduce cost of energy in the Wind Industry.

divide

Comments from employees at Global Castings

Eva

Eva
“Working at Global Castings gives me the optimal chances to develop in my job as Project Manager because of the variety of tasks. I find the size of the company very good. With 5 factories, the company has the perfect size to challenge you. Still the size of the company is not bigger than you feel close to the decisions and the Management. In my daily work, I experience a very good working atmosphere with an informal tone and a good sense of humour”.

Gustav

Gustav
“As an employee in CNC and as the person responsible for handing out spare parts to the machining factory at Global Castings in Lem, I get to meet everyone at the factory. It is an exciting and all-round job because new projects start-up all the time. 2 days are never the same, and I always meet happy colleagues - especially when they get a new pair of safety shoes or a new drilling machine”

divide

Occupational Health, Safety, Environmental Protection & Energy Conservation (HSEE) Policy

Safety is our first priority.

Global Castings is committed to providing a workplace that is, as far as practicable, free from risk of injury and occupational illness and our work has the minimum impact practicable on the environment including from the use of energy sources.

We will do this by implementing the following work principles:

 • All accidents are preventable.
 • Safe behaviour by everyone is a critical element and is a condition of employment.
 • Risks, with regard to all types of loss, will be identified, evaluated and where necessary mitigated.
 • Prioritise prevention over cure.
 • Management will lead the way and take responsibility.
 • Optimize processes to reduce waste and energy consumption.
 • Recycle and reuse as much waste as practicable.
 • Comply with applicable laws and regulations.
divide

Quality Policy

Global Castings strives to meet or exceed our Customer’s definition of Quality. We will deliver the Right Product; the First Time and Every Time, at the Right Time and for the Right Cost.

And the Quality Principles by which we work:

 • We deliver customer definition of quality
 • We know that all the defects can be prevented
 • We prevent not fix
 • We do not accept defects
 • We do not repeat mistakes/defects
 • We are all accountable for quality

Er du parat til en stærk karriere hos en virksomhed i vækst med engagerede kolleger?

I Global Castings ønsker vi at tiltrække veluddannede og selvstændige medarbejdere. Vi kan tilbyde dig et job i en dynamisk, international organisation med et godt arbejdsmiljø, hvor vi er nysgerrige og åbne overfor nye initiativer. Du kan forvente et spændende job med tekniske udfordringer såvel som mulighed for at påvirke dit job.

Vi er et team af veluddannede og engagerede kolleger, der deler engagementet i vores arbejde og som altid er parate til at hjælpe og støtte hinanden. Vi er til stadighed på udkik efter nye kolleger i Global Castings, og det kunne blive dig.

divide

Historie

Global Castings A/S var tidligere en del af Vestas Wind Systems A/S, Vestas Components, som bestod af støberier og maskinfabrikker.

I 2013 blev Vestas Components solgt til tyske VTC Partners GmbH, og vi ændrede navn til Global Castings A/S.

VTC Partners GmbH er et et hurtigtvoksende og uafhængigt industriholdingselskabet etableret i 1992. P.t. er 4 porteføljevirksomheder med mere end 4.000 medarbejdere ejet af VTC Partners GmbH. Alle virksomhederne i VTC Partners GmbH er økonomisk og driftsmæssigt uafhængige, og VTC Partners GmbH leverer ingen centrale adminstrationsfunktioner.

Efter salget til VTC Partners GmbH i 2013 er Global Castings ikke længere leverandør kun til Vestas, men også til andre virksomheder i vindindustrien.

Global Castings består af en maskinfabrik i Lem, Danmark, et støberi og en maskinfabrik i Stade, Tyskland, et støberi i Guldsmedshyttan, Sverige og et støberi og en maskinfabrik i henholdsvis Xuzhou og Tianjin i Kina. Vi har ca. 1.200 medarbejdere.

divide

Kernekompetencer

Global Castings tilbyder en bred vifte af støbte og forarbejdede produkter med vægt op til 120 tons. Vores kernekompetencer ligger indenfor støbning, maskinbearbejdning og overfladebehandling, men vi leverer også støbte komponenter med formonterede dele til vores kunder.

Global Castings er specialiseret i at fremstille støbte komponenter til vindindustrien, og i de sidste 35 år har vi specialiseret os i at producere med mindre godstykkelse for at gøre vægten af de enkelte komponenter så lille som muligt.

En anden af vore kernekompetencer er integreret produktudvikling, hvor vi hjælper kunden med at designe produkter, som er omkostningsoptimeret og designed for manufacturing.

Leveringssikkerhed er vigtigt for vore kunder, og vi fokuserer derfor på at have vore processer i kontrol. Dette resulterer i kortere gennemløbstid, mindre kassation og en mere forudsigelig produktion. Vore produktionsanlæg er beregnet til serieproduktion af støbte emner, men forberedt til et effektiv skift imellem de forskellig vindmøllekomponenter.

Vision

Vi vil være den foretrukne leverandør af store støbte komponenter til vindindustrien i hele verden. Vi bidrager til at reducere verdens CO2 udledning til gavn for fremtidige generationer.

Mission

Global Castings leverer pålidelige og kosteffektive støbegodsløsninger til vindindustrien gennem innovation og operational excellence. Vi indgår partnerskab med vore kunder for at reducere Cost of Energy i vindindustrien.

divide

Kommentarer fra medarbejdere

Eva

Eva
“Mit arbejde som Project Manager hos Global Castings indebærer mange forskellige opgaver, og det giver mig den perfekte chance for at udvikle mig i mit job. Jeg synes, virksomhedens størrelse med 5 fabrikker er god og den perfekte størrelse for udfordringer. Stadigvæk er virksomheden ikke større end, at du stadig føler dig tæt på beslutningerne og på ledelsen. Vi har en rigtig god atmosfære med en uformel omgangstone og en god humor.”.

Gustav

Gustav
“Som medarbejder i CNC og ansvarlig for udlevering af reservedele til Global Castings’ maskinfabrik i Lem møder jeg alle på fabrikken. Det er et spændende og alsidigt arbejde, fordi nye projekter startes op hele tiden. 2 dage er aldrig ens, og jeg møder altid glade kolleager – især når de får et par nye sikkerhedssko eller en ny boremaskine”

divide

Politik – sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og energibesparelse

Sikkerhed på arbejdspladsen har førsteprioritet.

Global Castings har forpligtet sig til at drive en arbejdsplads, der i videst muligt omfang er fri for risikoen for arbejdsrelaterede skader og sygdomme, og som påvirker miljøet mindst muligt, herunder som følge af vores energiforbrug.

Vi understøtter denne forpligtelse ved at indføre følgende arbejdsprincipper:

 • Alle arbejdsulykker kan forebygges.
 • Sikker adfærd hos alle er både et kritisk element og en betingelse for ansættelse.
 • Alle former for risici identificeres og vurderes og bliver om nødvendigt reduceret.
 • Forebyggelse prioriteres højere end helbredelse.
 • Ledelsen går forrest og tager ansvar.
 • Arbejdsprocesser optimeres for at reducere spild og energiforbrug.
 • Affald genanvendes og genbruges i størst muligt omfang.
 • Gældende love og regler overholdes.
divide

Kvalitetspolitik

Global Castings stræber efter at imødekomme eller overstige vores kunders definition på kvalitet. Vi vil levere det rigtige produkt første gang og hver gang – og til rette tid og til den rette pris.

Og kvalitetsprincipperne som vi arbejder i henhold til:

 • Vi leverer kunders definition på kvalitet
 • Vi ved, at alle fejl kan undgåes
 • Vi forebygger – reparerer ikke
 • Vi accepterer ikke fejl
 • Vi gentager ikke fejl
 • Vi er alle ansvarlige for kvalitet

Når medarbejdere evaluerer nuværende eller tidligere arbejdspladser tildeles stjerner inden for en række kategorier. Men hvad der lægges i ordenes betydning er forskelligt, og derfor har vi nedfældet en sætning om hver kategori, som kort forklarer den tiltænkte mening med dem:

 • Ledelse er din vurdering af øverste og nærmeste ledelse samt ledelsens troværdighed.
 • Kultur og mening er din vurdering af kultur og værdier, samt om du oplever mening i dit arbejde.
 • Karrieremuligheder er din vurdering af mulighederne for at avancere og dygtiggøre dig i din karriere.
 • Belønning er din vurdering af, om du bliver belønnet og anerkendt for dit arbejde.
 • Arbejdsmiljø og balance er din vurdering af arbejdsmiljøet samt oplevet work-life balance.
 • Samarbejde og relationer er din vurdering af samarbejdet med kolleger samt fællesskabsfølelsen.

Global Castings A/S som arbejdsplads
Fordeling af stjerner

Ledelse
Kultur og mening
Karrieremuligheder
Belønning
Arbejdsmiljø og balance
Samarbejde og relationer

Er du eller har du været ansat hos Global Castings A/S?

Som nuværende eller tidligere ansat kan du også fortælle, hvad du synes om at arbejde hos Global Castings A/S.

Husk, at selvom du er logget ind, er din evaluering 100% anonym over for arbejdsgiver.

Regnskab for Global Castings A/S

Regnskab for Global Castings A/S

Registreret navn

GLOBAL CASTINGS LEM A/S

Momsnummer

DK35515046

Selskabsform

Aktieselskab

Etableret

2013

Antal ansatte

100 - 199

Beløb i hele 1000

Regnskab 2014 2015 2016
Valuta DKK DKK DKK
Omsætning
Bruttofortjeneste 170.218 105.064 79.255
Årets resultat 62.215 16.833 -4.826
Egenkapital 132.215 40.918 16.091
Balance 205.748 83.859 47.506

Beløb i hele 1000

Kilde til ovenstående informationer

Annoncestatistik for Global Castings A/S

Her kan du danne dig et overblik over jobannoncer fra Global Castings A/S. Du kan se hvilke kanaler og regioner annoncerne var placeret i og hvordan antallet af indrykkede jobannoncer har ændret sig fra kvartal til kvartal.


Adresse

Global Castings A/S
Smed Hansens Vej 27
6940 Lem St
http://www.globalcastings.com/

Kort

Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.