Furesø Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige kolleger som udgør et stærkt social fagligt fundament

Negativ kommentar

storrums kontor uden fast plads

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger. En engageret, resultatorienteret ledelse med intentioner om at vi kan kalde os Danmarks bedste folkeskole. Stor lydhørhed overfor forældres kritik af lærere og deres undervisning - hvilket ved vurderet behov fører til ledelsens observation af lærere, der ikke leverer det ønskede.Evt. suppleret med konsulentbistand til pågældende. Børn og lærere, der leverer præstationer ud over det sædvanlige (vinder konkurrencer, præsterer i idrætssammenhæng, deltager i TV-progammer el. lign) fremhæves.

Negativ kommentar

Stemningen er præget af bevidstheden om, at vi måles og vejes i de store nationale undersøgelser samt af et underliggende stort ønske om at beholde elever, som ellers af og til søger over til den lokale privatskole. Dette betyder, at primært resultater, der kan vises frem, måles og vejes, vægtes. Dog er ros fra forældre også med til at udvirke anerkendelse og fremhævelse foran kolleger.. Der kunne med fordel være større fokus på processer, stemninger, dannelse, sammenhold, fællesskab, demokrati og traditioner end på popularitet og resultater.

Evaluering

Positiv kommentar

Spændende job som konstitueret serviceleder på Solvangskolen. Spændende Vikariat pedel job påLyngholmskolen.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Tæt ledelsessparring Åbenhed for nye initiativer Plads til dialog om de ting der ikke fungerer Imødekommenhed fra ledelse generelt

Negativ kommentar

Mangler fokus og indsats i medarbejderkultur Manglende anerkendelse

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg har en super dygtig leder, både fagligt og menneskeligt og skønne kolleger.

Negativ kommentar

Lønniveauet er desværre bare for lavt

Evaluering

Positiv kommentar

Kollegerne var gode i forhold til de vilkår de fungerede under.

Negativ kommentar

Jeg synes, at der er for meget mistro til medarbejderne fra forskellig hold..

Evaluering

Positiv kommentar

Dygtige kollegaer

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Der er i min afdeling kun ringe mulighed for deltagelse i kurser og lignende og stort set ingen løntillæg for kvalifikationer, det være sig inden for aktuelle fagområde som inden for andre fagområder som f.eks. IT