Københavns Professionshøjskole

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer. Muligheder for at arbejde selvstændigt.

Negativ kommentar

Tvivl om ledelsens ærlighed ifm omstruktureringer, egentlig retning og mål. Ligegyldighed over for medarbejdere. Stor forskelsbehandling f.eks. ved plejeorlov.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

dårlig ledelse, dårligt arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Dårlig arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse. Ingen kollegial fællesskaber. Udnyttelse af løst ansatte medarbejdere på fx lærer- og pædagoguddannelsen. Ingen fremtid.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er blevet taget godt i mod mig af alle sammen, og rigtig mange takker mig for min indsats for at holde smitten nede.

Negativ kommentar

Jeg har intet at sige her. Har det rigtig godt, og er glad for ar arbejde der.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, ingen work-life balace, nepotisme

Evaluering

Positiv kommentar

Et stærkt motiverende arbejdsmiljø, et fagligt højt ambitionsniveau og en sammenhængende strategi for at nå målene, høj grad af indflydelse på organisatoriske processer og egne arbejdsforhold, et anerkendende miljø og gode kolleger, høj grad af tillid til ledelsen.

Negativ kommentar

Organisationen har været igennem mange fusionsprocesser gennem de sidste mange år. Derfor er meget stadig i bevægelse og under forandring/etablering. Den sidste fusion mellem UCC og Metropol til det nuværende KP tegner dog til at samle organisationen under en stærk og kompetent ledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Synlig ledelse, og gode muligheder for at udvikle sig.

Negativ kommentar