Sankt Lukas Stiftelsen

Gem
Genitor ApS Økonomichef

Genitor ApS søger for Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup

Sankt Lukas Stiftelsen søger en økonomichef, der har lyst og evner til at lede en økonomifunktion, der omfatter en bred opgaveportefølje og muligheden for at udvikle økonomiområdet i Sankt Lukas Stiftelsen. Du bliver en del af en velrenommeret organisation, der er i gang med en gennemgribende modernisering og omlægning, som skal sikre Sankt Lukas Stiftelsen en stærk position fremover.

Du får det faglige og ledelsesmæssige ansvar for økonomiområdet, og du får berøringsflader med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Opgaverne er mange og forskelligartede. Ud over regnskabs- og budgetopgaverne bliver det bl.a. væsentligt at sikre rettidig og transparent ledelsesinformation om Stiftelsens økonomi, herunder til vores bestyrelse.

Vi forventer bl.a., at du har en relevant økonomifaglig uddannelse, har ledelseserfaring og kan veksle mellem at arbejde med konkrete opgaver og mere strategisk orienterede opgaver.

Gem
Sankt Lukas Stiftelsen Vil du arbejde med specialiseret palliation til børn og unge?

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Er du sygeplejerske og har du lyst til at arbejde med børn og unge, der er ramt af livstruende sygdom? Og kunne du tænke dig at blive del af et tværfagligt team, hvor helhedspleje og familiecentreret sygepleje er i højsædet? Så er du måske vores nye kollega i Lukashuset.

Vi søger to sygeplejersker til Lukashuset, der tilbyder aflastning og lindring for børn og unge i forbindelse med livsbegrænsende sygdom og livsafslutning.

I Lukashuset, som er en del af Sankt Lukas Stiftelsen, modtager vi børn og unge i alderen 0-18 og deres familier. Vi har plads til fire familier ad gangen og modtager patienter fra hele landet. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til måneder.

Som sygeplejerske i Lukashuset skal du kunne yde instrumentel sygepleje, men det er ikke det, der som udgangspunkt fylder mest i jobbet. Alt afhænger af den enkelte patients diagnose og sygdomsforløb.

Gem
Sankt Lukas Stiftelsen Engageret leder søges til Sankt Lukas Stiftelsens køkken

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Har du lyst til at lede et godt og velfungerende team? Og vil du være med til at skabe glæde i hverdagen med lækker mad og gode friske råvarer til beboere på vores plejehjem, patienter på vores hospice og børn i vores daginstitution? Så læs med her.

Som leder af Sankt Lukas Stiftelsens køkkenteam skal du lede og indgå i et dygtigt køkkenteam på ca. 4 personer, der arbejder sammen om at give brugere i alle aldre en sund og god madoplevelse.

Som leder er en del af din kerneopgave at sørge for, at køkkenet producerer mad tilpasset vores brugeres behov – fra børn til alvorligt syge og ældre. Til opgaven hører desuden administrative opgaver som f.eks. indkøb, menuplanlægning, egenkontrol, rengøring, lageroptælling etc.

Gem
Sankt Lukas Stiftelsen Daginstitutionen Lundegård søger uddannet pædagog (start 16. august 2022)

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Brænder du for at arbejde med børn i alderen 0-6 år? Har du lyst til at blive en del af den integrerede daginstitution Lundegård, hvor omsorg, nærhed og fællesskab er i højsædet, og hvor du kan medvirke til at gøre en forskel for børnene og give dem en god start på livet?

Vi søger en uddannet pædagog, der primært vil blive tilknyttet børnene i vuggestuen. Du bliver del af et team på ca. 16 dedikerede kolleger, der arbejder tæt sammen på tværs af de to huse.

Vi tilbyder et meningsfyldt job, hvor du er med til at give børnene et godt udgangspunkt i livet. Hos os vil du opleve et godt arbejdsmiljø med en god stemning og en respektfuld omgangstone. Der vil være stor mulighed for faglig udvikling og vi har en kultur, hvor vi lægger stor vægt på at give og modtage feedback og styrke hinandens faglighed.

Gem
Sankt Lukas Stiftelsen Plejehjemmet Lindely søger faglig stærk social- og sundhedsassistenter i dagvagt

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Lindely står midt i en større omstrukturering med en vision om bl.a. at øge fagligheden og skabe gode rammer for både beboere og medarbejdere med strukturerede arbejdsgange og en høj grad af forudsigelighed i hverdagen. Vi har i den forbindelse fået muligheden for at opnormere med kvalificeret personale og søger derfor en social- og sundhedsassistent, som har styr på fagligheden og kan medvirke til at løfte det faglige niveau i plejegruppen.

Du vil blive kontaktperson for 4-5 beboere, hvor du vil have det daglige ansvar for helhedsplejen. Du skal have forståelse for vigtigheden af forebyggende indsatser samt for vigtigheden af et godt samarbejde med vores pårørende. Du vil desuden få det daglige ansvar for at udføre sygeplejefaglige ydelser, herunder medicinhåndtering.

Gem
Sankt Lukas Stiftelsen Lindely søger faglig stærk ansvarshavende social- og sundhedsassistent til nattevagt

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Har du personligt lederskab og blik for god ressourcefordeling på tværs af organisationen? Har du styr på udførelsen af sygeplejefaglige opgaver, og er du indforstået med at give en hånd med, hvor behovet er størst? Så er du måske vores nye kollega.

Du vil være ansvarlig for udførelsen af planlagte sygeplejefaglige ydelser på tværs i huset, herunder sikker medicinhåndtering. Du vil desuden være til rådighed for faglig sparring og støtte til dine kollegaer samt bistå med praktisk hjælp efter behov. Du vil i samarbejde med afdelingssygeplejersker være ansvarlig for optimal ressourcefordeling på tværs i huset.

Vi tilbyder

  • En hverdag med spændende faglige udfordringer
  • Mulighed for faglig udvikling
  • Dygtige og engagerede kollegaer
Gem
Sankt Lukas Stiftelsen Skal sommeren byde på nye udfordringer?

Sankt Lukas Stiftelsen, Hellerup

Lindely søger fagligt stærke social- og sundhedshjælpere i dagvagt med weekend hver 3. uge til vores midlertidige pladser.

Sammen med afdelingsleder Sara og Zsuzsanna skal du skabe en ny og stærk aflastningsafdeling med fokus på rehabilitering og med helhedsblik på den enkelte borger. I vil have et tæt samarbejde med kommunens genoptræningsenheder samt Gentofte Kommunes visitation, der er vores nærmeste samarbejdspartnere. Du vil desuden få det daglige ansvar for at udføre sygeplejefaglige ydelser, herunder sårpleje og medicinhåndtering.

Vi tilbyder

  • En spændende rejse sammen med resten af holdet på Lindely
  • En hverdag med faglige udfordringer hvor to dage aldrig er ens
  • Mulighed for faglig udvikling