Herning Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Herning kommune giver mulighed for udvikling af faglige kompetencer. Der er ofte mulighed for at få supervision og sparring. Der er mulighed for efteruddannelse og fleksibilitet i tilrettelæggelse af opgaver.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

En rigtig dejlig arbejdsplads, God samarbejde og omsorg for sine kollegaer.

Negativ kommentar

At man skal gøre rent når man er nattevagt og gå alene.

Evaluering

Positiv kommentar

Herning Kommune udfordres med rigtig mange spændende opgaver og ofte med konstruktivt samt lærerigt samarbejde med mange forskellige faggrupper.

Negativ kommentar

Ledelsens rammer er ofte påvirket af mange forhold. Det udfordrer ledelsens evne til at sikre overblik, tilstrækkelige ressourcer til opgaveløsning samt kommunikation om retning og prioritering.