Holbæk Kommune

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Ledelsen på Stenhus Kostskole er helt ligeglade med medarbejdernes trivsel. Det handler om ansigt ud ad til og penge i kassen. Vi er under pres hele tiden, og man bliver der kun, fordi man har venner blandt de andre lærere.

Evaluering

Positiv kommentar

Ledelsen, friheden og den grad af ansvar og selvbestemmelse der ligger i jobbet gør det til det bedste job jeg har haft i mine 17 års virke.

Negativ kommentar

-

Evaluering

Positiv kommentar

Godt kollegialt sammenhold, spændende opgaver og mulighed for samarbejde på tværs af organisationen hvis man ønsker det

Negativ kommentar

Ringe ledelse eller mangel på samme og meget dårligt arbejdsmiljø. De to ting har sammenhænge. Udfordringerne løses ikke og der er en oplevelse af manglende interesse for medarbejdernes trivsel og fokus på opgaver der skal løses, ønsker fra brugere der skal efterkommes og pres fra den topstyret organisation. Stress og stor udskiftning i personalegtupper øger usikkerheden sammen med konstante organisationsændringer.

Evaluering

Positiv kommentar

Det bedste ved jobbet var at det gode samarbejde mellem kollegaer og eksterne samarbejdspartnere

Negativ kommentar

Work-life balance er ikke optimal. Forvent at stå til rådighed 24/7 i alle døgnets timer. 16 timers arbejdsdag er ikke unormal her.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt samarbejde med kollegaer.

Negativ kommentar

Ledelsen vil kun se resultater. Ingen positiv feedback. Man bliver kun bedømt på sine fejl og faglighed. Man bliver ikke anerkendt som den person man er. Dette resulterer i et dårligt arbejdsmiljø, hvor man konstant er på vagt og er bange for at lave fejl.

Evaluering

Positiv kommentar

Fantastisk god kommune som ønsker tværfagligt samarbejde på tværs af afd. høj faglighed og et utrolig højt udviklings niveau. Har fingeren på pulsen i hvad nyeste retning er. Jeg har arbejdet i forskellige afdelinger og ledelsen er meget forskellig.

Negativ kommentar

Pga. højt tempo i mange afdelinger skal man kunne følge med. God ledelse er ikke altid til stede, men sådan er det nok mange steder. Omgange omorganiseringer giver utryghed, 2015 var der en stor en på social området, i år kommer endnu. Derfor skal du helst være omstillingsparat

Evaluering

Positiv kommentar

Skønne elever og interne kurser

Negativ kommentar

Manglende introduktion på flere områder.

Evaluering

Positiv kommentar

Skønne kollegaer der gerne vil det bedste for børnene.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, der ikke er til stede. Alt for mange møder og for lidt tid til børnene. Meget dårlig arbejdsmiljø.

Evaluering

Positiv kommentar

Der er en del gode kollegaer, som gerne vil hjælpe og støtte.

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, ikke tydelig og overordnet struktur og fælles mål. Dårligt arbejdsmiljø, svært at se mening med den indsats man gør.

Evaluering

Positiv kommentar

Holbæk kommune vil give alle en chance, også som ufaglært

Negativ kommentar

Holbæk kommunes ledelse tager ikke rigtig ansvar for noget af det de laver. Det er alle medarbejderne der skal klare dette.