Danmarks Statistik

Gem
Danmarks Statistik Administrativ medarbejder til DST Consulting

Danmarks Statistik, København

Har du lyst til at være en del af det team der står for at administrationen kører, når vi i Danmarks Statistik skal have data ud til offentlige og private kunder i Danmark? Kan du lide at sætte struktur på administrative processer og tænke kreativt i en omverden præget af at det går hurtigt. Kunne du samtidig tænke dig at være en del af vores Internationale Rådgivning og sætte struktur på vores regnskaber og sørge for at vores eksperter kommer vel ud og hjem når de rejser?

I Økonomi og Strategisektionen vil du være ansvarlig for at drive og udvikle IDV-supporten.

International Rådgivning består af syv medarbejdere, hvor de fire er projektledere i København på forskellige internationale projekter og yderligere to er udstationeret. Du vil være ansvarlig for kvartals- og projektregnskaber, og du er en vigtig støtte for teamet med rejseafregninger og anden praktisk administrativ støtte.

Gem
Danmarks Statistik To AC-medarbejdere til statistikker på social- og sundhedsområdet

Danmarks Statistik, København

Har du erfaring med data, statistik og formidling? Interesserer du dig for social- og sundhedsdata, som i disse år er i en markant udvikling? Og vil du bidrage til at skabe ny viden om kommunernes sociale indsatser? Så har Danmarks Statistik to ledige stillinger, der måske er noget for dig.

Jobbet indebærer, at du skal drifte og udvikle statistikker inden for kontorets portefølje af socialstatistikker. Konkret vil du blive statistikansvarlig for én eller to statistikker, men du vil også blive inddraget i tværgående opgaver i kontoret.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. indsamling af data fra kommunerne eller private aktører, analyse, fejlsøgning og validering af data, statistikproduktion og formidling af statistik. Herudover er der løbende udviklingsopgaver, der fx har til formål at forbedre datakvaliteten eller tilvejebringe nye data.

Gem
Danmarks Statistik Stærk generalist (AC-fuldmægtig) til DST Consultings Økonomi og Administrations team

Danmarks Statistik, København

Er du en god til at have styr på administration, og har du interesse for offentlig forvaltning? Trives du med en opgaveportefølje, hvor dagligdagen byder på mange forskellige udfordringer som at lande store og komplekse kontrakter, projektstyring på datadelingsløsninger, fundraising-aktiviteter og forvaltningsopgaver? Kunne du tænke dig at komme ind i maskinrummet på Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi laver skræddersyede løsninger til offentlige og private kunder? Så er vores stilling i Økonomi og Administrationsteamet måske noget for dig.

Til stillingen hører de følgende arbejdsopgaver:

  • Forhandling af store kontrakter.
  • Koordinering og samarbejde.
  • Databehandling og databehandleraftaler.
  • Kontraktvilkår og forvaltningsspørgsmål.
  • Sparring på, og udvikling af, fondsansøgninger.
  • Projektstyring på vores større projekter blandt andre datadelingsløsninger.
Gem
Danmarks Statistik Administrator/Projekt Assistent (AC-fuldmægtig) til International Rådgivning

Danmarks Statistik, København

I DST Consulting laver vi skræddersyde dataløsninger i Danmark såvel som Internationalt. I Danmark leverer vi specifik skræddersyet statistik til offentlige og private kunder mod betaling, med det formål at øge brugen af de registre og data vi har, for at underbygge beslutninger, debat og forskning.

Du vil blive ansat i en nyoprettet stilling, der vidner om en større international portefølje I Danmarks Statistik.

Der er behov for hjælp til at sætte skik på vores administration ved hjælp af en struktureret programmanual, sikre effektiv monitorering, evaluering og læring (MEAL) samt at sikre at program- og projektcyklus implementeres i sin helhed.

Gem
Danmarks Statistik Talstærke kollegaer søges til skræddersyede statistikopgaver

Danmarks Statistik, København

I DST Consulting sætter vi statistik i spil i samfundet for at underbygge beslutninger, debat og forskning. Vi er Danmarks Statistiks kontor for skræddersyede dataløsninger, statistiske serviceopgaver og International Rådgivning.

Sammen med 13 andre kollegaer i vores Produktionsgruppe i DST Consulting bliver din primære opgave at omsætte kundernes behov for viden om forskellige områder til statistikløsninger via dataudtræk fra Danmarks Statistiks mange registre – ofte i kombination med kundernes egne data.

Dette indebærer bl.a.:

  • Tæt dialog med vores kunder – både pr. telefon, pr. mail og via møder.
  • Programmering af opgaver i SAS, herunder udtræk og kombination af data fra registrene og aggregering heraf.
  • Diskretionering af data så det sikres, at der ikke kan udledes ekstraoplysninger om enkelte personer og virksomheder.
Gem
Danmarks Statistik Data- og talstærk akademiker til Erhvervsstatistik

Danmarks Statistik, København

Brænder du for at arbejde med data, at producere statistik og at formidle resultaterne til brugerne? Vi søger i kontoret Erhvervslivets Udvikling en akademisk medarbejder, gerne med en samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund, med flair for tal og databearbejdning og med interesse for erhvervslivet.

Du vil indgå i et erfarent og velfungerende team, der bl.a. udarbejder årlige statistikker om strukturelle forhold i det danske erhvervsliv, såsom generel firmastatistik, statistik om nye virksomheder og højvækstvirksomheder samt statistikker der belyser globaliseringen i dansk erhvervsliv. Vi leverer specialdesignede statistikresultater til kunder i både den offentlige og private sektor, og vi arbejder også med forskellige analyser inden for vores felt.

Dine konkrete ansvarsområder kan til en vis grad tilpasses dine kvalifikationer og interesser.

Gem
Danmarks Statistik Fuldmægtige/konsulenter til nationalregnskabsberegninger

Danmarks Statistik, København

Har du interesse for samfundsøkonomi og konjunkturudvikling, og vil du være med til at beregne bruttonationalproduktet? Så har Nationalregnskab to stillinger, der måske er noget for dig.

Vi har brug for nye kollegaer til det økonomiske nationalregnskab. En der skal medvirke til at udarbejde de første kvartalsvise bud på BNP, og en der skal deltage i beregningerne af det årlige BNP mv.

Med de kvartalsvise nationalregnskabsberegninger…
Du bliver en del af det team på syv personer, som har ansvaret for det kvartalsvise nationalregnskab og dermed offentliggørelsen af det kvartalsvise BNP.

Med de årlige nationalregnskabsberegninger…
Du bliver en del af et team på elleve, som har ansvaret for det årlige nationalregnskab og dermed offentliggørelsen af blandt andet de årlige BNP-vækstrater samt detaljerede tal for den danske forsyningsbalance.

Gem
Danmarks Statistik Kvalitetsbevidst kollega til digital publicering

Danmarks Statistik, København

Vil du være en del af det team, der hver dag sikrer, at vi udkommer med vores indhold på forskellige digitale platforme? Er du god til at producere indhold til sociale medieplatforme? Kan du håndtere flere forskellige opgaver uden at tabe overblikket – og har du samtidig et skarpt blik for detaljen, så vores interne guidelines og retningslinjer for udgivelser overholdes? Så har vi det rigtige job til dig.

Vi er på udkig efter en kollega til vores publicerings- og presseteam, som kan indgå, dels i vores Nyt-redaktion, dels i vores SoMe-redaktion.

Du bliver en del af publicerings- og presseteamet, som tæller 10 medarbejdere, der løser en bred vifte af opgaver, som ud over Nyt fra Danmarks Statistik og SoMe omfatter pressearbejde, publikationer, oversættelse samt design og grafisk produktion.

Gem
Danmarks Statistik Studentermedhjælper til statistik på kriminalitetsområdet

Danmarks Statistik, København

Interesserer du dig for kriminalitetsområdet i Danmark? Kunne du tænke dig at arbejde med data, statistik og formidling? Så har Danmarks Statistik en ledig stilling, der måske er noget for dig.

Der er stor interesse for kriminalitetsområdet i den politiske dagsoden, hos medierne og blandt befolkningen, og statistikkerne på området udvikler sig hele tiden. Som studentermedhjælper vil du få mulighed for at være med til at sætte dit præg på fremtidens kriminalitetsstatistik.

Vi søger en engageret studentermedhjælper, som har lyst til at bistå i den almindelige drift, udvikling, analyse og især i forhold til formidling af statistikkerne. De fleste analyser og publikationer baserer sig på beskrivende statistik, og det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med databehandling og dataanalyse.

Gem
Danmarks Statistik Kontorchef til Udenrigsøkonomi

Danmarks Statistik, København

Har du lyst til at være chef for Udenrigsøkonomi i Danmarks Statistik, så har du muligheden nu.

Kan du både arbejde på at nå mål for din egen enhed og samtidig være den, der fremmer de løsninger, der gavner helheden? Kan du motivere, også når der skal ske forandringer og prioriteres? Og kan du sikre, at driften kører sikkert, samtidig med at udviklingsprojekterne også kommer i mål? Så er du måske den, vi søger, til at stå i spidsen for Udenrigsøkonomi.

Du har personaleansvaret for kontorets 23 medarbejdere, og det er dig, der har det faglige ansvar for de opgaver, der løses i kontoret.

Du vil desuden få opgaver i relation til de tværgående udviklingsprojekter, som pågår i Danmarks Statistik samt opgaver, som udspringer af at være chef i institutionen.