Thorshøjgård

Save
Thorshøjgård
Socialpædagog til døgnafdeling på Thorshøjgård

Thorshøjgård, Ishøj

Thorshøjgård er et selvejende bo- og uddannelsestilbud under landsforeningen LIVSVÆRK med ca. 50 unge og 50 ansatte. De unge på Døgnafdeling Hedebo er mellem 15 og 22 år med en mental retardering i lettere eller middelsvær grad.

Den pædagogiske tilgang tilrettelægges ud fra den enkelte unges funktionsniveau, udviklingspotentiale og individuelle behov og er baseret på en høj faglighed og et indgående kendskab til målgruppen.

Respekten for og inddragelsen af de unge er centralt i vores pædagogiske arbejde med at sikre den unges trivsel, udvikling og læring.

Thorshøjgård
Save
Thorshøjgård
Socialrådgiver

Thorshøjgård, Ishøj

Thorshøjgård er et bo- og uddannelsestilbud til unge mellem 15-30 år. Thorshøjgård har en bred målgruppe med vægten på unge med mental retardering, autisme og ADHD og udbyder en vifte af forskellige tilbud, herunder: døgntilbud, egen bolig med støtte, bofællesskab, samt en række tilbud indenfor Uddannelse og Beskæftigelse, hvor STU er den dominerende. Der arbejdes specialiseret med målgruppen.

I samarbejde med Thorshøjgårds socialrådgiverteam bliver dine opgaver at sikre den høje kvalitet i arbejdet med blandt andet:

  • Visitation
  • Faglig kvalitetssikring af dokumentation, herunder statusrapporter
  • Mødeafholdelse med den unge som omdrejningspunkt
  • Koordinering og samarbejde med visiterende kommuner omkring den unge
Thorshøjgård