GN Hearing A/S

Evaluering

Positiv kommentar

Det er spændende at være med til at udvikle og markedsføre høreapparater. Der er mange dygtige kolleger.

Negativ kommentar

Men ledelsen bliver udskiftet ofte og det giver mange unødig kampe og politisk-fnidder og trækker arbejdsglæden ned.

Evaluering

Positiv kommentar

Brainy, kind colleagues - most of them...lovely products that make a difference in people’s lives.

Negativ kommentar

Horrible “silo” agendas with leadership that is everything but role models - there is little to none focus on profitability and the collective effort.

Evaluering

Positiv kommentar

Fine forhold og god stemning. Gode muligheder for at få job og hjem til at virke sammen.

Negativ kommentar

De ligger lidt langt væk når man ikke har bil :D.

Evaluering

Positiv kommentar

Culture and drive of people

Negativ kommentar

Leadership

Evaluering

Positiv kommentar

Rigtig gode kollegaer i R&D og i de enkelte teams. Rimelig løn og bonusordning.

Negativ kommentar

Ledelse uden forståelse af management af menneskelige resourcer. Der er et fremherskende dårligt arbejdsmiljø, hvor der bliver råbt af medarbejdere, og den politiske interne agenda styrer dagsordenen. Desværre tager hverken HR eller ledelsen, ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet. Der er mange medarbejdere som er sygemeldt med stress og stor udskiftning blandt nye medarbejdere.

Evaluering

Positiv kommentar

God løn og bonus, julegave, firma julefest for medabejdernes familier. Gode produkter som gør folks liv bedre.

Negativ kommentar

Meget skiftende ledelsesstil, manglende fokus og dedikering til en bestemt retning, for meget autoritær ovenfra og ned ledelsesstil og kæmpe ubalance I kønsfordelingen I ledelsen.

Evaluering

Positiv kommentar

Mange gode kolleger, som forsøger at gøre arbejdsdagen god.

Negativ kommentar

Mange skjulte dagsordner - giver en usikker arbejdssituation. Manglende/ingen ledelse og personlig anerkendelse.