Dansk Blindesamfund

Evaluering

Positiv kommentar

Et arbejde, der giver mening og flytter noget. Et godt samarbejde og fællesskab med kolleger både på hovedkontoret og på Fuglsangcentret. Kolleger for hvem et godt grin hver dag holder blodet rullende og glæden højt.

Negativ kommentar