206 jobannoncer matcher din søgning 206 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Kriminalforsorgen

Jurastuderende til Direktoratet for Kriminalforsorgen

København K

Læser du jura, og har du lyst til at prøve kræfter med et spændende fagområde inden for straffesagskæden?

Koncern Klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen søger 2 juridiske studentermedhjælpere med særlig interesse for de kerneopgaver, som kriminalforsorgen løfter.

Som studentermedhjælper kan du få mange forskellige opgaver, fx:

  • sagsbehandling af sager om valg af afsoningssted eller klagesager om afslag på prøveløsladelse
  • sagsbehandling af aktindsigtssager
  • deltagelse i arbejdet med større komplekse undersøgelser, herunder indsamling af data
Skattestyrelsen

Funktionsleder til bekæmpelse af kædesvig

Ringe

Er du en tydelig leder med politisk tæft, der skaber resultater gennem dine medarbejdere med fokus på relationer, tværorganisatorisk samarbejde og god ledelse?

Kædesvig Syd løser komplicerede sager inden for kæde- og karruselsvigsområdet og har ligeledes til opgave at bistå politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med konkrete sager. I sagerne er der ofte mange virksomheder involveret placeret både i Danmark og udlandet.

Som leder af Kædesvig Syd får du bl.a. ansvaret for at lede en enhed med 14 højt kvalificerede og dedikerede medarbejdere, der alle er drevet af enhedens fælles opgave med at imødegå kædesvig.

Skattestyrelsen
Rigspolitiet

Projektledere til psykisk arbejdsmiljø i Rigspolitiet

København V

Trives du med at styre spændende projekter i en dynamisk organisation, som gennemgår store forandringer? Vil du gøre en forskel for de ansatte i dansk politi, som passer på os og samfundet?

Er du solidt funderet i psykisk arbejdsmiljø og har du erfaring med at samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter på alle niveauer? Så er du måske vores nye kollega i sektionen for Ledelse og Psykisk arbejdsmiljø, Koncern HR, Rigspolitiet.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Administrativ medarbejder til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i NSK

Glostrup

Vil du have et meningsfyldt job, hvor du med din administrative baggrund og strukturerede tilgang til opgaverne, gør en forskel i efterforskningen af de største og mest komplekse sager om organiseret kriminalitet?

Så har du her mulighed for at blive en vigtig del af en effektiv efterforskningsgruppe, hvor det er dig, der holder styr på sagerne. Du spiller en vigtig rolle i forhold til at holde styr på de administrative processer i efterforskningsarbejdet.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Administrativ medarbejder til Laboratoriesektionen

Glostrup

Har du øje for detaljen og kan du lide at sikre en høj kvalitet i administrative sager og processer? Trives du i en rolle, hvor du er det administrative bindeled, der får dine specialiserede kollegers arbejde til at køre effektivt og problemfrit?

Så har du her muligheden for at blive en del af Nationalt Kriminalteknisk Center, som sikrer kriminaltekniske spor fra effekter, der har været involveret i alvorlig kriminalitet.

Dine opgaver er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de indleverede effekter og de anmodninger vi har modtaget. Du fordeler effekterne til de rette arbejdsstationer, hvor den videre undersøgelse foretages.

Københavns Vestegns Politi

Fagligt stærk administrativ profil til Anklagemyndigheden

Albertslund

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi søger en administrativ medarbejder, som har lyst til at blive en del af en dynamisk enhed, der arbejder med sager med stort samfundsmæssig fokus.

Som administrativ medarbejder i anklagemyndighedens Kvalitetsadvokatur, vil du primært skulle løse administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af straffesager. Vores hverdag er fyldt med mange og forskelligartede arbejdsopgaver, og da vi er en afdeling i konstant udvikling, vil du have mulighed for at være med til at påvirke den ramme, som du og dine kollegaer arbejder indenfor.

Bygningsstyrelsen

Skal du være vores nye kollega i København? Vi søger en jurist med interesse for erhvervslejeret og forhandling

København V

Se video om Bygningsstyrelsen som arbejdsplads

Nøgleordene for den ledige stilling er forhandling og kontraktfortolkning. I stillingen hos os får du en stor berøringsflade til det private ejendomsmarked. På sigt vil du blive ansvarlig for indgåelse af lejekontrakter med de største private aktører på det danske marked, hvor du skal varetage juridiske såvel som kommercielle hensyn på vegne af staten.

Vi sørger for, at du får den oplæring der skal til for, at du bliver i stand til at varetage dine sager, og du vil løbende få tildelt ansvar og opgaver, der matcher dine kompetencer.

Toldstyrelsen

Erfaren kommunikations- og pressechef

Tranbjerg J

Kan du skabe rammerne for en klar, sammenhængende og relevant kommunikation til både interne og eksterne modtagere? Navigerer du sikkert mellem forskellige kommunikationsdiscipliner, og er du samtidig en motiverende leder med stort engagement og stærkt drive?

I Toldstyrelsen er vi i gang med en forandringsproces med en ny strategisk og organisatorisk retning, og det stiller løbende nye krav til vores interne og eksterne kommunikation. Kommunikationskontoret består af 15 medarbejdere, der alle bidrager med en stærk kommunikationsfaglighed. Du får bl.a. til opgave at sikre, at medarbejdernes faglige kompetencer kommer bedst muligt i spil.

Toldstyrelsen
Gem
Politi

Generalister med forretningsanalytisk flair til politiets operative it-løsninger

Glostrup

I Center for Forretningssystemejerskaber binder vi systemer og brugerbehov sammen for at understøtte den operative hverdag for vores kolleger i den skarpe ende. Som en del af centeret skal du derfor være med til at opbygge og sikre en robust forretningsvendt drift og videreudvikling af politiets operative it-systemer.

Systemerne bruges i den daglige operation af op mod tusindvis af brugere inden for blandt andet beredskab, efterforskning og grænsekontrol. Med dit forretningsanalytiske flair vil du i rollen som forretningsrepræsentant få direkte indflydelse på politiets evne til ”i den skarpe ende” at virke for tryghed og sikkerhed i samfundet.

Rigspolitiet

Centerchef til nyt juridisk center i Rigspolitiet

Glostrup

Vil du stå i spidsen for et nyt juridisk center og lede engagerede jurister, der betjener det politiske niveau og understøtter politikredsene?

Vi søger en centerchef, der kan være med til at etablere og drive det nye juridiske center med tre sektioner; Sektion for Organiseret Kriminalitet, Sektion for Databeskyttelse og Sektion for Bevismidler.

Som centerchef leder du gennem sektionsledere. Du skal være med til at sikre et tæt samarbejde internt i afdelingen og i forhold til resten af Rigspolitiet. Herudover skal du indgå i tæt og tillidsfuldt samarbejde med bl.a. politikredsene, Rigsadvokaten, Justitsministeriets departement og Bevismiddeltilsynet.

Østjyllands Brandvæsen I/S

Østjyllands Brandvæsen søger nyuddannet bygningskonstruktør eller en med anden relevant teknisk uddannelse

Aarhus C

Du får en varieret hverdag med masser af faglig udfordring. Du finder løsninger, så vi opnår den rigtige balance mellem et højt niveau af brandsikkerhed og nye spændende måder at løse opgaverne på.

Gennem behandling af konkrete brandtekniske byggesager får du et godt overblik over brandtekniske tendenser, og du bliver udfordret fagligt i samspillet med virksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer og myndigheder.

Dine arbejdsopgaver er blandt andet:

  • Brandteknisk sagsbehandling af myndighedsopgaver efter gældende lovgivning
  • Samarbejde med byggemyndigheder i ejerkommunerne.
  • På sigt gennemførelse af dialogbaseret brandsyn
Haderslev Kommune

Trafikmedarbejder til Trafik, Anlæg og Ejendomme i Teknik & Klima

Haderslev

Har du stærke evner inden for dialog med borgere, planlægning og problemløsning i hverdagen? Er du passioneret omkring at skabe trafiksikre projekter, fremme cyklisme, understøtte den grønne omstilling eller yde god service til borgerne?

Vi søger en ny kollega, der kan hjælpe med at servicere kommunens borgere og virksomheder med respekt for fællesskabet. Hos os bliver du en del af et team, hvor vi hver især har vores specialer, men hvor vi løfter i flok. Opgaverne vil derfor være varierende, primært inden for trafikplanlægning og vejmyndighedsopgaver, hvor du får indflydelse på sammensætningen af dine opgaver.

Kommuneqarfik Sermersooq

5 lærere til Tasilaami Alivarpi

Tasiilaq

Tasiilami Alivarpi er en byskole med cirka 400 elever fordelt i 29 klasser. Der er ansat 60 lærere på skolen, fordelt på yngste-, mellem-, ældste- og specialtrin. T

Vi søger uddannede lærere/pædagoger til at indgå i skolernes lærerteam og til samtlige af skolens almene fag.

Vi tilbyder:

  • En spændende stilling i et skolevæsen med gode udviklingsmuligheder.
  • En åben og hjælpsom lærergruppe, og et godt netværk af kollegaer.
  • Gode muligheder for at få indflydelse og sætte dit eget præg på skolen.
Kommuneqarfik Sermersooq
Ballerup Kommune

2 SSP-medarbejdere til Forebyggelse og Kriminalitet

Ballerup

Som SSP-medarbejder arbejder du med det kriminalitetsforebyggende arbejde i den udførende del på det generelle, specifikke og individuelle niveau.

Du kommer til at indgå i et stærkt og veletableret samarbejde med lokalpoliti, tryghedsvagter, klubber, skoler, lokale SSP-lærere ude på skolerne, rusmiddelcenteret, KUI, familieafdelingen mv.

Du får et spændende job med et bredt fagligt arbejdsområde og en stilling, du selv er med til at definere.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Jurastuderende søges til National enhed for Særlig Kriminalitet i Vestdanmark

Aarhus

Har du interesse og flair for strafferetten, og kunne du tænke dig et studenterjob, hvor du får indblik i, hvad National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) arbejder med?

Som studentermedhjælper i NSK får du et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads, der har alsidige og udfordrende opgaver og fokus på høj faglighed og kvalitet.

Arbejdet i NSK giver dig praktisk erfaring, hvis du på studiet beskæftiger dig med strafferet eller straffeproces. Du får et unikt indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejde, ligesom du også får rig mulighed for at prøve din forvaltningsret af i praksis.

Midt- og Vestjyllands Politi

Administrativ medarbejder til Særlov Efterforskning

Viborg

Særlov Efterforskning er en central sektion, som organisatorisk hører til afdelingen Viborg-Skive Lokalpoliti og er placeret som en selvstændig sektion i Viborg.

Som administrativ medarbejder løser man en lang række faste opgaver for Særlov Efterforskning, men også efter nærmere aftale arbejde med andre forekommende administrative opgaver, der er i de andre sektioner.

Opgaverne indbefatter bl.a. håndtering af post, modtagelse og journalisering af anmeldelser, rekvirering af attester, håndtering af tilkendegivelser, opdatering af afgørelser, indberetning til Kriminalregisteret, arkivopgaver, pakning, kopiering, digitalisering og telefonbetjening.

Forsvarsministeriet

Efterforskningschef ved den militære anklagemyndighed

Viborg eller Gentofte

Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.

Du vil som chef for efterforskningsafdelingen få ansvaret for den samlede efterforskningsmæssige indsats og skal i den forbindelse lede, koordinere og vejlede i efterforskningen af militære straffesager og øvrige undersøgelser med ansvar overfor Auditøren.

Forsvarsministeriet
Loomis Danmark

Kørende Tekniker

Taastrup

Se video om Loomis Danmark som arbejdsplads

Er du vores nye kollega til opsætning af POS kassesystemer og betalingsløsninger ude hos vores kunder? Er du teknisk minded og brænder du samtidig for den gode kundeoplevelse?

Vi søger en kørende tekniker, som bliver en del af vores voksende ”Tech” team, der står for klargøring og opsætning af POS og betalingsløsninger samt tilbehør. Din primære opgave bliver at besøge nye kunder og give dem en grundig introduktion til vores POS samt backend, så de føler sig godt klædt på og får en fantastisk start som Loomis Pay kunde.

Loomis Danmark
Politiets Efterretningstjeneste

Bliv AD-specialist hos PET

Søborg

Har du erfaring med it-infrastruktur, og vil du specialisere dig i AD?

Som AD-specialist hos PET skal du fordybe dig i vores løsninger, så du kan bidrage til løbende at videreudvikle og modernisere vores infrastrukturservices. Du har muligvis ikke set noget helt magen til før – men dine kompetencer, din nysgerrighed og dine dygtige kollegaer skal nok hjælpe dig godt på vej.

Du kommer til at arbejde med on-premise-løsninger, som vi selv bygger, vedligeholder og videreudvikler, så de bedst understøtter vores unikke organisation og den samlede opgaveløsning.

Politiets Efterretningstjeneste

Sikringsteknikere til Indhentningsafdelingen i PET

Søborg

Vi tilbyder en central rolle i et mindre team af låsesmede og sikringsteknikere i Operativt Teknisk Center (OTC).

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver og som sikringstekniker vil du udføre operative opgaver både udenfor og indenfor PETs hovedkvarter samt yde teknisk assistance til øvrige enheder.

Du vil, med din særlige viden, ligeledes bidrage til dit teams udvikling og specialiserede løsninger af opgaver i centret, hvor målet er operationerne med optimale gennemtænkte løsninger - og ikke en bundlinje.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV