30 jobannoncer matcher din søgning 30 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikssund Kommune

Pædagog til Børnehuset Pilehaven

Frederikssund

Kunne du tænke dig at være med til at skabe det gode børneliv for børnene med fokus på glæde, trivsel og læring for det enkelte barn? Så er det lige dig, vi søger til vores dejlige børnehus.

I Pilehaven arbejder vi med inkluderende pædagogik, fællesskaber og læringsmiljøer. Vi har fokus på organisering af de daglige aktiviteter og rutiner, for at skabe de bedste rammer for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi har fokus på børnesynet og relationskompetence og alle medarbejdere i dagtilbud skal i de kommende år gennemgå uddannelsen i ICDP.

Frederikssund Kommune

SOSU-hjælper til dagvagt til Omsorgscenteret Nordhøj

Skibby

Har du lyst til at give beboerne en tryg og meningsfyldt tilværelse og være med til at skabe at skabe det gode liv på Omsorgscenteret Nordhøj?

Du har som sosu-hjælper mulighed for at blive en del af vores fagligt dygtige og engagerede medarbejderteam.

Du skal være en aktiv teamplayer og samtidig kunne arbejde selvstændigt, tilkalde hjælp ved behov og prioritere dine egne opgaver. Det er en fordel, hvis du har erfaring med geriatri, men vi tilpasser en introduktion som tager udgangspunkt i dine erfaringer du har med dig.

Dagvagtsstillingen er 32-35 timer ugentligt med weekendvagt hver 2. eller 3. uge.

Frederikssund Kommune

SOSU-assistent til aftenvagt til Omsorgscenteret Nordhøj

Skibby

Har du lyst til at give beboerne en tryg og meningsfyldt tilværelse og være med til at skabe det gode liv på Omsorgscenteret Nordhøj?

Du har som sosu-assistent mulighed for at blive en del af vores fagligt dygtige og engagerede medarbejderteam.

Du skal være en aktiv teamplayer og samtidig kunne arbejde selvstændigt, tilkalde hjælp ved behov og prioritere dine egne opgaver. Det er en fordel hvis du har erfaring med geriatri og palliation, men vi tilpasser en introduktion som tager udgangspunkt i dine erfaringer du har med dig.

Aftenvagtstillingen er 28 timer ugentligt, der arbejdes i 3-2 rul. Weekendvagt i lige uger.

Frederikssund Kommune

To socialrådgivere/socialformidlere til Myndighedsområdet, CFR

Frederikssund

Er du optaget af børnesyn, inddragelse, egenkompetence og sagsflow?

Vi søger lige nu to socialrådgivere/socialformidlere til Myndighedsområdet i Center for Familie og Rådgivning. Stillingerne er i vores distriktsteams.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer og en deltidsstilling på 30-32 timer, hvilket aftales nærmere.

I Center for Familie og Rådgivning varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge og baserer vores arbejde på høj faglighed, inddragelse, lovmedholdelighed og systematik.

Frederikssund Kommune

Velfærdsteknologikonsulent på ældre- og socialområdet - genopslag

Frederikssund

Som velfærdsteknologikonsulent vil du spille en afgørende rolle i vores arbejde med at implementere og udvikle velfærdsteknologi på kommunens ældre- og socialområde.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at

 • Identificere og vurdere behovene for velfærdsteknologi og AI på kommunens ældre- og socialområde.
 • Indgå i samarbejde med kommunens ældre- og sundhedsområde samt socialområdet for at identificere områder, hvor velfærdsteknologi og AI kan forbedre effektiviteten og borgernes livskvalitet.
 • Udføre behovsanalyser, udarbejde løsningsforslag og implementere velfærdsteknologiske løsninger.
Frederikssund Kommune

Skolepædagog til Slangerup skole, afd. Byvang

Byvang har elever fra 0.-6. kl., i alt ca. 240 elever. Her er rigtig gode pladsforhold udendørs såvel som indendørs. Personalet er engageret, fagligt dygtigt og brænder for at lave god skole/SFO i et ligeværdigt, åbent og uformel miljø. Vi er en udviklingsorienteret og velfungerende skole med vægt på både det faglige, det sociale og det praktiske indhold i alle fag.

Vi arbejder målrettet med inklusion, trivsel, relationer og alles ret til at være en del af fællesskabet. For os handler det om at ting skal give mening. Vi ser mangfoldighed som en styrke og får det bedste ud af hinandens forskelligheder.

Frederikssund Kommune

Relationsstærk teamplayer til den nye 10. klasse i Frederikssund

Frederikssund

Vi søger en lærer, der kan undervise i dansk i 10. klasse primært – herunder at føre til afgangsprøve i både FP9 og FP10.

Vi ønsker os en kollega, der vil være en del af vores lille ”arbejdsfamilie”. Vi er p.t. 6 lærere, men på sigt forhåbentlig flere, da vi lige nu er i gang med at udvikle vores 10.-klasse-tilbud. Dét kan du også blive en del af!

Vi har i kommende skoleår fire linjer, eleverne skal vælge sig ind på, og du skal være ansvarlig for én af disse linjer. Du skal også have ét til to valgfag om ugen, men du kan være med til at vælge, hvilket fag det skal være – noget du brænder for, og som eleverne kan blive inspireret af og nysgerrige på.

Frederikssund Kommune

Fysioterapeut til Team Slangerup

Vi søger en engageret fysioterapeut med interesse for skulder, lungesygdom og geriatri til Forebyggelse og Træning på Solgården i Slangerup.

Din opgave vil være at vurdere den enkelte borgers genoptræningsbehov via borgers egen målsætning og med udgangspunkt heri, samt planlægge intervention i samarbejde med den enkelte borger, kollegaer og evt. pårørende. Du skal både kunne udarbejde specifikke øvelsesprogrammer samt instruere og vejlede borger i disse, hvad enten det er med henblik på selvtræning eller superviseret træning.

Frederikssund Kommune

Kollega til demensafdeling, Egen - Omsorgscenter Solgården

Slangerup

Har du lyst til at være med til at skabe en meningsfuld hverdag?

Vi søger på Egen en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til fortrinsvis dagvagt 37 timer om ugen.

Vi er et velfungerende hjem for vore beboere. Den enkelte beboers livshistorie, ressourcer, ønsker og behov er udgangspunkt for den daglige omsorg og pleje, som vi ønsker at tilbyde. Der er ikke to dage der er ens i Egen, men vi stræber hver dag efter at skabe gode timer for vore borgere, og at borgerne oplever en tryg og rar hverdag.

Frederikssund Kommune

Dagplejepædagog 18 timer om ugen pr. 1. juni 2024

Frederikssund

Dagplejen er en vigtig del af Frederikssund Kommunes tilbud til 0-2-årige børn. Som dagplejepædagog bliver en af dine centrale opgaver sammen med dagplejerne at medvirke til at holde fokus på kvaliteten og udviklingen af dagplejen.

Du vil indgå i et team med to andre dagplejepædagoger, som ligeledes beskæftiger sig med tilsyn med den pædagogiske kvalitet, samt sparring og rådgivning af den enkelte dagplejer ift. at sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Frederikssund Kommune

Skolesekretær til specialskolen Kærholm, afd. Kæret

Frederikssund

Vi søger en fagligt dygtig, proaktiv og struktureret skolesekretær til Specialskolen Kærholm, afdeling Kæret. Er du serviceminded og kan du bevare overblikket i en spændende hverdag med mange forskellige opgaver, så er dette måske noget for dig.

De overordnede opgaver er bl.a.

 • Servicering af skolens brugere og eksterne samarbejdspartnere
 • Personaleadministration
 • Elevadministration
 • Bogføring, budget og regnskab
Frederikssund Kommune

Aftenvagt til omsorgscentret De Tre Ege

Jægerspris

Vil du være med til at skabe gode eftermiddage og aftener for beboere og deres pårørende?

Er du uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?

Trives du med at være fast aftenvagt?

Så har vi nu mulighed for at tilbyde dig en fast stilling på 28 timer/ugentligt. Enten med 5/2-ordning eller 3/2-ordning med weekendvagt hver 2. weekend i lige uger.

Frederikssund Kommune

Husassistent til Børnehuset Ørnesten

Frederikssund

Ørnesten skal have frokostordning 1. juni, og vi søger derfor en ufaglært husassistent til køkkenet i Børnehuset Ørnesten i Frederikssund fra den 15. maj på 25 timer ugentligt

Dine arbejdsopgaver i køkkenet vil være klargøring af mad fra en ekstern madleverandør, herunder foretage madbestilling ved den eksterne leverandør, let tilberedning, anretning, klargøring af frokostvogne til stuerne, rengøring og opvask i køkkenet m.m.

Din rolle som køkkenansvarlig er en vigtig funktion for dagligdagen i børnehuset, og du vil indgå i et ligeværdigt samarbejde med alle medarbejdere, og bidrage til at skabe en god institution med godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde.

Frederikssund Kommune

Vikarer til Børnehuset Savannen i Skibby

Børnehuset Savannen søger vikarer, der kan tilkaldes ved sygdom, ferie, kurser m.m.

Mødetider er i tidsrummet kl. 6.30 til kl. 17.00, og vi har brug for fleksible vikarer, der kan komme ofte med kort varsel.

Du skal være fyldt 18 år og være glad for at være sammen med børn i alderen 0-6 år. Du skal kunne lege med børnene og sætte gang i sjove aktiviteter sammen med personalet.

Frederikssund Kommune

Kontorelever til offentlig administration

Frederikssund

Vi søger fire kontorelever inden for offentlig administration. Det er en uddannelse som tager to år, og veksler mellem teori på handelsskolen og praktik i kommunen. Derudover vil der være mulighed for en studietur til Bruxelles.

Som kontorelev får du en bred og alsidig uddannelse inden for offentlig administration. Gennem din elevtid får du mulighed for at være i flere forskellige afdelinger. Du får selvstændige og varierende arbejdsopgaver i takt med din faglige og personlige udvikling.

Frederikssund Kommune

Jobkonsulent til Job- og virksomhedsindsats

Frederikssund

Som jobkonsulent i Job & Virksomhedsindsats får du her en unik mulighed for at hjælpe forsikrede ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Et job hvor du hver gang det lykkes at få en ledig i job, er en del af en succes.

Du vil varetage alle opgaver omkring dine tildelte borgere. Dine primære arbejdsopgaver er jobrettede samtaler og iværksættelse af relevante tilbud og eller henvisning til job i samarbejder med vores dygtige virksomhedskonsulenter.

Frederikssund Kommune

Husassistent til Børnehuset Skuldshøj - 22 timer

Frederikssund

Du kan lide at koge pasta, varme færdiglavet mad og snitte grøntsager. Du forstår betydningen af, at maden ser indbydende ud, når små børn skal smage på noget nyt.

Du møder børnene med masser af smil og tålmodighed, når de gerne vil vide, hvad du laver.

Ud over at tilberede og anrette mad til ca. 80 børn og en pædagogisk bid til 16 voksne, består dit arbejde i at udføre egenkontrol, lettere rengøring efter madlavning, opvask og varebestilling samt modtagelse af varer.

Frederikssund Kommune

Social- og sundhedshjælperelev - Start 29. juli 2024

Frederikssund Kommune ansætter nye social- og sundhedshjælperelever med skolestart 29. juli 2024.

Drømmer du om en fremtid med

 • mange gode jobmuligheder
 • meningsfulde arbejdsopgaver, som skaber værdi for andre
 • en uddannelse som udvikler dig både fagligt og som menneske

så søg stillingen som SSH-elev hos os.

Frederikssund Kommune

Social- og sundhedsassistentelev - Start 29. juli 2024

Frederikssund Kommune ansætter nye social- og sundhedsassistentelever med skolestart 29. juli 2024.

Drømmer du om en fremtid med

 • mange gode jobmuligheder
 • meningsfulde arbejdsopgaver, som skaber værdi for andre
 • en uddannelse som udvikler dig både fagligt og som menneske

så søg stillingen som SSA-elev hos os.

Frederikssund Kommune

Sommerferieafløsere og weekendafløsere

Jægerspris/Skibby

Vi søger sommerferieafløsere og weekendafløsere i perioden fra starten af juni/juli, med mulighed for forlængelse til Døgnplejen Vest Jægerspris/Skibby dag/aften.

Opgaverne i borgerens hjem vil bestå af personlige pleje, servering af måltider og praktisk hjælp.

Vi tilbyder:

 • Godt arbejdsmiljø med plads til humør og hinanden
 • Medindflydelse i forhold til dine vagter
 • Grundig introduktion til jobbet

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV