16 job matcher din søgning 16 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 16 af 16 resultater.
Frederikssund Kommune
Hjælp os med at genåbne Frederikssund Kommune. Vi søger podere til Frederikssund Kommunes testenhed

Frederikssund Kommune

I den kommende tid forventer vi, at kommunens skoler og mange andre tilbud til borgerne genåbnes. I den forbindelse er det vigtigt, at både borgere og medarbejdere trygt kan møde på de kommunale institutioner og tilbud.

I Frederikssund Kommune er vi ved at opbygge vores egen testenhed, som skal kvikteste medarbejdere på skoler, dagtilbud, sociale institutioner og andre kommunale arbejdspladser. I den nærmeste fremtid forventer vi også at pode skoleelever fra 5.-9. klasse. Vi søger derfor podere til vores testenhed.

Aktuelt er det kviktest, som der anvendes til test. I den nærmeste fremtid erstattes den lange podepind, der p.t. bruges, med en vatpind, som ikke skal så langt op i næsen som podepinden. Du vil blive grundigt oplært i proceduren ved testning og forventes herefter selvstændigt at kunne foretage næsepodning.

Frederikssund Kommune
Sekretariatsleder til Center for Familie og Rådgivning

Frederikssund Kommune

Vil du være med til at sikre kvaliteten og styringen af Center for Familie og Rådgivnings opgaver på familieområdet? Er du god til at samarbejde, og kan du sikre den daglige drift og på samme tid have øje for udvikling og forandring? Så kunne jobbet som sekretariatsleder/chefkonsulent i Center for Familie og Rådgivning være noget for dig.

Som sekretariatsleder kommer du til at spille en central rolle i en fortsat implementering og udvikling af organisationen og de styringsspor, som vi har lagt. Du vil få det ledelsesmæssige og faglige ansvar for sekretariatet og dets medarbejdere. Centrale omdrejningspunkter i udviklingen og sekretariatets opgaver er bl.a.

  • Understøtte centrets infrastruktur, drift og administration
  • Tværorganisatorisk koordinering og samarbejde
  • Ledelsesinformation, dataregistreringspraksis, opfølgning mhp. lovoverholdelse
Frederikssund Kommune
Pædagoger til 3 børnehuse i Jægerspris

Frederikssund Kommune

Vi søger 3 uddannede pædagoger 30 timer ugentligt fra 1. maj 2021 til aldersgruppen 0-6 år.

Som stuepædagog vil du få selvstændige ansvarsområder og opgaver omkring børn og forældresamarbejde.

Det er en stor fordel, hvis du er glad for udeliv og har lyst til at kaste dig ud i leg og aktiviteter i vores nære naturområder og på legepladsen, hvor vi har mange udfoldelsesmuligheder for børnene.

Vi kan tilbyde dig en hverdag i et velfungerende hus med engagerede kolleger og et godt forældresamarbejde, hvor vi sammen sætter fokus på at skabe gode læringsmiljøer for børnene med udgangspunkt i den nye styrkede læreplan.

Frederikssund Kommune
Sundhedsfaglig afløser til dag, aften, weekend og ferie på Omsorgscenter Pedershave

Frederikssund Kommune

Omsorgscenter Pedershave søger afløser til dag-, aften-, weekendvagter og sommerferie

Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Er du nysgerrig, engageret og reflekterende? Så er du måske en af de afløsere vi søger.

Som afløser kommer du til at arbejde med omsorgsopgaver hos den enkelte borger, som skal have støtte i dagligdagen. Du får indblik i plejen, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling.

Omsorgscentret Pedershave søger social- og sundhedshjælper, studerende eller ufaglærte til faste weekender, aften, supplering i omsorgsbemanding og sommerferie. Du vil kunne arbejde hver 2. eller 3. weekend i dagvagt.

Frederikssund Kommune
Afdelingsleder til Klima og Natur

Frederikssund Kommune

Vi søger en afdelingsleder i Center for By og Landskab til vores afdeling for Klima og Natur. Med dig bliver afdelingens størrelse på ca. 18 personer inden for områderne grundvand og drikkevand, vandløb, spildevand, natur, kystsikring, affald og klima.

Vi er primært et myndighedscenter, men i afdelingen vil der vil også være en række driftsrelaterede opgaver; især på affaldsområdet.

I øjeblikket og i den kommende tid, vil afdelingen for Klima og Natur især have fokus på en række kystsikringsprojekter, arbejde med boringsnære beskyttelsesområder, spildevandsplaner, fritlægning af vandløb samt indførelse af nye affaldsordninger.

Herudover opprioriterer vi vores spildevandsområde med ekstra ressourcer for at kunne følge med antallet af ansøgninger. Da kommunen har ambitioner på klimaområdet må det forventes, at der fremover skal bruges ekstra ressourcer hertil.

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedsassistent til Omsorgscentret Tolleruphøj

Frederikssund Kommune

Vil du være med til at skabe den bedste sygepleje og de bedste rammer for et godt liv for beboerne på Omsorgscenteret Tolleruphøj?

Stillingen er i dagvagt på 32 timer om ugen med weekendvagt hver 3. weekend i afdeling Harmonien, Tolleruphøj.

Vores overordnede ledetråd er værdighed – uanset hvilke situationer vi er i og uanset hvad, der skal gøres, tilstræber vi først og fremmest at bevare den andens værdighed.

Vi har den enkelte beboers livshistorie, ressourcer og behov som udgangspunkt for den omsorg og pleje, vi tilbyder. Musik, fysisk aktivitet og oplevelser fylder hverdagen med liv og glæde.

Du bliver involveret i komplekse plejeforløb og vil få brug for alle dine sygeplejefaglige kompetencer. Vi har altid fokus på den sidste nye viden samt løbende kompetenceudvikling.

Frederikssund Kommune
Idrætskoordinator til det specialiserede idrætsområde

Frederikssund Kommune

– 37 timer ugentlig

Frederikssund Kommune søger, pr. 1. maj 2021, en idrætskoordinator til det specialiserede idrætsområde.

Organisatorisk bliver du ansat i sekretariatet i Center for Kultur og Fritid, men du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med to instruktører i idrætsteamet, samt pædagogisk og sundhedsfagligt personale på handicap- og psykiatriområdet.

Sammen med idrætsteamet, vil du have ansvar for en bredspektret palet af idræts- og motionstilbud, primært målrettet borgere fra handicap- og psykiatriområdet.

Frederikssund Kommune
Udviklingskonsulent til Center for Politik og HR

Frederikssund Kommune

Er du i stand til både at fordybe dig i faglige komplekse problemstillinger og samtidig have blik for helheden? Har du en god organisationsforståelse og er du i stand til at arbejde i spændingsfeltet mellem politik og administration? Så er du måske en af vores to nye udviklingskonsulenter.

Har du lyst til en varieret og spændende hverdag, hvor opgaverne spænder vidt? Opgaverne spænder fra projektledelse af tværgående udviklingsprojekter, hvor dine kompetencer som projektleder sættes i spil i forhold til fagområderne - til betjening af direktion, politikere og MED-system.

Som udviklingskonsulent er de væsentligste opgaver:

  • projektledelse af tværgående udviklingsprojekter
  • udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg til direktion, MED-system og det politiske niveau
  • procesfacilitering og -bistand til de øvrige centre med henblik på bl.a. omstillinger og effektiviseringer
Frederikssund Kommune
Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere til aftenvagt i Døgnplejen i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Døgnplejen i Frederikssund, De Tre Ege Jægerspris, søger fagligt dygtige social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der brænder for at arbejde med rehabilitering og ældrepleje, samt trives med hyppig borgerkontakt og sammenhængende borgerforløb.

Dine arbejdsopgaver består i at støtte og hjælpe borgerne med personlig og praktisk hjælp ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde både med borgerne, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Stillingerne er på 28 timer pr. uge, med weekendvagt hver anden uge - i tidsrummet 15.30-23.30. Rullene er 3-2 og 5-2.

Frederikssund Kommune
Lærer til matematik, N/T og idræt på Trekløverskolen

Frederikssund Kommune

Har du lyst til at have fokus på matematik, N/T og idræt - så mangler vi dig.

Vi ønsker at tiltrække dygtige og dynamiske lærere, der brænder for at udvikle gode læringsprocesser, og som ønsker at udveksle viden og de tiltag, der virker.

På Trekløverskolen skaber vi sammen læring, hvor alle børn bliver udfordret, og dermed får det bedst mulige afsæt for fremtiden – samtidigt med at vi er en udviklende arbejdsplads.

Vi har stort fokus på arbejdet i faglige, professionelle fællesskaber (team). Vi arbejder med at have fokus på vores pædagogiske grundlag og Co-teaching.

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedsassistenter til dagvagt i Døgnplejen i Frederikssund

Frederikssund Kommune

Er du fagligt engageret, brænder du for vores ældre borgere og ser du helhedspleje som en god kvalitet? Så er jobbet som social- og sundhedsassistent i Døgnplejen måske lige noget for dig.

Vi søger nye kollegaer som social- og sundhedsassistenter, da én har søgt nye udfordringer og antallet af borgere stiger.

Du bliver en del af et tværfagligt team, der samarbejder om vores kerneopgave med fokus på borgerens behov og ressourcer. Vi har stor opmærksomhed på rehabilitering, både via forløb, men også som tilgangen, når vi støtter og hjælper vores ældre borgere. Du vil også skulle arbejde med koordinerende opgaver og have fokus på helhedspleje og kontinuitet i forløbene.

Frederikssund Kommune
Centerleder til omsorgscenteret Pedershave

Frederikssund Kommune

Omsorgscenteret Pedershave i Frederikssund Kommune søger en ny leder, der med stort engagement, tydelig ledelsesstil og strategisk flair vil lede og videreudvikle kommunens nyeste og største omsorgscenter.

Som leder vil du referere til centerchefen for Voksenstøtte og Ældre og være leder for 120 engagerede medarbejdere og 4 områdeledere. Personalegruppen omfatter en bred vifte af tværfaglige fagpersoner, som alle arbejder på at højne livskvaliteten for omsorgscenterets beboere på og med en rehabiliterende tilgang.

Som leder skal du lede og videreudvikle Omsorgscenteret Pedershave. Du skal blandt andet være med til at løfte disse centrale opgaver:

  • Konsolidere ledergruppen, hvor du som samlende og inspirerende leder sikrer følgeskab til organisationen
  • Sikre et højt fagligt kompetenceniveau baseret på den bedst tilgængelige viden og forskning på området
Frederikssund Kommune
Distriktsleder til Døgnplejen

Frederikssund Kommune

Du er sygeplejerske med lyst til ledelse

Har du mod på en spændende ledelsesopgave i en organisation, hvor relationer og samarbejde på tværs er nøgleord? Er du en stærk faglig driftsleder og kan du skabe følgeskab i en tværfaglig gruppe, som leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven? Så er der nu mulighed for at blive distriktsleder i Døgnplejen Frederikssund.

Du tager ansvar, er effektiv og handlekraftig og sikrer, at alle bolde kommer i mål med respekt og ydmyghed overfor opgaven. I praksis betyder det, at du sikrer et godt arbejdsmiljø, høj faglig kvalitet og en stabil drift. Du tænker tværfagligt og dit helhedssyn gør, at teamsamarbejdet omkring borgerne fortsat udvikles.

Socialrådgivere eller socialformidlere til Myndighedsafdeling
Kan du sige paragraffer & livsverden – økonomi & empati – politik & faglighed . og så også gøre det i samme sætning?
Frederikssund Kommune, Frederikssund
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagog til Børnehuset Kroghøj
Børnehuset Kroghøj søger en pædagog på 30 timer fra den 1. januar 2021.
Frederikssund Kommune, Slangerup
Jobcenter
Indrykket: 
Pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent til Kroghøj
Børnehuset Kroghøj søger en medhjælper eller pædagogisk assistent på 28 timer.
Frederikssund Kommune, Slangerup
Jobcenter
Indrykket: