47 job matcher din søgning 47 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikssund Kommune
Pædagog (barselsvikariat) til specialskolen Kærholm, afdeling Kølholm

Frederikssund Kommune

Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn og unge med særlige behov, kan komme i spil? Så har du muligheden nu.

Afdeling Kølholm er en specialskole for elever med autismespektrumforstyrrelser og ADHD. Målgruppen er normaltbegavede elever, der profiterer af et miljø og en pædagogik, der er tilpasset de to diagnoser.

Vi søger en skolepædagog, der har lyst og evner til at arbejde med vores elevgruppe og meget gerne med erfaring med at skabe en tryg og forudsigelig skolegang i specialskole-regi.

Frederikssund Kommune
Genopslag: To lærere til Jægerspris Skole pr. 1. august 2023

Frederikssund Kommune

Vi søger følgende fag dækket:

Udskoling:
Tysk i 5., 6., 7. årgang; Idræt i 5., 6., 9. årgang; Geografi 7. årgang.
To-voksentimer og støttetimer i 10 lektioner i 6. og 9. årgang.

Mellemtrin:
Matematik i 4. og 5. årgang; Idræt 4. årgang; Billedkunst 4. årgang

Indskoling:
Kristendom, N/T, Billedkunst på 1. årgang
Idræt på 2. årgang
Matematik halvårligt for nye 0. klasser

Alle lærere underviser max. 26 lektioner om ugen. Der er lempelige vilkår for nyuddannede lærere.

Frederikssund Kommune
Socialrådgiver/socialformidler 30 timer pr. uge til Center for Familie og Rådgivning

Frederikssund Kommune

Stræber du efter at være en del af et stærkt fagligt fællesskab, og er du også optaget af at finde løsninger på tværs? Så kig nærmere her.

I Center for Familie og Rådgivning (CFR) varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge og baserer vores arbejde på høj faglighed, lovmedholdelighed samt systematik.

Vi er optaget af, at børn, unge og deres familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi sammen med familierne og deres netværk arbejder for at finde de bedste løsninger for at bringe børn og unge i trivsel igen.

Frederikssund Kommune
SSA til dagvagt på omsorgscenteret Solgården i Slangerup

Frederikssund Kommune

Er du vores nye kollega?

Vi har en fast stilling for sosu-assistent i dagvagt på afdeling Birken-Linden.

Stillingen er 30-37 timer, arbejde hver 3. weekend, og med tiltrædelse snarest.

Omsorgscenteret Solgården er et aktivt hus, hvor livet fortsat leves og nydes. Vi stræber efter, at beboerne oplever tryghed, trivsel og livsglæde. Beboerne siger, at de trives, har det godt i hverdagen, og sætter stor pris på miljøet og den gode stemning.

Du får i høj grad ansvar og medindflydelse på din arbejdsdag, og du er med til at præge udviklingen sammen med dine fagligt kompetente og engagerede kollegaer.

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedshjælperelev til sammenhængende forløb

Frederikssund Kommune

Vi skal i Frederikssund Kommune ansætte elever til sammenhængende forløb som består af grundforløb 2 og Social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Grundforløbet er et skoleforløb, der som udgangspunkt varer 20 uger.

Når grundforløbet er bestået, vil du fortsætte videre på SSH-uddannelsen.

SSH-uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 1 år og 2 måneder og veksler mellem skole og praktik.

Såfremt du får stillingen, vil du under hele uddannelsesforløbet være ansat af Frederikssund Kommune med løn.

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedsassistentelev til sammenhængende forløb

Frederikssund Kommune

Vi skal i Frederikssund Kommune ansætte elever til sammenhængende forløb som består af grundforløb 2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Grundforløbet er et skoleforløb, der som udgangspunkt varer 20 uger.

Når grundforløbet er bestået, vil du fortsætte videre på SSA-uddannelsen.

SSA-uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 9 måneder og veksler mellem skole og praktik.

Såfremt du får stillingen, vil du under hele uddannelsesforløbet være ansat af Frederikssund Kommune med løn.

Frederikssund Kommune
Specialarbejder med stort kørekort til Vej og Park

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune søger en ny specialarbejder til Vej og Park med tiltrædelse den 1. august 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Du vil blive en del af et team på 12 medarbejdere, som varetager mange forskelligartede opgaver.

Du skal indgå i Vej og Parks almindelige arbejder på lige fod med Vej og Parks øvrige medarbejdere, herunder kørsel med lastbil, reparationsarbejder med brolægning og vejbrønde, deltagelse i kørsel med storskrald m.m.

Vi tilbyder en arbejdsplads med engagerede kollegaer, varierede arbejdsopgaver, et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedshjælper med hjælpeplanlæggerfunktion til Døgnplejen i Frederikssund syd

Frederikssund Kommune

Vægter du selvstændigt borgernært arbejde højt? Og har du et stort kollegialt samarbejds-hjerte? Har du lyst til at være del af et team, hvor du dagligt oplever fællesskab, hjælpsomhed og at du er vigtig for holdet? Så er det hos os du skal søge.

For at sikre alle kompetencer i teamet, søger vi nu en social- og sundhedshjælper med hjælpeplanlæggerfunktion til Døgnplejen i Frederikssund syd. Stillingen er på 32-37 timer ugentligt i fast dagvagt.

Du bliver en del af et team med 25 kollegaer, hvor vores fokus først og fremmest er at sikre rammerne for de gode borgerforløb.

Frederikssund Kommune
Erfarne socialrådgivere/socialformidlere, 37 timer pr. uge til CFR

Frederikssund Kommune

Stræber du efter at være en del af stærkt fagligt fællesskab og er du også optaget af at finde løsninger på tværs? Så kig nærmere her.

I Center for Familie og Rådgivning (CFR) varetager vi Frederikssund Kommunes indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Vi arbejder for at skabe de bedste vilkår for udsatte børn og unge og baserer vores arbejde på høj faglighed, lovmedholdelighed samt systematik.

Vi er optaget af, at børn, unge og deres familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi sammen med familierne og deres netværk arbejder for at finde de bedste løsninger for at bringe børn og unge i trivsel igen.

Frederikssund Kommune
Pædagog, der vælger udelivet til

Frederikssund Kommune

Børnehuset Stenhøjgård er en sjælden perle, der ligger i skønne landlige omgivelser på en gammel gård. Vores kæmpestore udearealer giver rig mulighed for mange udfoldelsesmuligheder. Brænder du for natur og udeliv, og vil du være med til at skabe de bedste læringsrammer for børn i en institution med en naturprofil i tæt samarbejde med medarbejdere, så har du nu en helt unik mulighed.

Det kommende år skal Stenhøjgård sætte ord på, og handling bag, en ny læreplan og profil med fokus på legen og naturen – et arbejde, du naturligvis kommer til at være med til at udføre.

Frederikssund Kommune
Pædagog til Klub 200

Frederikssund Kommune, Skibby

Fritidsklubben i Skibby, Klub 200 er stedet, hvor børn mødes efter skole og indgår i fællesskaber på tværs af alder, køn og interesser. Klubben ligger på Fjordlandsskolen, afd. Skibby i egne lokaler med mange muligheder inde som ude. Med fokus på aktiviteter, indretning og pædagogik forsøger vi at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i Skibby og omegn.

Stillingen er en kombinationsstilling på 31 timer, fordelt med 26 timer i klubben og 5 timer i understøttende undervisning på Fjordlandsskolen, afd. Skibby

Arbejdstiden i klubben er hver eftermiddag samt en aften, og skoletimerne planlægges som udgangspunkt, så de ligger umiddelbart op til klubtiden.

Frederikssund Kommune
Medarbejder til ungdomsklubben i Skibby

Frederikssund Kommune

Ungdomsklubben i Skibby er værestedet for lokalområdets unge. Målgruppen er unge fra de starter i 7. klasse til 17 år.

Stillingen er på 15 timer fordelt på 2 åbningsdage, tirsdag og torsdag fra kl. 14.00 til 22.00.

Vi forventer, at du

  • er initiativrig og kan inspirere og motivere børn og unge
  • har mod på at løse mange forskelligartede opgaver i klubben
  • også kan tage køkkentjansen
Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til Børnehuset Fjordtoppen

Frederikssund Kommune

Fjordtoppen er et mindre børnehus normeret til 13 vuggesteubørn og 38 børnehavebørn. Vi er opdelt med en stue for de 0-2-årige og i to børnehavegrupper for de 3-6-årige. Vi har valgt at organisere os på denne måde, så børn i 3-årsalderen kan spejle sig i de større børn, og de større børn kan drage omsorg for de mindre børn samtidig med, at de bliver kulturbærere i Fjordtoppen.

Fjordtoppen er en certificeret idrætsinstitution, så vi har fokus på idræt, leg og bevægelse igennem aktiviteter og læringsmiljøet hele dagen.

Hvis du ikke allerede har diplom i ledelse vil du få mulighed for at tage denne. Desuden vil du blive tilbudt uddannelse i ICDP, som Frederikssund Kommune startede op i august 2022 for alle kommunens børnehuse.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til Børnehuset Højvang

Frederikssund Kommune

Børnehuset Højvang ligger placereret i Græse Bakkeby i naturskønne omgivelser, tæt på skole og by. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn.

I Børnehuset Højvang arbejder vi ud fra at skabe en tryg og tillidsfuld dagligdag, hvor vi lægger vægt på at møde det enkelte barn ud fra dets nærmeste udviklingszone. Vi er et børnehus der vægter at arbejde ud fra at skabe læringsmiljøer som tilgodeser alle børn.

Hvis du ikke allerede har diplom i ledelse vil du få mulighed for at tage denne. Desuden vil du blive tilbudt uddannelse i ICDP, som Frederikssund Kommune startede op i august 2022 for alle kommunens børnehuse.

Frederikssund Kommune
Er du vores nye pædagogmedhjælper?

Frederikssund Kommune, Slangerup

Vi søger en kreativ medhjælper 30 timer, som også har interesse for leg, udeliv og bevægelse til SFO til Slangerup Skole, afdeling Byvang pr. 1. august 2023.

Afdeling Byvang består af et mellemtrin og indskolingstrin og er 2-sporet. Vi er en moderne skole, som ser skole og SFO som et hele. Vi har fokus på læring og trivsel i arbejdet med at lære børnene at tage ansvar for egne handlinger/blive arkitekter i eget liv. SFO'en har 142 børn fra 0. til og med 3. klasse.

Vi har et stort, dejligt og varieret udeområde, og har forskellige værksteder: træ, Krea, naturværksted, drama, gymnastiksal m.m. SFO’en arbejder som en integreret del af indskolingen, og vi har et godt og tæt samarbejde med undervisningsdelen.

Frederikssund Kommune
Sommerferievikar til fantastisk botilbud i Frederikssund

Frederikssund Kommune

Sommerferien er lige om hjørnet. Står du og mangler et job i de næste par måneder og kan du li’ at arbejde med mennesker? Så har vi sommerjobbet til dig med mulighed for tilknytning som tilkaldevikar efterfølgende.

Vi har gode erfaringer med vikarer som har forskellige baggrunde. Du kan være pædagog med lyst til at afprøve nyt, du kan have sabbatår, være studerende med ønske om relevant studiejob eller blot lyst og motivation for at afprøve det pædagogiske område. Vigtigst af alt: At du kan arbejde i relationer og med anerkendelse og forståelse for de støttebehov mennesker med funktionsnedsættelse har, både fysisk og kognitivt.

Frederikssund Kommune
Dagvagt og aftenvagt til Omsorgscenteret Nordhøj

Frederikssund Kommune, Skibby

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker og har fokus på at skabe livskvalitet for beboeren, så er det dig vi søger.

Vi søger 2 social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter til omsorgscenteret Nordhøj!

Stillingen i dagvagt er på 30-32 timer ugentligt, og med weekendvagt hver. 2 weekend eller 3. weekend.

Stillingen som aftenvagt er på 28 timer og med vagt hver anden weekend.

Frederikssund Kommune
Afløser til nattevagt

Frederikssund Kommune, Jægerspris og Skibby

Er du god til at arbejde om natten? Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent? Så læs videre.

Beboerne på omsorgscentrene De Tre Ege og Nordhøj vil gerne opstarte et samarbejde med den helt rigtige, som kan give dem tryghed og den nødvendige hjælp om natten, når den faste nattevagt har fri.

Beboerne er fordelt på de 2 omsorgscentre og får hjælp af 2 medarbejdere om natten. Medarbejderne arbejder 7-7.

Frederikssund Kommune
Leder til børnehuset Slotsgården i Jægerspris

Frederikssund Kommune

Vi søger fra 1. juli 2023 en leder, der kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Du skal være en god vejleder og rollemodel i hverdagen og være synlig og nærværende i forhold til børn, forældre og medarbejdere.

Det forventes, at du i varierende omfang og efter behov indgår i det konkrete arbejde omkring børnene.

Du kommer til at stå for den daglige personaleledelse, og vi lægger vægt på, at du kan skabe engagement og motivation gennem en inddragende og anerkendende ledelsesstil.

Frederikssund Kommune
Vi søger nye kolleger til Fjordlandsskolen, afdeling Skibby

Frederikssund Kommune

Kunne du tænke dig at arbejde på en skole med højt til loftet, luft og plads til at udvikle både elever og lærere i et positivt og fællesskabsorienteret skolemiljø, så er det måske dig, som skal være en af vores nye kollegaer?

Vi søger uddannede lærere til at varetage følgende

  • Indskoling: Matematik og naturteknik, billedkunst og historie
  • Udskoling: Idræt, billedkunst, musik, LKT og SSP – er du vejleder vil det være et ekstra plus.

Som ansat på Fjordlandsskolen brænder du for din undervisning, og så er du vild med at få elever til at lykkes både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder ud fra Bo Hejlskov Elvéns børnesyn.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV