32 job matcher din søgning 32 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikssund Kommune
Fagligt dygtig sygeplejerske til nattevagt i Døgnplejen

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Vil du gerne være en del af den kommunale sygepleje? Så er du vores nye kollega.

Da vores nyansatte sygeplejerske desværre sprang fra inden start, har du nu muligheden for at blive en del af vores fantastiske team i Døgnplejen. Hos os er det vigtigt, at vi har det godt sammen og hjælper hinanden hvor der er behov.

Stillingen er på 28 timer, du arbejder 7/7 eller 2/5 eller måske noget helt tredje, vi er åben for ideer, dog er mødetiden fra kl. 23.15-07.15.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med fokus på faglig kompetence. Det er vigtigt for os at kunne sende fagligt kompetent personale ud til de af vores borgere, som har behov for vores hjælp.

Frederikssund Kommune
Områdeleder til vikariat på omsorgscenteret Pedershave

Frederikssund Kommune

Da vores områdeleder er sygemeldt på ubestemt tid, har vi et vikariat fra den 1. august – 31. januar 2022 (med evt. mulighed for forlængelse).

Vi søger en faglig stærk leder til en dygtig medarbejdergruppe, som varetager pleje- og omsorgsopgaver i et afsnit for 24 beboere.

Pedershave er et nyere omsorgscenter, hvor organisationsudvikling, faglighed og innovation prioriteres højt. Vi arbejder ud fra visioner, mål og følger op via handle- og indsatsplaner.

Pedershave ligger i skønne landlige omgivelser i udkanten af byen. Her er 84 plejeboliger fordelt i fire huse. I hvert hus bor der 18-24 ældre mennesker med komplekse pleje- og sygeplejefaglige udfordringer. Personalegrupperne består af social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Frederikssund Kommune
Social- og sundhedshjælper til udekørende aftenvagt

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Døgnplejen i Frederikssund De Tre Ege Jægerspris søger en faglig dygtig social- og sundhedshjælper der brænder for at arbejde med rehabilitering og ældrepleje, samt trives med hyppige borgerkontakter og sammenhængende borgerforløb. I distriktet vil du blive en del af et team bestående af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker.

Du er udannet social og sundhedshjælper. Du kan arbejde selvstændigt, har gode samarbejdsevner. Du har forståelse for vigtigheden af dokumentation, samt fokus på at skabe rehabiliterende og kreative løsninger.

Dine arbejdsopgaver består i at støtte og hjælpe borgerne med personlig og praktisk hjælp ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde både med borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Frederikssund Kommune
Pædagog til Slangerup Børnehus

Frederikssund Kommune

Slangerup Børnehus søger en uddannet pædagog på 37 timer fra den 1. september eller tidligere.

Slangerup Børnehus er en selvejende institution med en aktiv forældrebestyrelse, og vi er et mindre hus med 28 enheder fordelt på en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper.

Vi har et fantastisk hus med gode legepladsarealer og som nabo er Slangerups centrale plads beliggende med stort græsareal på størrelse med en fodboldbane. Indendørs er vi meget glade for vore 3 grupperum samt legearealer plus et dejligt personalerum.

Vi har fokus på børns leg og skabelse af en fælles kultur, der skal styrke relationer og venskaber på tværs af stuerne, hvor børns trivsel og tryghed er det centrale. Som et tydeligt fundament i Slangerup Børnehus er samarbejdet med forældrene for os meget afgørende i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene.

Frederikssund Kommune
Fastholdelses- og virksomhedskonsulent til Jobcenter Frederikssund

Frederikssund Kommune

Vi søger en kollega, der kan bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Har du viden, erfaring, flair for eller lyst til at vende tilbage til faget, hvor du ønsker at bidrage med dine kompetencer indenfor beskæftigelsesområdet, så se nedenfor, hvad jobbet går ud på, og send os din ansøgning.

Du bliver ansat i Virksomhedsservice, hvor vi er en teamleder og 15 konsulenter, som løser opgaver på tværs af hele Jobcentret. Du vil blive tilknyttet sygedagpenge og arbejdsfastholdelsesafdelingen, hvor der i forvejen er tilknyttet 2 fastholdelses- og virksomhedskonsulenter. Fastholdelses- og virksomhedskonsulenterne understøtter arbejdsfastholdelse - udvikling af arbejdsevne hos borgerne og den virksomhedsrettede indsats for vores borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Frederikssund Kommune
Administrativ sagsbehandler til Jobcenter Frederikssund

Frederikssund Kommune

Vores kollega har valgt at gå på efterløn, så derfor søger vi en engageret og faglig dygtig administrativ medarbejder med erfaring og/eller interesse for administrativt arbejde.

Vi er et team på 5 medarbejdere, og vi yder en vigtig og dedikeret indsats for, at vores kollegaer får den bedst mulige understøttelse indenfor de områder, som vi arbejder med. Vi er nysgerrige og vil gerne udvikle vores arbejdsgange, så vi hele tiden får mest muligt ud af vores ressourcer, samtidig med at vi sætter en ære i at have styr på vores opgaver og yde en professionel service.

Arbejdsopgaver

 • Postopgaver – elektronisk og fysisk.
 • Aktindsigter.
 • Løntilskudsrefusioner.
Frederikssund Kommune
Unge-/familiebehandler til Foranstaltningsområdet

Frederikssund Kommune

Vil du være en del af et dygtig team, så søger Ungeområdet en erfaren unge-/familiebehandler fra den 1. august 2021. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ungeområdet arbejder med forebyggende foranstaltninger til unge og deres familier. Målgruppen er unge mellem 13- 18 år og deres familier.

Vores opgaver spænder fra rådgivning, vejledningsforløb til familiebehandling og kontaktpersonopgaver, og vi arbejder med multikomplekse problemstillinger i familierne, hvor de unges udvikling og trivsel er alvorlig truet.

Vi arbejder alle i Center for Familie og Rådgivning (CFR) ud fra et fælles værdigrundlag, hvor vi har fokus på familiens ressourcer, relationer og netværk. Vi ser os selv som besøgende i familien og den unges liv, hvor vi på sigt skal arbejde med at ansvaret forbliver i familien. Det vil sige, at vi løser den unges og familiens udfordringer i et samarbejde med dem, og ikke for dem.

Frederikssund Kommune
Relationel og faglig stærk pædagog til SFO i udvikling

Frederikssund Kommune, Skibby

Vi venter gerne på den helt rigtige, nemlig dig - derfor dette genopslag

Fjordlandsskolen SFO afd. Skuldelev søger en pædagog på 30 timer fra d. 1.8.2021 eller snarest derefter.

Sammen med tre kolleger skal du arbejde inkluderende og igangsætte aktiviteter for ca. 55 børn om eftermiddagen. Du skal arbejde med tværprofessionelle relationer og se dig selv som en del af skolen.

Du skal lige som os vægte faglighed, og det gode samarbejde højt og arbejde med trivsel, relationer, inklusion og alles ret til at være en del af fællesskabet. Der er mulighed for personlig indflydelse samt faglig og personlig udvikling.

En del af opgaven er fokus på læringsmål, elev-, forældre- og medarbejdertilfredshed og et øget fagligt niveau. Vi arbejder f.eks. med Bo Hejlskovs 11 principper om adfærd, Low Arousal og Neuroaffektiv pædagogik/udvikling.

Frederikssund Kommune
Afløsere til Døgnplejen

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Vi søger friske afløsere til vores borger i Frederikssund Kommune. Vi kan tilbyde cykelture med frisk luft, gode og humørfyldte kollegaer, samt et arbejde med en meningsfuld hverdag.

Vi søger dig faglært, ufaglært eller studerende til at tage vagter primært i weekender men også ved behov for dækning af sygdom med mere i hverdage. Det vigtigste er at du brænder for at arbejde indenfor ældrepleje og med rehabilitering.

Dine arbejdsopgaver vil være at støtte og hjælpe borgerne med personlig hjælp og praktisk hjælp samt sygepleje. Dette i et samarbejde med borger, pårørende og andre samarbejdspartnere. Du vil have en telefon/tablet som du bruger til dokumentation, hvorpå din daglige køreliste ligger på.

Frederikssund Kommune
Socialpædagog til Rosenfeldtshusene - Vi tror på, at vi sammen kan skabe det gode liv for alle - Vil du med?

Frederikssund Kommune

Har du høj pædagogisk faglighed og tænker, at alle har ret til et godt liv, så læs mere her.

Rosenfeldthusene søger en pædagog på 34-37 timer ugentlig.

Botilbuddet består af to teams, hvor du vil blive tilknyttet det ene team. På Rosenfeldthusene, hvor der bor 17 borgere i alderen 21 år til 76 år, arbejder vi målrettet på at levere livskvalitet og yde praktisk hjælp og støtte til borgere, der har svært ved selv at klare hverdagen på grund af fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Pædagogisk arbejder vi med neuropædagogik, sansemotorik, struktur, kommunikation og socialt samspil. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og har fokus på såvel udvikling som omsorg.

Frederikssund Kommune
Teamkoordinator til Handicap og Botilbud

Frederikssund Kommune

Har du høj pædagogisk faglighed og tænker ledelse som et kommende karrierevalg, så læs med her; Rosenfeldthusene søger en teamkoordinator på 37 timer ugentlig.

Da vores ene teamkoordinator skal på barsel søger vi efter en ambitiøs og pædagogisk velfunderet teamkoordinator.

Botilbuddet består af to teams, hvor du vil blive teamkoordinator for det ene team.

Dine opgaver som teamkoordinator

 • Omsætte i samarbejde med ledelse overordnede mål og strategier i den daglige praksis. Dvs. at sikre den røde tråd fra overordnede mål og strategier til genkendelighed og handling i praksis.
 • Tilrettelægge teamets opgaveløsning, så den bedst muligt understøtter Rosenfeldthusenes mål og strategier til Kerneopgaven: At vi altid sammen med borgeren, understøtter borgerens selvstændighed og mestringsevner i livet).
Frederikssund Kommune
Pædagog til Børnehuset Lindehuset

Frederikssund Kommune, Slangerup

Børnehuset Lindehuset søger en pædagog på 30 timer fra den 1. august.

Lindehuset rummer ca. 68 enheder, som fordeler sig på 1 vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Det er et dejligt stort hus med rigtigt gode forhold både indendørs og udendørs. Vi har en stor legeplads med masser af legemuligheder, som vi benytter dagligt hele året. Derudover er vi naboer til Lindegårdsskolen, som vi også har et tæt samarbejde med.

Vi har fokus på hvordan grupperne kan samarbejde omkring en fælles kultur, som styrker relationer og venskaber på tværs af stuerne, hvor børnenes trivsel er omdrejningspunktet.

Frederikssund Kommune
Pædagog/hjemmevejleder til Møllehaven

Frederikssund Kommune, Slangerup

Vi søger en uddannet socialpædagog – 37 timer - til Bofællesskabet Møllehaven den 1. august 2021

Handicap og Botilbud består af 8 botilbud samt hjemmevejledning til borgere i egen bolig. Møllehaven er et bofællesskab, hvor der bor 13 borgere.

Som kommende pædagog i Møllehaven, vil du være en del af en personalegruppe på 7 pædagogiske personaler.

Stillingen indeholder

 • Hjemmevejlederen tilrettelægger det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i borgerens ressourcer, udviklingspotentiale og behov for omsorg og støtte, som beskrevet i VUM/bestilling.
 • Hjemmevejlederen udarbejder løbende pædagogiske handleplaner og opstiller nye mål i samarbejde med borgeren.
 • Hjemmevejlederen vil have et tæt samarbejde med borgerens pårørende, sagsbehandler og andre interessenter.
Frederikssund Kommune
Pædagog til Børnehuset Bakkebo

Frederikssund Kommune, Slangerup

Børnehuset Bakkebo søger en uddannet pædagog på 34 timer fra den 1. august.

Bakkebo rummer ca. 68 enheder, som fordeler sig på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Det er et dejligt stort hus med rigtigt gode forhold både indendørs og udendørs. Vi har en stor legeplads med masser af legemuligheder, som vi benytter dagligt hele året.

Vi har fokus på hvordan grupperne kan samarbejde omkring en fælles kultur, som styrker relationer og venskaber på tværs af stuerne, hvor børnenes trivsel er omdrejningspunktet. Hvor der er fokus på samarbejdet på stuen og på tværs af stuer og årgange.

Frederikssund Kommune
Kontorelev i offentlig administration

Frederikssund Kommune

Vi søger tre kontorelever med speciale i offentlig administration

Som kontorelev i Frederikssund Kommune får du en bred og alsidig uddannelse inden for offentlig administration.

Uddannelsen tager to år og veksler mellem teori på handelsskolen og praktik i kommunen. Herudover vil der være mulighed for en studietur til Bruxelles.

Gennem din elevtid får du mulighed for at være i flere forskellige afdelinger. Du får selvstændige og varierende arbejdsopgaver i takt med din faglige og personlige udvikling.

Frederikssund Kommune
Fysioterapeut eller ergoterapeut til Slangerup

Frederikssund Kommune, Slangerup

Vi søger en fagligt dygtig fysioterapeut eller ergoterapeut til en midlertidig stilling inden for neurologi, geriatri og forebyggende hjemmebesøg grundet barsel frem til og med marts 2022. Stillingen er på 32 timer om ugen med start snarest mulig, velvidende der måske også er brug for sommerferie.

Dit ansvarsområde er genoptræning af borgere indenfor neurologi og geriatri efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86, stk.1. samt § 79a angående forebyggende hjemmebesøg som udgør 50 % af stillingen.

Genoptræningen kan foregå på træningscentret, i nærområdet eller i borgers eget hjem.

Frederikssund Kommune
Dygtige lærerkollegaer til vores udskoling på Fjordlandsskolen

Frederikssund Kommune, Skibby

Kunne du tænke dig at arbejde på en skole, med højt til loftet, luft og plads til at udvikle både eleverne og lærerne i et positivt og fællesskabsorienteret skolemiljø, så er det måske dig, som skal være vores nye kollega?

Vi søger lige nu 2 nye lærere til vores udskolingen med kompetencer indenfor særligt

 • Matematik
 • Tysk
 • Idræt

Brænder du for din undervisning og dine fag, og er du vild med at få børn og unge mennesker til at lykkes både personligt, socialt og fagligt? Du anerkender vigtigheden af at virke gennem et forpligtende teamsamarbejde, og med et kollektivt ansvar for eleverne.

Frederikssund Kommune
Psykomotorisk terapeut til aktivitets- og samværstilbud Gnisten

Frederikssund Kommune

På Gnisten vil vi gerne styrke vores psykomotoriske tilbud til brugerne og vi søger derfor en psykomotorisk terapeut som vores nye kollega. Har du en stærk sansemotorisk profil, faglig interesse i at arbejde med vores målgruppe, og har du lyst til at arbejde med forudsigelighed, genkendelighed og struktur? Så kan denne stilling være interessant for dig.

Gnisten er et specialiseret dagtilbud for 20 voksne mennesker med intellektuel og fysisk funktionsnedsættelse. Vores faglige afsæt er primært inden for neuropædagogik, sansemotorik og strukturpædagogisk tilgang. Vi er fagligt optaget af aktiviteter, relationer, etik og kommunikation. Vi betragter observation og dokumentation som en vigtig del af vores arbejde.

Frederikssund Kommune
Pædagog til aktivitets- og samværstilbud Gnisten

Frederikssund Kommune

Vores gode kollega går på pension og vi søger derfor en ny kollega. Er du uddannet pædagog, har du faglig interesse i at arbejde med vores målgruppe, og har du lyst til at arbejde med forudsigelighed, genkendelighed og struktur? Så kan denne stilling være interessant for dig.

Gnisten er et specialiseret dagtilbud for 20 voksne mennesker med intellektuelle og fysiske funktionsnedsættelser. Vores faglige afsæt er primært inden for neuropædagogik, sansemotorik og strukturpædagogisk tilgang. Vi er fagligt optaget af aktiviteter, relationer, etik og kommunikation. Vi betragter observation og dokumentation som en vigtig del af det pædagogiske arbejde.

Frederikssund Kommune
Barselsvikar for pædagog til Børnehuset Møllevej

Frederikssund Kommune

Uddannet pædagog til barselsvikariat 25 timer.

Vi søger en uddannet pædagog, der vil være aktiv medspiller i udviklingen af læringsmiljøer for børnene.

Vi er en personalegruppe der brænder for vores fag. Vi har i hverdagen fokus på at tilbyde børnene de bedst mulige udfordringer, i forhold til deres udvikling. Både som individ og som gruppe. For os er det vigtigt at vi er nærværende og imødekommende i mødet med børnene og deres forældre. Vi lægger vægt på udvikling med rammer og traditioner hvor børnene har plads til at være børn og legen er i centrum. Vi lever meget i nuet og justerer vores pædagogik efter børnegruppen. På Møllevej vil du møde forudsigelige og rummelige voksne, som til tider kan være skøre, men som samtidig yder maksimalt af omsorg for børn og forældre.