67 job matcher din søgning 67 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Egedal Kommune
Søhøjskolen søger kompetent børnehaveklasseleder

Egedal Kommune, Ølstykke

Søhøjskolen i Ølstykke søger en erfaren børnehaveklasseleder til en fuldtidsstilling. Du bliver en del af et professionelt læringsfællesskab bestående af pædagoger og børnehaveklasseleder samt lærere, der i fællesskab og på tværs af årgangene og i hele indskolingen arbejder med den første læring i vores skole.

På Søhøjskolen har vi en vision om at skabe en skole, som giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere – en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag.

Vores fælles skole tager afsæt i en målsætning om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan – med undervisere der lærer af og med hinanden. Det har vi rigtig mange gode forudsætninger for, da skolen har et stærkt fundament.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Køkkenmedhjælper/husassistent/pædagogiske medhjælper søges 30 timer ugentligt til Børnehuset Hvidehøj i Egedal kommune

Egedal Kommune, Stenløse

Vi søger en engageret og selvstændig køkkenmedhjælper/husassistent/medhjælper som har har lyst til både mad og børn.

Stillingen er en kombineret stilling, hvor du primært skal have ansvaret for køkkenet i 25 timer ugentligt og skal være tilknyttet vuggestuen 5 timer ugentligt.

Du skal:

 • anrette maden og lave en let tilberedning, maden kommer fra Fru Hansens Kælder.
 • bestille vare og lagerstyre
 • lave egenkontrol og E-smiley
 • sørge for daglig opvask, oprydning, rengøring, og mellemmåltider m.m.
 • ordne vasketøj og opfyldning papirhåndklæder, wc papir m.m
 • være med til at give vores børn en tryg og udviklende dag.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Legeglad og nærværende pædagogmedhjælper søges

Egedal Kommune, Stenløse

Pædagogmedhjælper på 10 timer pr. 1. august 2021

Vi søger en smilende udadvendt, mødestabil og engageret pædagogmedhjælper til Børnehuset Stengården i Område Stenløse.

Stengården er et lille børnehus med en vuggestuegruppe, en mellemgruppe og en børnehavegruppe. Vi har fået mange nye børn og har derfor brug for en pædagogmedhjælper i vuggestuen. Der vil blive mulighed for ekstra timer.

I Børnehuset Stengården arbejder vi på at skabe en tryg og udviklende hverdag for børnene, hvor vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone samt lærer det at være en naturlig del af fællesskabet.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Vi søger medarbejdere til vores ungecafé i Stenløse Kulturhus

Egedal Kommune, Stenløse

Ungecaféen Kælderen er et nyopstartet ungdomstilbud i "kælderen" under Stenløse Kulturhus for unge mellem 13-18 år, og vi har brug for dig, der synes, det kunne være spændende at være med til at starte noget nyt op - og ikke mindst være med til at bestemme retningen!

Vi søger klubmedarbejdere - gerne med erfaring - der både er lyttende, empatiske og imødekommende, men på samme tid også formår at være tydelige i deres sprog og handlinger over for og sammen med de unge. Kort sagt: Bruge sig selv og sin personlighed som "værktøj" i samværet med de unge.

Du får lov til selv at præge dine arbejdsopgaver, da det er op til os voksne sammen med de unge at finde ud af, hvad de har lyst til og har brug for - det kan være alt fra madlavning, hjælpe med at søge jobs eller blot være dén, der hjælper den unge med at få aggressionerne ud på en boksepude!

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Chef for dagtilbudsområdet i Egedal Kommune

Egedal Kommune, Ølstykke

En vigtig voksen for 4.000 børns hverdag i en stærk kommune.

I denne stilling ligger ansvaret for ledelse af drift og udviklingen af den konkrete hverdag, som udfolder sig i vores dagtilbudsområde. Det betyder, at du har et særligt ansvar for at sikre et tæt og fagligt stærkt samspil med de daglige ledere, forældregruppen, områdelederne og centerchefen.

Som noget af det første skal du som chef for dagtilbud stille dig i spidsen for og prioritere tre områder:

 • Kvalificere brugen af de nye styrkede pædagogiske læreplaner, så vi sammen i alle dagtilbud kan understøtte og lave gode læringsmiljøer i hverdagen.
 • Opfølgning på vores vision for dagtilbuddene ”Sammen i børnehøjde”.
 • Være med til at finde bæredygtige løsninger på de kapacitetsudfordringer vi oplever i kommunen lige nu, hvor vi har et positivt problem med flere fødsler og tilflyttere end forventet.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Vi har vokseværk og søger pædagoger og pædagogmedhjælpere 32-37 timer til Børnehuset Regnbuen

Egedal Kommune, Smørum

De sejeste vuggestue- og børnehavebørn venter spændt på deres kommende friske og nærværende pædagog, som brænder for deres trivsel, udvikling og læring – er det mon dig?

Idræts- og bevægelsesinstitutionen Regnbuen ligger i et attraktivt område i Smørum. Vores pædagogiske arbejde bygger på vores 3 overordnede værdier, betydningsfulde relationer, nærvær og inkluderende fællesskaber.

I Børnehuset Regnbuen er der plads til, at du kan sætte dit pædagogiske præg.

Vi sætter pris på en kollega, som forholder sig nysgerrigt og reflekterende til sin egen og vores fælles pædagogiske virke.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Børnehuset Hvidehøj søger legeglade og relationskompetente pædagoger til nyrenoveret vuggestue

Egedal Kommune, Stenløse

Vi søger pædagoger til vuggestuen hurtigst muligt. Stillingerne er på mellem 30 og 35 timer, det kan du selv have indflydelse på.

I Hvidehøj danner vi sammen rammen for det spændende og gode børneliv, og vi ser relationen som det mest betydningsfulde i arbejdet med børn og forældre. Vi har en atmosfære, med høj faglighed og en rar stemning, som udstråler liv, hygge, varme, deltagelse, imødekommenhed og nysgerrighed.

Vi arbejder med en tydelig voksenstruktur, hvor alle tager medansvar for, at organiseringen understøtter det gode børneliv. Vi er et hus med traditioner, der ønsker nytænkning, pædagogiske visioner og hvor vi alle har medindflydelse i udformningen i den pædagogiske linje.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dygtig matematiklærer til indskolingen på Bækkegårdsskolen, Distriktsskole Stenløse

Egedal Kommune, Ølstykke

Har du lyst til at indgå i et dynamisk teamsamarbejde på 2. årgang? Vi søger en dygtig matematiklærer med mulighed for vejledningstimer i matematik i en fast stilling til indskolingen pr.1. august 2021.

Du kommer til at indgå i teamsamarbejde, hvor ansvarlighed, engagement og faglighed er nøgleord. Vi forventer, at du har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger, og at du tager udgangspunkt i børns ressourcer samt arbejder ud fra, at et barns adfærd skal ses og forstås ud fra den sociale sammenhæng det indgår i. Vi har fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer i en systemisk ramme samt udvikling af ressourcecenter og læringscenter. Skemaet indeholder timer på 2. årgang i fagene: matematik, natur og teknik samt vejlednings- og ressourcetimer.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Vær med til at styrke børnenes selvværd – vi søger en pædagog på fuldtid til lille børnehus

Egedal Kommune, Smørum

Hverdagspædagogik, selvhjulpenhed og robusthed er vores pædagogiske fundament, og vi arbejder ud fra, at de daglige gøremål har masser af potentiale for læring og udvikling for vores børn, som vi skal gøre aktivt brug af.

Åkandehaven er et lille børnehus med ca. 60 børn fordelt på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper – din base bliver i vores skønne vuggestuegruppen.

Vi er et hus, der prioriterer pædagogisk udvikling, godt samarbejde, samt tid til ro og nærvær.

Vi søger en pædagog, der

 • Ser hverdagspædagogik / rutiner som et mulighedsrum for vigtig læring og kompetenceudvikling, hvor børnenes deltagelse sættes i spil mest muligt.
 • Kan gribe antagelsen om, at selvhjulpenhed er alfa og omega for udviklingen af børns selvværd.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Læsevejleder til Kompetencecenter Stenløse, Læsekompetenceenheden

Egedal Kommune

Brænder du for undervisning af elever i ordblindevanskeligheder? Vil du være med til at bygge bro mellem systematisk ordblindeundervisning og inklusion i almenskolen? Er du klar til at samarbejde med specialiserede kollegaer i særklasse? Vil du være med i udviklingen af kommunens kompetenceenhed?

Vi søger en engageret og dygtig lærer og læsevejleder, der har lyst og energi til at arbejde med elever i ordblindevanskeligheder. Du har kompetencer til at tilrettelægge og udføre solid skriftsprogsundervisning og har kendskab til og kan undervise i læse- og skriveteknologier.

Du er åben, fleksibel, positiv og samarbejdsorienteret i alle professionelle forhold og har faglig viden inden for didaktisk tilrettelæggelse af ordblindeundervisning, som vil udgøre hovedparten af arbejdsfunktionen.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Medhjælpere søges til Eventyrhusets Børnehave og Vuggestue samt Børnehuset Boelholms Børnehave

Egedal Kommune, Ølstykke og Stenløse

Vil du være en del af et varmt og udviklende børnehus, der arbejder systematisk med voksenorden, rammer og retning omkring det pædagogiske arbejde og har fokus på inkluderende fællesskaber, så læs videre.

Vi søger 2 anerkendende, inkluderende, nærværende og kreativ medhjælpere til Eventyrhuset og 1 medhjælper til Boelholm, der arbejder omsorgsfuldt og empatisk ud fra et positivt menneskesyn.

Medhjælperstillingerne er på 10 timer om ugen med mulighed for ekstra timer. Stillingerne er med start 1. juli eller 1. august 2021

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Stjernehuset mangler pædagoger til vuggestue

Egedal Kommune, Stenløse

Vi får flere børn og det betyder vi skal udvide, vi har brug for dig til lave flere vuggestuegrupper. Timeantallet kan du være med til at bestemme. I den lille landsby kaldet Slagslunde, ligger der er en integreret institution, som hedder Stjernehuset. Her vil du møde 83 glade børn og 21 engagerede medarbejdere.

Tænker du, at relation er noget af det vigtigste for at skabe læring og trivsel for børn, så er du kommet til det rigtige hus. Vi arbejder med ICDP, som sætter fokus på en ressourceorienteret og relationsopbyggende tilgang til barnet.

Vi søger pædagoger, som kan være med til støtte og udvikle det pædagogiske arbejde. Vi bor op til en lille skov og bruger, i arbejdet med børnene, nærmiljøet meget. Vi er en del af området Ganløse/Slagslunde, hvor vi har et tæt samarbejde med de andre børnehuse. Du vil blive en del af børnehaven, hvor børnene er fordelt i tre børnegrupper.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Ungekonsulenter til Socialpædagogisk Center Tofteparken

Egedal Kommune, Ølstykke

Synes du det er spændende at arbejde med unge mennesker - så er du måske vores en af vores nye ungekonsulenter. Socialpædagogisk Center Tofteparken søger en ungekonsulent til en fast stilling og en til et barselsvikariat.

Vi er en del af Center for Social Service og Myndighed, der arbejder for og med børn, unge, familier og voksne i udsatte positioner. Centeret består af ca. 400 medarbejdere fordelt på både myndigheds -og udførerområdet. Vores vision er, at vi aldrig arbejder om borgeren uden borgeren, og vi altid arbejder for, at borgeren kan leve sit liv så tæt på det gode hverdagsliv som muligt.

Som ungekonsulent vil din primære opgave være kontaktpersonopgaver. Formålet er at sikre udvikling og trivsel ved at skabe stabilitet på netop de områder af den unges liv, hvor det måtte være hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til de problemstillinger, familien og den unge står i her og nu.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Balsmoseskolen søger læsevejleder og dansklærer pr. 1 august 2021

Egedal Kommune, Smørum

Vi søger læsevejleder, der med linjefagskompetencer i dansk også er klar til at undervise på 5. årgang. Som læsevejleder ser vi gerne, at du har en grundlæggende viden om ordblindhed, kan tilrettelægge holdundervisning samt har mod på at indgå i co-teaching, hvor du sammen med lærerteamet er medpraktiker.

Du har nu en enestående mulighed for at blive en del af vores skole.

Alle lærere er tilknyttet ét team, der mødes ugentligt på afdelingen og derudover tilknyttet fagteam, der arbejder lokalt og på tværs i distriktsskolen.

På vores skole er der særlig fokus på udeskole i naturfag samt kulturfag, skak i skolen, musicals samt inkluderende læringsfællesskaber. Midt på dagen undervises alle eleverne enten enkeltvis eller på hold i vores 30 minutters uuv-bånd.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Ganløse Skole søger Danmarks bedste udskolingslærer til matematik, biologi og/eller fysik/kemi

Egedal Kommune, Stenløse

Vækker ordene bæredygtighed, Co-teaching og relationskompetence genklang hos dig? Er du på udkig efter en arbejdsplads med høj faglighed og godt arbejdsmiljø? Så er Ganløse Skole det helt rigtige sted for dig!

Vi søger en lærer, der skal undervise i matematik, biologi og et enkelt fysik/kemi hold på henholdsvis 7. og 8. årgang. Du vil være tilknyttet årgangsteamet på 8. årgang. Ansættelsesgraden er 80 %, hvilket i Egedal vil sige 21 lektioners undervisning. Skolens naturfaglige undervisere har et tæt og godt samarbejde og der er udarbejdet en progressionsplan, som danner et godt fundament for science-fagene. Naturfagene er et fokusområde i Egedal Kommune og vi har et samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. Derudover har skolen et lokalt udviklingsprojekt omkring fødevarer og bæredygtighed.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Plejecenter Egeparken søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Egedal Kommune, Ølstykke

Vil du være med til at skabe en hverdag i verdensklasse for Egedal Kommunes borgere, så se her, hvad vi kan tilbyde …

Egeparken er et nyere plejecenter fra 2016 og ligger lige ved S-togstationen. På Plejecenter Egeparken bor der 72 borgere fordelt på tre afdelinger. Du vil som social- og sundhedsassistent blive tilknyttet en fast etage med 24 borgere og indgå i vores faste aftenteam med 3 dygtige social- og sundhedshjælpere eller -assistenter.

Vores borgere har hver dag brug for hjælp og støtte til at få så god en hverdag som mulig. Vi arbejder målrettet på at skabe et hjem, hvor borgerne føler sig trygge, har det hyggeligt, og hvor personalet samtidigt er glade for at arbejde. Fagligt har vi fokus på triage, demensudfordringer, medicin og dokumentation.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Vi søgere lærere, der kan bidrage med viden, drivkraft og godt humør på en skole, hvor trivsel og udvikling står højt på dagsordenen

Egedal Kommune, Smørum

Hos os handler det om børn og unge. Deres trivsel og læring. Og vi syntes, at vi har de skønneste børn og unge mennesker, de mest engagerede forældre og de dygtigste, selvledende medarbejdere, der hver dag arbejder for at skabe verdens bedste hverdag.

Vi finder stor værdi i at være en fælles skole for alle vores elever, og hverdagen er kendetegnet af et tæt samarbejde på tværs. Vi har i hverdagen et stort fokus på at understøtte alle elevers deltagelse i skolens liv og arbejder vedholdende med at opbygge inkluderende fællesskaber på tværs af klasser og årgange.

I hverdagen bestræber vi os på at være tilgængelige, når både børn, forældre, medarbejdere, og sparringspartnere har brug for os, og vi vægter dialog og inddragelse højt, da vi tror på, at vi sammen skaber den bedste skole.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Døgnpladserne søger verdens bedste social- og sundhedsassistenter til en fast stilling i aftenvagt

Egedal Kommune, Ølstykke

Vil du være med til at skabe en hverdag i verdensklasse for Egedal Kommunes borgere, så se her, hvad vi kan tilbyde …

Døgnpladserne er et Døgn-rehabiliteringstilbud i Egedal Kommune med 20 boliger, som modtager borgere direkte fra hospitalet og fra eget hjem til et midlertidigt ophold. Borgerne har brug for sygepleje, genoptræning og støtte, så de hurtigst muligt kan komme til at klare sig selv mest muligt.

På Døgnpladserne er arbejdsopgaverne meget skiftende, og du bliver derfor dagligt stillet overfor nye spændende sygepleje- og genoptræningsopgaver. Det betyder, at vi leder efter en, der kan bevare overblikket i en travl hverdag, herunder varetage helhedsplejen og fungere som talerør i kontakten til blandt andet læger, hospital, terapeuter og andre samarbejdspartnere.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Kommunes Kompetencecenter udvider - og vi søger derfor 1-2 lærere/pædagoger med specialpædagogiske kompetencer

Egedal Kommune, Stenløse

Kompetencecenter Stenløse står i de kommende år overfor en spændende forandringsproces og udvidelse. Vi har derfor brug for dygtige medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer.

Vi ønsker at øge alle vores elevers muligheder for at deltage i udviklende fællesskaber og arbejder ud fra ”et godt sted at være, er et godt sted at lære”.

Kompetencecenter Stenløse modtager elever fra hele Egedal Kommune. Vores målgruppe er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Mange af eleverne har tillægsdiagnoser (ADHD, ADD, ASF), endvidere kan eleverne have vanskeligheder inden for det socio-emotionelle felt.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Kommunes Kompetencecenter udvider - og vi søger derfor 2-3 lærere med specialpædagogiske kompetencer, linjefag i matematik og/eller en naturfaglig profil

Egedal Kommune, Stenløse

Kompetencecenter Stenløse står i de kommende år over for en spændende forandringsproces og udvidelse. Vi har derfor brug for dygtige lærer med specialpædagogiske kompetencer.

Vi ønsker at øge alle vores elevers muligheder for at deltage i udviklende fællesskaber og arbejder ud fra ”et godt sted at være, er et godt sted at lære”.

Kompetencecenter Stenløse modtager elever fra hele Egedal Kommune. Vores målgruppe er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Mange af eleverne har tillægsdiagnoser (ADHD, ADD, ASF), endvidere kan eleverne have vanskeligheder inden for det socio-emotionelle felt.

Egedal Kommune