31 job matcher din søgning 31 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 31 resultater.
Egedal Kommune
Husassistent søges til Demensplejecenter Solkrogen

Egedal Kommune, Stenløse

Vil du være med til at skabe en hverdag i verdensklasse, så læs her…

Solkrogen i Stenløse søger en husassistent som skal indgå i beboernes dagligdag, med blandt andet tilberedning og deltagelse ved måltider, rengøring af beboernes lejligheder, praktiske gøremål i huset og samvær.

Solkrogen er et hus hvor borgernes kognitive svigt gør at konflikter, konstante kompromiser og nye udfordringer er et vilkår.

Vi har brug for helt særlige kollegaer med både overblik, empati og psykisk power, da det er nødvendigt for at trives i et hus med borgere med svær demens. 18 borgere med svær demens - som alle har deres specielle udfordringer og særlige behov, skal fungere sammen i et fællesskab som de ikke selv har valgt.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Er du til vandpytter og synes at naturen er en god pædagogisk ramme i det pædagogiske arbejde med børn i alderen 0-6 år? Så er det måske dig der skal være vores nye kollega pr. 1. juli?

Egedal Kommune, Smørum

Vi er i alt 14 kolleger, der til dagligt arbejder udviklingsorienteret med leg, sproglig udvikling og læring, så ca. 50 skønne børn, fordelt i henholdsvis vuggestue og børnehave, får glæde af dette. Vi arbejder med relationspædagogik, hvor også fokus på de udviklende og inspirerende læringsmiljøer, vil være en del af den fremtidige proces sammen med vores kommende kollega.

Du vil være tilknyttet børnehaven, hvor du vil være den primære voksne på den ene af vores to børnehavestuer. Arbejdstiden er gennemsnitligt 35-37 timer ugentligt og vil blive tilrettelagt efter nærmere aftale med den daglige leder.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Baslærer søges til deltidsstilling i Egedal Musikskole

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en lærer, som kan varetage undervisning i både elbas og kontrabas samt eventuelle bifag. Du vil indgå i et lærerkollegium, hvor det gode samarbejde understøtter og udvikler det lokale musikmiljø i en hverdag i fællesskab og bevægelse. Stillingen er på minimum 7,4/37 timer. Stillingen besættes pr. 1. august 2020. Arbejdet fordeles over 40 uger, hvor selve undervisningen afvikles over 36 uger. Løn er efter gældende overenskomst.

Hvad bliver du en del af?

 • En musik- og kulturskole, der samarbejder bredt med andre organisationer, private og frivillige om at skabe forudsætninger for et givende musik- og kulturmiljø
 • En musikskole med sammenspil og samarbejde i centrum og med gode kollegaer
 • En synlig organisation med kultur for udvikling og selvledelse
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Musikskole søger en folkeskolekoordinator til deltidsstilling 14,8/37

Egedal Kommune, Ølstykke

Egedal Musikskole har siden 2015 haft et af de mest omfattende samarbejder på landsplan om Åben Skole med folkeskolerne i Egedal. Musikskolen har særlige partnerskaber med Distriktsskole Ølstykke, Distriktsskole Ganløse, Copenhagen Phil, MECLA – om digitale læringsmiljøer og er med i det fireårige projekt OrkesterMester.

Folkeskolekoordinatorstillingen har en central funktion ved at koordinere det udviklende og opfølgende arbejde for fagområdet og ved den ugentlige kommunikation på tværs af Musikskolen og folkeskolerne.

Koordinatoren holder sig løbende orienteret om den nyeste viden omkring Åben Skole og kreative læringsmiljøer. Koordinatoren skal kunne omsætte relevant ny viden til praksis. Koordinatoren planlægger relevante interne kurser og skal kunne procesfacilitere møder og temadage med et pædagogisk og teoretisk fagligt indhold.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Musikskole søger en violin- og forskolelærer til deltidsstilling

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi søger en lærer, der kan varetage både forskole-, solo- og holdundervisning. Du vil indgå i et lærerkollegium, hvor det gode samarbejde understøtter og udvikler det lokale musikmiljø i en hverdag i fællesskab og bevægelse. Du bliver en del af et teamsamarbejde med lærere fra folkeskolen og i Egedal Musikskoles medarbejderstab på 32 medarbejdere.

Stillingen inkluderer instrumentalelever på violin i Musikskolen og rytmik/forskoleundervisning i indskolingen i folkeskolen. Egedal Musikskole har siden 2015 haft et formelt partnerskab med Distriktsskole Ganløse om almen musikalsk forskole. I folkeskolen vil du have en teampartner til at varetage undervisningen i klassen.

Stillingen er på minimum 10/37 timer med i gennemsnit 3 ugentlige lektioner i Distriktsskole Ganløse. Stillingen besættes pr. 1. august 2020. Arbejdet fordeles over 40 uger, hvor selve undervisningen afvikles over 36 uger.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dagplejer til Område Stenløse

Egedal Kommune

Tænker du at alle børn er vigtige med forskellig personlighed, evner og mål i livet. Er du anerkendende i din tilgang til børn, og tænker du, at alle børn har brug for gode relationer - både til børn og voksne, er dette måske det rigtige job for dig.

Vi søger en person som i eget hjem kan skabe en tryg og indholdsrig hverdag for de mindste børn.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i trivsel.
 • Gode kollegaer med stor erfaring.
 • Indflydelse og selvstændighed i arbejdet.
 • Legetøj, barnevogn og delvis inventar til rådighed.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Daglig leder til Børnehuset Kildeholm, Område Stenløse

Egedal Kommune, Ølstykke

Kildeholm børneinstitution er et traditionsrigt hus, hvor der er fokus på højtider og årlige tilbagevendne begivenheder, såsom motionsløb, bedsteforældredag mfl. udover de traditionelle fejringer af højtider. Kildeholm rummer p.t. 65 enheder, fordelt over 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe og vi har udover det faste personale også tilknyttet pædagogstuderende samt madordning.

Som leder af Kildeholm forventes det at du kan tage ledertrøjen på og sætte retning i samarbejde med medarbejderne om de nye styrkede læreplaner som skal ligge færdige til juli 2020. Du skal kunne samarbejde i en kompleks hverdag, besidde fleksibilitet, og byde ind med spændende inputs til et hus i forvandling og forankring. Kildeholms fremtidige arbejdspunkter er bl.a. arbejdet med læringsmiljøer, strukturer og en generel forankring af de nye styrkede læreplaner.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Pædagog til børnehaven i Børnehuset Eventyrhuset, Område Stenløse

Egedal Kommune, Stenløse

Børnehuset Eventyrhuset er et børnehus med plads til og respekt for forskellighed. Et børnehus hvor børn og medarbejders trivsel, udvikling og læring er højt prioriteret.

Vi har fokus på en høj grad af faglighed, gode relationer, udvikling og refleksion. Vi skaber mulighed for at alle er en del et fællesskab med afsæt i egne præmisser.

Som ansat i Egedal Kommune tilbyder vi sundhedsordning, træningsfaciliteter og løbende kompetenceudvikling. I Eventyrhuset vil du blive mødt af glade og imødekommende kollegaer, der ser frem til at byde dig velkommen.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) søger pædagog eller sosu-assistent på 37 timer ugentligt. Pr. 1. august 2020.

Egedal Kommune, Veksø

Borgerne i Team 2 er i alderen 24-83, de har mange ressourcer og muligheder, som de skal opfordres og motiveres til at udnytte og bruge. De fleste af borgerne er mobile og de fleste har et veludviklet sprog. Borgernes handicap er udviklingshæmning, autisme og psykiatriske sidebygninger. Mange af borgerne har brug for hjælp til personlig pleje. En enkelt borger skal liftes.

Vi søger en pædagog eller en sosu-assistent som brænder for arbejdet og som gennem en høj grad af motivation, initiativer og vedholdenhed i arbejdet er med til, i samarbejde med kollegaer og borgere, at skabe relationer og styrke borgernes selvværd, så de udvikler sig og deres livskvalitet øges.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Egedal Kommunes nyoprettede kompetencecenter for elever med generelle indlæringsvanskeligheder søger en pædagog med interesse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og specialpædagogiske behov

Egedal Kommune, Stenløse

Er du uddannet pædagog og har du lyst til at være en del af et velfungerende team i specialklasserækken på Lærkeskolen i Distrikt Stenløse?

Specialklasserækkens målgruppe er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Mange af eleverne har tillægsdiagnoser, bl.a. ADHD, autisme og tilknytningsforstyrrelser.

Som pædagog i specialklasserækken skal man have lyst til at arbejde med udviklingen af elevernes sociale og personlige kompetencer. Det er vigtigt at være tydelig, og det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring fra tidligere arbejde med børn med specialpædagogiske behov.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Engageret og dygtig dansklærer med kompetencer og interesse for specialpædagogiske opgaver til Veksø Skole

Egedal Kommune

Trives du i et lille og forpligtende fællesskab med en stærk teamkultur? Og brænder du for at arbejde med opgaver inden for specialpædagogik? Så er Veksø Skole måske noget for dig!

Vi søger pr. 1. august 2020 en engageret dansklærer til vores 3. klasse, som du også skal undervise i billedkunst. Stillingen er på fuld tid og indebærer også en halv klasselærerfunktion.

Vi etablerer fra skoleåret 20/21 et fleksibelt tilbud til vores elever, der har brug for støtte og vejledning i en specialpædagogisk ramme. Dette tilbud skal du være med til at udfylde og udvikle i samarbejde med ledelse og kollegaer.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Tilkaldevikarer søges til EKBA/Botilbud Skelhøj, team 3 og team 4

Egedal Kommune, Veksø

Ekba er et bo- og aktivitetscenter, der er et socialpædagogisk tilbud for voksne udviklingshæmmede § 108- og § 104-tilbud. Vi er placeret på 2 forskellige matrikler, et i Veksø og et i Ølstykke.

Fælles for borgerne på Skelhøj er, at de har brug for en højt specialiseret indsats inden for det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige og det kommunikative område. Du skal arbejde med personlig pleje, dagligdags gøremål og aktiviteter med borgerne, der er afhængig af støtte og hjælp 24 timer i døgnet. Vi arbejder efter en tydelig struktur, som er lavet sammen med den enkelte borger

Dine opgaver:

 • Pædagogisk arbejde, pleje og omsorgsarbejde i henhold til aktivitetsbeskrivelser, handleplaner statusbeskrivelser for borgerne
 • Arbejdsopgaver der tilknytter sig til tilbuddets drift; oprydning, lettere rengøring, tøjvask, madlavning etc.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Pædagog til vuggestue i Børnehuset Mælkevejen i Veksø, Område Stenløse

Egedal Kommune

Vi søger en smilende og udadvendt pædagog til Børnehuset Mælkevejen i Veksø. Veksø er en lille landsby, hvor vi har mange grønne områder, små stisystemer og legepladser. Mælkevejen lægger tæt på Veksø Hallen, Veksø Skole og S-toget.

Vi er et hus på ca. 67 børn. 42 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Vi er i vuggestuen fordelt på 2 vuggestuegrupper, med blandede aldersgrupper. Vi arbejder på tværs af stuerne, aldersopdelt og arbejder med fælles aktiviteter, hvor vi følger barnets perspektiv, deres interesser, samspil med hinanden, deres børnefællesskaber m.m.

Vi ser os selv som én vuggestue, som kun praktisk er opdelt på 2 afdelinger. Afdelingerne ligger lige ved siden af hinanden. Du vil spare med 3 andre pædagoger, samt erfarne medhjælpere, der har været i huset længe.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Åkandehaven – Det lille børnehus, med store ambitioner, søger pædagog 35 timer til vuggestuen pr 1.8.2020

Egedal Kommune, Smørum

Hverdagspædagogik, selvhjulpenhed og robusthed er vores pædagogiske fundament.

Vi søger en pædagog der:

 • Ser hverdagspædagogik/-rutiner som et mulighedsrum for vigtig læring og kompetenceudvikling, hvor børnenes deltagelse sættes i spil mest muligt.
 • Kan gribe antagelsen om, at selvhjulpenhed er alfa og omega for udviklingen af børns selvværd.

Vi tilbyder:

 • Gode kollegaer med fokus på pædagogisk udvikling.
 • Pædagoger der tør sætte tempoet ned og prioriterer nærværet.
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Køkkenmedhjælper til nyt lækkert køkken i Børnehuset NY Smørum på 35 timer søges

Egedal Kommune

Vi er lige flyttet ind i vores nye lækre institution i Smørum, og har derfor også et meget lækkert køkken. Vi søger derfor vores kommende køkkenmedarbejder.

Da vi i Egedal Kommune har frokostordning leveret af Fru. Hansens kælder, er det primært tilberedning og anretning.

Lidt om dine arbejdsopgaver:

 • anretter maden og lave en let tilberedning
 • økonomi- og lagerstyring
 • have flair for IT

Køkkenmedarbejderen har en central rolle i huset, du skal derfor kunne se dig selv kommunikere og samarbejde på relevante snitflader, med hele huset.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Faglig koordinator (jurist) søges til Arbejdsmarkedsafdelingen i Center for Arbejdsmarked og Ydelse

Egedal Kommune, Ølstykke

Har du lyst til at samarbejde med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere om juridiske problemstillinger i forhold til indsatsen for forsikrede ledige, borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension, så er dette jobbet for dig.

Vi har fokus på at yde en indsats, der sker i et samarbejde med borgeren og som bygger på evidensbaseret viden, da dette giver den bedste effekt i forhold til borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsafdelingen består af ca. 30 medarbejdere, der varetager indsatsen over for borgerne.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job og stor selvstændighed i arbejdet
 • Dygtige og engagerede kolleger og en velfungerende afdeling
 • Gode muligheder for sparring, herunder også juridisk sparring med kollegaer
Egedal Kommune
Egedal Kommune
GENOPSLAG: Solsikken søger to vanvittigt dygtige pædagoger 30-37 t/u 2020 samt en vanvittigt dygtig pædagog 30 t/u tidsbegrænset til 31.12.20

Egedal Kommune, Smørum

Nu har du chancen for at udvikle dine pædagogiske evner på optimal vis, hvis du tør give dig selv helt og professionelt.

Vi søger pædagoger, som brænder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for Solsikkens 0-6-årige børn; som ved, at den nære relation er det bærende element i god og udviklingsstøttende pædagogik, og som gerne vil bidrage til en ny kultur i et hus i konstant udvikling.

Solsikken pædagogiske tilgang er:

 • Vi er rollemodeller på en nærværende og autentisk måde – også overfor hinanden
 • Vi har fokus på det enkelte barn, og barnets nærmeste udviklingszone
 • Vi har fokus på den tidlige indsats
Egedal Kommune
Egedal Kommune
Nyoprettet kompetencecenter for elever med generelle indlæringsvanskeligheder søger en dansklærer med interesse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og specialpædagogiske behov

Egedal Kommune, Stenløse

Det drejer sig primært om faglig og social undervisning i den yngste elevgruppe (1. klasse-4. klasse). Dansk skal du kunne varetage, og så er vi åbne for, at du byder ind på andre fag.

I kommende skoleår skal ca. to medarbejdere fra kompetencecentret Stenløse yde konsultativ bistand til vores almenområde i Egedal Kommune, således at vores almenområde får relevante redskaber og sparring ift. at understøtte elever i særlige udfordringer. Dvs. at de stærke faglige specialpædagogiske kompetencer i kompetencecentret skal aktivt i spil og skabe værdi i almenområdet gennem sparring og observation. Denne opgave skal b.la. løses af personalet fra specialklasserække. Det kan også blive en del af dit arbejde.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Ønsker du faglig udvikling samt trives i aftenvagt? Så er det dig vi søger...

Egedal Kommune, Ølstykke

Vi på Egeparken er et super godt team af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter, som hjælper hinanden og gør hverdagen sjov og meningsfuld.

Vi har en nærværende ledelse og vi arbejder tæt sammen på tværs af huset, og vægter den faglige sparring mellem hinanden meget højt. Vi vægter nærvær og sociale relationer med borgerne.

Vi søger en assistent til aftenvagt, da vi har et ønske om, at have én assistent på hver etage. Det betyder, at du bliver assistent for 24 borgere.

Egedal Kommune
Egedal Kommune
2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper til Børnehuset Bækkegården, Område Stenløse

Egedal Kommune, Ølstykke

I Bækkegården er der babyboom, så vi udvider vuggestuen. Vil du være en del af et varmt og udviklende børnehus, der arbejder systematisk med rammer og retning omkring det pædagogiske arbejde og har fokus på inkluderende fællesskaber, så læs videre.

Til vores vuggestueafdeling søger vi 1 medhjælper og 2 pædagoger, der er anerkendende, inkluderende, nærværende og fagligt velfunderede, og som arbejder omsorgsfuldt og empatisk ud fra et positivt menneskesyn.

 • 1 medhjælper 35 timer ugentligt
 • 1 pædagog 33 timer ugentlig
 • 1 pædagog 32 timer ugentlig
Egedal Kommune