34 job matcher din søgning 34 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Midt- og Vestjyllands PolitiStrandfoged

Midt- og Vestjyllands Politi, Thisted

Strandfoged søges til at varetage tilsynet med strandlen Ørum, 3400 m, Thisted.

Hvervet som strandfoged indebærer jævnligt opsyn med stranden og bjærgning af ilanddrevet gods.

Der søges en person med anvendelig oplagsplads, kørekort og egen bil/traktor. Kendskab til hvervet er en fordel.

RigspolitietStudentermedhjælper til Databeskyttelsesenheden - genopslag

Rigspolitiet

Har du lyst til et studierelevant job, hvor du bruger din faglighed og arbejder forretningsorienteret med store mængder data?

I Databeskyttelsesenheden rådgiver vi om praktiske og juridiske krav til politiets databehandling og bidrager til politiets efterlevelse af persondataretten.

Bl.a. fører vi tilsyn med brugen af personoplysninger fra politiets it-systemer for at sikre at politiets egen behandling er lovlig, og at brugen af politiets systemer efterlever gældende ret.

Til at støtte enhedens arbejde på dette område søger vi to studentermedhjælpere med særlige kompetencer inden for analyse af store mængder logdata.

Midt- og Vestsjællands PolitiØkonomielev

Midt- og Vestsjællands Politi, Kalundborg/Roskilde

Har du lyst til at være økonomielev i en organisation, hvor god økonomistyring er i fokus?

Midt- og Vestsjællands Politi søger en økonomielev med opstart snarest muligt. Vi kan tilbyde et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb i vores erfarne økonomiafdeling, hvor samarbejde og vidensdeling er i fokus.

Afdelingens faste opgaver omfatter:

 • Finans, debitorer, kreditorer
 • Bogføring og afstemning
 • Måneds- og årsregnskab
 • Budgettering og budgetopfølgning
Syd- og Sønderjyllands PolitiAmbitiøs controller til økonomiafdelingen (genopslag)

Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg

Vi har travlt og søger derfor en ambitiøs controller, som skal bidrage til politikredsens – og økonomiafdelingens – løbende udvikling. Du vil som controller indgå i et team, hvor der primært løses selvstændige opgaver, men hvor den faglige sparring i teamet er af stor betydning for håndteringen af opgaverne.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte

 • Bidrage til udarbejdelse af kvartalsvise prognoser (budgetter) for produktion og variable omkostninger
 • Udarbejdelse af månedlige budgetopfølgninger – herunder afvigelsesnotater til Rigspolitiet samt opfølgning til kredsens ledelse
 • Opfølgning på tidsregistrering samt tilpasning af vejledning efter behov
Politiets EfterretningstjenesteStudentermedhjælper i PET til produktion af e-læring og kursusadministration i LMS

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver som studentermedhjælper i sektionen for HR Udvikling. Du får en bred samarbejdsflade - både internt i HR og på tværs af PET. Du skal primært producere E-læring og hjælpe med vores Learning Management System (LMS) - herunder opsætte kurser og vedligeholde indhold i systemet. Du vil have en løbende dialog med både faglige eksperter og læringsspecialister. Samtidig vil du som medarbejder i HR arbejde sammen med dine øvrige kollegaer i sektionen i forfaldent HR-arbejde.

De tre vigtigste opgaver i stillingen:

 • Bistå erfarne HR-konsulenter i produktion af E-læringsmateriale
 • Arbejde i produktionsværktøjet Articulate Storyline (du vil blive oplært, men det er en bonus, hvis du har erfaring)
 • Materialeproduktion i Word, Excel og PowerPoint
RigspolitietStruktureret AC-generalist til styring af politiets største it-kontrakter

Rigspolitiet, Hvidovre

Har du lyst til at styre store it-kontrakter i dansk politi? Kan du skabe gode relationer til interne og eksterne interessenter? Så er der her en spændende mulighed for at være med til at opbygge vores kontraktstyringsenhed og sætte retningen for det fremtidige arbejde med kontrakter i Koncern IT.

Vores opgaveportefølje vokser, og vi vil der gerne udvide vores kontraktstyringsteam med 1 til 2 generalister med juridisk flair, der brænder for at være med til at professionalisere arbejdet med kontraktstyring i Koncern IT og derigennem bidrage til, at vi får mere politi for pengene. Her kommer du ind i billedet.

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Afholde faste statusmøder med kontraktejere og interne interessenter
 • Lave løbende opfølgning på leverandører og samarbejdspartnere
 • Gennemføre kontroller af organisationens indkøb
RigspolitietJuridiske contract managers til styring af politiets it-kontrakter

Rigspolitiet, Hvidovre

Har du lyst til at arbejde med kontraktstyring af politiets vigtige it-kontrakter? Har du styr på din kontraktret, eller har du lyst til at styrke den del af din faglighed?

I Koncern IT har vi samlet ansvaret for kontraktstyring i et team af contract managers. Vi vil gerne udvide vores team med 1 til 2 juridiske profiler, der brænder for at være med til at professionalisere arbejdet med kontraktstyring i Koncern IT, og derigennem bidrage til at vi får mere politi for pengene. Her kommer du ind i billedet.

Det vil være centralt i din opgaveløsning at rådgive om kontraktforhold og samarbejdet med leverandører, arbejde med databehandleraftaler og stå for juridisk behandling af de mange forskellige problemstillinger, der opstår i relation til kontrakter. Alt sammen for at optimere værdien af kontrakterne og styre risici.

Politiets EfterretningstjenesteFagudlært håndværker til facilitydrift og logistik i PET

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Har du svendebrev indenfor metalindustrien og kan du se dig selv som vores kommende medarbejder, hvor du sammen med kollegaer er omdrejningspunktet for bygningsdriften i PET?

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver indenfor bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse, herunder tilsyn med forsyninger, VVS, ventilation og køling, CTS, elforsyning og brandværn. Det indebærer:

 • Selvstændig udførsel af håndværksopgaver og vedligehold på bygningsdele
 • Løbende serviceopgaver som modtagelse af varer, affaldshåndtering og materialegenanvendelse i forbindelse med husets drift
 • Administrative opgaver med brug af PC, Outlook mv.
RigspolitietFuldmægtig til Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i København – midlertidig stilling 1 år

Rigspolitiet, København

Vil du være med til at videreudvikle et landsdækkende sekretariat, som er en vigtig brik i indsatsen for at få kriminalitetstruede unge på ret køl? Er du samtidig en dygtig jurist med interesse for nævnsbetjening og sagsbehandling i komplekse sager med mange aktører? Så er du måske vores nye fuldmægtig i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i København.

Som vores nye kollega skal du være med til at videreudvikle sekretariatet og løse de mange forskellige opgaver, der følger med. Du bliver dermed en væsentlig brik i den igangværende implementering af ungdomskriminalitetsreformen, der skal forebygge kriminalitet blandt 10-17-årige. Du bliver en del af et juridisk miljø og skal sammen med dine juridiske og administrative kolleger udvikle det kollegiale og faglige fællesskab på tværs af sekretariatets lokationer.

Sydsjællands og Lolland-Falsters PolitiSydsjællands og Lolland-Falsters Politi søger konsulenter til Controlling

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Næstved

Elsker du at arbejde med ledelsesinformation, datakvalitet, controlling og analyser på både strategisk og operationelt niveau? Har du interesse for mål- og resultatstyring? Så har vi en spændende stilling i Controlling.

Du skal sammen med dine kollegaer bidrage til at skabe overblik over politikredsens målopfyldelse på centrale og lokale målsætninger, og være med til at formidle det til de forskellige modtagere. Herudover skal du hjælpe med at vedligeholde og udvikle ny ledelsesinformation. Du kommer bl.a. til at bidrage til arbejdet med at sætte fokus på datakvalitet og analysebaseret arbejde, og du er med til at sikre, at vi kontinuerligt har en høj kvalitet i opgaveløsningen.

RigspolitietKoordinator og arkitekt til projekt i Rigspolitiets BI & ledelsesinformation

Rigspolitiet, Glostrup

Vil du være med til at koordinere og omlægge BI-datagrundlaget til en ny struktur på et af politiets største systemer? Hvis du har både hænder og hoved skruet ordentligt på, venter der spændende udfordringer med masser af komplekse og samfundsrelevante data på en af Danmarks mest interessante arbejdspladser!

Du vil få en central rolle i BI-sektionen i arbejdet med at koordinere og transformere det eksisterende datagrundlag til en ny struktur. Et stort projekt med omlægning af databasestruktur i politiets sagsbehandlingssystem er gået i gang og derfor skal BI-sektionen også rette fokus i denne retning, idet det påvirker mange BI-løsninger. Du vil tage del i projektets definitions-, afklarings- og implementeringsarbejde og vil drive opgaven selvstændigt i tæt koordination med BI-sektionen, forretningen og resten af Koncern IT.

RigspolitietEr du dygtig til at skabe overblik og styre komplekse opgaver? Så er du måske vores nye kollega, der skal drive større it-relaterede forandringsinitiativer og -analyser i politiet

Rigspolitiet, Hvidovre

Rigspolitiets Koncern IT søger en erfaren konsulent til styring og eksekvering i et landskab med mange større it-opgaver. Du vil blive del af en ny tværgående funktion, som skal understøtte Koncern IT’s ledelse.

Du bliver en af fire kollegaer i en ny tværgående funktion, som skal have overblik over de mange store it-opgaver, hvoraf nogle styres som programmer og projekter. Den tværgående funktion skal også udarbejde og levere ledelsesbetjening på højt niveau på de opgaver, som Koncern IT skal levere på. Funktionen er ny, hvilket betyder, at der er god mulighed for, at du kan sætte dit personlige præg på opgaveløsningen.

RigspolitietPsykologer til psykologtjenesten

Rigspolitiet

Vi styrker den forebyggende indsats – vil du være med?

Arbejdet i politiet stiller nogle gange store følelsesmæssige krav, der kan medføre psykiske belastninger for den enkelte polititjenestemand eller medarbejder i politiet. Som arbejdsgiver har vi en klar forpligtelse til at forebygge belastningsskader hos vores medarbejdere og tage hånd om vores ansatte i hverdagen.

Har du lyst til at arbejde med psykologfaglige opgaver i en stor dynamisk organisation, hvor tiden aldrig står stille, og hvor der i høj grad er brug for professionelle psykologer? Så er muligheden der nu. Vi søger et antal psykologer med tjenestested forskellige steder i landet.

RigspolitietEr du fagligt skarp på revision og tilsyn, og er du stærk på samarbejde og relationsskabelse? så har vi brug for dig i Rigspolitiets Enhed for tilsyn og controlling

Rigspolitiet, København

Hos os kan du få et indgående kendskab til politiets opgaver, og du kan være med til at styrke det interne kontrolmiljø i dansk politi.

I Tilsyn og Controlling arbejder vi for at styrke det interne kontrolmiljø i politiet.

Du får bl.a. til opgave at gennemføre undersøgelser af politiets virksomhed. Undersøgelserne kan omhandle såvel finansielle, juridisk-kritiske og forvaltningsmæssige forhold.

Du får mulighed for at arbejde med en lang række af forskelligartede metodiske værktøjer og analyser, da vores undersøgelser typisk kræver udarbejdelse af undersøgelsesdesign, interviews, dataindsamling, stikprøver, skriftlige analyser og udarbejdelse af slutrapport.

Midt- og Vestsjællands PolitiMåleoperatør til automatisk trafikkontrol

Midt- og Vestsjællands Politi, Holbæk

Som måleoperatør i Midt- og Vestsjællands Politi ved automatisk trafikkontrol (ATK) understøtter du færdselspolitiets arbejde med at nedbringe hastigheden på vejene til det tilladte. Du får helt konkret muligheden for at bidrage til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken og dermed øge færdselssikkerheden og trygheden på vejene. Din indsats er værdsat og en vigtig del af politiets samlede opgave på færdselsområdet.

I operatørjobbet forventes det, at du foretager hastighedsmålinger i hele politikredsen, men udkørselsstedet bliver Holbæk. Du skal hver dag stille udstyret op med ansvar for at sikre, at billeder og målinger foretages korrekt. Vi har fokus på præcision og høj kvalitet af målingerne, og kollegialt udveksler vi erfaringer om opgaveløsningen. Vi lægger desuden stor vægt på at sparre med hinanden om kontakten med borgere.

Politiets EfterretningstjenesteStudentermedhjælper til Analyseteamet i PET

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

En spændende faglig mulighed for at omsætte teori fra studiet til praksis i et team, som varetager opgaver på tværs af Økonomicenteret i PET.

Vi tilbyder en central rolle som studentermedhjælper, hvor du afhængig af opgaven vil arbejde i en af økonomicenterets fire sektioner: Budget og Regnskab, Indkøb, Facility og Operativ Logistik.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver i form af løbende drifts- og udviklingsopgaver primært i Excel. Opgaverne vil både består i opdatering af eksisterende regneark, men der vil også være tale om udvikling af nye regneark og udtræk af data fra diverse systemer.

Politiets EfterretningstjenesteStudentermedhjælper til Analyseteamet i PET

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Kunne du tænke dig at designe algoritmiske løsninger til kvantitative problemer?

Vi tilbyder en central rolle i Analyseteamet som studentermedhjælper. Analyseteamet er et lille dedikeret team som arbejder med projektorienteret analysearbejde og er en del af Økonomicenteret. Som studentermedhjælper i Analyseteamet får du mulighed for at arbejde med din teoretiske viden i praksis.

Vi tilbyder dig en række spændende opgaver med at designe algoritmiske løsninger til kvantitative problemer. I opgaveløsningen vil du som udgangspunkt arbejde med alle dele af opgaveløsningen dvs. data cleaning, analyse, algoritmeskrivning og visualisering. Opgaverne vil være alsidige i en spændende organisation.

Politiets EfterretningstjenesteManagement konsulent til Analyseteam i PET med fokus på modernisering og optimer

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Politiets Efterretningstjeneste er under konstant udvikling for at kunne imødegå et tiltagende komplekst og fragmenteret trusselsbilledet i Danmark. Analyseteamet støtter udviklingen ved at identificere effektiviserings- og optimeringspotentialer på tværs af PET’s understøttende og operative enheder.

Der søges derfor en management konsulent, der brænder for at levere skarpe analyser og optimere kvaliteten i alle dele af PET’s arbejde, så truslen mod demokratiet og sikkerheden i det danske samfund fortsat kan modvirkes effektivt.

Vi tilbyder en central rolle i arbejdet med at identificere og effektuere effektiveringspotentialet på tværs af PET’s operative og understøttende funktioner.

RigspolitietJunior løsningsarkitekt

Rigspolitiet, Hvidovre

Vil du gerne udvikle dine kompetencer som løsningsarkitekt inden for infrastruktur, og har du lyst til at bruge dine kompetencer til udvikling af it til gavn for dansk politi, så er her en unik mulighed. Som junior løsningsarkitekt vil du opleve en stejl læringskurve, hvor din faglige udvikling prioriteres, så du kan få en vigtig rolle i Rigspolitiets it-projekter.

Opgaverne er mangfoldige, og forventningerne til din udvikling er høje. Sammen med dine kompetente kollegaer tager du aktiv del i teknisk infrastrukturdesign, hands-on-opbygning samt dokumentation af løsninger fra ”fødsel til driftssætning”. Vi forestiller os, at vi tilrettelægger et forløb, hvor erfarne kolleger støtter dig i at udvikle dine kompetencer. I begyndelsen får du ansvaret for mere rutineprægede og mindre komplekse opgaver, og i takt med din udvikling tilpasses opgaverne dine kompetencer.

RigspolitietBeredskabsfaglig specialist til spændende IT-projekt vedr. ny 112-løsning og general 112-forvaltning - genopslag

Rigspolitiet, Frederiksberg

Har du lyst til at spille en central rolle i anskaffelsen og implementeringen af Danmarks næste 112-system, der er fundamentet for beredskabernes håndtering af alt lige fra akut opstået sygdom til store, komplekse hændelser? Så har vi lige nu en spændende ledig stilling som beredskabsfaglig specialist.

I Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) driver og udvikler vi de radio- og it-løsninger, som sikrer, at politiet, forsvaret, rednings- og sundhedsberedskabet kan kommunikere og samarbejde sikkert og effektivt i såvel dagligdagen som ved store uforudsete hændelser.

Som beredskabsfaglig specialist bliver du en del af CFB’s sektion for Udvikling & Anvendelse, der er ansvarlig for projektledelse af centerets interne og eksterne projekter ofte i tæt dialog med politi, forsvar, rednings- og sundhedsberedskaberne.