79 job matcher din søgning 79 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Sydøstjyllands Politi Administrativ medarbejder til Sydøstjyllands Politi, Visitations- og Afgørelses

Sydøstjyllands Politi, Horsens

Sydøstjyllands Politi søger en administrativ medarbejder til hovedstationen i Horsens til Visitations- og Afgørelses Centret, (VAC).

VAC er oprettet som en central enhed i politisøjlen. Afdelingen skal sikre ensartethed og kvalitet i visitation og overordnet driftsledelse af straffesagsbehandlingen. Der sker ikke egentlig sagsbehandling i VAC.

Opgaverne i VAC er bl.a.:

 • Håndtering af sikker post til VAC
 • Opdatering af anmeldelser
 • Visitering af post fra og fordeling af simple sager til andre dele af organisationen
National enhed for Særlig Kriminalitet Skarp analytiker til kampen mod it-kriminelle

National enhed for Særlig Kriminalitet, Glostrup eller Aarhus

Vil du bidrage med dine analytiske kompetencer til politiets efterforskning af den mest avancerede digitale kriminalitet og være med til at øge politiets samlede viden om ransomware, DDoS og andre typer it-kriminalitet? Så er denne stilling noget for dig.

Din hverdag er i sektionen High Tech Crime, hvor du som en del af et analyseteam samarbejder med efterforskere og tekniske eksperter om en målrettet efterforskning af it-kriminalitet og er med til at styrke politiets samlede viden på området. Du skal bidrage til udarbejdelse af analyse- og efterforskningsoplæg og deltage i konkrete efterforskninger. Endvidere skal du i analyseteamet etablere og vedligeholde vidensdeling med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere og bidrage til, at dansk politi mere aktivt kan indgå med viden og efterretninger i internationalt politisamarbejde.

National enhed for Særlig Kriminalitet Teknisk specialist til kampen mod it-kriminelle

National enhed for Særlig Kriminalitet, Glostrup eller Aarhus

Vil du bidrage med dine tekniske kompetencer til politiets efterforskning af den mest avancerede digitale kriminalitet og specialisere dig inden for bl.a. efterforskning af kryptovalutaspor? Så er denne stilling noget for dig.

Din hverdag er i sektionen for High Tech Crime, hvor du i tæt samarbejde med dine specialiserede kollegaer bidrager med teknisk rådgivning, efterforskning og analyse i konkrete straffesager – både i sager om hacking og i andre typer forbrydelser, hvor it indgår som et redskab, eller hvor data fra computersystemer kan underbygge efterforskningen.

Rigspolitiet Rigspolitiet søger erfarne Contract Managers

Rigspolitiet, København

Vil du arbejde med kontraktstyring og være med til at implementere de helt centrale aftaler for politiets arbejde? Så har du her en unik mulighed for at blive en del af Kontraktstyring i Rigspolitiets Koncernindkøb.

Som Contract Manager indgår du i et mindre team i Koncernindkøb, hvor du får et indgående kendskab til politiets centrale aftaler og er med til at forme og udvikle kontrakter og kontraktstyring i politiet. Du følger op på kontrakterne og skal være med til at sikre, at forpligtelserne i kontrakterne samt de udbudsretlige rammer er overholdt.

Ud over styring af de centrale og til tider komplekse kontrakter, fungerer vi også som rådgivnings- og kompetencecenter for kontraktstyring, hvor vi hjælper med de løbende spørgsmål og udfordringer, der opstår i politiets øvrige konktrakter og leverandørforhold i politikredsene og i Rigspolitiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi Administrative vikarer til Servicecentret

Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg

Har du smil i stemmen og er du rap på fingrene? Er du serviceminded og trives du med ikke at vide, hvad dagen bringer? Motiveres du af at yde god service? Så er du muligvis vores nye administrative medarbejder i Servicecentret!

Som administrativ medarbejder i Servicecentret bliver du en del af et team af dygtige og engagerede medarbejdere, der er de første, som borgerne møder, når de ringer 114.

Servicecentrets opgave er at give borgerne i Syd- og Sønderjylland en professionel, nærværende og serviceminded vejledning/betjening.

Du tager imod anmeldelser om strafbare forhold og journalisere disse – både telefonisk og skriftligt.

Rigspolitiet RPA-udviklere

Rigspolitiet, Hvidovre

Brænder du for automatisering af forretningsprocesser, og har du lyst til at gøre en forskel hos Danmarks øverste politimyndighed? Så er dette muligvis jobbet for dig.

RPA (Robotic Proces Automation) hjælper med at automatisere manuelle sagsgange i dansk politi, og teknologien er under hastig udbredelse. Vores robotter automatiserer ca. en halv million sager årligt hvilket frigiver kritiske ressourcer. Men ambitionerne er meget højere end det. Derfor søger vi nu flere RPA-udviklere, som skal hjælpe med at udvikle nye robotprojekter.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at designe og udvikle automatiseringsløsninger gennem visuel programmering i RPA-værktøjet UiPath. For at sikre at vores projekter bliver en succes, har vi stort fokus på det gode løsningsdesign og faglig sparring.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Medarbejdere til kredsens Servicecenter

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Næstved

Vil du være med at til at gøre en forskel? Og er service og struktur nøgleord for dig?

Servicecentret er borgernes telefoniske adgang til politiet, når borgeren ringer 1-1-4. Som medarbejder i Servicecentret leverer du ofte borgerne det første indtryk af dansk politi. Det er vigtigt, at mødet er imødekommende, målrettet og professionelt.

Du får i Servicecentret til opgave at modtage og besvare henvendelser fra borgerne, telefonisk og skriftligt. Henvendelserne kan blandt andet dreje sig om anmeldelser af tyverier, indbrud, hærværk, røverier og andre typer forbrydelser, som borgerne ikke kan anmelde via vores hjemmeside www.politi.dk. Du kommer også til at vejlede borgerne om politifaglige forhold som eksempelvis forpligtelser ved færdselsuheld, hvordan man skal forholde sig ved chikane, nabostridigheder, hundesager mv.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Administrativ vikar til Sekretariat Nord i Slagelse

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi

Kunne du tænke dig at bistå politiet i deres sekretariatsarbejde? Så er det måske lige dig vi mangler.

I Sekretariat Nord på politistationen i Slagelse, vil dine arbejdsopgaver blandt andet bestå i håndtering og administration af lokalstationens hittegods. Derudover er der ekspedition af borgere, oprettelse af skriftlige anmeldelser, bogføring i kassesystemet, elektronisk håndtering af varer og regninger i Indfak2.

Desuden er der pakning/digitalisering af færdigefterforskede sager til anklagemyndigheden, herunder rekvirering af politiattester, særakter, straffeattester m.m.. Du skal foretage sagsbehandling af aktindsigtssager.

Nordjyllands Politi Politiet søger jurist til ledelsessekretariat

Nordjyllands Politi, Aalborg

Har du lyst til arbejde med en bred vifte af juridiske opgaver, som støtter op om politiets arbejde med at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne? Så er du et godt bud på vores nye kollega til det juridisk team i vores ledelsessekretariat.

Nordjyllands Politi har også i anklagemyndigheden et team at jurister, der behandler politikredsens straffesager.

Det juridiske team i ledelsessekretariatet sagsbehandler og rådgiver derimod inden for de mange andre opgaver, som en politikreds arbejder med. Det handler bl.a. om besvarelser af henvendelser fra myndigheder og borgere, aktindsigt, visse klage- og erstatningssager, informationssikkerhed, vejledning i forhold til politiloven samt bistand til presse- og HR-funktioner.

Sydøstjyllands Politi Kontorelev med speciale i offentlig administration

Sydøstjyllands Politi, Horsens

Som elev hos os får du mulighed for at udvikle dig i et lærerigt miljø. Hos os er der mulighed for at tilpasse opgaverne og ansvaret til dine behov, og det du brænder for. På denne måde sikrer vi i fællesskab, at du udvikler dine faglige, personlige og sociale kompetencer og får mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praksis i en spændende organisation.

Vi tilbyder dig:

 • Et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb, idet du som kontorelev er uundværlig i understøttelsen af politiets kerneopgaver.
 • En spændende og travl hverdag sammen med engagerede kolleger.
 • Selvstændige arbejdsopgaver og indblik i forskellige afdelinger - f.eks. Anklagemyndighedens Administrative Enhed, Servicecenter, HR, økonomi, ledelsesstøtte og Visitations- og afgørelsescentret.
Sydøstjyllands Politi Administrative medarbejdere til Sydøstjyllands Politi, Servicecentret

Sydøstjyllands Politi, Horsens

Motiveres du af at yde en god service i et meningsfuldt arbejde? Trives du i en foranderlig hverdag? Så kan du blive en af vores nye administrative medarbejdere i Servicecentret på hovedstationen i Horsens. Vi søger både faste medarbejdere og vikarer.

Som administrativ medarbejder i Servicecentret er du den første borgerne møder, når de ringer 114. I mødet med borgerne er det din opgave at yde en professionel, nærværende betjening af borgerne.

Dine arbejdsopgaver består således af optagelse af anmeldelser, vejledning af borgere, visitation af sager og omstilling af opkald samt administrative opgaver, Servicecentret har åbent alle ugens dage, hvorfor der må påregnes skiftende arbejdstider – herunder weekendarbejde og natarbejde fortrinsvis fredag og lørdag.

Sydøstjyllands Politi Jurastuderende

Sydøstjyllands Politi, Horsens

Sydøstjyllands Politi søger 2 jurastuderende til stillinger som juridiske assistenter i Visitations- og Afgørelsescentret med tiltrædelse snarest.

Du vil primært komme til at beskæftige dig med:

 • Behandling af mindre straffesager, færdselssager og andre særlovssager, der kan afgøres udenretligt.
 • Udfærdigelse af bødeforlæg og påtaleopgivelser inden for forskellige sagskategorier.
 • Behandling af sager vedr. lov om euforiserende stoffer.
Midt- og Vestjyllands Politi Administrativ medarbejder til Ledelsessekretariatet

Midt- og Vestjyllands Politi, Holstebro

Vi søger en dygtig og engageret medarbejder til en administrativ stilling i Ledelsessekretariatet.

Vi vil gerne sikre en robust og faglig stærk afdeling med gode muligheder for sparring og kompetenceudvikling, hvor du i et tæt samarbejde med dine kollegaer indgå i afdelingens samlede opgaveløsning.

Du skal primært beskæftige dig med opgaver knyttet til kredsens behandling af aktindsigtssager og ledelsesstøtte.

Jobbet vil således bestå i behandling af anmodninger om aktindsigt for hele kredsen, hvilket indebærer visitering, oprettelse af sager og selvstændig sagsbehandling inden for området.

Rigspolitiet Regnskabsmedarbejdere til Koncernregnskab

Rigspolitiet, København

Har du flair for tal og har du lyst til at arbejde i en stor organisation med mange forskellige regnskabsmæssige områder? Så er du måske en af vores nye regnskabsmedarbejdere.

Vi søger lige nu medarbejdere til at indgå i Koncernregnskab, for hvem arbejdsopgaverne afhængig af kompetence forventes at omfatte:

 • daglig kontrol og godkendelse af tjenesterejseafregninger
 • behandling og bogføring af fakturaer og kreditnotaer
 • kontrol og frigivelse af betalinger (kasserer-funktionen)
 • håndtering af bankforretninger – fx betalinger til udlandet
Rigspolitiet Analytisk controller til Rigspolitiets Koncernregnskab

Rigspolitiet, København

Vil du være med til at styrke politiets regnskaber på tværs, herunder biddrage, udvikle og implementere analytiske kontroller for koncernregnskabet, og har du samtidig flair for at fremstille komplicerede, økonomiske budskaber? Så kan du blive vores nye controller i Koncernregnskab i Rigspolitiet.

Vi søger en controller, som afhængigt af kvalifikationer, kan indgå i Koncernregnskabs opgaveportefølje, herunder blandt andet:

 • drive og udvikle det finansielle kontrolmiljø i retning af en mere datadrevet finansiel controlling, herunder løbende udarbejdelse af ledelsesinformation og anden afrapportering på koncernregnskabet.
 • sikre dokumentation af finansielle processer i form af opdaterede procesdiagrammer mv.
Rigspolitiet IT-sikkerhedsarkitekt - genopslag

Rigspolitiet, Hvidovre

Er du IT-fagekspert eller IT-arkitekt med lyst til at fokusere på IT-sikkerhed i fremtiden? Eller arbejder du allerede med IT-sikkerhed?

Som IT- sikkerhedsarkitekt bliver du del at et team med ansvar for teknisk informationssikkerhed i IT-systemer. Vores mission er at udvikle politiets IT-sikkerhed, så den er et sikkert fundament for de mange nye teknologier, vi implementerer nu og i fremtiden. Vil du være en del af politiets fremtid?

Som sikkerhedsarkitekt er dine hovedopgaver bl.a., at:

 • Tage ansvar for og styre sikkerhedsvurderingsprocessen i projekter og infrastruktur.
 • Være drivkraft i etablering af standard sikkerhedskontroller for politiets IT-miljø i samarbejde med ledelse og fageksperter.
 • Rådgive om sikkerhedskoncepter i løsningsdesign (Security By Design).
Rigspolitiet Administrativ medarbejder til Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC)

Rigspolitiet, Glostrup

Nationalt Kriminalteknisk Center søger en medarbejder, der trives med rutinearbejde, hvor kvalitet er i højsædet og samtidig har vilje og evner til at arbejde med fornyelse og forandringer.

En væsentlig del af arbejdet består af håndtering af effekter fra hele landets politikredse. Effekterne indebærer alle former for bevismateriale, der skal anvendes til retssager m.v. og det er derfor en meget vigtig opgave for dansk retshåndhævelse at disse håndteres korrekt.

Du vil i opgaven omkring effekthåndteringen bistå med administrativ understøttelse i forbindelse med effektundersøgelser, der foretages af laboratoriets øvrige personale. Der kan derudover forekomme opgaver, hvor du vil løse administrative opgaver på tværs af NKC i forbindelse med terror eller andre større uvarslede hændelser.

Rigspolitiet Projektledere til politiets operative projekter

Rigspolitiet, Glostrup

Du har nu mulighed for at få en helt central rolle i forhold til gennemførelse af projekter, der understøtter det operative arbejde i politiet.

Som projektleder er du en del af Politiområdets Center for Politifaglig Udvikling, der planlægger og gennemfører projekter omkring operativ understøttelse af politiet. Du indgår i en sektion bestående af andre projektledere med tilsvarende opgaver, hvor der er en høj grad af faglig samhørighed med mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med kompetente og imødekommende kollegaer.

Projekterne, du leder, kan være mangeartede og variere fra genudbud af eksisterende systemer til anskaffelse af nye systemer afledt af ændrede politifaglige behov eller ændret lovgivning. Nogle projekter er mindre i indhold, tid og økonomi, mens andre er store og komplekse med betydelig økonomi, der fordrer risikovurdering i Statens IT-råd og flerårigt projektforløb.

Østjyllands Politi Er du til blå blink og blæksprutteopgaver?

Østjyllands Politi, Aarhus

Vi har lynende travlt i Østjyllands Politis sektion Kommunikation og Udvikling, og da vores nuværende studentermedhjælper snart skal videre på arbejdsmarkedet, har vi brug for en ny, der kan tage over og give os en hjælpende hånd med nogle af vores mange forskellige opgaver.

Som studentermedhjælper hos os vil du blandt andet få til opgave at:

 • lave opslag til vores sociale medier (Facebook, Twitter og Instagram)
 • monitorere vores sociale medier
 • lave interviews, skrive artikler til vores intranet, diverse andre skriveopgaver
 • hjælpe med alskens praktiske opgaver, fx mødebooking
Rigspolitiet Netværkstekniker til NSK-Tele

Rigspolitiet, Hvidovre

Vil du bruge din solide viden om netværk og sikkerhed til at understøtte politiets efterforskende arbejde samt sikre en sikker og stabil drift og vedligeholdelse af politiets efterforskningssystemer? Så har vi jobbet til dig.

Vi søger en ny netværkstekniker, som skal indgå i et team, NSK-Tele, der er dedikeret til at understøtte politiets efterforskning.

I din rolle som netværkstekniker vil du arbejde med sikkerhedsmæssigt isolerede løsninger, og du vil være med til at varetage spændende og udfordrende opgaver inden for alle dele af netværk, hvor du vil få en central rolle i forhold til den daglige drift og vedligeholdelse af politiets Cisco-netværk. Du vil ligeledes være involveret i projekter, som skal hjælpe med at understøtte og effektivisere politiets efterforskningsarbejde.