28 job matcher din søgning 28 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 28 resultater.
STU LindersvoldSTU-lærer til unge med særlige behov

STU Lindersvold, Faxe

Søges til at varetage praktisk undervisning især inden for træ og metal til STU Lindersvold i Faxe.

Vi mangler en lærer med pædagogiske og praktiske erfaringer. Undervisningen foregår bl.a. på værkstedet og med at lave projekter sammen med de unge på stedet.

Er du en ildsjæl, fuld af energi og overskud til denne målgruppe, er det dig vi søger til vores team.

Holbæk KommuneUngeindsatsen søger 3 uddannelsesvejledere

Holbæk Kommune

2 fuldtidsvejledere, med fokus på grundskoleområdet, 1 fuldtidsvejleder til en kombinationsstilling, hvor der dels varetages uddannelsesvejledning, dels dækkes kontaktpersonordning i Den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Skolevejledning
De to ledige vejlederstillinger er som skolevejledere i grundskolerne og foregår i tæt samarbejde med skolerne. Arbejdet omfatter:

 • kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning af unge i 7.-10. klasse
 • støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • vurdering af uddannelsesparathed

Kombinationsstilling – Uddannelsesvejledning/Kontaktpersonordning
Arbejdet omfatter:

 • at du kan indgå i de ovennævnte funktioner som uddannelsesvejleder
 • at du har lyst til at indgå i et lille team, hvor du med en del af din arbejdstid, skal dække kontaktpersonordningen i den kommunale ungeindsats
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Vil du være med til at uddanne fremtidens bygningskonstruktører på Zealand?

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I, Næstved

Vi søger to barselsvikarer i Næstved, til vores team som pt. er bestående af 19 faste undervisere med forskellig faglig baggrund (adjunkter, lektorer, bygningskonstruktører, ingeniører, og arkitekter) samt en række timelærere. Derudover bliver du en del af en personalegruppe på tværs af uddannelserne, som rummer bl.a. finansøkonomer, innovation- og entreprenørship, datamatikere, og mange flere.

Din profil er kendetegnet ved stærke formidlingskompetencer kombineret med en solid praktisk og teoretisk baggrund inden for flere af fagområderne i enten Projektstyring og Virksomhed, eller i kommunikation og samarbejde, samt BIM. Det er desuden vigtigt for os, at du er motiveret for en karriere som underviser og er god til at forklare teorier med deres anvendelighed i praksis.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Professionshøjskolen Absalon
Konsulent med erfaring for projektledelse og kommunikation

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Vil du være med til at udvikle og sikre professionelle leverancer og kommunikation om uddannelsen Diplom i Ledelse på Absalon? Så har vi lige nu en tidsbegrænset ansættelse som konsulent i Center for Ledelse og Oplevelsesdesign.

I denne rolle vil du blive bindeled mellem undervisere og aftagere på vores udvikling af uddannelsen. Du vil skulle bidrage til at sikre fokus på kvalitet i vores opgaveløsning og kommunikation med aftager og samarbejdspartnere.

Du vil primært få arbejdsopgaver inden for følgende områder planlægge, designe og kvalitetssikre uddannelses- og udviklingsforløb.

Solrød KommuneUddannelsesvejleder til skolerne i Solrød

Solrød Kommune

Den ledige stilling dækker opgaver i såvel skolevejledning og specialvejledning, samt tværgående funktioner ift. den samlede vejledningsopgave i Solrød Kommune, samt de vejledningsaktiviteter der løses med de nærliggende kommuner.

Vejledning i grundskolen foregår i tæt samarbejde med skolernes medarbejdere, vejlederkolleger og samarbejdspartnere i vores kommune.

Arbejdet omfatter

 • Kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning af unge.
 • Støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner.
 • Vurdering af uddannelsesparathed.
Professionshøjskolen Absalon
Dygtig biokemiker med solid forsknings- og undervisningserfaring

Professionshøjskolen Absalon, Næstved

På bioanalytikeruddannelsen i Næstved har vi et ønske om, at vores forskning skal bidrage til udviklingen af fremtidens bioanalytikere, og skabe tætte bånd til praksisfeltet. Vil du være med til det, i en tidsbegrænset periode på to år, skal du læse videre.

Som vores nye kollega vil du få en vigtig rolle i at udvikle vores forskningsaktiviteter.

Din arbejdsdag vil være præget af forskellige opgaver. Der vil både være individuelt arbejde, men også arbejde i teams. De primære opgaver vil være:

 • In vitro arbejde
 • Undervise
 • Praksisrelevant forskning og udvikling
Professionshøjskolen Absalon
Engageret underviser til bioanalytikeruddannelsen

Professionshøjskolen Absalon, Kalundborg

Vores udbud af uddannelser i Kalundborg er nu næsten helt udbygget, og vi forventer fuldt optag igen i år. Derfor søger vi dig som vores kollega. Er det lige noget for dig at undervise, så læs videre her.

Du skal være med til at sikre læring af høj kvalitet og samtidig brænde for at skabe læring og motiverede studerende, så de bliver så dygtige som muligt.

Som underviser på bioanalytikeruddannelsen byder du ind med engagement, og deltager i det fællesskab, vi har med både studerende og kollegaer.

Eksempler på opgaver er:

 • Uddanne fremtidens bioanalytikere.
 • Udvikle undervisningsforløb.
 • Praksisrelevant forskning og udvikling.
Pharma Nord
Undervisnings- og salgskonsulent

Pharma Nord

Til understøttelse af undervisning og salg på det danske marked søger vi en medarbejder til Sjælland og en medarbejder til Jylland/Fyn. Vores nye kollega skal med sin passion for sundhed og ernæring stå for undervisning af butikspersonale samt sundhedsfagligt personale.

Pharma Nord er en førende udvikler og producent af unikke kosttilskud og lægemidler baseret på videnskabelig forskning. Produkterne bliver løbende udviklet og afprøvet i samarbejde med internationale universiteter og forskere.

Du kommer bl.a. til at:

 • Træne forskellige sundhedsfaglige grupper og butikspersonale (forhandlere) samt udbrede forståelsen for vidensbaserede tilskudspræparater.
 • Deltage i planlægningen af events, temadage og foredragsaftener.
Pharma Nord
Professionshøjskolen Absalon
Kompetent og erfaren timelærer til efter- og videreuddannelsesopgaver for pædagoger

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Et nyt semester er på vej, og derfor søger vi en timelønnet underviser til konkrete opgaver i Center for Pædagogik inden for det specialfaglige område i perioden 1. august 2020-31. januar 2021. Du skal have lyst til at undervise inden for efteruddannelsesområdet for pædagoger.

Opgaverne ligger inden for vores vækst- og indsatsmål for efter- og videreuddannelsen.

Dine opgaver vil bestå af følgende :
Undervise, vejlede og sparre med pædagoger inden for specialområdet. Den undervisning, vejledning og sparring du giver, er inden for faget neuropsykologi og neuropædagogik primært i forhold til mennesker med nedsat funktionsevne, samt inden for fagområdet social-kognitive udviklingsforstyrrelser.

Roskilde Tekniske Skole
Underviser til personvognsmekanikeruddannelsen

Roskilde Tekniske Skole

Ønsker du at dele ud af dine erfaringer og viden til den næste generation af mekanikere, og har du lyst til at undervise unge på mekanikeruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole? Ser du dig selv i et team af dygtige kolleger, der sparrer med hinanden og deler viden, for at eleverne skal få den bedst mulige uddannelse?

Vi er på udkig efter en kompetent person, der vil gennemføre undervisning, hvor det teoretiske og praktiske indhold bindes sammen.

Du brænder naturligvis for dit fagområde og har et pædagogisk talent for at koble teoretisk viden sammen med det praktiske arbejde. Du kan være underviseren, som eleverne oplever som en faglig rollemodel. Høj faglighed gør det ikke alene, en stor del af jobbet som underviser handler om relationer og dannelse, og det er derfor vigtigt, at du oprigtigt har lyst til at arbejde med unge mennesker.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Vil du være med til at uddanne finansøkonomer på Zealand i Næstved og Holbæk?

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I

Vi søger en barselsvikar og timelærere til at undervise vores finansøkonomer.

Til barselsvikariatet søger vi en ny kollega som vil være med til at uddanne vores finansøkonomer i samarbejde med et ambitiøst underviserteam. Du skal starte senest 1. august 2020, og der er tale om et vikariat på fuld tid.

Som underviser på Zealand får du en afvekslende hverdag, hvor du har stor selvbestemmelse kombineret med en fleksibel arbejdstid. Du vil selvstændigt skulle gennemføre og tilrettelægge undervisningen inden for uddannelsens område og, i tæt samarbejde med undervisere og studieleder indgå i planlægning og udvikling af uddannelsen. Undervisning vil udgøre langt hovedparten af jobindholdet, men andre aktiviteter vil i begrænset omfang også indgå.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi S/I
Professionshøjskolen Absalon
Chef for Uddannelsesservice

Professionshøjskolen Absalon, Sorø

Vil du bidrage til at skabe gode rammer for Absalons studerende og sikre, at vores uddannelser får en effektiv og målrettet service? Så søg stillingen som chef for en af Absalons mest centrale afdelinger.

Du kommer til at varetage en kompleks chefrolle, hvor du skal sikre, at der er styr på driften, og hvor der er kontaktflader ud til alle dele af organisationen. Du bliver en del af en strategisk chefgruppe, der leder op mod en ambitiøs direktion.

Du er en leder, som har et godt kendskab til forretningsdrift – gerne fra uddannelsessektoren, men erfaringen kan også komme andre steder fra.

Du er en visionær holdspiller, der kommer med ambitioner, mod og nysgerrighed.

Professionshøjskolen Absalon
Stærk formidler til sygepleje og naturvidenskab søges til fast stilling i Næstved

Professionshøjskolen Absalon

En af vores gode kollegaer har fået et andet job, og vi har derfor brug for dig, der er en stærk formidler.

Du har en positiv indgangsvinkel til studerende og kan formidle din undervisning på en inspirerende måde, så du fremstår tydelig og vidende inden for dit felt. I samarbejdet med studerende og kolleger i Center for Sygepleje trives du med at skabe spændende og givende læringsmiljøer.

Du kan undervise i sygeplejefaglige tematikker omkring farmakologi, sygdomslære, anatomi, fysiologi, mikrobiologi og forskningsmetodologi.

Du vil primært få arbejdsopgaver inden for disse områder:

 • At undervise og eksaminere er en del af hverdagen.
 • Forskellige typer af opgaver.
 • Stor variation i opgaverne.
Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesleder til Leisure Managementuddannelsen

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Vil du være med til at skabe den bedste Leisure Managementuddannelse, hvor der er fokus på de studerendes læring, så de matcher arbejdsmarkedets behov?

Kan du organisere, planlægge, drifte og udvikle uddannelsen sammen med et team på 17 dygtige og engagerede medarbejdere, der har stærke kompetencer til at bidrage inden for tydelige og konkrete rammebetingelser? - Så vil vi gerne have dig med på vores hold som uddannelsesleder for Leisure Management.

Som uddannelsesleder får du personaleansvar for 17 engagerede og erfarne medarbejdere, der arbejder med undervisning, efter- og videreuddannelse samt forskning inden for forskellige temaer knyttet til uddannelsen, bl.a. turisme og madoplevelser.

Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesleder til ny maskiningeniøruddannelse i Kalundborg

Professionshøjskolen Absalon, Kalundborg

Har du modet og pionerånden til at bygge en ny uddannelse op? Er du selv ingeniøruddannet inden for maskinteknologi, elektro eller andre beslægtede uddannelser? Klør du på, selv når udfordringerne er store og ikke ligner noget du har prøvet før? Så er det dig, vi har brug for.

Uddannelseslederstillingen er ny, og du har derfor mulighed for selv at sætte dit præg på stillingen . Du har erfaring med at opbygge og udvikle videregående uddannelser og gerne ingeniøruddannelser.

Ud over at være med til at implementere uddannelsen fra A-Z, vil dine arbejdsopgaver være:

 • Udbrede kendskab om uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi.
 • Personaleleder.
 • Administrative og økonomiske driftsopgaver.
 • Kvalitetssikre uddannelsen.
Professionshøjskolen Absalon
Har du praksiserfaring fra arbejdet som professionsbachelor i Ernæring og Sundhed?

Professionshøjskolen Absalon, Sorø

Brænder du for at være med til at uddanne kommende dimittender? Så læs mere her.

Vi søger to inspirerende adjunkter/lektorer, som har praksiserfaring fra professionsområdet til undervisning og forskning på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Sorø. Som adjunkt/lektor hos os vil din opgave være at undervise på grunduddannelsen, at deltage i praktiksamarbejdet, at varetage efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt at deltage i forsknings- og udviklingsopgaver.

Du vil som vores nye kollega på Ernæring og Sundhedsuddannelsen primært få opgaver inden for følgende områder:

 • Undervisning, som er en stor del af hverdagen.
 • Stor variation i dine arbejdsopgaver.
 • Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter.
IntelligentCARE ApSImplementeringskonsulent med lyst til nye udfordringer

IntelligentCARE ApS, Korsør

Er du sygeplejerske, SOSU-assistent eller socialpædagog, og har du erfaring fra plejesektoren?

Du får ansvar for at implementere vores løsninger hos kunderne i samarbejde med teknikere og montører. Mere præcist bliver det din opgave at sætte kunderne ind i, hvordan deres nye kaldesystem fungerer samt være garant for en tryg og sikker idriftsættelse.

Helt konkret er det dig, der:

 • underviser administratorer og plejepersonale primært på plejehjem og bosteder
 • er med i opstartsfasen og idriftsættelsen af kaldesystemerne, og sammen med montørerne sikre, at alt virker korrekt
 • holder kontakten og plejer den gode relation til eksisterende kunder, og fortæller dem om nye produkter
Professionshøjskolen Absalon
Erfaren underviser til barselsvikariat på sygeplejerskeuddannelsen

Professionshøjskolen Absalon, Roskilde

Vores gode kollega er på barsel, så nu har du mulighed for at bringe din viden ind på sygeplejerskeuddannelsen.

Center for Sygepleje i Roskilde har brug for dig til et vikariat som underviser for efterårssemesteret 2020. Du skal undervise i sygeplejefaglige tematikker omkring farmakologi, sygdomslære, anatomi/fysiologi, teknologi og sygepleje.

Du har en positiv indgangsvinkel til de studerende og kan formidle undervisning på en levende måde, så du fremstår tydelig og vidende. I samarbejdet med studerende og kollegaer i Center for Sygepleje trives du med at skabe spændende og givende læringsmiljøer.

Uddannelsesvejledningen i Roskilde kommune søger en ny ambitiøs kollega
Uddannelsesvejledning spiller en afgørende rolle for de unge i deres uddannelsesvalg.
Roskilde Kommune - Ungeguiden, Roskilde
Jobcenter
HF-undervisere i Billedkunst og Filosofi til Nordvestsjællands HF og VUC
Nordvestsjællands HF og VUC er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi har fået et godt greb om HF-reformen.
Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk, Holbæk
Jobcenter